Dopis předsedovi Senátu

ohledně extremismu, který si vypěstovali - vzdor proklamacím - přímo pod nosem. 

 

Vážený pan

Milan Štěch, předseda Senátu

 

Vážený pane předsedo Senátu, 

               Obracím se na Vás v souvislosti s mezinárodní konferencí o rodinné politice, konané v pondělí, 16. dubna, na půdě Senátu, neboť čím více o ní přemýšlím, tím více mám za to, že situace je mnohem vážnější než se Vám může na první pohled jevit. 

               To, čeho jsem tam byl svědkem, i když jsem po první feministické přednášce (pí Kovářové) odešel, byl feministický seminář za státní peníze na půdě vrcholné státní instituce, což nemůže nechat nikoho na pochybách, v jak tragických a nepovolaných rukou současná rodinná politika v našem státě je a kam jste ji vy dopracovali (já tedy rozhodně ne, já jsem se obracel jak na Senát, tak na svého senátora – Czernína – mnohokrát, vždy zcela bez výsledku a často i bez reakce, natož aby k mým – zcela zásadním – podnětům někdo pořádal na půdě Senátu semináře či konference). 

Feminismus nemá s ochranou rodiny co dělat, to byste mohli vědět i vy v Senátu, je to naopak její nepřítel, v současnosti asi nejnebezpečnější, což právě na této konferenci bylo velmi názorně vidět. 

Smyslem feminismu není ochraňovat rodinu a rodiny, ale naopak – je rozvracet, a to štvavými a překroucenými „argumenty“ o tom, jak je žena v manželství vykořisťována (shoda s komunistickou terminologií jistě není náhodná), jaká je „chudinka“ – a jak se jí – mimo manželství – bude lépe žít (což už neříkají tak nahlas, ale o to urputněji provádějí v praxi). Čím nižší inteligence ženy, tím náchylnější těmto bludům věřit, ostatně totéž, jako s bludy komunismu, jež již bez výhrady prakticky celý svět odsoudil jako zvrácené a zvrhlé a které W. Churchill správně definoval jako  „náboženství méněcenných“. 

Stálo to ale napřed desítky milionů obětí, než svět k tomuto poznání – a odsudku - došel. 

Feminismus je – stejně tak – náboženstvím méněcenných žen. 

Žasnul jsem – a žasnu i nadále – nad tím, v jaké neuvěřitelné neinformovanosti vás – v Senátu – povětšinou feministky drží a je malým zázrakem, hodným goebbelsovského obdivu, že vám věrohodně a za stavu funkčního internetu nastolily a udržují „realitu“, která za zdmi Senátu byla naposledy platná někdy v 50. letech minulého století, kdy rozvod skutečně znamenal pro ženu osobní i lidskou tragédii – a obvykle také již natrvalo druhořadé postavení ve společnosti, jako „té, která nedokázala udržet rodinu…“. 

Ano, tehdy naposledy také naplno fungovala společenská korekce chování žen, která držela rozvodovost na velmi přijatelné – a tehdy i jinde běžné – úrovni. 

Ta ovšem dnes přestala existovat. 

Žasnul jsem i nad tím, jaké diletantské názory na té konferenci zaznívaly – jakoby rozvodovost byl nějaký objektivní, neovlivnitelný jev, asi jako tsunami nebo zemětřesení – což ale samozřejmě není pravda. Ovlivnit chování členů (a členek) společnosti samozřejmě lze – a to i poměrně snadno – a stát k tomu má celou řadu nástrojů (a to nejen zákonů a předpisů) – jež dnes ovšem neumí a nechce použít. 

Vzdor deklarovanému cíli konference (kterým měl být návrh opatření na snížení rozvodovosti – alespoň jak jsem to já pochopil a jak to pan senátor Vosecký deklaroval) mi nebylo vůbec umožněno se k tomuto vyslovit a nějaké návrhy  přednést – ač mám za to, že jsou mnohé snadno proveditelné a rozhodně pro stát dostupné a věřím, že i s rychlým a masivním efektem. Pokud by ovšem byl zájem je skutečně provádět – protože s těmi, kdo tu konferenci organizovali, na to můžete rovnou zapomenout. 

Co by pak asi dělala pí Kovářová a její „rodinní právníci“, kdyby rozvodovost klesla na dřívější úroveň, třeba ze 60. let ?? Vždyť – vzdor hlasitým proklamacím o opaku – nic neumí a nikdo by je k ničemu nepotřeboval. 

Á propós, u toho bych se také rád zastavil. Tedy u tzv. „odbornosti“ – protože p. senátor Vosecký řekl, že měl za to, že tu jsme samí odborníci, kteří se navzájem respektují. 

Mohl byste mi Vy, nebo p. Vosecký, nebo kdokoliv ze Senátu, upřímně říci, co má paní Kovářová za odbornost, aby mohla přednášet ostatním ? A hlavně : Co má kde za praktické výsledky a v jakém oboru ? 

Dovolím si vám to všem připomenout : Fatálně neúspěšné působení ve funkci ministryně na MSp, kde pobyla sotva rok v úřednické Fischerově vládě (2009 – 2010) – a pokud si dobře vzpomínám, ještě dnes slyším Pospíšilovo nadávání, co za chlív mu tam nechala, když se do funkce na ministerstvu spravedlnosti opět vrátil. Nadával tehdy – a nevybíravě – i v médiích – ještě měsíc poté. 

Připomeňme rovněž, že Kovářové nebylo zatěžko vzít k sobě – jako ministryně spravedlnosti (!!) – čerstvě vyhozenou jinou feministku, Pavlovou, která předtím fatálně a zcela rozvrátila ÚMPOD v Brně, kde nakonec nezůstala pod ní pracovat jediná referentka (podotýkám, všechno ženy – i ty její podřízené) – a úřad přestal de facto fungovat. Podotknu ještě, že tak fatální konce jsme si ani my nedokázali představit, když jsme v lednu 2008 vyhlásili blokádu tohoto úřadu právě proto, abychom Pavlové zabránili v jeho zpustošení. 

Když pominu trapné – a ve své podstatě velmi vulgární (takové jsou nakonec feministky obecně a ve všem) – literární pokusy Kovářové, kterými – namísto řízení justice – zaplňovala svou funkci ministryně – tak co nám ještě kde zůstane ? Kde je ta její deklarovaná „odbornost“ ? 

Vždyť kromě chamtivosti a diletantismu nepředvedla nikde a nikdy nic. 

A taková osoba u vás, v Senátu, organizuje konference pro ostatní – a vydává se tam za „odbornici“?? V čem, proboha ?? Co kde má za výsledky, o které by se chtěla opírat ? 

Po účasti – byť časově omezené – na této konferenci jsem se přesvědčil o tom, že rodinná politika je u nás – díky rovněž fatální neznalosti a neinformovanosti zákonodárců – v rukou feministek – jež následně – za naše peníze – organizují „konference o ovlivnění rodinné politiky“ – a pan spoluorganizující senátor Vosecký se diví, že prý se nedaří nedobré statistiky rozvodovosti snížit. 

S tímto ánsámblem se to ovšem nepodaří nikdy, vždyť po nich chcete, aby si samy vypustily rybník (pokud ty deklarované cíle ovšem vůbec myslíte opravdově a vážně). 

Pro Vaši snazší představivost  - je to totéž jako pověřit denacifikací poraženého Německa Himmlera s Goebbelsem – a pak pořádat semináře k tomu, proč se ta denacifikace – ne a ne – podařit, vzdor investovaným miliardám… 

Pan senátor Vosecký ve své odpovědi namítal, že jsem neslyšel ostatní přednášky – a nemohu je tudíž soudit. Mohu ovšem soudit to, že přednášejícím nevadilo, že se mají účastnit konference (a přednášet na ní), kde se svobodná diskuse nepřipouští – a vydávají se za ni jen nekritické chvalozpěvy na zjevné nesmysly pořadatelek. 

Tomu totiž všichni přítomni byli – a jestliže to nikomu z nich nevadilo, co si tak asi mohu pak myslet o jejich odbornosti a akademické vyspělosti ? 

Co k tomu všemu na závěr říci ? 

Snad jen tolik, že jsem zhnusen a zděšen současně, kam až jste to v Senátu dotáhli – a Vy za to nesete spoluodpovědnost. 

Rodinnou politikou a její korekcí jste v praxi pověřili extrémistickou protirodinnou organizaci, stavící na náboženství nenávisti jednoho pohlaví vůči druhému – a ještě jí na to cpete tuny peněz. 

A hlavně, že špatní jsme pořád my, na naše návrhy se zásadně neodpovídá, podněty se zásadně neřeší – ač jste placení právě za to, abyste to dělali. 

Hlavně, že pak máte všude starosti o „extrémismus“ a sami deklarujete, že je ve státních institucích nepřípustný – a přitom si ho pěstujete přímo pod nosem. A to ještě v takto vyhraněné formě. 

Dosáhli jste v praxi toho, že jste se - uprostřed Evropy a uprostřed moderního světa, zaplaveného informacemi a moderními komunikačními technologiemi -  dostali do informační izolace, kterou by vám jistě mohli závidět i láhaurští mniši. 

Ale nás, občany této země, kteří v ní pak mají žít, to upřímně děsí. 

S pozdravem 

                                                                                                                                     Ing. Jiří Fiala

                                                                                                                                             předseda o.s. K 213

 

____________________

____________________

Komentáře  

0 # Ing. Jiří Fiala 2018-04-18 18:14
Bude předložení padělaného důkazu trestné? Advokáti jsou proti, soudci pro

zpravy.idnes.cz/.../...

______________

Jak může být proti někdo, komu jde o spravedlnost, a ne o kšeft ??
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-04-18 19:47
Starosta Prahy 6 podal trestní oznámení sám na sebe

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-04-18 19:48
Jirko, nazýváš věci pravým jménem.

A žádáš stejně rozumnou odpověď. Takhle to nefunguje. Potřebují čas, nic není černobílé. O.
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-04-18 20:04
Ruml se po 14 letech vrací do politiky, bude kandidovat za Piráty do Senátu

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-04-18 20:25
Tak toto už je ale III.liga. J.K.
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-04-18 20:20
Zrovna jsem to četla na stránkách. Včetně diskuse "potřebují čas".
Asi nejsou zorientovaní, takže - potřebují čas. Pokud nemají vlastní zkušenost - potřebují možná ještě více času.


Jen jsem Vám chtěla vysvětlit, že naopak Vy těžko chápete, že ostatní nechápou. Asi budete muset veřejně vystupovat častěji.
Zdravím, M. Článek je jako vždy velmi kvalitní.
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-04-19 05:20
Nestačím čučet: manipulatori.cz/.../
Osobně si však myslím, že Otec Kardinál je také hodně naivní, pokud jde o pohled na politické dění ve světě i v ČR.

Zde v ČR hodně ten ČSBS mate. Fakticky se snažejí přikrýt na (neznalé) oko méně zkompromitovaným názvem estébácký SPB ("Svaz Protifašistických Bohovníků" nazývaný tak za bolševika). Ten integroval mj. i vojáky Svobodovy armády (zdaleka ne každý byl komunista!) - a smíchal se všelijakými soudruhy, nejdenou i donašeče gestapa, vydávající se za bývalé partyzány např. Slovenského Nár. Povstání aj. Anebo si i vymýšlející vojenské legendy.

Napadne čtenáře otázka: A jak to bylo v Polsku? Jasně oddělují východní armádu Swierczewského od Západní armády generála Andersa, ovšem historicky zde byly jiné předpoklady k tomu, aby se takto nedalo manipulovat jako v ČR. Armádu Swierczeswkého opravdu organizovali především Rusáci z téměř ničeho...protože elitu opravdové polské armády po přepadení Polska jako spojenci Hitlera (17.09.1940) Rusáci vyvraždili v Katynu, Mědném, Charkově......A paramilitární Armia Krajowa byla vázána na Londýn, měla propracovanou strukturu velení a fakticky "poudzemní stát", pod Londýn pak spadala Andersova Západní armáda a letectvo (viz bitva o Anglii 1940 - letci polští i českoslovenští Royal Air Force...). Świerczewského tedy nikdo neoslavuje, a jeho názvy ulic z dob PLR zmizely ...Andersova armáda má za sebou mj. osvobnození Říma - bitva u Monte Casina. A Armia Krajowa? Měli organizovanou rozvědku, měli i dokonce svůj soud (ale podléhal nejvyššímu velení) nad zrádci (donašeči, folksdojče, a samozřejmě nejsadističtějšími nacistické pohlaváry, takové lotry Ty na základě rozsudků smrti stříleli. Nakonec podobně měla svou rozvědku i Solidarita Bojující dle vzoru AK (tu vedl Kornel Morawiecki, otec premiéra...jednalo se o způsob odhalování nasazených špiclů atd....).

Freeeurope

________________

TO jen dokresluje izolaci současných mocipánů od veřejnosti.
NaIVNÍ jsou jak malé děti.
Mimochodem, kdo si chtěl udělat obrázek, co je současný ČSBS zač, tak to nedávno mohl - když začali vylučovat bývalé západní vojáky - právě pod vedením tohoto idiota, co je na fotce se Zemanem, což je buran na první pohled a tupý zupák z komunistické armády - asi ho vyhodili po čistkách za zjevnou blbost - a teď se vydává za "politickou oběť". Z toho Svazu vystoupil, resp. vrátil průkaz třeba Eda Stehlík, současný historik armády - po čistkách v Kladně - a z těch vyhozených si založili vlastní organizaci. Takže ten Svaz v současnosti - a vůbec mě to nepřekvapuje - sdružuje idioty přesně Zemanova typu, slušní západní vojáci z něj většinou na protest odešli.

Vůbec se tomu nedivím - ani tomu, že tenhle Svaz je pro Zemana takovým kámošem - to jsou přesně jeho lidi, tupí komunističtí burani - a nakonec ani tomu, že o tom Duka neví, nebo se tváří, že neví (což by bylo horší).

Prostě - naivní lidi mimo realitu. Vemte si naposled můj dopis biskupu Malému. A to je rozhodně inteligentní člověk...

www.k213.cz/JOOMLA/2838-vyroci-vonsu-ve
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-04-19 08:08
Uvidět - a zemřít.

cestovinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-04-19 22:14
Jaslovské Bohunice měly havárii v sedmdesátých letech :

Vzpomenout si snad může pár plzeňských škodováků let sedmdesátých. Tehdy došlo k havárii v atomové elektrárně Jaslovské Bohunice - z uzavřeného okruhu unikla radioaktivní voda. Věc byla tehdy pod přísným informačním tabu. Jednalo se o sovětský typ reaktoru "VVER", jehož části byly vyráběny mj. v plzeňské Škodovce - mj. i nádoby reaktorů. Později v okolí Trnavy (blízko níž leží Jaslovské Bohunice) byl zaznamenán zvýšený počet onemocnění na leukémii.

Freeeurope
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-04-19 22:08
Někde rozum funguje ( - viz závěr )

novinky.cz/.../...

F

____________

Vybral si jistě skvělou - a čilou - manželku...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-04-19 22:13
Nevěra je trestná ... jeden až dva roky ... krát devět... To si posedí, běhna...

Může být ráda, že ji neukamenují.
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-04-19 22:11
Státní zástupci se prakticky vměšují do chodu jiné státní instituce

nazory.e15.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-04-19 22:16
Pelikán: periodická odměna správci

video.aktualne.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-04-19 22:17
Bradáčovou na akci doprovázeli policisté v civilu. Má policejní ochranu?
Lenka Bradáčová dostala na akci přímo dotaz, který se týkal její ochrany, přičemž se tváří v tvář jednomu z ochránců, který v té chvíli seděl naproti ni, odpovědi s úsměvem vyhnula. Uvedla, že to není na jejím rozhodnutí a musí věřit tem, kteří jsou k tomu povoláni. Policejní prezidium odmítlo přidělení policejní ochrany Bradáčové potvrdit. „Policie České republiky z taktických důvodů nikdy nesděluje informace, komu a za jakých okolností je poskytována policejní ochrana,“ reagovala mluvčí policejního prezidia Ivana Nguyenová. Otázku České justice pak Bradáčová nechala bez odpovědi.

ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-04-19 22:18
Podle dalších zjištění Ekonomického deníku vyšetřovatel Čapího hnízda Pavel Nevtípil zvažuje kvůli mimořádnému tlaku na svoji osobou, v souvislosti s vyšetřovaným případem, navíc odchod do civilu. Trojánek by ho mohl následovat a na jeho post by mohl být dosazen někdo méně problematický ve vztahu k Čapímu hnízdu. „Výměna hlavního vyšetřovatele i ředitele správy by mohla předznamenat i jiný vývoj ve vyšetřování Čapího hnízda, než stávající,“ potvrdilo Ekonomickému deníku několik informovaných zdrojů z policie.

ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-04-19 22:23
Tak pana Schellonga jsem jako veterana vozil v letadle....


veda-a-technika.eurozpravy.cz/.../...

Kul.
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-04-19 23:41
Zas jeden "odborník" z Ano, co vede dopravu - a jak ji vede :

novinky.cz/.../...

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.