Manželství pro všechny. A pro všechno ?

Je s podivem, jak zásadní věci se probírají mimo pozornost veřejnosti a hlavních médií. 

 V úterý, 9. října se konalo veřejné slyšení v Parlamentu ve věci hned dvou petic : Petice homosexuálů a leseb za uzákonění manželství i pro ně, tedy pro dva jedince stejného pohlaví - a petice opačné, tedy za definování manželství jako svazku muže a ženy. 

Účastníci - a ti zaplnili celou velkou projednávací síň ve Sněmovní č. 1 - vyslechli nejprve obě petice, poté argumenty pro a proti. 

Musím říci, že argumentů pro - řekněme - rozvolnění manželství a jeho umožnění i párům stejného pohlaví mnoho nezaznělo. Nejčastěji to, že jsou - a chtějí být - plnoprávní občané (což už dneska jistě jsou), že platí daně jako ostatní, apod. 

Přitom nikdo ani nezmínil, že by jim bylo upíráno právo na vzdělání, že by byli diskriminováni v zaměstnání, natož ve veřejném životě. To zjevně všichni věděli, že tomu tak není - a že jsou po všech stránkách plnoprávnými občany, často ve významných funkcích či povoláních.

Jediný přesvědčivý argument pro zrovnoprávnění manželství gayů a leseb jsem neslyšel : Že nemohou po sobě dědit - či jiné otázky právního charakteru rozlišující manželství od registrovaného partnerství  - bylo přislíbeno vyřešit a jednat o nich, protože to nepředstavuje zásadní problém.

Zásadní problém ale představují - a k tomu se nakonec také veškerá diskuse stočila - děti a jejich výchova.

Nevím, jak mohli gayové přijít s argumentem, že děti v případě rozpadu manželství nemají pak právo na ochranu, na výživné, na styk s druhým rodičem.

Protože - a to bylo po celou dobu velkoryse přehlíženo a přeslýcháno - rodiče přece mají, musejí mít - ovšem zjevně jiného nežli gaye či lesbu, kteří doteď s nimi žili. Neboť - jak známo, a o tom kupodivu sporu nebylo - dítě mohou zplodit jen dva jedinci opačného pohlaví. Anebo vznikne darovanými orgány - spermiemi a gametami - uměle oplodněnými - i za tohoto stavu ovšem má dítě své skutečné rodiče, jenom je dost možná nezná a jsou těžko dohledatelní. Ale - jsou. 

Správně zaznívalo z několika příspěvků, že tady zjevně narážíme na přírodní zákony, a ty jsou lidskou vůlí nezměnitelné, ať se to někomu líbí, nebo ne. 

PROTI  legalizaci manželství homosexuálů však zaznívaly argumenty docela pádné a jasné. Některé už zmíněny byly, další - například - že podle statistik ze zemí, kde k legalizaci tohoto manželství došlo, je zjevné, že tato manželství trpí vysokou nestabilitou (pochopitelně, nic přírodou dané je neudržuje) - a platí ro zejména pro manželství leseb s cizími dětmi, která se rozpadají 3x častěji než manželství skutečná, normální. 

S velmi zajímavými daty ohledně problémovosti manželství homosexuálů a neúspěšnosti dětí v nich vychovávaných vystoupila např. Dana Hamplová z AV ČR.

Velmi zajímavé právní argumenty zaznívaly v projevu Jakuba Kříže, jenž upozorňoval na to - co se dnes již v zemích, kde bylo toto manželství legalizováno, děje - že totiž dojde-li k legalizaci manželství homosexuálů, budou už napříště všichni, kdo s tím nesouhlasí nebo tvrdí, že manželství je jen svazkem muže a ženy, považováni za extrémisty a disidenty, pronásledováni a věznění. 

To konečně, není žádná vize budoucnosti, to už je dnes holá realita, dobře známá z opatrovnických sporů, kde soud sám má fakticky jen velmi mlhavou nebo žádnou vizi o funkční a prosperující rodině a zdravé výchově dětí - a pokud mu ji někdo připomene, je ihned považován za extrémistu nebo minimálně problémového jedince. 

Ano, ve společnosti, kde úchylka a anomálie je vydávána za normál a standard, jsou pak logicky anomální a úchylní všichni původně normální jedinci. Tedy naprostá většina. 

Jako příklad děsivé reality byl předestřen případ z Irska, kde manželský pár, vlastnící cukrárnu, odmítl napsat na svatební dort, že podporuje manželství gayů - za což byl uvězněn. 

Z vystoupení, která zazněla, lze - a to velmi kupodivu - ocenit i vystoupení zástupkyně OSPODu, Blanky Vildové, která velmi věcně a přesvědčivě přednesla argumenty proti výchově dětí v takovém manželství, neboť to je popření práv dětí na jejich skutečné rodiče a jejich výchovu. 

Velmi pěkně mluvila i její předřečnice, pracovnice pedagogicko-psychologické poradny, která jasně a přesvědčivě specifikovala role matky a otce při výchově dětí - s tím, že jsou různé, ale vzájemně nezastupitelné a nenahraditelné a že pokud jedna z nich při výchově chybí, vždy se to velmi negativně podepíše na zdravém vývoji dětí. 

Velkým zklamáním bylo naopak vystoupení profesora Mertina, který se jednoznačně angažoval ve prospěch rozvolnění manželství, neboť prý se nedaří podpořit tradiční manželství (jak by se asi dařilo, když celý státní aparát je nastaven proti němu ?!!) a dětem je prý jedno, od koho lásku dostávají, hlavně, že ji mají. 

To lze sice připustit - děti opravdu potřebují k životu zejména lásku a jedno od koho - ale děti potřebují k životu i vzory, jež by mohly napodobit a zkopírovat - a to už jedno určitě není, od koho a jaké - a divím se velmi, že pan profesor, tuhle základní skutečnost - při své erudici - neví nebo odmítá vnímat, ač je pro výchovu dětí zcela zásadní. 

V tomto bodě jsem také na něj navázal svým příspěvkem, ke kterému jsem dostal - minimální - příležitost.

Jednání řídící poslankyně Helena Válková mi sice slovo udělila, ale sotva jsem začal mluvit o zkopírování vzorů dětmi a nepoužitelnosti dcer s příkladem špatných matek pro klidné manželství a spokojenou rodinu, už mne přerušovala a slovo mi zase brala, takže jsem to hlavní - totiž zkopírování vzorů u lesbických párů - mohl dokončit až po chvíli. 

 https://youtu.be/fVZBxRJxYWk

Byla to skutečnost, která - vzdor přítomnosti mnoha odborníků - dosud vůbec nezazněla, a přitom ji považuji při výchově dětí za zcela zásadní. 

Nezazněl ani jiný, zcela zásadní argument - totiž že homosexualita může být i uměle vypěstovaná, že to není jen přírodní dispozice, ale že mnozí si ji sami vypěstovali, protože prostě chtěli nebo se nechali ovlivnit svým okolím. 

Konečně, kdo jiný, než absolvent několika převýchovných pobytů v našich věznicích, kam se právě pro obhajobu tradiční rodiny dostal, by o tom mohl zasvěceně vypovídat - a to mnohem jistěji než kterýkoliv z tam přednášejících odborníků. 

Z vystoupení poslanců lze bezesporu ocenit především petici uvádějící poslankyni Margitu Balaštíkovou, která velmi jasně a přesvědčivě dokázala odkázat požadavky petice (na rozvolnění manželství) do patřičných mezí - s tím, že absurdní požadavky menšiny nemohou být nikdy vydávány za standard pro ostatní, a to zvláště tam, kde naráží na nezměnitelné přírodní zákony. 

Dobře a věcně hovořil i pan poslanec Výborný. 

Z druhé strany - a to je třeba rovněž zmínit - naprosto fatální vystoupení všech tří státních orgánů, které tam vystoupily - totiž MSp (ministerstvo spravedlnosti), MPSV (ministerstvo práce) a úřad ombudsmanky. 

Za všechny tři mluvili - na první pohled - mladičcí floutci, o co méně zkušení, o to více nafoukaní a drzí, nemající o manželství ani potuchy, sami zjevně žádné děti nemající a nevychovávající - a dost možná, těžko kdy vychovávající i v budoucnosti. Děsivý obraz toho, kdo dnes sedí v klíčových státních orgánech a koho tam - především ANO - natahalo. 

Jedním slovem : Amorální, drzá chátra. 

Výstižný byl i předposlední příspěvek jednoho - zjevně křesťansky orientovaného - aktivisty. Ten jedna informoval o tom, že Slováci přijali zákon s definicí, že manželstvím se rozumí pouze a výhradně soužití muže a ženy za účelem plození dětí - stejně, jako ho má již Polsko a Maďarsko, takže rozhodně nebudeme sami, pokud si tato slova uzákoníme i my - a na závěr řekl - i za mě, protože mě to taky napadlo - jestliže lze legalizovat manželství homosexuálů, pak proč ne třeba taky manželství se zvířaty, se skříní nebo postelí, apod. 

Zní to sice absurdně, požadavky gayů jsou však absurdní neméně - jen jsme si už zvykli je běžně slýchat. 

Závěrem je nutné si uvědomit, jak zásadní a důležité věci se tu projednávají bez patřičné pozornosti médií, bez doprovodné celospolečenské diskuse - a za zády veřejnosti, otupělé přihlouplými televizními seriály. 

A nevěřte tomu, že zase o tolik nejde - že někomu to prospěje a nikomu neublíží. Protože - ublíží. A všem. Všem těm, kdo ještě žijí v normální spořádané rodině - a mají za to, že je to samozřejmost. Napříště už nebude. 

Napříště už budou považováni za extrémisty. 

A děti ve školce, co nakreslí na dotaz rodina tátu, mámu a sebe - půjdou rovnou do výchovných ústavů, jako děti extrémistů, co se nechtějí smířit s novým pojetím rodiny. 

Asi jako nové pojetí vody. 

Ta je totiž také neměnně stejná po tisíciletí, podléhá jen fyzikálním - tedy přírodním - zákonům, a každý, kdo by přišel s novou verzí vody, případně suché vody, by byl - po právu - považován za blázna. 

 Závěrem snad třeba vznést otázku, proč o manželství vlastně homosexuálové tolik stojí, když v samotné jejich petici stálo, že manželství je přežitek a že dnes dochází k redefinici rodiny. 

Nedochází. Ta je pořád stejná. Jen oni mají komplexy z toho, že ji nejsou schopni vytvořit - a nikdy nevytvoří. 

A tyto komplexy si chtějí léčit na úkor nás, zdravých a normálních. 

Protože tento zákon má jít teprve do čtení Poslanecké sněmovny, doporučuji - vyhledejte své poslance a zajímejte se, jak o něm hodlají hlasovat. 

Abyste je případně mohli napříště nezvolit či trvat na jejich okamžitém odvolání. 

 

 

________________

________________

Ze stejné jednací síně : 

redaktorka ČT Mariana Kopecká:

 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10253214196-zpravy-v-16/218411016001009/

 

 

__________________

__________________

Komentáře  

0 # Saxána 2018-10-10 10:27
Podívejte se do občanského průkazu:
V OP máme údaje tzv. citlivé, což by být nemělo. Jedná se o záznam o registrovaném partnerství a nebo svobodný, vdaná, rozvedený.
Vůbec by mi neuráželo - snad na tom bude všeobecná shoda, když údaj bude znít

"v právním vztahu" - pro každého. Jiného záznamu netřeba.

Nejprve vzniká osobní vztah, následně právní vztah.

To byl můj včerejší podnět pro prof. práva paní Válkovou.
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-10-10 17:53
Ve Snemovne chybi nazor sexuologa:

V clanku je spravne uvedeno, ze homosexualita muze byt i umele vyvolana, ze to mnohdy neni prirodni disposice, ale vzniklo to teprve casem.
Sexuolog by poukazal na odlisnou sexualni aktivitu (v zavislosti na veku) u muze a u zeny.
Spousta muzu s pribyvajicim vekem nestaci sexualne uspokojit svoji partnerku a tak hledaji "pochopeni" u muze.
Spatne zakony, tykajici se porozvodoveho zivota, tez prispivaji k tomu, ze muzi maji STRACH, aby nedopadli podobne jako jejich znami. Duvodu je teda vice.
Stat a predevsim Ministerstvo spravedlnosti by mel vytvorit takovou legislativu, aby otcove po rozchodu s zenou meli stejna prava k vychove ditete jako ma zena.
Realita v CR ukazuje, ze zde Msp dosud neudelalo svuj ukol! Z.
____________

____________
Homosexualita byla a je všude tam, kde chybí - z nějakého důvodu - ženy, a tak si to muži "dělají" mezi sebou. Aspoň ti perverznější z nich. A to jistě ovlivnit lze - a proto mnohde byla homosexualita trestná, někde ji kamenují dodnes.
Dále si myslím, že k ní často vede ne přírodní dispozice, ale okolí - typicky ženské, třeba pro kluky, co kromě mámy poznali jen její matku a jejich kamarádky - typicky z matek - tzv. samoživitelek.

A závěrem si dovoluji připodotknout, že ten cucák s culíkem ve vlasech, co tam za MSp byl, o tom úkolu ani netuší, natož aby byl schopen ho plnit.
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-10-10 18:38
Rozdilne naklady na svatbu a tedy financni duvody povedou k uzavirani snatku homosexualu z celeho sveta - v Praze.
Normalni svatba mezi muzem a zenou bude proto vyjimkou k videni v Praze.

________________

Několikrát si ty jejich argumenty zjevně odporovaly: Prý je manželství přežitek - tak proč potom o ně tolik stojí ??
A jestliže je klasická rodina v krizi a páry se odmítají brát - proč potom roste u nás počet sňatků a klesá rozvodovost ??
Ona ta práce nese výsledky, jen je chtít vidět - a neházet předem flintu do žita, jako jistý psycholog Mertin.
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-10-10 18:39
Co bude dál ? Opět přijdou Vandalové ? O.
0 # Kedul 2018-10-11 06:57
Údajnou korupci soudce se nikomu nechce soudit
novinky.cz/.../...

Aha takze bez dukazu bez motivu jen tak kdyz si fizl umane a nekoho obvini protoze muze a protoze mu vsechno projde tak je drban oznacen za pachatele, fetaka a spatnou osobnost... a kyda se na nej spina presumpce neviny je vsem u zadku ... velevazeny smejd v talaru ktery je osobou verejnou a nezaslouzene preplacenou ale ma samozrejme privilegium a dostava se mu okamzite specialniho zachazeni kdy se u nej predpoklada nevina a je pouzito slovo udajna korupce .... co vsichni ti udajni tyraci znasilnovaci a obtezovaci deti .. ti nemaji pravo na spravedlnost a soukromi a presumpci neviny? ti jsou podradnou rasou pro "novinare" (opravdovy novinar se chova jinak a pouze informuje oproti smejdovi co ma moc presvedcovat verejne mineni jak se mu to hodi a podle zadani smejdu)
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-10-11 08:07
Všimli jsme si. Nejen soudit, ale ani vyšetřovat.

Chápeme. Co by byly soudy bez soudců, kteří by z 90% trčeli v kriminálech ?

Pak by teprve byl vidět pravý stav společnosti.

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-10-11 08:10
To ze roste pocet snatku a klesa rozvodovost, jsou jen statisticke udaje.
Kdyz se podivame na CR, tak zjistime, ze pocet obyvatelstva sice roste, ale Cechu ubyva. To znamena, ze CIZINCI se v CR rozmnozuji. Cizinci v cizim svete drzi vice pri sobe a nerozvadi se tak casto.
Spousta mladych lidi dnes skutecne zije "na hromadce", mezeni se. To je tez faktor, ktery zkresluje statistiku rozvodovosti!
_____________

Statistiky ukazují něco jiného. Manželství je v poslední době výrazem především vzdělání a úcty k tradicím.
Vysokoškoláci žijí v manželství - nebo si to aspoň přejí - z velké většiny - a tam také sňatečnost buďto roste, nebo je vysoká.
A ti ostatní - holt jako králíci v králíkárně.
Čímž dávají výmluvný obraz právě svému sociálnímu původu, vzdělání a postavení.
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-10-11 16:48
Je model tradicniho manzelstvi prekonan?

Sexuologove a psychologove by se meli predevsim vyjadrit k problemu homosexuality!
Kdyz stat tresta heterosexualy (napr. neplatice vyzivneho), tak se nemuze divit, ze stoupa homosexualita.
Na Zapade se mladi lide dnes nezeni tak casto jako drive. Duvodu je vice (obava ze zmeny chovani partnera, stres od tchyne,.....).
V CR je jeste jeden velky problem a tim je Nereseny pristup otce k diteti po rozvodu!
Otec v CR dnes ma lepsi kontakt s ditetem v partnerskem vztahu nez v porozvodovem stavu. A to je hlavni duvod, proc se mladi lide radsi nezeni.
Spousta matek v CR rekne otci po rozvodu: "Ty budes jeste hrabat prstickem, abys mohl videt sve dite"! A soudy jim daji za pravdu!
Na Zapade je toto NEPRIPUSTNE! Pravo na vychovu sveho ditete maji oba rodice!
K tomuto memu nazoru by se mohl vyjadrit nejaky sexuolog a psycholog. Rad si prectu jejich nazor na vec.

________

Manželství je u nás pronásledováno několikanásobně. Třeba povinností manžela převzít dluhy druhého i z doby před manželstvím.
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-10-11 08:11
Proč bychom měli slavit kočku ?

blesk.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-10-11 16:46
sněmovní komise dnes vyslýchá další svědky ve věci OKD. Řeší se následek ale je nutné vyřešit příčinu.
Tou je korupce a klientelizmus soudu, SZ, policie. Stojí za poslech na českém rozhlasu nedávný
pořad s Češkou, bývalým správcem národního majetku jak tehdy podávali trestní oznámení na uhlobarony
již kdysi dávno, kdy skupovali akcie a snažili se OKD nezákonně ovládnout, poslechnout jeho jasné formulace
kdo za problém s OKD může. Je tedy třeba vyřešit následek ale hlavně dořešit příčinu, tedy korupci a
klientelizmus policie, SZ a soudů... Kul.
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-10-11 16:49
Snížení trestu za odháčkování :

Hacek:

Neni hacek jako hacek
jeden je na zeny mlsny
druhy treba na kloboucek
zda se jedna o cin trestny
rict by mohl soudce Svacek
Z.
novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-10-11 16:54
Drahos ma pry nakroceno na sefa Senatu.
Neni to prilis velke sousto pro pana "NEVIM"?
___________

K Drahošovi a jeho vítězství v 1. kole do Senátu bych pár poznámek měl :

Nejprve si lidi zvolí amorální idioty (viz Babiš a spol.) - a pak jim najednou chybí morální autorita.
Drahoš jí rozhodně není, ale ňoumové ho za ni mají - protože tak vypadá. Pan profesor.
Kdo si ho ovšem poslechne, nemůže neslyšet, jaká je to nula prakticky ve všech oblastech života.
O justici ví jen to, co si přečetl v novinách a co mu sdělila Soudcovská unie. Naprostý mimoň.
Ale vypadá slušně, zdvořile, korektně - i když je to v podstatě poklonkovač - a já mu dávám hlavní vinu za vítězství Zemana ve volbách v lednu, protože kdyby měl (Zeman) pořádného protikandidáta, a ne tuhle slušně nerozhodnou a vzdor věku zjevně nezkušenou nulu, tak by nikdy presidentem nebyl.
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-10-11 17:42
Manželství homo párů :

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-10-11 17:43
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-10-11 17:44
Policie by teď ráda nějaké to zranění, aby to autobusákovi mohla přišít navíc.

ostrava.idnes.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-10-11 17:44
Policisté bourali při honičce s řidičem. Muže, který nehodu fotil, zadrželi

praha.idnes.cz/.../...
0 # Kedul 2018-10-12 14:34
No a uz je to tady... je videt ze k213 ctou i v cine :D
zpravy.aktualne.cz/.../...
Samce netreba .... sexmise v praxi ... na poradne veci kter by lidstov posunulo dale a vylecilo nemoci samozrejme penize nejsou ... na tyhle hovadiny ale samozrejme vzdy jsou ....
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-10-12 16:16
Abyste si nemysleli, že je snad budete hodnotit vy … (to hrůzu by opravdu nepřežili). Aneb : Není nad soběstačnost - sám se pochválím, sám si vystačím... Jen plat mi pošlete ze státního rozpočtu...


Hodnocení soudců musí být v našich rukách, varovali zástupci justice na sněmu

ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-10-12 16:17
Soudci rádi sní … Třeba o důvěře a podpoře...

Nezávislost justice podle nejvyššího státního zástupce zajistí důvěra a podpora společnosti.

ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-10-12 17:26
Tento Neználek prý všechno umí, všechno zvládne ...

_________

Ferda mravenec, práce všeho druhu. Druhej Czernín ? O.

e15.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-10-12 17:48
Kdo jiný by to měl řešit? Ale ono je celkem jedno, vždyť odsouzení Kramného posvětily soudy všech stupňů včetně zvráceného Ústavního vedeného kmotrem Rychetským. Z té pakáže si stejně nevybereš. J.K.

novinky.cz/.../...

__________

Nelze než potvrdit.
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-10-12 19:11
Babišova kontrola médií :

www.facebook.com/.../?type=2&theater
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-10-13 14:21
Žijem v zemi kde jsou chudí, nemající na potravu,
a vedle nich zbohatlíci, schopni v Praze zastavit i dopravu.
Jistě používají pokladny EET.
J.K.
blesk.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-10-13 21:00
Pro Jirku K.

Již před léty největší ze světových ekonomů známý svým obratem: to jsou jen prázdná a falešná slovíčka tvrdil: musíme si zvyknout, že tady budou lidé bohatí, ale i chudí. Drtek dříve tvrdil, že se odrazíme ode dna a doženeme. Komunisté říkali totéž ale přidávali, předeženeme. Odborníci, prašť jako uhoď, pěšky jako za vozem. O.
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-10-13 21:01
To jsou věci, které jsem zjistil náhodně. J.K.

blesk.cz/.../...
search.seznam.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-10-13 16:35
Opustili jsme hledání materiální pravdy. Stačí nám ta formální :

_________

Věcný záměr civilního řádu soudního, který představilo české ministerstvo spravedlnosti, počítá se zavedením advokátského procesu. Na Slovensku tento institut již delší dobu funguje. Přinesl pozitiva, například zrychlení soudního řízení?
Určitě ano. My jsme zavedli nový civilní proces v roce 2015 s tím, že jsme oddělili sporné řízení od nesporného. V prvním byl zaveden advokátský proces. Zavedení advokátního procesu je důležité v oblasti, kde je třeba, aby řízení probíhalo rychle. Z tohoto pohledu je advokátský proces nápomocný zejména účastníkům sporu. V občanském soudním řádu z roku 1963, který u vás dosud platí, platila zásada hledání materiální pravdy. Od toho jsme upustili, protože to byla socialistická teze a velmi proces zdržovala. Tak jsme přešli na systém hledání formální pravdy. A to je z mého pohledu průlom a posun k západní kultuře a jejího chápání způsobu vedení soudního sporu. Platí zásada, že ten, kdo je bdělý a hledí na svá práva, má právo na úspěch. Je třeba se aktivně starat o svá práva, majetek atd. Z tohoto pohledu je důkazní břemeno těžší a i proto jsou advokáti důležitější k tomu, aby klientům pomohli s tím, kdy má vůbec smysl spor začínat a nebo je od začátku bez šance na úspěch.

ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-10-13 20:58
PIŤHA má naprosto a ve všem pravdu. A jeho projev a reakce na něj jasně ukazují, kdo je kdo - včetně nohsleda a europoskoka Halíka.
Je vidět, že Piťha dobře ví, o čem mluví a vidí do zákulisí současné politiky.
Návazné konference, konající se jen pár dní po jeho projevu, o umožnění manželství homosexuálů, potvrzují jeho předvídavost.
Ocenit lze bezesporu i postoj arcibiskupa Dominka Duky.
Věřme, že katolická církev prohlídne aspoň teď (když až doteď byla k problémům křivých obvinění a křivě stíhaných za domácí násilí a programovému rozbíjení rodiny) slepá.

_______


lidovky.cz/.../...

„Kázání Petra Piťhy je skutečně skandální a fakt, že bylo proneseno v katedrále a navíc v den velké církevní i státní slavnosti, znamená, že tento skandál, opravdu ‚veřejné pohoršení‘, nelze jen tiše přejít a ‚zamést pod koberec‘, jak se v církvi bohužel dlouho se skandály zacházelo,“ sdělil teolog, vysokoškolský pedagog a prezident České křesťanské akademie Tomáš Halík.

_________
Skandální není Piťha, ale programová slepota Halíka, kterého by měli nechat pro obecnou hloupost vyšetřit, zda vůbec může nadále dělat kněze.
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-10-13 21:03
Dřív to byla samozřejmost, neboť fungovala rodina tak jak má a dále k tomu děti vychovávala i škola a hlavně nebyly žádné šarlatánské poradny, neboť lidé věděli, jak se mají chovat.
J.K.
prozeny.cz/.../...

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.