Cochem : Hrozba. Místo naděje

Když dva dělají totéž, nemusí to být - ani zdaleka - totéž. Aneb : "Historické setkání" po dvou letech. 

 V západoněmeckém městě Cochem kdysi vzniknul model řešení opatrovnických sporů, který měl tyto spory zlidštět a odbourat jak šroubovnicově narůstající vztek rodičů a snahy si vzájemně škodit. Tím, že by se - ještě zatepla, rychle a před jinak obvyklou eskalací napětí uzavřela dohoda. Taková, která by eskalaci konfliktu - ke škodě především dětí - zabránila. 

S tímto nápadem přišel tamní soudce Jürgen Rudolph a také jej v praxi citlivě uskutečňoval. S důrazem právě na slovo citlivě, protože to zde hraje hlavní roli. 

Jinak Cochem není nic jiného než rychlá dohoda rodičů, mající předejít eskalaci napětí a vzájemným nekončícím bojům. 

Soudce Rudolph jezdil po středovýchodní Evropě, kde cítil, že opatrovnický systém je zjevně nejzaostalejší, a šířil tyto myšlenky. 

Našel v počátcích oporu především u těch, kteří byli oběťmi současného opatrovnického systému a toužebně si přáli jej změnit - tedy především u otců. A jejich organizací. 

Vzaly si tyto myšlenky za své - především Spravedlnost dětem. Už někdy v r. 2004, co si tak pamatuji. 

Samozřejmě - nic se nedělo. 

Otcovské organizace nebyly - a ani dnes nejsou - silou, jež by určovala chod a běh justice, natož její zásadní změny. Kdyby tomu tak bylo, vypadala by dnešní justice zcela jinak, o tm není nejmenších pochyb. 

Deset let se nic nedělo. 

A - najednou … 

Najednou začala o Cochemském modelu justice mluvit takřka denně a začala ho skloňovat ve všech pádech. To nebylo možné přehlédnout zhruba od r. 2015. 

Myslel jsem si : Pozdě - ale přece. Sice mají za otcovskými organizacemi zhruba desetileté zpoždění - ale věřme, že aspoň nyní jim dochází, jak ubližovali především našim dětem a nakolik je svým "pojetím" opatrovnictví celoživotně poškozovali. 

Do toho se z ničehož nic zjevila jedna "rozpočtová husa" - jistá Markéta, tehdy z radnice Prahy 5. Začala vehementně organizovat "schůzky aktivistů", kam zvala vcelku kde koho, prakticky každého, kdo se alespoň objevil někde v diskusním foru ať už na facebooku nebo na stránkách, jež jsou s otcovskými organizacemi spojovány - tedy i našich. 

Došla až tak daleko, že hodlala zorganizovat - prý historické - setkání občanských aktivistů v opatrovnictví. To bylo někdy v březnu přede dvěma roky. Poslala i návrh programu. 

Napsal jsem jí k tomu tehdy návrh doplnění o body, které zajímaly především nás - tedy ohledně zrušení § 196 a propuštění vězňů, kteří jsou podle něj vězněni. A také ohledně reformy justice, kterou dlouhodobě navrhujeme a prosazujeme. 

A - konec. V tu ránu : Ticho po pěšině. 

Ihned mi bylo jasné, co to je asi zač a nakolik vážně jakoukoliv aktivitu ke změně současného systému hodlá uskutečnit. Konečně, i její zaměstnání - na radnici Prahy 5 - svědčilo o ledasčem. A rozhodně ne o poctivé snaze o zásadní změnu. 

"Historické setkání" tak proběhlo bez nás, za K 213 tam nikdo nebyl. A tak to i zůstalo. Ani jsme tehdy netušili, jak to bylo dobře... 

Nic "historického" se samozřejmě nestalo, ani tehdy, ani potom. 

Až … nyní. "Historické setkání" začíná mít zajímavou dohru. 

Po dvou letech se totiž ukazuje, oč tehdy skutečně šlo : O to, zprivatizovat si opatrovnickou justici, udělat si z ní soukromý byznys netušených rozměrů a dosahu - a současně zmapovat i potenciálního nebo i skutečného nepřítele, který by mohl tyto plány ohrozit - tedy především otcovské organizace. A vyřadit ho ze hry. 

Prakticky ihned po "historickém setkání" (jež K 213 neomluvitelně propáslo ) totiž rozpočtová Markéta přestala zvát otcovské organizace na semináře a "školení", jež naopak začala masově organizovat po všech krajích a po všech soudech - pro "opatrovnické" pracovníky - za jediným účelem : Rozšířit svou vlastní verzi Cochemu, kam se dá - protože zjistila, že je to "byznys jako prase". A současně i naplnění snů feministek v praxi - prakticky bez boje.

V praxi to totiž znamenalo faktické vyvedení opatrovnické agendy ze soudů do soukromých organizací a spolků, vedených dotačními aktivistkami (výhradně ženami) s cílem jednak fakticky bezpracně přijít k nemalým penězům - dotace všeho druhu zajištěny -  a jednak již bez skrupulí prosadit feministické paradigma, totiž že dítě patří matce, otci pak dluhy a všechny závazky z manželství. Takovouto "dohodu" pak nutí podepsat všechny otce bez výjimky - ovšem už s tím, že pokud se bude vzpírat, nahlásí tyto aktivistky na soud, že otec je ten, kdo chce dělat problémy a vyvolávat konflikty - a nechť si s ním pak soud - na jejich doporučení - zatočí.

Myslím, že neuškodí pár drobných citací z obsáhle popisného článku Luboše Patery, uveřejněného na stránkách Spravedlnosti dětem :

 

"Zde pak (= v centrech dotačních aktivistek) probíhají "vzdělávání", "terapie" a "mediace" dotačními aktivistkami zřejmě výlučně ženského pohlaví. Laskavý čtenář si jistě dokáže představit jekot všech možných struktur, pokud by něco takového chtěl za dotační peníze provádět nějaký spolek zaměřený proti otcovské diskriminaci v porozvodové výchově. To by bylo řevu o genderové nevyváženosti!!!"

 

Soudní proces se tak fakticky přenáší ze soudních síní do kanclíku dotačních aktivistek (s novou pohovkou za rozpočtovaný náklad 15 000 korun, s novými mobily a novým notebookem za rozpočtovaný náklad 27 000 korun).

 

Podle letáků a dalších informací mosteckého soudu (http://www.iustin.cz/files/infoOSMost.pdf; http://www.iustin.cz/files/infoOSMost_2.pdf) je "koordinátorkou práce s rodinami" soudní úřednice Bc. Kateřina Svobodová se služební mailovou adresou Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Podle informace ze soudu provádí "edukaci a mediaci" účastníků řízení s platem 26 660,- Kč měsíčně. Podle rozpočtu projektu (str. 21 projektové žádosti) má projekt realizovat 5 "odborníků pro práci s rodinou" s platem každého na vedlejšák 353 760,- Kč a jeden "koordinátor pro práci s rodinou" s platem na vedlejšák 214 400,- Kč. Pokud se názvy funkce "koordinátorka práce s rodinou/rodinami v popisu projektu i v letáku o projektu shodují, pokud Bc. Kateřina Svobodová i podle soudu provádí "edukační a mediační" práci s rodinami (s kým jiným?), tak jeden z těchto vedlejšáků je zřejmě její příjem také. Takže jde o jasný střet zájmů, kdy jako státní soudní úřednice s rozhodovací pravomocí u soudu (!, i kdyby mělo jít jen rozhodování o znalečném) zároveň vykonává práci za plat ve stejném oboru pro soukromý komerční subjekt. Žádný zákon také zřejmě neupravuje, že by vyšší soudní úředníci měli vykonávat jakékoliv "edukace a mediace", takže jde opět o protiústavní výkon soudní moci ("Státní moc lze uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon."). Jistě by bylo na místě kárné řízení s touto soudní osobou pro ohrožování důvěry občanů v nezávislé, nestranné a spravedlivé rozhodování soudů, jak upravuje zákon o soudech a soudcích.

___

Takže si to shrňme : Obvykle vystrašený muž - otec, nemající s rozvodem pražádné zkušenosti, je zavlečen na soud, kde je mu soudní autoritou řečeno, aby šel tam a tam a tam se "dohodnul", že mu to bude odborně zprostředkováno. Čímž je soudní - státní - autoritou odeslán přímo do chřtánu soukromé firmy feministek, která začala jaksi nad rámec soudu de facto vykonávat státní moc, již si zprivatizovala.

Zde je otci sděleno, že jediným možným řešením je svěřit dítě (děti) matce - protože tak je to normální  a tak "se to dělá" všude - a to s tím, že on vyklidí byt (dům) a převezme veškeré společné dluhy (patrně hlavně hypotéku) - protože - "tak se to prostě dělá...". Otec je už předem odzbrojen a připraven o faktickou možnost se bránit jak tím, že si vůbec nesmí přizvat svého právního zástupce, který by mu poradil (pokud by skutečně hájil jeho zájmy) - nejspíš ať takový nesmysl nikdy nepodepisuje - tak tím, že za feministkami nyní už stojí autorita soudu a otec dobře ví - případně je na to upozorněn - že pokud nepodepíše, podají feministky zprávu soudu v tom směru, že právě on je ta problematická osoba, bránící "rozumné dohodě" - a ať už si to s ním soud vyřídí.

Načež soud nejspíše nařídí to, na čem se předtím otec nechtěl "dohodnout" dobrovolně, rozsudkem.

To je zvěrstvo, co ??

Není nad rychlost dosažení dobrovolného podpisu pod smlouvou...

Předem počítá s naprostou oddaností a odzbrojeností mužské populace, naprosto neznalé svých základních práv a hlavně nepřipravené o ně jakkoliv bojovat - takže se všeho raději "dobrovolně" vzdají.

To je Cochem naruby, to je zneuctění a znetvoření původní - ušlechtilé - myšlenky i praxe, to je totéž jako rozdíl mezi komunistky kdysi slibovaným rájem na zemi - a komunistickými koncentráky 50. let v Krušnohoří.

Na závěr ještě jedna citace z obsáhlého článku Luboše Patery :

 

Muži, při vší úctě k nim, jsou vždy více či méně naivní a sociálně natvrdlí.

____

Ano, s tím lze jedině souhlasit. Platí to, bohužel, i o níže uvedených aktivistech a představitelích svých organizací, kteří se na mne nakonec obrátili se žádostí, abychom se celé věci - v K 213 -  začali věnovat. A s problémem seznámili veřejnost na našich - široce čtených - stránkách. Protože nebezpečí, které zde hrozí, je velké a masové a postihne, rozšíří-li se, celé příští generace otců.

Ano, muži jsou naivní a sociálně natvrdlí - takže kdyby se, i oni,  namísto pokusů o paktování s feministkami, nošení kytic feministickým ministryním a snech o centrech slušného rozvodu - bez váhání připojili k námi ražené zásadě, že se totiž s nepřítelem nevyjednává (natož aby se s ním paktovalo), ale bojuje - nezakládala by si dnes nějaká feministka jeden spolek na sání dotací za druhým a nehrozila - i jménem soudu - otcům, že budou-li se dožadovat svých práv, špatně skončí.

Jako nenapravitelní kverulanti.

A mohou nyní i oni uvažovat, jakou - smutnou - roli v jejích plánech sehráli - oni sami.

 

 

 Více na :

http://www.iustin.cz/art.asp?art=554

 

https://www.adikia.cz/news/potrefena-husicka-zakejhala/

 

https://www.adikia.cz/news/cekchem-aneb-cochemsky-model-pocesku-i-cast/

 

https://www.adikia.cz/news/cekchem-aneb-cochemsky-model-pocesku-ii-cast/

 

__________________

__________________

Komentáře  

0 # Kedul 2019-02-05 10:38
Bures mladsi odklizen havlickobrodskou psychiatrii ma extra zachazeni.. ano to je ten ustav ve kterem lze i "znalkyne"Herrova, ktera tvrdi ze kdyz je nekdo klidne krive obvinen ze 10x neco udelal tak automaticky trpi uchylkou ktera tyto obvineni definuje ... a soudy ji to naprosto zerou ...
novinky.cz/.../...

Zajimave a co ty tisice dalsich odlozenych veci bez provereni? Maji dost vazebnich kapacit na prakticky 3/4 policejniho sboru? A kam je potom umisti?
A co soudci a prokuratori, kteri nechaji krive svedky a prolhane znalce behat po svobode a jeste jim nadrzuji a krive odsuzuji nevinne? AN ty se dostane kdy?

Specialni vysady, specialni nemocnisce, specialni skoly, specialni justice ..... kdepak je ta rovnost pred zakonem toliko nezbytna pro kazdy pravni stat jako uplny zaklad?
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-02-05 16:01
Az budete zase nekdy u opatrovnickeho sporu, tak tam soudkymi prineste kachni vejce.
Mozna ze do konce soudniho liceni vznikne neco uzitecneho pro dite.
Z

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-02-06 14:53
Forenzní genetička Halina Šimková: Všude, kde se pohybujete, zůstává vaše DNA

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-02-08 12:23
Jedna "husa", druhá "husa"... ale ta, co iniciovala schůzky aktivistů, tak to byla Veronika Mindlová, ne Markéta Nováková.
Na tu Markétu bylo na straně aktivistů taky dost kritiky, tak jsem myslela, že jde o tuhle.
Veronika to iniciovala, ty schůzky, a ona je specifická, nicméně ta zrovna otevřeně přiznává, že chce, aby se jí její úsilí v dané oblasti finančně rentovalo.
Nováková tvrdí, že poctivě žádá o granty a dotace a že je to tvrdá práce, kterou prý může dělat každý, a když nedělá, ať pak si nestěžuje, a neobviňuje jí, že ona "má". M.
_____________
Oni si ani tak nestěžují na to, že ona má, ale co za to dělá - a jak veřejně škodí převrácením této původně dobré myšlenky naruby.

A ještě něco : Když si zažádám o grant já, myslíte, že ho dostanu ?
Tak v čem to asi bude, že ona je dostává jak na běžícím pásu. Poctivou prací určitě ne. J. F.
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-02-09 20:43
Zkorumpovaná česká policie s mezinárodním renomé...

blisty.cz/.../...

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.