K justičním zkouškám bude napříště stačit pouhé vyloučení demence

O tom, co všechno je možné napsat do oficiálního dokumentu, aniž by si autor(ka) připadal(a) jako totální idiot(ka) sám(a) před sebou a svými příbuznými. 

 

 Že nás nesoudí žádné výkvěty inteligence či žádní myslitelé, to si snadno ověří každý, kdo měl kdy co do činění se současnými soudy a jejich dnešním obsazením. 

Přesto, někdy opravdu zarazí, kam až je ochoten soudce zajít jenom proto, aby udržel oficiální linku a pokyny shora - zásadně nevyhovovat žalobám na stát, natož těm oprávněným, natož takovým, ze kterých by mohl mít stát nemalé problémy (a následně pak jeho služebníci, kteří ty problémy zavinili). 

Ostatně, jestliže máme současný Ústavní soud takový, jaký jsme nedávno popsali v dopise ústavnímu senátu IV. cenové skupiny -

viz http://www.k213.cz/JOOMLA/2883-poskozeni-se-obrati-na-us   - 

pak jaké soudce asi tak čekat na soudech nižších stupňů - a dlouhodobě smutnou pověst tady má především pražský městský soud. V nedávné minulosti proslul tím, že nejvyšší procento jeho soudců bylo bývalými členy KSČ - nově příchozí soudci dávají garanci, že se na těchto smutných prvenstvích nebude nic měnit, že duch tohoto soudu je hluboko vrostlý snad už ve zdech budovy - a že justiční omladina, která po svých většinou rodičích nově na soudy nastoupila, na předchozích poměrech rozhodně nehodlá nic měnit - a že jí arogance a povýšenost vůči ostatním, spolu s hrubou neúctou k základům práva a právního cítění plně vyhovují a připadají samozřejmými. 

V mnohých rozsudcích, především v těch, vydaných v mých věcech, už zcela otevřeně čtu, že soud rozhodoval ryze účelově - tedy sice jinak, než by podle zákona či důkazního řízení měl, ale zato tak, aby neměl nikdo z justičních odpovědných žádný velký průšvih. 

Jinými slovy : Právo je nám lhostejné, zajímá nás výhradně, jaký dopad by mělo dané rozhodnutí - a tomu podřizujeme všechno ostatní. 

A - jak říkám - čím dál otevřeněji píší, že jiné rozhodnutí (podle práva, a tedy vždy v můj prospěch) by mělo dalekosáhlé důsledky (to se tedy výjimečně nemýlí), a proto tak prostě nerozhodnou. 

Přesně ve Sváčkově duchu, který kdysi otevřeně studentům přiznal, že než potrestat několik desítek soudců, kteří za zprasený opatrovnický případ mých dětí odpovídají, to raději bude pronásledovat a věznit jednoho nevinného Fialu. 

Horší na tom je, že nikdo nikdy nepřijal žádná opatření, aby se takové případy alespoň nemohly opakovat (když už - pravda - minulost nikdo nevrátí, ani nespraví) - a tak se dějí - ve stovkách kopií - pořád dokola znovu a znovu. 

No, a teď se na jeden takový účelový rozsudek - a co papír a soudkyně snese - podíváme blíže. 

Konkrétně soudkyně Veronika Křesťanová (ovšem, abychom jí příliš neškodili, je pravdou, že takových, jako ona, je plný Městský soud - odhadem tak z 80%). 

 

 Šlo o věc nepravdivé lékařské zprávy, kterou před třemi roky vystavila nemocnice Na Bulovce a jejímž přímým důsledkem bylo, že Nejvyšší soud odmítl moje dovolání (kterým se dosti pravděpodobně mínil vážněji zabývat) - načež můj dům přepadla banda policajtů, vyrazili dvoje dveře a odvlekli mě na 3 a půl měsíce do vězení. 

Tato lékařská zpráva, kterou si Nejvyšší soud vyžádal, konstatovala (MUDr. Erika Pavlíčková), že prý jsem v době konání odvolacího řízení byl v pořádku natolik, abych se mohl odvolacího řízení účastnit. 

Připomenu jen, že tehdy jsem byl souzen za "pohrdání soudem" a odvolací jednání se mělo konat na KS v Praze, a to v době, kdy jsem po operaci oka ležel doma a prakticky nevycházel - a neměl vycházet - alespoň podle instrukcí tamějších lékařů. 

A tak jsem nevycházel - a na soud jsem napsal, že jsem po operaci a můj zdravotní stav nedovoluje se jednání účastnit. 

Soud (vyhlášená krajská blbka Maříková) si přesto klidně jednal dál, jakoby se nechumelilo - a trest mi potvrdil. To za situace, kdy jsem se z jednání řádně a včas omluvil a požádal o odročení. 

Nutno dodat - pro úplnost - že Maříková se stala specialistkou na jednání v mé nepřítomnosti, protože se jí prostě bála - a na jasnou a přesvědčivou obhajobu neměla nikdy žádnou odpověď - takže následně pak vypadala vždy, jak měla - tedy jako blbka, která přes jasné vyvinující argumenty odsoudila nevinného. Do toho se jí zjevně nechtělo - takže nejraději soudila beze mě. Styl "O nás bez nás" jí začal velmi vyhovovat. 

Je to samozřejmě jasné a hrubé porušení procesních práv obžalovaného, nota bene za situace, kdy se hájil sám a neměl právníka. 

Jasný důvod ke zrušení rozsudku, to si evidentně uvědomoval i Nejvyšší soud. Proto poslal dotaz na Bulovku, která mne tehdy ošetřovala. 

Bohužel, při vznesení dotazu soudu došlo k něčemu, co bych nazval - my o voze, ty o koze. 

Nejvyšší soud se totiž dotázal, zda "jsem schopen se účastnit odvolacího jednání". Ovšem je - účastnit se a účastnit se. Doktorka, která zprávu vystavovala (a nebyla mou ošetřující), zjevně neměla potuchy, co taková "účast u soudu" pro dotyčného znamená, zvláště v roli obžalovaného - a že to rozhodně není "chvilku někde pasivně posedět" a nic přitom nedělat - ale také se na jednání důkladně připravit, následně se k němu 70 km dostavit (už to samo o sobě můj tehdejší stav vylučoval) - a poté jednání doslova vybojovat, zvláště za situace, kdy nejste nikým zastoupeni.

Prostě - řekl bych, že si ti dva (tedy Nejvyšší soud a doktorka z Bulovky) do značné míry špatně rozuměli, každý mluvil svým jazykem a měl na mysli něco diametrálně odlišného - ovšem, odnesl jsem to já.

Tím, že ze zprávy vyplynulo, že můj stav prý nebyl natolik závažný, abych se jednání účastnit nemohl. 

Což ale odporovalo pokynům a doporučením, jež jsem tehdy od ošetřujících lékařů dostával. A následně se to - samozřejmě - prokázalo naplno v důkazním řízení. Samotný ošetřující lékař - ač popuzen a velmi nerad - vypověděl, že obvyklá doba léčení po takovéto operaci je 3 týdny - a to rozhodně byla doba, do které spadalo odvolací jednání. 

Prokázáno to tedy jednoznačně bylo, pochopilo by to i malé dítě. 

A teď : Co by znamenalo takový výsledek dokazování zohlednit ?!! 

Nejen že by měla být Bulovka odsouzena k omluvě a náhradě škody - a také výdajů tohoto řízení - ale hlavně : Znovu otevřít uzavřený trestní případ, zrušit rozsudek pro závažné procesní pochybení -  a soudit znovu. A to vše za stavu, kdy nejen že už byl trest vykonán, ale hlavně : Kdy na původní, vykonaný trest navázal již nový, další - za maření úředního rozhodnutí - jenž jsem dostal za to, že jsem ten původní trest dobrovolně nenastoupil. 

Tedy : Jeden papír - a okamžité zrušení dvou, již vykonaných, trestů. Jeden na pět měsíců, druhý na šest, dohromady 11 měsíců. Náhrada škody ve výši - i podle současné judikatury - několika milionů korun. 

A hlavně : Okamžitý pád blábolů o "recidivistovi", jenž by ze dne na den byl nikdy netrestaným člověkem. 

Aspoň by byla dobře vidět vykonstruovanost všech těch trestních řízení, proti mně kdy vedených, a to, jak jedno navazuje na druhé nebo vychází z předchozího - a tudíž položíte-li jediné, spadne celá konstrukce "zločince" jako domeček z karet. 

Následně : Obrovský skandál justice, obrovská - již naprosto nezamlčitelná a neúnosná ostuda - a pátrání (minimálně médií) po odpovědných. 


Tak - co myslíte - poškozuje Vás takový papírek, nebo ne ?? 

Jeden jediný papírek, vystavený hloupou a servilní doktorkou z Bulovky. Která asi chtěla jít justici na ruku. Anebo jen nedomyslela, co dělá. 

Takže : Jsme si ukázali, že cena za pravdu je tady opravdu dost vysoká - a platil jsem ji zatím výhradně já sám. Měsíci bezdůvodného věznění. 

Teď jsem chtěl, aby ji také zaplatili ti, co za to nesou odpovědnost. 

Výška ceny pravdy pak jednoznačně určuje stupeň odporu soudců proti spravedlivému rozsudku. 

A už jsme u toho, k čemu jsme se chtěli od začátku dostat : Tedy k tomu, co všechno jsou ochotni udělat, aby takovouto nepohodlnou pravdu zašlapali do země a nenechali ji nikdy zaznít. 

Prý mne takový papírek nijak - dokonce ani náznakem - nepoškozuje !! 

Chápete ?! Zpráva, svými dopady zjevně na úrovni znaleckého posudku (přičemž vystavení nepravdivého znaleckého posudku JE  trestným činem), kvůli které jsem byl ve všech důsledcích 2x celkem na 11 měsíců bezdůvodně ve vězení - mě nijak nepoškozuje ?? 

Může tohle napsat soudný člověk, při vědomí, že nepravdivost této zprávy byla jednoznačně důkazním řízením prokázána ? 

A ještě se nestydí mě nechat zaplatit náklady řízení, v němž jsem - podle jejich názoru - "nebyl úspěšný...". 

Nutno dodat, že pokud se vydávají rozsudku zjevně v rozporu s důkazním řízením, je poměrně těžké "být u soudu úspěšným" - a závisí to možná na ledasčem, ale rozhodně ne na právní vyspělosti, vědomí, způsobu argumentace a celkové obhajobě před soudem ze strany dotyčného. 

____________________

A teď se podívejte sami, co je taková "soudkyně" schopna napsat - nutno dodat přes důvodnou námitku podjatosti - a následně pak také, jak jedině správně je nutno s ní jednat. 

Pokud by mě někdo chtěl odsuzovat za použité výrazy, pak mu nutno zejména vysvětlit, že s každým je nutno komunikovat především jazykem, kterému dotyčný rozumí. Jinak to totiž nemá žádný smysl. 

A k tomu, aby mi dotyčná správně rozuměla - tak k tomu mě poslali na 11-ti měsíční školení do prostředí, kde se takhle výhradně mluví a jedná, mám proto za to, že mě tam poslali hlavně proto, abych se naučil se soudci komunikovat - protože ti jinému jazyku těžko rozumějí. 

 

 

 

Paní dvojnásobná doktorka, s titulem pro jistotu i za jménem - má problém základní logické úvahy o tom, co dotyčného poškozuje, a co ne. Úvahy, na kterou není třeba žádné právní, ani jiné vzdělání. Na kterou stačí každý kopáč. 

Paní dvojnásobná doktorka ovšem ne. 

 

 

 

 

 

 

 

______________________

______________________

 

 

 

______________________

______________________

Komentáře  

0 # Ing. Jiří Fiala 2018-08-19 16:18
Veronika Křesťanová kameru odmítá, když má rozhodnutí odůvodnit.

www.znamysoudce.cz/Soudce.aspx?id=3091

____________

Ani se nedivím. Kdo by ty nesmysly dokázal zdůvodnit, aniž by ze sebe neudělal naprostého idiota ??!
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-08-19 16:21
Veronika Křesťanová z knihy o Kramném druhý Mein Kampf! Zakázala ji! Nepochopíte proč…

www.extra.cz/.../

JUDr. Veronika Křesťanová, Dr., nositelka ocenění Právník roku za rok 2014 v oboru duševního vlastnictví (že toho teda sama moc nevlastní, že ??)

beck.cz/.../...

Právnický Oscar
epravo.cz/.../...

www.finparada.cz/zprava_banka.aspx?ID=8420

Veronika Křesťanová se narodila 7. června 1969 a žije v obci Praha, náměstí Jiřího z Lobkovic 2406/9, Praha 3-Vinohrady.

mapy.cz/.../.
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-08-19 18:36
Mlčení je souhlas.
Zakejhá - husa ? Bylo by tak dobře :

+F+
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-08-19 19:21
Jen jedním vočičkem na mne pozříš …

Tak si tehdy na tom soudě uviděl oba dva. Primáře a ošetřujícího lékaře. Zařízli Tě jako podsvinče. To je ta stavovská kolegialita jak o ní píše Hausmann. O.

_______________

Stavovská kolegialita sice bezesporu fungovala, vzteky byl ten doktor bez sebe - natolik, že dokonce lhal do protokolu tak, že i soudce ho musel upozornit, že to podle lékařských záznamů bylo jinak - ale to hlavní jsem z nich přece dostal : Totiž obvyklou délku pracovní neschopnosti po takové operaci. A za tuhle jedinou větu mi to celé stálo. A ta taky bohatě stačí.
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-08-19 20:19
O víkendu jsem byl za Gilem ve Valdicích.
Návštěva jen přes sklo, a od 8-mi ráno. Byl moc rád, že jsem přijel, prý počítali s tím, že na osmou mu nikdo nebude schopen přijet - což jim rozhodilo rozpočet.
Vypadá unaveně a vyčerpaně. Pozdravuje všechny, co na něj myslí.
1.9. má svátek, tak mu můžete poslat pohled, co si na něj vzpomenete. Velmi ho to vždy potěší.
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-08-20 08:31
Babišova modla nefunguje, tvrdí NKÚ. Centrální nákup státu peníze neušetřil

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-08-20 08:32
Náhubkový zákon na cestě k diktatuře

sichtarova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=675201
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-08-20 15:12
Bývalý právník NBÚ je ve vazbě, policie ho obvinila z vydírání

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-08-20 19:04
Proč jen právník NBÚ ?

Proč to neseberou celý? O.
_______________

Se jich zeptej.
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-08-21 14:46
Před soudem stanul policista, který v Plzni vytáhl zbraň na řidiče. Narazil do nás, tvrdí

novinky.cz/.../...

_____________

Vzhledem k tomu, že to řidič natočil na video, tak mu doporučuji podat trestní oznámení pro křivé obvinění.
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-08-21 14:47
Takto vypadá vyšetřování vraždy investigativního novináře a jeho snoubenky v zemi, kde vládne policejně justiční mafie. Typické pro českou a slovenskou republiku, kde jsou naopak touto mafií pronásledováni a likvidováni slušní, stateční lidé.
J.K.
novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-08-21 14:59
Jak rodiny politických vězňů prožívaly návštěvy v kriminále?

domaci.eurozpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-08-21 15:01
“Běžné řidiče, kteří omylem koupí auto se stočeným tachometrem, poškozovat nechceme,“ říká ministr dopravy Dan Ťok.
“Na všechny, kdo uvažují o koupi ojetého auta, proto apeluji, aby si vozidlo dostatečně prověřili,“ dodává Ťok.
auto.tn.nova.cz/.../...
autobible.euro.cz/.../

Stav tachometru se sleduje hlavně během technické kontroly na STK nebo při měření emisí. Na stáčení může přijít podle evidence i policie při podrobné kontrole. Jakmile technik na STK zjistí nižší stav kilometrů na počítadle než při předchozí kontrole, provozovatel vozidla musí do 30 dnů “závadu“ odstranit. Musí tedy předložit platný protokol o provedení opravy nebo výměny počítadla, jinak vozidlo ztratí technickou způsobilost. A majiteli auta hrozí až desetitisícová pokuta.
0 # Kedul 2018-08-21 18:13
Zkousky? Klidne si oblece talar uklizecka a bude soudit a rozdavat tresty za urazku "soudce" jak ji napadne a obcane to budou muset prece respektovat .... jakypak zakony a pravidla ..
tn.nova.cz/.../...
Problémy Krajského soudu v Brně, na které televiza Nova už delší dobu upozorňuje, mohou být větší, než se zdálo. Podle bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka je totiž soudce, který v současnosti vystupuje jako místopředseda Krajského soudu v Brně, ve funkci nezákonně.
Nikdy do ní totiž nebyl jmenován. Právě on přitom tvrdí, že je u soudu vše v pořádku.

Tohle uz fakt neni sradna ani na apelovani a psani clanku a stiznosti a vysvetlovani po generace tady pomuze opravdu pouze klice v ruce a pouzit je ...
Nechcete si taky zalozit nejaky ten soud pane Fialo? Klidne vas tim poverim a tim to bude formalne v poradku a muzeme zacit soudit...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-08-21 19:37
Právě on totiž tvrdí, že je vše v pořádku...

No, pro něj jistě.
0 # Kedul 2018-08-21 18:21
...
Pokud se justicni mafiani odvolaji tak se sice stala mala drobna nesrovnalost behem procesu ale to prece neni v extremnim nesouladu ani to vyznamne nezasahuje do jejich prav...
a kdyz se neodvolaji tak to je pravomocnej rozsudek a to ze se neodvolaji jen dokazuje ze s tim rozsudkem souhlasi, protoze si prece mohli podat odvolani ...
A ze takovy rozsudek je udajne neplatny .. jak neplatny .. prece zakony ani tak moc neplati ale co je oznaceno jako rozsudek s razitkem to plati a vsichni to musi respektovat a basta ne? Dyt to porad dokola pisou a dokola opakujou i v tv ... tak jakypak copak mate rozsudek tak nestat nelelkovat nekoukat holoto policejni, nepremyslet a nepatrat a konat ... zavrete toho odsouzeneho justicniho mafianka az zcerna a nespekulujte kdo ten rozsudek podepsal nebo vydal a jestli je zakonny kdyz ste to nedelali dotedka....
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-08-21 19:36
Namísto Baxy - Mazanec :

Zeman jmenuje Mazance do čela Nejvyššího správního soudu

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-08-22 05:48
Vyloučení demence?

V Česku zvládne vyšší odbornou školu (VOŠ) i mentálně postižený

izeny.eurozpravy.cz/.../...

Free
__________

No, to je bohužel zjevně vidět. Na soudech zvláště.
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-08-22 15:37
Elita národa, alespoň co se výše platu týče.
Zde je sebekritický názor poslance Ferjenčíka, viz video
novinky.cz/.../...
To nám dobře známý doživotně volený absolvent plzeňské právní univerzity, nenažraný mlaskal Marek Benda má jiný názor.
On má tento politický idiot vůbec podivné názory.
J.K.
krajskelisty.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-08-22 17:05
Výsledky novodobého temna na sebe nenechaly dlouho čekat.
Pryč jsou doby, kdy děti vychovávala škola a rodina.
Kde má brát dítě sílu zajímat se o historii v době, kdy ho česká justice zaměstnává očerňováním táty a za její asistence mu vlastní máma vymývá mozek?
Ona ani ta současná máma nezná dějiny, neboť neví, co je rodina.
J.K.
novinky.cz/.../...
0 # Kedul 2018-08-23 07:02
Spolupracujici advokati a recidivisti jsou nasi kamosi .. vitejte v cr ... novinky.cz/.../...
"Policie mi za potopení kamaráda nabídla 200 tisíc, tvrdí svědek..."

Podej dablu ruku (nezavislost, nulova kontrola, respektovani protipravniho jednani a protipravnich rozsudku) a peklem se ti odmeni ....
Az zase nekdo bude vykladat jak je vetsina policajtu a statnich zastupcu a soudcu slusna tak si uvedomte ze to je postizeny clovek analfabet ktery neslysi nevidi a neumi cist, nebot drzost a cetnost svinaren justicni mafie roste kazdym dnem exponencialne a nevidi to jen slepy! Za chvilku se objevi strucny rozsudek kde bude stat pouze odsuzuje se na 10 let protoze ja sem soudce a ja muzu uplne vsechno a vsichni to musi respektovat pac to vydavam za pravni nazor...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-08-23 10:37
Z došlé pošty - nový chemický prvek :

____________

Ci : Objeven nový chemický prvek! Romík (latinsky Cikanium) - chem. značka Ci, nejedná se o prvek, ale pouze stabilní izotop india. Je hojně zastoupený na zemském povrchu. Základní fyzikálně chemické vlastnosti: romík je hnědý, měkký, zapáchající. Jeho hustota 1,2g/cm3 je vyšší než hustota vody, to znamená, že v ní neplave. Romík je hořlavý, vyniká značnou hydrofobií, naopak dobře vstřebává alkohol. Je magnetický - přitahuje železo, ale i barevné kovy. Atomy romíku se nevyskytují samostatně, ale vytvářejí homonukleární molekuly zvané klany, které mohou dále polymerovat do tzv. tlup. Sloučeniny: koncentrovaný je prudce nebezpečný Využití: využití romíku v praxi je mizivé…
____________
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-08-23 10:41
Malá vysoká škola

nekorektne.com/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-08-23 10:43
V Česku můžete už po pár dnech a bez varování skončit v exekuci

archiv.ihned.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-08-23 10:44
Co si představit pod pojmem neletální zbraně?

lidovky.cz/.../...

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.