Vláda lůzy

je skutečností. Vyspělejší část společnosti bude i oficiálně ovládat naprostá lůza a společenský a lidský odpad. 

 Asi tak by se stručně a výstižně dala charakterizovat nová vláda, sestavená Babišem po 8-mi měsících odmítání na všech stranách - až se estébák, po poznání, že s ním nikdo z normálních lidí nechce nic mít, uchýlil k jediné vyzkoušené a osvědčené praktice : K podplácení. 

Ti, co se nechali za mrzké trafiky a prebendy koupit, nelze označit jinak než jako lidský a společenský, navíc velmi mocichtivý a nebezpečný odpad. 

Každý, kdo pro tuto vládu zvedl ruku, je osobně vinen za následující společenský úpadek a dlouhodobé vyčlenění České republiky ze zóny slušnosti, mravní prosperity, evropské kultury a kdysi tradiční morálky.  

Úpadkovost estébákova hnutí výmluvně ilustrují jeho jednotliví představitelé, jasně prokazující, že s inteligencí a slušností neměli nikdy nic co do činění. 

I obličeje hodně napoví, nemusí nutně všichni čekat, až se projeví. Je děsivý pohled na předsedající parlamentu, kde je trvale za řečníky vidět otřesná, tlustá, škaredá a neupravená bába - ANO ministryně pro místní rozvoj (dosud ministryně práce) Klára Dostálová. Že se takovou škaredou cuchtu někdo odváží posadit do předsednictva parlamentu, to je urážkou instituce parlamentu jako takové a parlamentní demokracie jako celku. 

Ale - copak Dostálová - to je jenom hloupá, nadutá uklízečka. Tvář nového ministra spravedlnosti prozrazuje něco ještě daleko horšího : Drzý, všehoschopný a zcela bezcitný floutek. Pokud se podíváte do jeho životopisu, pak zjistíte, že stejně jako jeho neslavná plagiátorská předchůdkyně Taťána Malá, ani tento vejlupek nemá prakticky žádné ani životní, ani profesní zkušenosti - jen vystudoval právnickou fakultu a pak se flákal po vládních postech, kam ho prosadilo hnutí ANO v zoufalé potřebě prokázat, že na spravedlnost vůbec někoho má - protože jinak nemá nic a nikoho. 

Chápu, že ve srovnání s těmito amorálními nedochůdčaty mohl vypadat Pejsáček jako solidní intelektuál. 

Ovšem - jenom mohl. 

V justici nastává nejtemnější období, kdy tam budou bez skrupulí vládnout jednotlivé mafiánské bandy soudců a jejich nohsledů a vzájemně se rvát o moc. Služba veřejnosti, kterou justice v normálních zemích je, skončí zcela, justice si dávno vystačí sama, občany k ničemu nepotřebuje - a už to ani nebude tajit - od státu potřebuje jen slušnou apanáž, nikoliv kontrolu, zodpovídat se nebude nikdy z ničeho a nikomu. 

Arogantní, nabubřelí a naprosto neschopní a hloupí soudci se stanou absolutně dominující většinou, ti slušnější nejspíš sami z justice utečou - anebo nebudou mít na růžích ustláno. Resp. jim vytvoří peklo na zemi, aby se rozhodli pro předchozí variantu. 

Mafiánské praktiky se stanou samozřejmými, kdo se jim nebude chtít přiuzpůsobit a přijmout je za vlastní, bude "problémová osoba", se kterou je třeba zatočit - nejlépe tím, že se uvězní. 

Věznice budou přetékat nevinnými ještě více než doteď. 

Vláda novodobých estébáků začne nápadně připomínat dobu před 70-ti lety.

O které si jistě mnozí naivně mysleli, že je uzavřenou minulostí a nikdy se nemůže vrátit. 

Zkušenost s lidstvem říká něco jiného : Co se stalo jednou, může se kdykoliv zopakovat. O to snáz, že už je cesta jaksi "prošlapaná", slušní lidé dostatečně otupělí a zlhostejnělí - což je pro tyhle grázly zelená. 

Poděkujme každému, kdo volil Zemana, anebo estébákovo hnutí - za návrat země do středověku. 

Za obnovení cenzury, pozvolna stále drzejší, za vrácení velkopanských nejdrzejších praktik do všech úřadů - které se s vámi prostě nebudou bavit, protože úřad je od toho, aby dobře živil své úředníky a zajišťoval jim živobytí, o kterém by si při poctivé práci mohli jenom nechat zdát. 

Vzdělání a um nebudou nadále znamenat už vůbec nic, jedinou vyžadovanou kvalifikací nadále bude, stejně jako kdysi věrnost straně, věrnost a oddanost velkoestébákovi. 

Všichni ostatní, kdo to nehodláte přijmout za své - se vystěhujte. 

Nebo si zvykněte. A smiřte se s doživotním okrajovým postavením, živořením vedle nadutých primitivů, kteří neumějí ani desetinu toho, co vy - ale jsou na té správné straně, a to se jedině cení. 

Jak že to estébákovo hnutí začínalo ? Vzpomenete si ještě na to ? 

Aby se za nás naše děti nemusely stydět. 

Už za současný stav se stydět musejí děti od školky nahoru, natož pak ti, co nějaký rozum už pobrali. 

Stát se stane - stejně jako za totality - nástrojem totálního teroru hrstky neschopných proti všem schopnějším a vzdělanějším. Vzdělání bude nadále jen zbytečnou přítěží, nikým a ničím neceněnou - k životnímu úspěchu přece nadále stačí poslušnost a servilita vůči velkoestébákovi a jeho poskokům. 

Z buranismu a diletantství se stane (tam, kde se dosud nestal) státní standard. 

Absolutní vyloučení a izolace od slušnějších a vyspělejších národů pak bude jen logickým, nechtěným a velmi bolestivým důsledkem. 

Stejně jako místo na okraji Evropy. Za Balkánem a všemi ostatními, dosud opovrhovanými nebo přehlíženými zeměmi a národy. 

 Anebo … Je tu ještě i druhá možnost. Zeptejte se odborníků na odpadové hospodářství. Potvrdí vám, že ...

Nebezpečný odpad se skladuje toliko na skládkách k tomu určených. 

 https://www.vlada.cz/cz/vlada/

https://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/jan-knezinek-167496/

 ________________

 

Rychetský kritizuje české úředníky: Zasáhla je infekce vrchnostenského myšlení

Jeho asi nezasáhla...  

 

________________

________________

Někdo se možná zeptá : Je na současném vývoji vůbec něco dobrého ? 

Ano, je. Totiž že čím hůře, tím lépe - a tím dřívěji je naděje, že se ovládaná většina vzbouří a přestane mlčky hledět na to, jak ji společenský odpad táhne do bezedné díry. 

A ještě jednu dobrou věc bych snad očekával - a sice konečnou likvidaci ČSSD, protože si myslím, že tento hazard dvou hloupých, mocichtivých a hlavně nezkušených kluků - totiž Hamáčka a Zimoly - ČSSD zaplatí definitivním kolapsem, ke kterému už ostatně mnohokráte neměla daleko. 

Její účast na estébákově vládě je popřením všeho ušlechtilého, čeho kdy v minulosti ČSSD dosáhla - třeba v protifašistickém a částečně i protikomunistickém boji. Její moudřejší představitelé to věděli - převládla však hloupější, mocichtivá většina. 

Na každém zlu je holt dobré to, že má v sobě zakódován i sebezničující prvek. 

_________________

Lidi, utečte, nebo se vám stane, co nám !! 

 

 

 

Nejlíp škrtí Macháně... 

Jsem rád, hochu, že jsi se tak uplatnil !! 

________________

________________

Komentáře  

0 # Ing. Jiří Fiala 2018-07-13 17:49
Na NS ČR sedí nekrofilové?

„Ochranu trestního práva požívají jen lidské ostatky, což je mrtvé tělo či jeho část po uložení do hrobu nebo spálení v krematoriu. Do pohřbení jsou to tedy pouze lidské pozůstatky,“ upozornil Nejvyšší soud s tím, že trestněprávně sankcionováno je pouze porušení piety lidských ostatků.
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-07-13 17:50
Z šesti let za pokus o vraždu novorozence je nakonec přestupek

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-07-13 19:58
Taky jste psal vlastní ÚS z vazby nebo vězení, nepletu se?

___________

Je jednoduší kritizovat právní stát v Polsku, ale správnější je napravovat jeho vady u nás.


blog.aktualne.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-07-13 20:43
blog.aktualne.cz/.../...


Až na to, že na právním stavu v Polsku slušní a morální lidé nemají co kritizovat, naopak - navracení justice k úloze, kterou ani trochu nezastávala, ač zastávat má, může být tak jedině jejich satisfakcí.

Tedy to, že aspoň někde dochází k nápravě! Justičním mafiím absolutně nezávislým ani na zásadních právních ustanoveních, natož na slušnosti a morálce, zvoní hodně hlasitě hrana!

Pokud bude současný vývoj v Polsku pokračovat (a dej Bože aby pokračoval!), a český dále pokračovat v návratu komunismu, může se stát, že jednoho dne malý český človíček, nejednou shlížející na Poláky spatra, jim bude závidět lepší život jak záviděl kdysi třeba Bavorákovi či Američanovi.

Freeeurope
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-07-14 06:38
Opatrovnické spory dovolání nespasí | Právní prostor

pravniprostor.cz/.../...

_____________


Ty spasí jedině výměna nebo důkladné znovuvzdělání soudců.
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-07-14 06:39
Opatrovnický spor ji stál povýšení.

lidovky.cz/.../...


__________

K tomu dodávám, že lidi související s výkonem spravedlnosti, u nichž se zjistí snaha upírat práva druhým nebo nerespektovat platné zákony, nemají ve státní službě vůbec co pohledávat.

Stejně tak ten dement Vávra, kterému to vůbec nevadilo a klidně ji na jmenování navrhnul, ačkoliv to věděl.

Že je to její soukromá věc ?

Asi jako bych řekl : Že jsem zavraždil pět lidí a spáchal dvacet loupežných přepadení - je moje soukromá věc, a teď chci místo ministra spravedlnosti.

Vávra - čistá chátra.
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-07-14 10:00
O problemu něco vím -
už nemám 1/2 střeva :

lidovky.cz/.../...

Autoři ještě nejsou za zdí, ale s chutí je tam doprovodím ( - např. hřbitovní ) .

+F+
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-07-14 15:44
Vážený pane inženýre

K tématu justice si dovolím napsat Vám tento můj názor.

Česká Justice je zatížena předlistopadovou úlohou, a skutečností, že se dosud nevypořádala ani s poválečným fungováním, ani s úlohou, kterou plnila v rámci socialistického zřízení. Ta nespočívala v hledání a nalézání spravedlnosti, nýbrž - a to hlavně - k potírání režimních oponentů, případně soudruhů, kteří nehráli do not hlavním stranickým frakcím v té době držícím moc. Česká justice funguje na modelovém uspořádání z doby Rakouska Uherska. To o něčem vypovídá.

Vidím jako chybu, že se v roce 1989 nevypořádala společnost se soudci, administrativními pracovníky a příslušníky ozbrojených sborů, kteří byli spjati s Komunistickou stranou Československa, případně s těmi kdo tak vehementně a neotřesitelně horovali pro udržení socialistického uspořádání naší země za každou cenu, a to i za cenu lidských životů. Vnímám jako nespravedlnost a plivnutí do tváře všem odvážným demonstrantům z r. 1989, že takovým osobám bylo umožněno a v některých případech je umožněno dosud zastávat svoje posty, přestože lze mít důvodně za to, že někteří z nich docílili svých funkcí pouze oddaností socialistickému režimu.

Skvrnou na veřejné prezentaci nezávislé a téměř nadobčansky čisté justici je proces jmenování nových soudců, kteří jsou nominováni právě osobami z řad soudců stávajících.

Také průběh výběru a jmenování ústavních soudců hovoří za vše, když jedním z hlavních kritérií byl jejich názor na regulační poplatky ve zdravotnictví.

Kapitolou samou pro sebe jsou pak finance pro justici, pro její fungování a pro vyplácení platů, nulová odpovědnost, téměř beztrestnost, to vše pod rouškou nezávislosti soudců a jejího zachování. Přitom platy soudců jako takové respektive jejich růst provázelo v minulosti mnoho zvláštních jednání a dohod. Je otázkou, zda platy soudců rostly tak jak měly, a je stejně důležitou otázkou, z jakého důvodu není vůle provést revizi navyšování platů soudců v minulosti.

Stávající zavedený systém fungování justice znemožňuje konfrontovat justici potažmo adresně soudce, případně úředníky soudů s jejich postupy, přešlapy, případně chybnými rozhodnutími, což vyvolává v nejednom z nich dojem absolutní nedotknutelnosti, a to se následně promítá ve vystupování a chování soudních osob coby skupiny vůči různým účastníkům řízení.

Relativní nedotknutelnost dotyčných soudních osob spočívající v nemožnosti dovolat se vůči nim spravedlivého a slušného zacházení jim skýtá prostor pro potírání jakéhokoliv vzdoru ať již oprávněného nebo neoprávněného, kdy potírání vzdoru nejednou znamenalo pro oponenty stávajícího politického zřízení, případně pro oponenty procesní nedůvodné věznění, za které se nejenom že nikdo odpovídajícím způsobem neomluvil, ale naopak oběti takové zvůle byly dehonestované a jsou někdy i pronásledované represivními složkami.

Předsedové soudu jsou ve stávajícím justičním uspořádání podle mého názoru permanentně ve středu zájmu, když na jednu stranu jako předsedové soudu vedou manažersky soudy a měli by dohlížet na jejich řádné fungování, přitom jsou zároveň kolegy jednotlivých soudců a jsou příslušníky stavu soudcovského, což znamená v současné době, že jsou vázáni jakousi sounáležitosti jdoucí ruku v ruce s hrozbou falešné solidarity, která zakládá v nejednom případě různým způsobem klientelistické a uzavřené vztahy, které však deformují zdravost moci soudní.

V tomto ohledu je pak kapitolou samou pro sebe fungování administrativního aparátu soudů, u kterého falešná solidarita a pocit jakési stavovské soudržnosti má za cíl nechuť případně neschopnost vypořádat se s nekvalitně pracujícími úředníky případně excesů, kterých se někteří z nich dopouštějí.

Justiční stráž působí dojmem ozbrojeného sboru fungujícího v rámci justice, který se tak nějak utrhnul ze řetězu, a který působí nikoliv jako bezpečnostní prvek v rámci soudních budov, ale jako prostředek pro zastrašování oponentů a prostředek demonstrace ozbrojené síly vůči neozbrojeným a mnohdy fyzicky o poznání slabším návštěvníkům soudů.

Mám za to, že je přítomnost ozbrojené justiční stráže v prostorách soudů extrémní a neodůvodněná.

Zásadním a prokorupčním problémem současné justice je také to, že je v rámci moci soudní zakotvena nezávislost spočívající ve volném hodnocení důkazů, a zároveň také v hodnocení smyslu podání učiněného k soudu. To v praxi znamená maximálně prokorupční prvek ve vztahu k takzvanému volnému hodnocení důkazů v rámci civilního nebo trestního řízení. To vše nevyjímaje prvek proklientelistický, spočívající v možnosti zamést jakoukoliv žalobu či stížnost podanou proti soudcům nebo soudním osobám pod koberec. Když totiž někdo podá žalobu proti soudu, kterou se domáhá, aby soud splnil něco, co ze zákona splnit má, tak soudce posoudí takovou žalobu jako stížnost, stížnost následně vyhodnotí jako nedůvodnou, a bez možnosti bránit se proti takovému vyřízení jí smete soudní systém ze stolu. Když všichni drží pospolu - jak se říká -kapři si rybník nevypustí. S tím je potom spojeno posílení klientelismu jdoucí ruku v ruce s možností profesní korupce založené na povyšování jednotlivých soudců v rámci soudní soustavy, jejich doporučení na vyšší post jako "odměnu" za jejich loajalitu, která je maskována právě nezávislým výkonem moci soudní - rozhodovací.

Systém justiční je v současné době tak říkajíc zabetonovaný, kontrolní mechanismy existují, ale zdá se, že jsou používané pouze ve vztahu k nepohodlným soudcům. Jediným řešením tak zůstává zásadní reforma justice.

J.K.

______________

"Vidím jako chybu, že se v roce 1989 nevypořádala společnost se soudci, administrativními pracovníky a příslušníky ozbrojených sborů, kteří byli spjati s Komunistickou stranou Československa..."

To byla zcela zásadní, patrně úmyslná, chyba, na kterou budeme tvrdě doplácet celé příští generace. Zcela to zamezilo zformování právního státu novými soudci z jiných společenských vrstev než těch, spjatých s předchozím režimem a jeho bezskrupulozním, prospěchářským a požitkářským myšlením a způsobem života...

Tomu se říká dekomunizace justice - a za fakt, že nikdy neproběhla, budou draze platit ještě naši vnukové.

"Jediným řešením tak zůstává zásadní reforma justice."

Dodejme, že především personální. Protože starého psa žádným novým kouskům nenaučíš a pokud staří psi vychovali stejně svá nenadějná štěnata, je potřeba vzít vzorky ze zcela jiných chovů, jestliže se tento výrazně neosvědčil.

A ještě bych se na závěr zastal justice Rakouska - Uherska. Obávám se totiž, že jeho justice měla daleko blíže k demokratické justici první republiky nežli k totalitním zrůdám, především komunistickým. Proto ani nebylo třeba žádné zvláštní očisty po vzniku republiky, protože Rakousko prostě bylo demokratickým státem, včetně soudních porot, rozhodujuících často přímo proti tomu, co by si mocní přáli.

A tak to má samozřejmě být.
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-07-14 20:39
Komunisty jsme k moci nepřivedli, vždyť komunisti jsme i my a navíc já jsem imigrant estébák Bureš, a jestli do mne budeš vandrovat, tak půjdeš. /Třeba na vyšetření k estébáckému soudnímu znalci "MuDr." Vladimírovi Zdražilovi a jeho přisluhovačce Mgr. Lence Procházkové, případně zaskočí estébák doc. PhDr. Jan Lášek Csc.
Kde jsou ty doby, kdy to stálo za hovno a bolševici měli ve znaku jednu barvu.

novinky.cz/.../...

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.