Valehrach : Právní rarita stran pokuty

Napíšete drsný dopis jedné krávě na jeden soud - z jiného vám za dosti dlouhý čas přijde pokuta... Za ten dopis. 

Od někoho, koho se to vůbec netýká... Zvláštní, že ? 

 A nepřehlédnete jistě ani, kolik stojí vynadat justiční svini. Zatímco u běžné vás to přijde tak maximálně na tisícovku ve správním řízení - a většinou se to odbyde zcela zadarmo - vynadat svini justiční stojí - prý - 30 tisíc.

 

Valehrach byl a je ubohý a naprosto neschopný soudce. Nejprve mrzačil lidské osudy na Městském soudě, pak kdosi rozhodl, že žaloby na ochranu osobnosti půjdou o stupeň dolů, tedy na okresní (a obvodní) soudy. 

Dolů tedy šel i Valehrach. 

A měl soudit žalobu na Bulovku, která zjevně zavinila, že poslala k Nejvyššímu soudu nepravdivou zprávu o mém zdravotním stavu v době konání odvolacího jednání - načež Nejvyšší soud mě měl následně za simulanta a dovolání ani nestudoval, a zamítl. A já si - na základě zjevně neplatného rozsudku - odseděl 5 měsíců. 

Všechno, co jsem potřeboval, se u soudu prokázalo. 

A já potřeboval hlavně prokázat, že v době konání odvolacího jednání jsem nebyl schopen se ho účastnit, a to ze zdravotních důvodů. 

To se nade vší pochybnost prokázalo - a o nic jiného mi nešlo. 

Přesto : Jako u mých případů prakticky vždy - klasický rozsudek : Žaloba se zamítá, žalobce zaplatí... a tak dále. Lhostejno, co jste prokázali.

No, protože mě odvolací senát připravil o možnost kvalifikované účasti na jednání, a nebylo to vůbec poprvé, a pokaždé zjevně naschvál, napsal jsem té svini, co to má na starosti, následující dopis : 

http://www.k213.cz/JOOMLA/2887-k-justicnim-zkouskam-bude-stacit

Dva měsíce se nic nedělo, po dvou měsících mi přišla - z jiného soudu a od jiného soudce (Valehracha) - pokuta. 30.000,- Kč. 

 

 

 Považoval jsem proto logiky za nutné k tomu sdělit své. Nejprve soudci :

 

A poté i právně vzdělanějším lidem, pokud by se na odvolacím soudě nějací vyskytli :

________________

 

Odvolacímu soudu

prostřednictvím OS P – 8

 

                                                                                                                                     K č.j.      7 C 275/2015 – 246

 

                                            ODVOLÁNÍ proti usnesení ze dne 11. října 2018

Podávám tímto odvolání proti usnesení OS P – 8 ze dne 11. října 2018 t.r. o uložení pokuty, neboť nejen že nerespektuje základní pravidla pro uložení pokuty, ale dokonce ani závazné postupy civilního soudního řízení. 

Dopis, za který byla pokuta uložena, byl adresován a doručen soudkyni odvolacího senátu Městského soudu v Praze, se soudem, ale ani se soudcem, který usnesení o pokutě vydal, tedy nemá vůbec nic společného. 

Krom toho, dopis se týkal odvolacího řízení a odvolacího senátu. Toto řízení skončilo, spis byl vrácen soudu 1. stupně – a teprve poté byla pokuta uložena. Nemá tedy vůbec nic společného s obnovou pořádku, pro kterou jedině lze pokutu uložit. Usnesení ani nezmiňuje, že by předmětný dopis jakkoliv narušil odvolací řízení, což je ale jediný zákonný důvod, pro který lze pokutu uložit – a to navíc ještě jenom v průběhu odvolacího soudního jednání. 

Skutečnost, že odvolací senát se předmětným dopisem nikterak nezabýval, znamená, že ho vzal na vědomí – a žádné důvody k uložení pokuty neshledal, resp. jakoby vydal implicitní negativní rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty. 

Soud 1. stupně vůbec nemá co revidovat proběhnuvší odvolací řízení, ať už při něm proběhlo cokoliv, notabene za situace, kdy se ho předmětné skutečnosti vůbec netýkají, naopak – je jeho závěry vázán. 

Uložení pokuty v této souvislosti (tedy po skončení odvolacího jednání a vrácení spisu) lze jednoznačně hodnotit jako zcela nezákonný pokus o revizi odvolacího soudního jednání soudem 1. stupně, což je v podstatě na kárné řízení soudce. 

Odvolacímu soudu proto navrhuji, aby napadené usnesení nejen beze zbytku zrušil – s tím, že je zcela nepřípustné, aby soud 1. stupně revidoval ukončené odvolací řízení před odvolacím soudem – ale i soudci, který takový pokus v přímém rozporu k OSŘ a k Zákonu o soudech a soudcích učinil, navrhnul kárné řízení, protože se zjevně nehodlá řídit závazným názorem odvolacího soudu. 

Současně navrhuji, aby nad rámec uvedeného odvolací soud konstatoval, že nebyly splněny ani základní předpoklady pro uložení pokuty (k pokutovanému jednání došlo u jiného soudu nežli je soud, který usnesení vydal, navíc to byl soud o stupeň vyšší nežli soud vydávající usnesení), ale že nebyla naplněna ani účelnost uložené pokuty (pokutovaný je nezaměstnaný, bez příjmů, splňující podmínky pro osvobození od soudních poplatků – a tudíž mu nelze pokuty ukládat, neboť by byly zjevně nevymahatelné a jen by zbytečně zatěžovaly státní aparát jejich zjevně zbytečným a bezúčelným vymáháním a evidencí). 

Odvolatel současně s údivem konstatuje, co všechno je u našich soudů možné a kdo všechno tam může soudit, včetně naprosto evidentních kreténů, neznajících základní právní předpisy a postupy a nemajících ani právní vzdělání, ale především pak ani základní právní cit a smysl pro spravedlnost.

Současně vznáším námitku podjatosti těchto soudců Městského soudu v Praze, a to zvláště Lubomíra Velce, Zuzany Sváčkové, Jiřího Körblera, Veroniky Křesťanové, Tomáše Novosada, Aleše Šťastného, Pavla Slavíčka, Blanky Bendové, Ivy Suneghové, Kateřiny Sedlákové, Vladimíra Fučíka, Pavla Vlacha, Elišky Mrázkové, Ireny Saralievové, Michala Fridricha, Kláry Bernardové, Markéty Wildové, Věry Sýkorové, Ivany Hesové a Aleny Bílkové, neboť tito soudci se v minulosti již prokazatelně podíleli na upírání a potlačování základních lidských práv a svobod a práva na spravedlivý proces, nebo již byli dříve pravomocně vyloučeni pro podjatost. 

Současně vznáším i námitku podjatosti všech ostatních soudců MS v Praze, protože to jsou kolegové soudkyně Křesťanové, a tudíž nutně mající poměr a vztah k posuzované věci. 

Dále vznáším námitku podjatosti soudců Vrchního soudu v Praze Mileny Opatrné, Leandry Zilvarové, Ireny Ondruszové, Petra Baierla, Ivany Wolfové, Jiřího Čurdy, Jiřího Švehly, MIchala Mědílka a Pavla Tůmy, neboť tito soudci se v minulosti již prokazatelně podíleli na upírání a potlačování základních lidských práv a svobod a práva na spravedlivý proces, nebo již byli dříve pravomocně vyloučeni pro podjatost.

                                                                                                                                     Ing. Jiří Fiala

 

 

________________

________________

Že mi ale Valehrach tu osobnost ochránil, že ?? 

Typický průběh soudu nepohodlné žaloby : Nejprve uděláme vše pro to, abychom žalobu vůbec nemuseli projednat. Tedy např. vyměříme žalobci astronomické soudní poplatky, které jsme si vycucali z prstu. 

Když ho to neodradí a tento problém překoná, tak se ho budeme snažit maximálně zastrašit, aby "dobrovolně" žalobu zval zpět - s tím, že stejně nemá žádnou šanci na úspěch. 

Žalobce je ovšem přesvědčen o opaku - a tento opak prokáže. Co pak ??!

No - coby ?? 

Žalobu samozřejmě zamítneme, vždyť jsme na to předem žalobce upozornili, že ? - a k astronomickým poplatkům mu ještě doměříme ještě astornomičtější náklady řízení. 

A když nám napíše, že jsme hovada nebo kreténi, nebo tak něco - podáme na něj trestní oznámení. 

Suma sumárum : Žalobce po průběhu žaloby sice prokázal, že měl pravdu a že byl - obvykle státním orgánem - poškozen - ale za to musí nyní zaplatit likvidační poplatky (+ exekutory, kteří je převezmou) - a bude ještě rád, když neskončí v base. 

Ochrana práva podle Babišových soudců v Babišstánu. Takhle vypadá.

A komu se to nelíbí, je blázen, potížista a trouble-maker. A patří do blázince, nebo do kriminálu. 

_________________________

Demokracie a úcta k právům v běžné denní praxi našich soudů. 

 

________________________

________________________

Komentáře  

0 # Ing. Jiří Fiala 2018-10-22 20:26
Syndrom vyhoření? Soudce Valehrach měl průtahy ve 244 sporech, kárný senát mu snížil plat
ceska-justice.cz/.../...

Soudce Valehrach před samotným nařízeným jednáním lživě informoval ČTK
virtually.cz/archiv.php?art=5456

člen KSČ
denikreferendum.cz/.../...

S faulujícím sudím se setkáme jen u soudu
home.tiscali.cz/talarstiptyz/pr02.htm
________________

No, vždyť to povídám : Zbabělá justiční sračka !! Asi proto má potřebu se zavděčovat nějaké kundě z MS.
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-10-22 20:27
Šéf ŘSD chce odškodné po státu :

zpravy.idnes.cz/.../...

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-10-22 20:28
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-10-22 20:32
A hele, co se tam dočteme … samí "staří známí"
____________

Co všechno je u soudu možné, to dokreslují další zjištěné skutečnosti.

JUDr. D. Křišťanová při výslechu v kauze č.j. 34C 122/2000 u Mětského soudu v Praze jako svědkyně doznala, že svou předem hotovou přípravu na celé jednání založila do spisu č.j. 11C 70/95 a požadovala po soudní kanceláři, aby při přepisu diktafonové protokolace zapisovatelkou byl z přípravy přepsán rozsudek. Mělo se tak jevit, že i ten byl přepsán z diktátu na kazetě.
Znamená to, že se soudkyně dopustila navádění ke spáchání trestného činu padělání a pozměňování veřejné listiny, protože chtěla dosáhnout toho, aby přepis výroku z její přípravy na celé jednání byl vydáván za součást přepisu diktafonové protokolace - po obvyklém zlikvidování diktátu na pásce by nikdo neprokázal, že rozsudek nebyl při jednání zaprotokolován a tedy nebyl vyhlášen.
Z výslechu soudkyně i zapisovatelky J.S. pak vyšlo najevo, že zapisovatelka se nedala k falšování při přepisu diktafonové protokolace přimět, načež byla strana -2- přípravy soudkyně připojena s číslem listu 49 k přepsanému platnému protokolu, který měl pořadové číslo listu 47 a evidenční karta kazety měla číslo listu 48.
Z toho vysvítá, že číslo listu 49 na straně -2- přípravy bylo uvedeno podvodně, protože dvoustránková příprava soudkyně byla do spisu založena před tím, než došlo dne 25.3.1997 k přepisu protokolace z kazety, takže strana -2- přípravy nemůže mít číslo listu 49, když platný protokol, který vznikl po založení uvedené stránky do spisu, má číslo listu 47.
Znamená to, že strana -2- přípravy soudkyně nemůže mít číslo listu následující po číslu listu platného protokolu, ale číslo listu jemu předcházející - podle pořadí založení do spisu.
Žalobce požádal předsedu ObvS pro Prahu 4, aby následky nepřípustných machinací s evidencí listin ve spise byly odstraněny. Náprava žádná. To naznačuje, že pro pana předsedu jakožto představitele státní správy soudu jde o normální stav - porušování předpisů s projevy zvůle moci jsou obvyklé.
0 # Kedul 2018-10-22 21:06
Doporucuji doplnit odvolani o skutecnost, ze Vase tvrzeni nebyla valehrachem zadnym dukazem vyvracena a ze tedy navrhujete, aby byl pribran pro radne objasneni veci znalec psychiatr ktery proveri dusevni stav a inteligencni schopnosti krestanove a opatrne, ktery muze jako jediny zjistit zdali je IQ techto dvou vetsi nez u cloveka nizkeho iq ktery je v obecne mluve oznacovan za "blbeho", ci by stacilo alepon na prijeti k policii, a dale sexuologa ktery proveri zdali svym promiskuitnim zivotem se neda u techto osob hovorit o tzv, hovorove "kurvach", dale necht je pribran znalec v oblasti prava ktery proveri zdali jsou schopne radne vykonavat funkce sverene statem a zdali jejich pravni vzdelani je aktualni a dostatecne .. bez provedeni techto skutecnosti nelze kvalifikovane ve veci rozhodnout, nebot by se jednalo o ryze subjetivni osobni nazor valehracha ktery nedokazal podporit ve svem oduvodneni zadnym dukazem.
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-10-23 15:05
Krásně sepsáno, ale pro odlehčení :
V české kotlině jest často pozorovati , že pojmenování osoby a tedy i jejího rodu odviselo od vlastnosti , nebo činnosti její.
Viz třeba pan Malý, p. Motyčka nebo p. Basman ( - praděd mohl být dozorcem, chovancem , nebo
i hráčem na basu ).
Zde, po seznámení s okolnostmi případu , se nedokáži ubránit nutkavé asociaci ku známé luštěnině.
Co to ale bývalo za řemeslo či vlastnost , na to je i system Google krátký.

+F+
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-10-23 16:47
valihrach (valehrach) je ten, kdo se snadno svalí, padne

zdroj:
Josef Jungmann. Slovník česko-německý, Díl V., V–Z. Praha, 1839. Vydání první, strana 16:
vokabular.ujc.cas.cz/.../strana-16

________

Jungmann má samozřejmě pravdu. Jakoby ho znal...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-10-23 17:51
Pořád stejný, jen prostředky se mění

Dříve by ti rytíř uražené dámy vrhnul rukavici do tváře. Civilizace se posunula, tak to dnes řeší pokutou. O.

_________

Ta luštěnina je rytířem ? A ta štětka dámou ?
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-10-23 18:52
Zdravím Vás!
Zrovna jsem dočetl Vaše poslední příspěvky na stránkách. Je hrozné, co se v tomhle "státě" děje.
Ať je ta lípa i symbolem boje proti sviním v justici, které jsou součástí svinského režimu. Cinkalo se klíčema, věřilo se na Havla a na to, jak se budeme mít dobře. Ve skutečnosti na tom vydělalo jen pár hajzlů a bezpáteřních hovad. Vše předem domluvené.
Zkrátka - nikdy Vás tahle chátra nesmí zlomit!!!
DB.
0 # Kedul 2018-10-24 09:55
Jeste doporucuji podat trestni oznameni pro poruseni listovniho tajemstvi kdyz dopis nebyl zjevne urcen teto osobe...
0 # Saxána 2018-10-24 11:05
Jeví se mi věc procesně podivná.
Takto asi těžko to lze.
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-10-24 13:19
Je poťouchlý, zlý, nenávistný. Mstivý a závistivý. Pozor na něj! zkušenost z vícera jednání z vícero případů!

www.znamysoudce.cz/Soudce.aspx?id=441
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-10-24 15:18
Jirko ,
pročetl jsem hodnocení té luštěniny -
mezi spisovateli také stručné : právní hovno.
S čerti nejsou žerti.

Ať Ti lípa sílí F
_______________

Nejenom právní, ale i lidské. Ono to jde skoro vždycky ruku v ruce.
Hlavně, že mu stát za to flákání platí sto dvacet táců měsíčně.
Inu - nejvyšší sociální dávka : Soudcovský plat.
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-10-24 16:03
Hrdinové naší doby.

novinky.cz/.../...
__________

Idiotem vyznamenaní - bez komentáře. Nemá cenu se tím ani zdržovat.
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-10-24 16:04
Největší hrozbou pro slušné české občany je nefunkčnost ústavního soudu včele s bolševickým jidášem Rychetským. J.K.

www.ceskenoviny.cz/.../1678780
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-10-24 17:55
Ty nejlepší z nás je třeba vyznamenat. Výjezdy do zahraničí by umožňoval i strýček kolotočář Kočka.

Příště bude třeba i on vyznamenán.

blesk.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-10-24 17:57
Opilých učitelek přibývá, myslí si, že se nikdo nedívá. J.K.

blesk.cz/.../...

_______________

Asi si vzaly vzor z justice.
0 # Saxána 2018-10-25 09:13
Vyburcovat nás ❗Ing. Jiří Fiala se narodil ve stejný den a měsíc jako Jan Palach. Obětovává sebe ve prospěch náš. Jeho boj za spravedlnost je cílen na vyřazení z justičního provozu těch, kteří tam nemají co dělat.
Forma jeho protestu se od r. 2010 z kladenského soudu (jeho velmi inteligentní osobní obhajoba - nepřímé urážení soudce) posunula k přímému urážení.
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-10-25 17:59
Aneb : Na hrubý pytel patří jen hrubá záplata. Oni stejně žádné jiné nerozumí.

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.