Nenechte se mystifikovat ČT

Byť i překladem. 

 Nedávno odvysílala ČT film Rommel. O německém generálovi, známém především z bojů v Africe, jemuž bylo později svěřeno velení na západní frontě a zvláště dobudování atlantského valu, majícímu odolat očekávané invazi Spojenců. 

Celý film se vlastně točí kolem atentátu na Hitlera, klíčové události, kvůli které byl natočen, neboť dohady o tom, nakolik byl Rommel do této akce zapojen, vedly k jeho pádu - což film líčí. 

O to více mne udivilo, když ve filmu slyším, že atentát byl plánován na 20. června.

Proběhl totiž 20. července, což je obecně známo, asi jako datum vypuknutí 2. světové války, o 20. červnu nikdy nikde nebylo ani řeči.

Krom toho, z logiky věci plyne, že toto datum je krajně nepravděpodobné - s ohledem na skutečnost, že k atentátu došlo v přímé reakci na vylodění Anglo-Američanů ve Francii - a pochopení mnoha německých důstojníků, že válka je definitivně prohraná a že jedinou relativně slušnou výchozí cestou pro Německo je pokusit se dojednat separátní mír se západními Spojenci - a soustředit se na obranu před bolševiky. 

Jestliže bylo nutno celou záležitost vymyslet, naplánovat, zkoordinovat - a k invazi došlo 6. června, je datum 20. června krajně podivné. Za fakticky 14 dnů by se taková akce nemohla stihnout ani vymyslet, natož připravit. 

Zaslal jsem tedy Televizi dotaz, jak to s tím datem je. Protože to je docela zásadní skutečnost. 

Odpověděli, že mám pravdu - jde o chybu překladu. V původním znění tedy bylo správně 20. července. 

Aspoň, že se omluvili - ale stejně mi to vrtá hlavou : 

Pracují v televizi a v dabingu naprostí analfabeti, kteří nic neví o klíčové události, o níž točí film ? Resp. dabují film již natočený, tedy hotový - a ještě ho v klíčovém údaji zmrší ?  Jak je možné, že NIKOMU to nebylo divné (a že to musely nutně a z profesní povinnosti slyšet minimálně desítky lidí) - a vypadá to, že asi i z tisíců diváků, kteří film museli vidět, jsem nejspíš jediný, komu to přišlo krajně podezřelé. 

Diváci mohou mít vzdělání i myšlení různá, ovšem tvůrci dabingu už podstatně vyspělejší, a krom vzdělání, i zodpovědnost za svou práci. A splést si bez povšimnutí klíčové datum celého filmu - to je prostě jak hloupost, tak i nevzdělanost a lajdáctví neuvěřitelných rozměrů - a nutně se musím ptát, kdo v té televizi vlastně pracuje a jaké má asi vzdělání pro to, co dělá ?? 

A hlavně : Co pak od takové televize můžete čekat v ostatních oblastech ?!! Zejména zpravodajství. 

___________________

___________________

Dobrý den, 

 
film Rommel, minuta 1:47:20. 
 
Sděluje se, že podle tajného plánu na atentát na Hitlera bylo datum atentátu určeno na 20. června
 
To je zjevně v rozporu s historickou skutečností, atentát byl proveden 20. července. 
 
Zajímá mě proto, zda : 
 
- jde o chybu překladu (a zda je možné slyšet původní znění filmu a vzájemně je porovnat)
 
- jde o chybu ve filmu originálním, kde si někdo spletl červen s červencem - a dál si toho už nikdo nevšiml
 
- to bylo skutečně tak, atentát byl původně plánován na 20. června, a potom posunut o měsíc, na 20. července - což by byla zcela nová, dosud naprosto neznámá informace. 
 
Vzhledem k zásadnímu významu této informace prosím o ověřené sdělení, porovnané s původním zněním filmu. 
 
S pozdravem 
 
Ing. Jiří Fiala 
 

__________________

__________________

 Vážený pane Fialo,

 jsme rádi, že sledujete vysílání České televize a děkujeme za ohlas, postřeh i faktickou připomínku. 

Ověřili jsme, že v originále je správně červenec a jde o chybu překladu. Samozřejmě by se to nemělo stát. Pořad jsme odvysílali a nemáme práva na další uvedení, ale pro případ, že ho budeme někdy opakovat, se pokusíme chybu v dialogu napravit.

 

Věříme, že České televizi i nadále zachováte přízeň.

 

S pozdravem

 

Ladislav Richtrmoc

Divácké centrum

 

Česká televize

Kavčí hory

140 70 Praha 4

T: +420 2 6113 6113

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.ceskatelevize.cz

__________________

__________________

Nevím, nakolik lze zachovat ČT přízeň, když evidentní nesmysly, svědčící o mizivém vzdělání autorů, šíří opakovaně a dokonce se propůjčí k šíření evidentních nesmyslů jedné církve. 

Vážená ČT, 
 
během jediného týdne už podruhé vám sděluji, že máte v pořadu zásadní chybu v časovém údaji. 
 
Tak, jako ve filmu o Rommelovi nebylo pravda, že by se atentát na Hitlera měl plánovat na 20. června (uznali jste, že šlo o politováníhodnou chybu překladu), tak ani v pořadu o Palladiu a ochraně země české nelze připustit pravdivost tvrzení, že sv. Ludmila byla zardoušena 16. října - když - podle mne - stačí vědět, kdy má Ludmila svátek, aby každému došlo, že výročním dnem její smrti je 16. září, a ne 16. říjen. 
 
Splést si červen s červencem se dá za jistých okolností snad pochopit, splést si září s říjnem, navíc u národní patronky, jejíž svátek je široce oslavován, včetně masových mělnických slavností, mi už připomíná analfabetismus a ignoranci vysokého stupně. 
 
 
 
Bohužel to zdaleka není výtka jediná. 
 
Zatímco u údaje "16. říjen" se jedná o zjevnou - a neodpustitelnou -  neznalost, ba hloupost, u dalších sdělení se už jedná o záměrnou mystifikaci, šíření účelově nepravdivých zpráv a zkreslování historických skutečností převzetím výhradně katolického výkladu historie a přístupu k ní. 
 
Jde samozřejmě o Mariánský sloup v Praze a celou onu část pořadu jemu věnovanou - protože není pravdou, že by byl postaven k oslavě vítězství nad Švédy a ani jako poděkování za vestfálský mír a ukončení 30-ti leté války.
 
Není ale ani pravdou - jak bylo zmíněno (a podsunuto evangelíkům) - že by byl postaven jako poděkování za vítězství (Habsburků a jejich spojenců) na Bílé hoře. 
 
To je naprosto nepřípustný, o žádný fakt se neopírající a velmi zkreslující výklad, dovozený právě dnešní katolickou církví ve snaze tento sloup znovu postavit. 
 
Mariánský sloup v Praze byl postaven - a měl být a je podnes symbolem - vítězství katolictví v protestantské zemi, jakou Čechy do Bílé hory bezesporu byly a jejího navrácení do lůna katolické - a tedy údajně jediné správné - křesťanské církve. 
 
Tím se tedy rozumí zdaleka nejen Bílá hora a tamní vojenská porážka české stavovské armády, ale i celý následný proces násilné rekatolizace (jenž mimochodem k dnešku odsoudila i sama katolická církev), vyštvání (evangelické) elity národa ze země, konfiskace jejich majetků, následné osazování českých panství cizí katolickou šlechtou, znásilňování duší poddaných … To všechno oslavuje tzv. Mariánský sloup. 
 
A proto byl také postaven a vztyčen. 
 
Chápu, že autoři pořadu, pokud neví, kdy byla zavražděna národní světice a patronka země, nemohou už vůbec nic tušit o historii a původním významu Mariánského sloupu. Ale pokud to tak je, neměli by o něm nic točit, natož pak tyto evidentní nesmysly šířit - veřejnoprávní - televizí mezi - často rovněž zcela neznalou - veřejnost. 
 
To je posláním televize naruby, to je jejím ostentativním zneužitím k šíření propagandy jednoho náboženského spolku, jedné (z mnoha) církví na našem území, byť početně nejsilnější. 
 
Je to zpronevěření se poslání novinářů a zpravodajů, kteří mají šířit informace (ne dezinformace) a lidi vzdělávat (ne otupovat a ohlupovat). 
 
Z jinak možná i hezkého pořadu se tak nutně stal bezcenný propagandistický plagiát, vzdor všemu ostatnímu uvedenému, vůči čemu už nelze mít námitek a jež by jinak ke vzdělání národa skutečně mohlo přispět. 
 
S pozdravem 
 
Ing. Jiří Fiala 
_________________
_________________
 

Vážený pane Fialo,

 

je nám líto, že jsme Vás naším pořadem popudili. Ještě více nás však mrzí nedostatky, ke kterým v dokumentu došlo.

 

Datum zavraždění sv. Ludmily uvedli tvůrci dokumentu takové, které obdrželi od jednoho z historiků, který se účastnil natáčení. Zpětná kontrola správnosti dat proto nebyla nasnadě, což ale momentálně samozřejmě vnímáme jako další poučení do budoucna. V každém případě zde datum opravíme pro příští užití pořadu ve vysílání. 

 

Tématu Mariánského sloupu bychom mohli věnovat rovnou celý pořad. Je to velmi vzrušující a kontroverzní historie. V pořadu o palladiu na to jednoduše nebyl čas. Ano, použili jsme zdůvodnění, které jsme použili, ale nešlo nám o žádnou propagandu. Tvůrci dokumentu si text opětovně prohlédli a uznali, že stačilo opravit dvě slova. Této opravě se budeme věnovat, aby údaje dále nezaváděli. Chyba zřejmě také byla, že jsme počítali s tím, že k základním školním vědomostem patří násilná rekatolizace po Bílé Hoře.

 

Věříme, že s pochopením přijmete naše vysvětlení i omluvu za vzniklé nesrovnalosti.

 

S úctou ve spolupráci s kreativním producentem Ondřejem Šrámkem

 

Martina Pokludová

Divácké centrum

 

Česká televize

Kavčí hory

140 70 Praha 4

T: +420 2 6113 6113

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.ceskatelevize.cz

_________________

________________

________________

 

A pokračujme Rašínem

Dobrý den, 
 
chci se vyjádřit k pořadu Rašín, resp. jeho prvnímu dílu. 
 
Předesílám, že jsem rád, že jste pořad natočili a že se tím pádem širší veřejnost o Rašínovi - konečně - snad něco dozví. 
 
O to více mne však mrzí a vadí mi nepřesnosti , ale i zjevné chyby, které v pořadu zazněly. 
 
Poznamenal jsem si - v průběhu pořadu : 
 
Předvánoční návštěva Rašína v Ostravě : 
 
1) Hlášení na nádraží - holý nesmysl, aby rozhlas hlásil stanici Čiernou nad Tisou. Podívejte se do slovníku, kdy Čierna nad Tisou vůbec vznikla : Byla založena dekretem vlády až r. 1946, za první světové války vůbec neexistovala - a neexistovala tam ani trať. Ta končila v Košicích.
 
Konečně, i kdyby tam ta trať byla,  smysl toho, proč by měli hlásit zrovna Čiernou nad Tisou, mi zcela uniká. 
 
Zapadlá vesnička za Košicemi, v horních Uhrách, ničím významná, ničím důležitá - asi sotva by tam tehdy byla rychlíková zastávka, i kdyby Čierná v té době existovala. 
 
2) Dávám ke zvážení, zda tehdy vůbec mohl existovat staniční rozhlas - podívejte se na Švejka, jak tam hlásič chodí se zvonečkem a hlásí (v Táboře na nádraží), jaký vlak zrovna pojede. 
 
Domnívám se proto, že ani staniční rozhlas tehdy neexistoval. 
 
3) Aby někdo v Ostravě řekl, že ho udali jeho kamarádi, se kterými seděl u stolu - "takové poměry jsou teď v Čechách" - je další holý nesmysl, který by bil do očí nejen za Rakouska, ale ještě minimálně v 70. letech, kdy zemské i geografické povědomí bylo podstatně vyspělejší než dnes. 
 
4) Citace z dopisu Ernsta Denise - "10 milionů Čechů" - je další holý nesmysl. 
Ještě za války (té druhé) se hovořilo maximálně o 7-mi milionech, 10 milionů neměly ani celé české země i s Němci dohromady. 
 
5) "Napříč stranami" je lingvistický paskvil ze současného parlamentu nebo současných médií, v r. 1915 by mu nikdo ani nerozuměl, co tím chtěl básník říci. 
 
Nevím, kdo má v televizi na starosti historické reálie a historickou skutečnost, ale ten, kdo to na starosti má, to zjevně nezvládá. 
 
Jak jistě víte, není to poprvé (viz moje dřívější maily "Rommel" a "Palladium a sv. Ludmila"), co televize šíří naprosto neprofesionální hlouposti, které nemají s historickou skutečností nic společného. 
 
Myslím, že byste se měli nad kvalitou vyráběných - a vysílaných - pořadů velmi hluboce zamyslet. 
 
A hlavně : Že by to někoho, kdo za to odpovídá, mělo konečně stát aspoň prémie. 
 
S pozdravem 
 
Ing. Jiří Fiala  
______________
______________
 
7. listopadu 2018 12:12

Dobrý den,

 

pořad sledovalo přes 800tisíc diváků a zpětná vazba je veskrze pozitivní. Za vaše faktické připomínky děkujeme, ale podstatná je především dějová linka a charaktery postav. Více naleznete v rozhovorech s tvůrci snímku, které jsou k dispozici zde 

 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/12362103242-rasin/11744-rozhovory/

 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/12362103242-rasin/bonus/

 

 

Děkujeme za ohlas i zájem o vysílání České televize.

 

S pozdravem

 

Ladislav Richtrmoc

Divácké centrum

Česká televize

Kavčí hory

140 70 Praha 4

T: +420 2 6113 6113

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.ceskatelevize.cz

________________
7. listopadu 2018 12:17
Těm osmistům tisícům diváků asi na historické přesnosti moc nezáleželo, což je klidně možné, protože ji neznají. Vy jste ale tvůrci - zodpovědní za každý detail a znát byste je měli. A ty detaily byly - bohužel - takové, že by si jich pamětník všimnul na první pohled. Máte štěstí, že již nežijí. 
JF 
________________
 
Dobrý den, 
 
Křesťanský magazín  - minuta 18.50 - dovoluji si upozornit, že v r. 1925 nebylo 610., nýbrž 510. výročí upálení Mistra Jana Husa. 
 
Jinak velice zajímavý a přínosný pořad (o křesťanství TGM).
 
 
S pozdravem 
 
Ing. Jiří Fiala 
_________________
 

Vážený pane Fialo,

 

děkujeme za Váš zájem o vysílání České televize i za faktickou připomínku k pořadu Křesťanský magazín ze dne 21.10.2018. 

 

Za chybný údaj se omlouváme, cílem České televize je mít podobných nepřesností ve svém vysílání co nejméně.

 

Jsme potěšeni, že se Vám pořad líbil.

 

S pozdravem

 

Kamil Hobzek

Divácké centrum

 

Česká televize

Kavčí hory

140 70 Praha 4

T: +420 2 6113 6113

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.ceskatelevize.cz

_________________

_________________

Komentáře  

0 # Ing. Jiří Fiala 2018-09-26 20:01
Víme tedy , kdo nás - lživě - informuje

+F+
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-09-26 20:05
Mimochodem, k věci samé - tedy atentátu na Hitlera a jeho smysluplnosti - lze dodat, že ti, co ho vymysleli, nebyli žádní hlupáci a historie jim dala zapravdu. Zvláště, když si uvědomíme, že jenom pokud jde o počet padlých, tak v posledních 10-ti měsících války utrpělo Německo takové ztráty, jako za celou válku předchozí.
Krom toho - právě během posledních 10-ti měsíců se prakticky celé Německo změnilo v hromady sutin.
Tomu všemu mohl atentát předejít.
Bohužel, Hitlerova "Prozřetelnost" asi tomu chtěla, aby Němci také jednou vychutnali porážku až do dna - a nemohlo být o ní nejmenších pochyb... (na rozdíl od války první).
Proto se atentát - 20.7. 1944 - nezdařil.
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-09-27 09:55
bpb.de/.../...
Sice již další čtenáři viděli film, nicméně ještě předkládám jiný materiál. To, že atentát byl uskutečněn 20. ČERVENCE 1944, je dost nezvratné, a pokud jde o červen: Hrabě Stauffenberg se ROZHODL TEPRVE ZAČÁTKEM ČERVENCE, tudíž myšlenka o 20. Červnu tím jednoznačně padá. Tím pádem jde o chybu překladu. Neviděl bych to v ČT poprvé. Největší faux paux pamatuji ještě z r. 2009 vzpomínku na polském Westerplatte, místo prvního německého útoku druhé světové války - 70. výročí Měla tehdy projev Merkelová, ovšemže německy, a mluvila zrovna o událostech v Gdaňsku v souvislosti s dějinami Solidarity v 80-ých letech (že bez těchto událostí by nepadla Berlínská zeď). Přenášela to i ČT. Gdaňsk německy se řekne Danzig /čteno foneticky dancik/. A česká televize překládala ...UDÁLOSTI V DANCINGU....
Vedle tematu:
To, že ČT nejednou komolí české názvy německých anebo - když už odtamtud, kde bývám - i polských měst, za léta nevidím poprvé. Pamatuji českou reportáž z dávnější doby....v Polsku,...."Syn pracuje v Kolonii" odpovídala polsky polská matka. A reportérka...."Syn pracuje v Koloni". Tak ten syn pracoval totiž v KOLÍNĚ NAD RÝNEM, polsky Kolonia (je to od Polska daleko, a tak přejat latinský název, nakonec z něho je odvozen i ten Köln....podobně Regensburg, Řezno - polsky foneticky z latiny "Ratyzbona"....nebo Monachium, Mnichov).
Nebo kdysi jiná perlička....Město Hnězdno nazváno "Hvězdno". Úžasné! Totiž jde o Gniezno, česky Hnězdno, od slova hnízdo, na něm dle staré mytologie přistál Bílý Orel, kterého má Polsko ve stáním znaku - a navíc město výrazného společného bodu historie národů polského a českého. Hnězdno leží cca 50 km od Poznaně, bylo hlavním městem Polska za éry rodu Piastů, spojeno s křestem Polska, s pokřtěným knížetem Mieszkem a jeho ženou českou Přemyslovnou Doubravkou, jenž jej ke křesťanství přiměla, polsky nazývána Dobrawa, Dobrówka....To jsou rodiče prvního polského krále Boleslava Chrabrého, jenž byl současně knížetem českým Boleslavem, IV. Tím "Hvězdnem" jsem už odešel daleko od tématu, akorát jej připomínám proto, že je pro národ český ctí, světlým bodem národních dějin, kde reprezentant národa českého neslo křesťanství jiným národům (v případě Sv. Vojtěcha Polákům i Maďarům).

Takže Juni, Juli....červen, červenec, asi nejspíše někomu ušlo. Jen písmeno, jediné, ale....

Freeeurope
________________

Asi jako když říkají Události v Chemnitzu, což zní krajně nečesky, asi proto dříve vznikala česká jména těchto měst - Saská Kamenice zní docela hezky. A je to totéž.
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-09-27 12:59
EK a preklady evropskych mest:

Jak je videt, tak jsou mnohdy PREKLADY evropskych mest - zkomoleny k nepoznani!
Navic clovek jednoznacne nevi o jake mesto se presne jedna.
Ukolem EK v Bruselu je sjednocovani.
Bylo by proto uzitecnejsi zabyvat se zakazem prekladu nazvu evropskych mest, nez omezovat Zakladni lidske pravo - Svobodu slova!
Nemec by pak rikal:
Jedu do Praha, Brno, Mlada Boleslav, Liberec, Bratislava MISTO Prag, Brün, Jungbunclau, Reichenbach, Presburg, ...
Cech by pak rikal:
Jedu do München, Mainz, Trier, Köln, Konstanz, Chemnitz MISTO Mnichov, Mohuc, Trevir, Kolin, Kostnice, Kamenice,... Z.

__________________


Liberec není Reichenbach, ale Reichenberg. Stejně jako Chemnitz není Mnichov.

A právě že vidíte, jak nepřirozené to je, používat v češtině německá jména (a naopak) - to totiž vůbec neodpovídá duchu toho kterého jazyka. Proto taky v minulosti vznikly ty dvojjazyčné názvy pro jedno město.
A řekl bych, že k základní kultuře Evropana dnes patří - znát oba názvy a podle toho, jakým jazykem mluví, je používat.
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-09-27 15:27
Zajimave by bylo zjisteni, kolik % Cechu zna oba nazvy mest v Nemecku a naopak, kolik Nemcu zna oba nazvy mest v CR.
Domnivam se, ze jen 1% Evropanu by dnes spravne odpovedelo! Z.
___________

No, což je smutný výsledek jejich vzdělání.
Zas taková věda to není. JF
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-09-28 07:02
2018-09-27 15:27
Zajimave by bylo zjisteni, kolik % Cechu zna oba nazvy mest v Nemecku a naopak, kolik Nemcu zna oba nazvy mest v CR.
Domnivam se, ze jen 1% Evropanu by dnes spravne odpovedelo! Z.
___________
Nejednou jsem se setkal v Čechách s tím, že neznají řadu vlastních českých měst. Pokud názvy: Pamatuji za dederonů, že museli nazývat česká města českými názvy, např. nevěděli, co je Außig..(Ústí nad Labem). V bývalém Západním pojmenovávali všechna česká města německy. Zeměpisné znalosti v ČR - o těch si nedělám iluze. Stačí mi, když hovoříme o zajímavostech Polska (i v Polsku někdy občas někam vyjedeme), snad krom Krakova (a u věřících ještě Čenstochovy a krom toho, že hlavním městem je Varšava), je tomu někdy jako bychom vyprávěli o nějakých exotických končinách. Nechci to ale generalizovat, ale u nezanedbatelného procento to je...
Zažil jsem, že paní vyprávěla, jak někde ve velikánském městě dobře nakupovala, neuměla jej pojmenovat - podle kilometrů a směru to byla stoprocentně Vratislav (Wrocław, Breslau...). Freeeurope
___________

K tomu nezbývá než dodat, že to tak je. Hlupství je obecným jevem, vzdělanost výjimkou.

Já si zase pamatuju - protože takové věci utkví člověku v paměti - když jsem ještě žil normálním životem a jezdil na služební cesty - poměrně často - do Hamburku, kde bylo ústředí naší firmy.
Spal jsem tam v malém penzionu. Ráno, u snídaně - další nocležníci, nějaký řidič, asi kamionu - a ptal se, kam jedu a odkud jsem - tak mu povídám, že se vracím do Prahy - a ten pitomec nevěděl, kde to je.
Tak jsem se ptal, odkud je on - a on, že z Bavorska !! Tak mu povídám, jestli zná Řezno - no jistě že zná, Cham, taky, Freyung - a dál pro něj prostě skončil svět - ač to bylo pár kilometrů.
Železná opona v hlavě.
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-09-27 08:50
Buď málo kradl, nebo vše prochlastal, /výraz očí a barva tváře tomu napovídá/, nebo lže či nemá strýčka Vika.
Hlavně že má skvělé plány a věří ve šťastné zítřky.
Půjčit by si mohl od Rychetského a dalších kreténů, kterými zasvinil Ústavní soud. J.K.

seznamzpravy.cz/.../...

____________

Druhé funkční období tohoto dementa je naprostou tragédií, je to horší, než kdybychom prezidenta neměli vůbec.
Poděkujme lůze za to, že ho zvolila a kam nás dostala - i když uznávám, že ten jeho protikandidát žádnou výhrou taky nebyl. Ve srovnání se Zemanem je ovšem každý jiný král.
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-09-27 08:50
V této zemi se těžko žije,
na vše dohlíží policie.
O svá koryta mají strachy,
bohužel nás to stojí těžké prachy.
Na tyhle volby budu srát,
nebudu podporovat policejní stát.
Nemíním kreténovi dáti hlas
a zbytečně ztrácet drahocenný čas.
J.K.
novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-09-27 08:51
Skandál Barnevernet :

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-09-27 10:00
novinky.cz/.../...

Až na to, že v Polsku tahle causa byla zveřejněna o hodně dříve, řádově měsíců. Registrován také je případ, kdy rodina před Barnevertem utekla do Polska. Dostalo se jí ochrany. Nejen v ČR dějí se hrozné věci.

Freeeurope
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-09-27 09:57
Advokáti se již v Jihlavě nebudou muset svlíkat :

jihlava.idnes.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-09-27 09:58
ANO pred volbami priznava:

"BYLA TO CHYBA (svinarna, past,...)."

Obcane vsak chteji od Babise tez slyset nasledujici priznani:
1) "Ano byl jsem vedomym agentem StB, jezdil jsem po svete s obcany CSSR na ruzne akce (napr. sportovni), choval se k nim pratelsky, sympaticky a vlezle (abych ziskal jejich duveru) a nasledne jsem hlasil na centralu StB vsechna podezrela chovani a kontakty techto osob v zahranici!"
2) "Dnes ridim pani Jourovou v Bruselu, pani Schillerovou v Praze,...."
Z.

novinky.cz/.../...
blesk.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-09-27 15:24
Klasika : Policajt osvobozen, když zneužil pravomoci i zbraň a vyhrožoval řidiči v Plzni.
Kdyby to bylo obráceně, dostal by dotyčný aspoň 15 let (tedy kdyby běžný řidič hrozil policajtům pistolí).

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-09-27 15:30
Zákrok ozbrojeného policisty proti řidiči nebyl trestným činem, řekl soud

plzen.idnes.cz/.../...

___________

Nutno dodat, že plzeňský. Tedy z onoho slavného města věhlasné právnické Sorbonny.
0 # Kedul 2018-09-28 07:05
Cituji Ing. Jiří Fiala:
Zákrok ozbrojeného policisty proti řidiči nebyl trestným činem, řekl soud

plzen.idnes.cz/.../...

___________

Nutno dodat, že plzeňský. Tedy z onoho slavného města věhlasné právnické Sorbonny.Jako by to bylo jinde jine ... GIBS dostal trestni oznameni ze se ve spise ve Zdare nad Sazavou nachazi osobni udaje utajenych svedku vcetne deti mladsich 15ti let ve verejne casti spisu, i presto ze jsou tyto v neverejne casti, a ze tyhle osobni udaje, ktere jsou pro samotny pripad samozrejme zcela irelevantni a musi byt dle zakona utajeny, jsou nejen fizlama prokuratorama ale dokonce soudcem cteny a tento nema ani tu slusnost alespon vyloucit z jednani verejnost. Prazsky GIBS poslal toto pachatelum a ti jej verejne precetli jakoze to je pry udajna soucast obhajoby udajneho "pachatele" ...
0 # Kedul 2018-09-28 07:08
... aneb jak se spolehlive pozna rozdil mezi jsutici v pravnim state a mafii....
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-09-28 11:17
Magor není magor, ovšem jen pokud je členem bratrstva vzájemné pomoci...

vladimirhavranek.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=680891
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-09-27 15:24
Hledá se vesnička, schopná přijmout Zemana :

Vesnicka pro prezidenta:

Hleda se mala vesnicka pro prezidenta
kde by mohl v klidu stravit zbytek zivota
kde by mu na alkohol stacila jeho renta
a nevadili jeho kamaradi - estebacka holota!
Z
blesk.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-09-27 19:18
Starik uz zrejme zapomnel na rok 1968 a invazi ruskych tanku do CSSR!
To co se deje na Krymu a Ukrajine je asi pratelska pomoc.
Polsko je jineho nazoru.
Z.
novinky.cz/.../...
___________

Stařík hlavně nezapomíná, kdo jsou jeho skuteční chlebodárci...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-09-28 11:24
U Jílkové se pohádali o rodičovství :

eurozpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-09-28 11:25
Toto je podle starika dukaz potlacovani CR v ramci EU. Tomu se muze obcan jen zasmat.
Je hrozne byt stary a dementni!
Z.

Jako příklad toho, že k potlačování národní států v rámci Evropské unie už dochází, uvedl Klaus nedávný mezinárodní tenisový turnaj Laver Cup, v němž soutěžil tým Evropa proti mančaftu sestaveného z hráčů zbytku světa.
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-09-28 11:26
Dnes slavi Milous 74. narozeniny.
Poslete mu Becherovku - na papire! Z.
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-09-28 16:38
Dnes s odstupem desetiletí si nelze nevzpomenout na spis Fr. Palackého o Rakousku – ač z r. 1867. Palacký byl i geopolitik, a geopolitickým přehledem oplývá málo politiků. Velmi dobře tam zachytil potřebu spolupráce malých států, s tím cílem, abychom se nestali nárazníkovou zónou mezi Ruskem a Německem. Měl pravdu a viděl hodně dopředu. Pilsudského idea Trojmoří ideově nese cíle, jejichž potřebu předvídal Palacký. Posledního císař Karel Habskburk přišel na trůn pozdě (1916), když už byl osud naší části Evropy předurčen - jeho idea jakési (způsobem fungování) konfederace států rakousko-uherské hemisféry ve spolupráci se svobodným nezávislým Polskem byla další varianta...A právě tady by bývalo potřeba rozšířit Malou Dohodu. Ovšem vše vázlo na překážkách mezi Československem a Polskem. Nakonec z Benešových pamětí vyplývá rusofilství, slavjanofilství... a s Poláky s (generálem Śmygly-Rydzem 1936) se nedohodl, pro Poláky bylo (a je) cokoliv (na způsob nějakého druhu spojenectví) Rusy nepřijatelné, to je historická zkušenost, která národům Československa chyběla - za to nemohou. Ovšem kdyby se byly překlenuly tehdejší československo-polské problémy a bylo Polsko s Malou Dohodou, změnilo by to dost situace "v zóně mezi Německem a Ruskem". Velmi strategické bylo, že Polsko sousedilo s Rumunskem (byť to byla hranice dlouhá cca 20 km) a také Československo - z tohoto hlediska byla cenná Podkarpatská Rus....Jenže to je kdyby...Po válce je každý generálem.

Pokud Polsko: Komunisti štvou na Polsko dodnes, že prý nás po I. Světové válce napadlo a chtělo sebrat Těšínsko. To je lež jako věž, Polsko bylo napadeno bolševickými ruskými vojsky! Čelilo bolševické agresi z východu! Causa Těšínsko potřebuje seriozně vyšetřit historiky. Hranici sice arbitrárně po válce nařizovali velmoci, ale nebyla i tak jasná. Tam Pilsudski jevil snahu navázat styky s TGM a jednat. Navrhoval plebiscit v Okrese Frýdek, Těšín a Bělsko Biala. Iniciační dopis napsal francouzsky - a stanovil zvláštního vyjednavatele a ambasadora Gutowského. Na dopis nedostal odpověď, namísto toho vtrhla československá vojska - až do Bělsko-Bialé, opak je pravdou toho, co tvrdí propaganda (a v lednu 1919 surová vražda neozbrojených wadowických hulánů v československém zajetí ve Stonavě, to je černá skvrna na svědomí Československa (ale ani v Polsku to není příliš známo, spíše jen historikům a badatelům) .... . Otázka zní: Jednalo se opravdu o nedorozumění (jsou znaky, které tak hovoří, ale jsou to všechna fakta?) Věděl kdo o dopise pro TGM? Jaké další aktivity podnikal legát Gutowski? Totiž současně vyhlásil Pilsudský volby (vlastně na to reagovala ČSR vojensky...zjevně zbrkle). Znali českoslovenští činitelé polskou ústavu? (Zde mohlo být jádro nedorozumění. Ta ústava totiž dává právo volit Polákům ať jsou kde jsou, i zahraničním - a navíc hranice pořád nebyla jasná a definitivní...A v nové době, k volbám konzervativní vlastenecké elity pomohli hodně američtí Poláci....). Pokud jde pak o Mnichov, a zábor Těšínska 1938. Na to nebyl už tehdy mezi polskými činiteli stejný názor, současná garnitura to hodnotí jako velmi špatný historický krok).., Ne vždy je známa historická pravda, ale jen na pravdě lze stavět.

Freeeurope
______________

K Těšínsku si dovolím poznamenat, co jsem se nedávno dozvěděl z ČT, z pořadu o Benešovi (v sobotu - tedy i zítra - po 22. hodině, ČT 24).
Masaryk po válce, pokud jde o hranice s Polskem, trval na dodržení historických zemských hranic. Poláci navrhovali plebiscit. Skutečností je, že na většině sporných území Poláci žili - takže polský návrh byl jednoznačně ve prospěch Polska, plebiscit by asi vyhráli. Masaryk se ale nehodlal vzdát historických území jenom proto, že tam v mezičase převážili Poláci. Na návrh plebiscitu nereagoval a do sporných území vpadly čs. legie (v tom se shodujeme) - a ty vojensky zvítězily (Poláci ostatně byli zaměstnáni na východní frontě a správně považovali bolševiky za hlavní nepřátele, zatímco půtky s Čechy o hranice za podružnou, byť nepříjemnou záležitost).
Mezinárodní společenství následně de facto potvrdilo stávající situaci (čs. representace, v čele s Benešem, měla u mírových jednání ve Versailles silnou pozici a velké slovo) - a tedy i poslední zábor legiemi.
Komentář hodnotil následné uspořádání hranic pro čs. stranu jako typické Pyrrhovo vítězství - kdy sice na první pohled dostala všechno, co chtěla (železnici na Slovensko a do Slezska, ocelářské závody, uhelnou pánev, atd.) - ovšem s danajským darem - skoro stotisícovou polskou menšinou - a hlavně - trvale pošramocenými vztahy s Polskem, které se následně začalo chovat jako nepřítel a ke spojenectví nikdy nedošlo.
To, že zábor Těšínska v r. 1938 hodnotí dnešní polská vláda jako tragický přehmat, plně chápu, především pak ve světle dalšího vývoje. A myslím, že to odpovídá i obecnému názoru Poláků.

Vzpomínám si, že ještě za komunistů - jsem byl poprvé v Krakově - samozřejmě došla i řeč na tyhle záležitosti - a - kromě jednoznačné omluvy za 21. srpen, za který se všichni styděli - také všichni říkali : Měli jsme jít tehdy (v r. 1938) s vámi... (rozumí se - proti Hitlerovi).

Hlavně, že to ví - aspoň dnes.
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-09-28 20:42
Za tragickou nehodou na D 11 stojí Kočka :

www.extra.cz/.../

Mají prachy, luxusní auta.
A krátký život...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-09-29 15:10
Pro zajímavost jsem jsem se díval na vozidlo, v kterém havaroval Kočka. Je zajímavé, jak média tajila, že šlo o Kočku, články, které zveřejnily jeho identitu jsem našel až po zadání Jan Kočka.
Nejsmutnější je to, že kvůli debilovi zemřel nevinný člověk, řidič kamionu.
J.K.
www.mercedes-benz.cz/.../explore.html
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-09-29 16:38
Asi jezdil zfetovaný často, i jeho matka naznačila, že byl asi pod vlivem alkoholu.
Navíc jezdil jak prase. To najetí na dálnici do protisměru nechápu, bohužel se to stává často, řekl bych denně.
J.K.

blesk.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-09-30 10:30
Nejhorší je srážka z blbcem.
Zásadně nejezdit v noci a už ne o víkendech, kdy jezdí feťáci a ožralové. J.K.

stars24.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-09-28 20:44
Koukal jsem dnes, v Senátu vyznamenávali ...

Nějakým řízením si tam chyběl, tak snad až se to obrátí. Ono se to tady obrací dost často. O.

_________________

Když jsem viděl toho blbečka senátora, co spoluorganizoval tu femokonferenci s Kovářovou, tu jeho neuvěřitelnou hloupost a neznalost, tak bych jim takový vyznamenání musel hodit pod nohy.
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-09-28 20:49
Senátní volby 2018 - odpovědi kandidátů - rozcestník obvodů – problematika zbraní
gunlex.cz/.../...
KANDIDÁTI DO SENÁTU – MALÁ INVENTURA ODPOVĚDÍ
naoosp.cz/.../...
naoosp.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-09-28 20:50
Za narušení divadelního představení dostali brněnští aktivisté pokuty za 126 000 korun

novinky.cz/.../...

Protiimigrační zákony nezrušíme, vzkázala Budapešť Evropské komisi

echo24.cz/.../...

Maďarsko vzdoruje kárnému řízení EU

cs.gatestoneinstitute.org/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-09-28 20:51
Když vaše noční můra se zhmotní a ukradnou vám dítě

sichtarova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=678153
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-09-30 19:49
Kampak asi odleti Bures, az pujde jeho kauza Capi hnizdo pred soud?
Z.

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-09-30 19:50
Tak nám soudruzi zablokovali diskuzi ke článku, který se snažil zviditelnit vraha otce tří dětí a nešťastný truchlící rodinný klan Kočků nad ztrátou nevychovaného, morálně zvrhlého potomka. Jakpak asi dopadnou výsledky pitvy ohledně alkoholu a drog. Takto vypadá svoboda slova 29 let po oné smutné tzv. sametové revoluci. J.K.

novinky.cz/.../...

blesk.cz/.../...

Smutná realita.
www.youtube.com/watch?v=yDu6eiGF6E4

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.