K chamtivosti a hrabivosti vychováváme už od kolébky !

Ty, co se dají. A ty, co nám stát svěřil. 

 _________________

__________________

 

 

 

Reakce otce ročního dítěte (!!) na požadavek soudkyně odvolacího soudu ve Zlíně : 

____________________

____________________

KS v Brně, pobočka Zlín

Mgr. Magdalena Bačíková

                                                                                                                                     K č.j. 58 Co 148/2018 

                                                           SDĚLENÍ SOUDKYNI

 

Vážená paní soudkyně, 

               K Vaší výzvě otci ohledně sdělení názvů peněžních ústavů, čísel účtů a zůstatků na nich, což má – dle výzvy – učinit výhradně otec (účty a poměry matky Vás tedy nezajímají) Vám sděluji následující : 

               Za situace, kdy otec nevidí svoje dítě, ač o to pravidelně denně a všemi prostředky usiluje, je Váš požadavek jako důkaz toho, co Vás jedině na otci zajímá, amorální, ubohý, směšný, neprofesionální a především zavrženíhodný. Z praktického hlediska pak také nadbytečný, protože pokud budete hájit zájem dítěte, k ničemu tyto informace nepotřebujete. 

Podle toho k němu také přistoupíme – a nic takového Vám sdělovat nebudeme, máte ostatně k ruce celý státní aparát na to, abyste si to zjistila sama – což ovšem nelze označit jinak než jako zneužití úředního postavení. 

Vás má zajímat zájem dítěte. Tím je především pravidelný kontakt s oběma rodiči. Ten v současnosti dítě nemá – a může za to především soud 1. stupně a orgány, se kterými spolupracuje. Zájmem dítěte – ač chápu, že při Vašem zjevném vychování Vám to může připadat až neuvěřitelné – nejsou peníze. Zájmem dítěte je co nejlepší citový, psychický a fyzický rozvoj – a ten mu peníze rozhodně nezajistí. Ten mu zajistí jedině pocity lásky a péče ze strany obou jeho rodičů, a to – opět jistě k Vašemu nemalému úžasu -  i ve velmi nuzných podmínkách, ve kterých ale matka ani dítě rozhodně nežijí. 

Otec se o tu lásku a péči maximálně snaží, matkou si nejsem vůbec jist. 

Ale hlavně : Si vůbec nejsem jist Vaší kvalifikací a profesní erudicí, jestliže jediné, co Vás v dané situaci zajímá, jsou peníze na účtech. 

Chápu, že jste vystudovala českou právnickou fakultu, kde jste se sice o opatrovnictví nedozvěděla zjevně vůbec nic, zato Vás tam denně vedli k hrabivosti a ziskuchtivosti, jak je i na Vašich kolezích nejčastěji vidět. Chápu, že pokud na právnické fakultě učí lidé jako je Mgr. Kovářová, která veřejně presentuje, že hrabivost a ziskuchtivost je jediné, k čemu vychovala svou vlastní dceru, nemůžete tam ani nic jiného pochytit. 

Na druhé straně je jen Vaší věcí, jaké školy a kde studujete a co si z nich hodláte jako poselství odnést a co naopak ignorovat jako zjevně zavrženíhodné a odsouzeníhodné. 

Pokud si chcete k hrabivosti a vypočítavosti vychovávat vlastní děti, je to vcelku Vaše věc – včetně toho, jak v životě skončí a dopadnou. 

Ale to, jak dopadnou naše děti, už jenom Vaše věc není – a za sebe říkám, že nenechám žádnou hamižnou husu vědomě mrzačit ani vlastní děti, ani děti z případů, které zastupuji. 

Krom toho, z čistě profesního hlediska, si dovolím konstatovat, že dokazování v takovém rozsahu jako je obsáhlé zjišťování účtů a jejich zůstatků, je zcela v kompetenci soudu 1. stupně, nikoliv soudu odvolacího, který má zjevně jiné poslání a určení a vymezení pravomocí. 

Vše výše uvedené berte jako námitku profesní nezpůsobilosti posuzovat a rozhodovat opatrovnické kauzy a vzhledem k tomu, že jste něco podobného chtěla výhradně po otci, a nikoliv po matce, pak také námitku podjatosti. 

Osobně se domnívám, že připustíme-li, že i studium je výrobním procesem, na jehož konci by měl být v oboru vzdělaný člověk, pak se přimlouvám za to, aby Vás soud zabalil jako zmetek a poslal zpátky na právnickou fakultu s reklamací nepoužitelnosti, pokud možno ještě v záruční lhůtě. 

S pozdravem 

                                                                                                                      Ing. Jiří Fiala

                                                                                                                    zástupce otce 

_____________________

_____________________

A TADY jsou vidět nepopíratelné výchovné výsledky TÉHOŽ  soudu a TÉHOŽ  způsobu výchovy : 

 

http://www.k213.cz/JOOMLA/2846-vychova-zlinskym-soudem

 

 

__________________

_________________

Komentáře  

0 # Ing. Jiří Fiala 2018-05-04 17:45
Nazývat svině pravými jmény !
To si jistě pod titul nepřilepí .

+F+
0 # Kedul 2018-05-04 18:40
Zjevne nekompetentni a zadnou vaznost nezasluhujici osobo Mrg. Magdaleno Bacikova, toho casu bohuzel pro pravo soudkyne ...

Zadame Vas timto, necht ve lhute 10 dnu sdelite nazvy peneznich ustavu a cisla uctu , na kterych mate ulozeny penezni prostredky v CEske republice i v zaharanicio, u zahranicnich uctu take dolozte vysi zustatku k 1.5.2018. Dale dolozte vyplatni pasky pro kontrolu nesrovnalosti, mezi prijmy a vysi majetku za mozne uplatky za celou dobu Vaseho pusobeni na soude. Dale se dostavte k prezkouseni pravnich predpisu a platnych zakonu Ceske republiky, pred senat aktivistu prava znalych a za dodrzovani zakona s justicni mafii bojujicich obcanu dne ... do budovy ....

Kazdy remeslnik od svarece po .... musi mit kazde 2 roky prezkouseni a zdravotni doporuceni jinak prijde o opravneni svoji profesi provadet... u fizla, prokuratora nebo soudce toto neplati ... a to i presto ze zakony se v case meni ...jak je tohle vubec mozne?
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-05-04 21:18
Ctěná soudkyně Bačíková nechť sdělí neprodleně především jména a čísla účtů všech švýcarských bank, kam se jí posílá všimné za spravedlivé a nestranné rozsudky, které by jinak tak spravedlivé vůči jedné ze stran nemusely být, dále adresy všech zahraničních nemovitostí a jak k nim přišla, dále všechny dovolené za posledních 5 let - kam byly a kdo je platil, dále SPZ všech vlastněných aut (i těch v zahraničí), dále všechny kapitálové podíly a všechny akcie na doručitele a všechny společnosti, ve kterých je tichým společníkem, případně se neznámým tichým společníkem nechává zastupovat, dále všechny nájemné byty a kolik jí měsíčně vynáší, a tak dále, a tak podobně.

A protože chápeme, že při vší té "soudní zátěži" na to nemusí všechno sama stačit, tak současně nabízíme, že správu části těchto aktiv neprodleně převezmeme - a rovněž neprodleně z nich vyplatíme dividendy těm účastníkům řízení, vůči nimž ty rozsudky právě tak spravedlivé a nestranné nebyly...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-05-05 10:28
Řízení o péči a výživě je řízením nesporným

cs.wikipedia.org/.../...

„Soud tu nemá roli pouhého rozhodce jako v řízení sporném, ale musí být sám aktivní a jednat tak, aby bylo dosaženo účelu řízení a byl naplněn veřejný zájem.“ (Viz zákon č. 292/2013 Sb.:

(1) „Soud je povinen zjistit všechny skutečnosti důležité pro rozhodnutí. Přitom není omezen na skutečnosti, které uvádějí účastníci.“)

Nikoli otec, ale soud nese v tomto případě důkazní břemeno. Soudy běžně straší paragrafem 916 NOZ: „Neprokáže-li v řízení ... osoba výživou povinná soudu řádně své příjmy ... a neumožní soudu zjistit ... Neznám ale případ, kdy by to soud aplikoval a vyšší soud nezrušil. Hlavně ale jsou v § 916 podmínky dvě. Stačí tedy soudu sdělit, že souhlasíte s tím, aby si o Vás všechny informace soud zjistil sám (udělat to může i bez Vašeho souhlasu).

Dobré je současně navrhnout, aby si soud zjistil všechny informace o poměrech, příjmech a majetcích matky (§ 914, „Je-li více osob povinných, které mají vůči oprávněnému stejné postavení, odpovídá rozsah vyživovací povinnosti každé z nich poměru jejích majetkových poměrů, schopností a možností k majetkovým poměrům, schopnostem a možnostem ostatních.“)

Protože řízení o péči a výživě je fakticky jen formalitou před nařízením exekuce na otce, když soudu své majetky a příjmy sdělíte dobrovolně, pomůžete tím hlavně exekutorovi: EŘ, § 33 (1) „Soudy ... jsou povinni sdělit exekutorovi na jeho písemnou žádost údaje o majetku povinného, které jim jsou známy z jejich úřední činnosti.“

Zjišťovat majetky a příjmy všech rozvedených osob daleko přesahuje možnosti soudů.

Kdyby chlapi nebyli hloupí, popsaným postupem by snadno a rychle celou opatrovnickou justici odrovnali.

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.