Když EU zadupá...

Vzbouřenci zalezou... 

Polsko bylo dovedeno k poslušnosti stran reformy justice, především pak Zákona o Nejvyšším soudu. 

Změny v zákoně o Nejvyšším soudě, které schválili poslanci Sejmu, znamenají prakticky konec odvážně zamýšlené reformy justice s cílem odstranit staré struktury ze soudů, především toho nejvyššího. A to navzdory slovním proklamacím opačného obsahu. 

Staré struktury, škodící společnosti, se mohou smát. A to zdaleka nejen v Polsku. Jejich postavení je, bohužel, pevnější než předtím. 

Co rozhodně pevnější není, to je obraz EU jako pokrokové demokratické instituce, prosazující především právní stát a právní jistoty evropských občanů. EU se naopak vyprofilovala jako ochránce starých, nikým nevolených, nadutých a arogantních, právy ostatních pohrdajících justičních struktur, jako ochránce starých, totalitních pořádků, vzdor slovním tirádám, rovněž opačného obsahu. 

Může se pak někdo divit Británii, že se svým tradičně vyspělým právním citem a na svobody jedince zaměřeným zvykovým právem z tohoto totalitního spolku raději vystoupila ? 

Polská vzpoura byla utopena - ne sice v krvi - ale věřme, že aspoň v penězích - a že za to Polsko dostane něco, co za to bude stát. I když nevím, co by to tak mohlo být, protože vytvořit vyspělý demokratický právní a justiční systém v zemi spolu s garancí osobnostních práv jednotlivce - je hodnota, jíž nemůže vyvážit nic. 

Přesto, snadnost, s jakou Polsko - vzdor slovním proklamacím - ustoupilo ze svých pozic a stalo se dalším poslušným pejsánkem Bruselu, je zarážející. 

A pro nás, pro Čechy, nesmírně zraňující a ostudná. 

Protože za drzost a bezbřehou nabubřelost starých struktur budeme teď platit i my. Každodenní praxí na soudech. 

Pokud si nedokážeme vymoci něco jiného. A nic tomu zatím nenasvědčuje. 

___________________

 

 https://wpolityce.pl/polityka/422156-pawlowicz-sad-najwyzszy-to-polityka-reformy-nie-porzucamy


Ustupuje strana Právo a Spravedlnost (PiS) z nápravy Nejvyššího Soudu? Prof. Pawłowičová to popírá: "To je  politika, neboť reformu nezahazujeme". Tak zní palcový titulek, a  to nejpodstatnější, co prof. Pawlowiczová, poslankyně a členka PiS říká, je :


"Fungujeme v podmínkách protiprávního VYDÍRÁNÍ ze strany EU inspirovaného vnitřní protipolskou opozicí lživě strašící Polexitem. Abychom chránili zájmy Polska, MUSÍME udělat jeden krok zpět, abychom VŮBEC mohli Polsko nadále měnit. To je politika, reformu nezahazujeme."
...
Co k tomu dodat? "Totální" opozici selhal  - a to dokonce z velké části dík jejich největším ochráncům a protektorům, merkelovské "neo-NDR", propagandistický "kanónenfutr" jejího dlouhodobého vykřikování, že justice se stává (prý) zpolitizovanou, že si ji PiS přivlastňuje.  V Merkelistánu totiž určili předsedou německého Ústavního Soudu - poslance CDU!!! A samozřejmě soudruzi Timmermans, Juncker, Verhofstadt, Tusk a jim podobní - ani muk!     


A jiný precedent: Před TSUE se  během posledních dvou let ocitl i Merkelistán ve věci řešení sjednocení rodiny "utečence" (samozřejmě ze světa islamismu). A německý Ústavní soud na to vydal výrok, že nadřízena je německá Ústava a - tudíž rozhodnutí TSUE  nebude Německo zavazovat. Podotkněme, že před řízením v TSUE podal polský ministr spravedlnosti Ziobro dotaz polskému Ústavnímu  soudu, zda je povinností podřídit se rozhodnutí TSUE. Podání ministra Ziobry bylo právě motivováno zmíněným německým precendentem. I polský ÚS se vyjádřil stejně jako předtím německý.
Předseda TSUE otevřeně veřejně vyhrožoval Polákům, že prý neuposlechnutí rozhodnutí TSUE znamená Polexit.  Ano, to je vyhrožování, a kritizovalo jej i hodně právníků v orgánech EU a Evropy samých, neboť...žádné evropské právo nepřipouští předjímání rozhodnutí (jakéhokoliv) soudu.
Pokud jde o podřízení rozhodnutí orgánů EU včetně TSUE: Základní smluvní dokumenty EU totiž takovou povinnost členského státu neurčují.

Ještě pokud jde o poslankyni prof Pawlowiczovou - ta náleží k "opticky radikálnějšímu" křídlu PiS. V tomto případě však, jak se zdá, Polsko nevyužilo všech možností k důraznější obhajobě reformy v EU (nemluvě o těch, které skýtaly již dříve právně napadnutelné postupy v orgánech EU). Jak říká prof. Pawlovičová: "Je to politika..." 

Freeeurope 

 

____________________

____________________

 

 

 

___________________

___________________

 

Komentáře  

0 # Ing. Jiří Fiala 2018-11-23 20:46
Z posledních zpráv teď (v pátek 23. listopadu) večer vyplývá, že Sejm a Senát nevydaly ještě žádné znění návrhu pozměněných právních ustanovení, týkajících se Nejvyššího Soudu. Bohužel, akorát vracejí do míst penzionované soudce NS v čele s předsedkyní Gersdorfovou, přičemž říkají toto: Gersdorfová není 1. předsedkyní NS, jen vykonává její funkci (!). Nechť čtenář posoudí sám smysl takové formulace!

Dovolím si opět svůj názor: Předpokládám, že ve znění nových zákonů o NS se tentokrát Polsko neohne, nicméně věc vypadá tak, že Gersdorfová a její soudruzi zůstanou na původní funkční období do jara 2020. To není dobré, neboť lze očekávat, že NS bude zdrojem konfliktů s vládou - Ne-li účastná na nějakých pokusech ústavního puče, jak tomu již bylo v prosinci 2016. Směrodatným bude přepracovaný zákon. Tedy co teprve Sejm vydá, a co projde Senátem. A co na to řekne prezident.
Jsem přesvědčen, že Polsko tvrdě odmítne obvinění ze zpolitizování justice poté, co Němci jmenovali za předsedu německého Ústavního soudu nikoliv soudce, ale politika!!! Polská strana na to na adresu EK reagovala důrazným dotazem, a dostalo se jim odpovědi sice jen od mluvčího, ale – je to v Německu v pořádku(!). Žádná (prý!) vada systémového řešení. To samozřejmě bije do očí.
Merkelová se dnes vyjádřila velmi otevřeně (a provokativně zároveň), že národní státy se musí vzdát své suverenity a podřídit se EU (která se podřizuje Německu, a prostřednictvím Německa nepřímo i Moskvě).
Vyčkejme proto reakcí. Určitě budou, a nikoliv souhlasné.
Takže…EU se profanuje před veřejností členských států sama. V tomto kontextu další reakce záleží ohledně zákona o NS, a nejen ohledně tohoto zákona, na Polsku. To prosazuje EU suverénních národních států.
Čtenářům v ČR/SR dovoluji podotknout: Nevěřte úplně doslova všemu, co o Polsku tvrdí česká mainstreamová media. Především nepodléhejme beznaději v tom směru, že by Polsko činilo ještě další ústupky. Má dost podkladů na to, aby zažalovalo u TSUE místopředsedu EK Timmermanse, jenž je hlavním rozehrávačem protipolských akcí EUáckých socanů.

Freeeurope
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-11-23 22:39
Ještě sleduji další vyjádření…vychází z nich, že navrácení penzionovaných soudců NS byl prachsprostý diktát pod pohrůžkou finančních sankcí EU proti Polsku s tím, že by tohoto momentu využila „totální opozice“.

Bohužel, pokud jde o veřejnost, jde o argument, který zabírá – vede k ostrému rozhraní, pokud jde o postoje veřejnosti. Ano, „totální„ opozice by využívala tento (pseudo)argument k obviňování současné vlády.

Nepřímo o tom svědčí i výsledek nedávných komunálních voleb: Sjednocená Pravice s přehledem na procenta vyhrála, ale s velkým ALE: Postkomunisté zvítězili ve Varšavě, Gdaňsku a Vratislavi. Poslední dvě zmíněná velkoměsta byla celou dobu tvrzemi „totální opozice“.

Pokud jde o Vratislav (Wroclaw), tak do „sejmiku“ (analogie krajského hejtmanství) jednoho z největších vojvodství, jehož Vratislav je hlavním městem, tedy Dolního Slezska, sousedící mj. s kraji Libereckým, Královéhradeckým a Pardubickým, zvítězila s přehledem PiS.

Od části soudů a radnice těchto velkoměst lze očekávat, že budou eskalovat fakticky jakýsi druh „hybridní verze studené občanské války“. Samozřejmě s podporou EU.

Částečnou změnu mohou ovšem přinést akorát volby do Evropského Parlamentu v r. 2019, mj. i pokud jde o Polsko: Proti němu vystupují v EP a Evropské Komisi právě poslanci „totální opozice“. Němečtí představitelé v době největší kulminace aktivit Merkelové ve vítání neidentifikovatelných ilegálních imigrantů dokonce si předsevzali, že představitelům Vratislavi či Gdaňska zaplatí za to, že tyto emigranty přijmou….


Jasné je, že současná totální opozice ani do budoucna nemá šanci získat hlasy voličů. Ta většina, byť i velká část z ní, nebude přívrženci PiS, bude volit především mezi suverénním Polskem a vazalstvím vůči ose Moskva-Berlín-Paříž. A oné ose nedá hlasy. Nedá je návratu komunismu.

Ovšem pokud by nebyla dostatečně stabilizována justice a nedokončeny do definitivního konce lustrace dalších rezortů (vojenského, zahraniční služby, bezpečnostní služby, vzdělávání...), mohl by vzniknout časový prostor pro vytvoření např. jiné opozice, především užívající daleko sofistikovanějších způsobů dezinformace a těžící z každého, byť i jen dílčího neúspěchu konzervativní pravice.

A to by mohlo přinést ještě něco daleko horšího a stěží představitelného, než „normalizace“ v Československu po srpnu 1968. Na druhé straně však současné stále otevřenější tendence EU k vytvoření (socialistického) superstátu, v němž mají odevzdat parlamentní cestou jednotlivé členské státy vládu Bruselu, musí vzbudit sebezáchovné reakce jednotlivých zemí, vedoucí jasně k rozpadu EU. A tím více bude i opodstatnění postavit se více zemím na odpor. Nejen Polsku.

Prozatím: úpravy zákona o NS ve středu Sejmem prošly, ale počkejme, co řekne ještě Senát a prezident. V každém případě ještě si Polsko bude klást některé podmínky. Uvidíme.

Nepropadejme jednoznačnému zklamání, byť důvodem ke spokojenosti tento ústupek rozhodně není, a to ani Polsku samotnému.

Freeeurope
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-11-24 20:55
Historik Petr Blažek řekl bývalému šéfu Státní bezpečnosti (StB) Alojzi Lorencovi, že je komunistickým zločincem.
"Vy se na mě máte dívat jako na soudně netrestaného," reagoval Lorenc s odkazem na rozhodnutí justice.

Vojenský soud ho sice v roce 1992 za jeho předlistopadové působení odsoudil na čtyři roky vězení, k výkonu trestu ale Lorenc nikdy nenastoupil. Po rozpadu federace se přestěhoval na Slovensko, kde tamní soud rozhodl, že původní rozsudek je už promlčený. Po nátlaku české strany byl ale Lorenc přece jen v roce 2002 potrestán - za zneužití pravomoci veřejného činitele dostal patnáctiměsíční podmínku.

zpravy.aktualne.cz/.../...

irozhlas.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-11-24 20:56
Rozhovory s šéfem StB Alojzem Lorencem

blisty.cz/.../...

noveslovo.sk/.../...

noveslovo.sk/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-11-24 20:56
Kdo není prověřován …


reflex.cz/.../...

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.