Zálohované výživné

není podstatou problému. Proto problém neřeší - a nemá co dělat ani na pořadu dne. 

 Nikoliv bez zajímavosti bylo sledovat TV debatu o zálohovaném výživném mezi Alenou Gajdůškovou, Radkou Maxovou a Lukášem Kolaříkem, neboť i když se v podstatě věci mýlili všichni, zajímavé údaje tam rozhodně zazněly. 

Nejtrapnější roli v celé diskusi bezesporu sehrávala Alena Gajdůšková, která prokazovala, že za celá desetiletí v politice nemá ani základní přehled o společnosti a o problémech, které ta má. Jako tradiční postkomunistická blbka mlela dokola pořád jedno a to samé, jež by se dalo shrnout asi takto : Justice je svatá a komu vyměřila výživné, je to výživné samozřejmě podle zákona, a tudíž i zcela v pořádku. Na dlužníka je potřeba jenom pořádně zatlačit, však on už pustí chlup. 

K hlouposti této původem učitelky z mateřské školky bezesporu patří i její slepá víra v jakýsi fiktivní stát, který z dlužníka přece všechno vyrazí a vymůže - zatímco chudinka matka nemůže a nevyrazí nic. 

Ještě že sama přiznávala, že jejím "zdrojem" jsou - prý -  matky. Už jenom tohle !! Vemte si, co to je za političku, která po celých desetiletích v politice otevřeně přiznává, že se baví a má informace výhradně od jedné strany sporu - zatímco o druhé zjevně není (= nechce vědět) ani Ň. 

Rozebrat tuhle hlupačku by nedělalo problém ani malému dítěti, natož jakémukoliv schopnému redaktorovi, pokud by ovšem chtěl (což od servilních zaprodanců z ČT těžko očekávat). 

Už dnes totiž dlužník na výživném čelí - samozřejmě státu, ne nějaké chudince bezmocné matince - neboť co jiného je trestní řízení nežli vendeta státu a jeho orgánů za údajný trestný čin (zde navíc zcela fiktivní), co jiného než útokem státu je exekuční řízení - a jestliže na jiném místě pořadu zaznívá, že i exekuční řízení je úspěšné vůči dlužníkům z 18% (!!!), přičemž čím vyšší dluh, tím nižší míra pravděpodobnosti ho vymoci - pak vůbec nechápu, jak ta hlupačka Gajdůšková dospěla ke svému mystickému přesvědčení, srovnatelnému s nejhrubší mírou náboženského fanatismu, že právě přechodem pohledávek na stát dlužníci zázračně zaplatí. 

Co by jim tak stát ještě asi tak mohl udělat, když : - trestní řízení se zcela minulo účinkem, naopak dluhy ještě narostly - o náklady trestního řízení, případně věznění

 - exekuční řízení je úspěšné z 18% (a to i při zabavení řidičáků)

Tak co by tak ještě mohl asi stát udělat ??? Už jenom zbývá čtvrcení na pranýři, přičemž k tíži tohoto je třeba podotknout, že kdo na zaplacení nemá, ani rozčtvrcení ho nepřinutí. 

O něco rozumější pohled než femofanatička Gajdůšková zastávala Radka Maxová, ale ani ta moudrostí či znalostí problému rozhodně nevynikala. Vzdor dlouhým letům, po která se věci údajně věnuje. 

Pokud nějaké rozumné postřehy v pořadu zazněly, pak skoro výhradně od piráta Lukáše Kolaříka, i když celková koncepce řešení věci chyběla i jemu. 

Tak třeba jsme se od něj dozvěděli, že dlužníky je potřeba rozdělit na ty, co platit nemohou - a na ty, co nechtějí (ať už z nejrůznějších příčin). 

A - hele !! Oni jsou tady i dlužníci, co platit skutečně nemohou ??? A - co to, co to ?? Jak to, že paní Gajdůšková o nich dodneška nic neví a má, chudinka, za to, že všechna výživná byla vyměřena reálně a realisticky a spravedlivě - neboť přeci feministická justice nechybuje, že ?? A když, tak jenom v tom, že ty grázly neplatiče dosud všechny nepozavírala... 

Pan Kolařík dokonce i ví, že nerealistické výživné bylo vyměřeno především těm otcům, kteří se odmítali dětí vzdát a trvali na pravidelném kontaktu s nimi, a to i tehdy, když to matka odpírala - čímž se prý - z hlediska justice - stali "problémovými" účastníky řízení. 

No - vida !! Tolik čisté pravdy pohromadě - to jsme už dávno neslyšeli !! 

Tak on je "problémový" ten, kdo se chce starat o svoje děti ?? A tomu se vyměřuje nerealistické výživné ??? 

A není to takhle náhodou zneužití úředního postavení soudce zcela v rozporu s jeho původní definicí a posláním ? Nemá ve skutečnosti dělat pravý opak, tedy zajistit výchovu dítěti toho rodiče, který o ni stojí a chce ji vykonávat - a pokut tomu ten druhý brání, tak naopak zamezit přístupu právě tohoto rodiče ?? 

A jak to, že máme u nás jakási "nerealistická výživná" ??? Kdo je pak má vymáhat, natož platit, že ? 

A - nakolik vážně tedy lze brát rozsudky o výživném, když jsou zčásti zcela nereálné ? 

A nakolik jsou potom reálné dluhy, které podle těchto rozsudků vznikly ??!!

A proč by je měl platit stát, tedy my všichni - za svoje, zjevně tupé a mstivé, soudce, bez základních znalostí rodinné výchovy a morálky ?? 

Dovolím si přispět svou troškou do mlýna - pro ilustraci toho, o čem se tady bavíme. 

I když připouštím, že moje případy jsou zjevně excisivní, nikoliv běžné - ale přesto reálné, navíc je nikdo oficiálně neodsoudil - tudíž děly se a mohou se klidně dít i nadále. 

Za příklad zvolím poslední soud o výživném ze září 2011, kdy se o něm rozhodovalo naposledy. 

K soudu (odvolacímu) mě přivedli v okovech, z vězení v Novém Sedle. Jistě - zvláštní výhoda pro účastníka řízení. Co na tom, že rozsudek, podle kterého jsem byl tehdy vězněn, za tři měsíce na to zrušil Nejvyšší soud !! 

Možnost volby zaměstnání tedy byla jednoznačně dána. 

Ba, co víc - já tehdy - vzácně - zaměstnán i byl !!! A měl jsem na to úřední potvrzení, včetně výše poslední mzdy. 

Ta - za měsíc září 2011 - činila celých 87,- korun. No - zkrátka, chodil jsem pro výplatu s ruksakem, abych to všechno vůbec unesl. 

Soud (zde mečící kretének Alešek Šťastný), který má rozhodovat podle údajů ke dni vydání rozhodnutí, "usoudil", že v mých reálných možnostech je vydělávat minimálně 35tisíc měsíčně (což patrně tehdy neměl ani ředitel věznice) - a podle toho také "vyměřil" výživné. 

Ne tedy z 87,- korun, ale z 35 tisíc !! 

Přitom na těch 87,- Kč jsem měl nejen úřední potvrzení, ale také nezpochybnitelnou jistotu, že v daném čase a daných okolnostech je to (pracovní) místo nejlepší možné, protože mi je zaopatřila sama Česká republika - v podání Vězeňské služby. 

Tak - a co k tomu kdo chce dodat ?? 

Nakolik vážně lze asi brát údajné "dluhy", vzniklé podle tohoto rozsudku ?? A - může se snad někdo divit, že zůstaly nevymoženy  - a už tak také na věky zůstanou ?? 

A - koho to je dílo ? Hnusného neplatiče - nebo absolutního debila od soudu ?? 

 

No - abychom se dostali k podstatě - a závěru - věci : 

Každá politika, založená na násilí, je mylná, zcestná a odsouzená k nezdaru. Politika rodinná, založená na násilí, tím spíše. Nemá opravdu nejmenší naději. 

Současně - a tyto dvě podmínky platí ve vzájemné provázanosti - je třeba vědět, že VÝŽIVNÉ NENÍ PODSTATOU VĚCI . Proto jakékoliv zaměření se na jeho "řešení", ať už jakékoliv, je rovněž zcestné a předem odsouzené k zániku. 

Podstatou věci je morálka, v tomto případě především rodinná - a té rozhodně neprospívají žádné násilnické zásahy státu, ať už jde o trestní, či exekuční řízení. Jejich výsledkem totiž vždy bude - rozeštvání rodiny, ještě horší, než bylo ve stavu předchozím, a to i tehdy, kdyby náhodou krátkodobě vedlo k dílčím výsledkům. 

Stát upřením se na problém výživného zcela odbočuje od jiného, daleko zásadnějšího problému - totiž výchovy svých občanů k rodinné morálce. A tady selhal na celé čáře, vzdor fanatické víře jedné učitelky z mateřské školky o opaku. 

Povinností rodičů je děti vychovávat, a to osobní péčí a příkladem - nikoliv platit výživné. To je vždy až na posledním místě. Protože to dětem - vzdor humbuku, který se o něm vede - nepomůže. 

A opět mohu veřejnosti posloužit svým - byť atypickým - příkladem. 

Na svoje děti jsem během posledních 15-ti let nezaplatil ani korunu !! Z mnoha důvodů, především pak proto, že od vydání nálezu ESLP se platba tohoto výživného dostala do přímého rozporu s tímto nálezem - protože já jsem měl děti vychovávat, ne na ně platit výživné. 

No - a co myslíte ?? Vyrostly ?? Moje děti. 

No - jistě že vyrostly !! A výživné jim ani nechybělo. 

Co jim chybělo a chybí - to jsou morální základy, které jsem jim nemohl předat - a které mají jen od své podvodnické matky a její pochybné rodiny. 

Budou na to doplácet po celý život. 

Na nezaplacené výživné nikoliv. Tím jim - kupodivu a zajisté i k šoku všech feministek - žádná újma nevznikla. 

Což dává i velmi reálnou odpověď na to, co to je rodinná politika. 

Je to výchova k zodpovědnému rodičovství, k poctivosti a opravdovosti. Protože jen takoví rodiče mohou tyto hodnoty předat svým dětem. 

A co jim tak asi předají rodiče, jejichž jedinou životní náplní bylo podávat trestní oznámení na své bývalé partnery a denně počítat výživné, kolik ještě chybí a kolik má kdo zaplatit - přesně jako ten Lakomec Harpagon ?? 

Výchova k chamtivosti a hrabivosti - to je ustavičné vymáhání výživného - a předvolební tanečky kolem něho !! 

Neboť děti - zajisté k úžasu všech těch tupých, potrhlých bab, které se kolem toho s posvěcením státu neustále dokola motají - nepotřebují výživné.

Potřebují - a to zcela nenahraditelně - výchovu, lásku a vzor svých rodičů

 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/11412378947-90-ct24/219411058130415/ 

_________________

_________________

 Pokud jde o tzv. "dluhy" na výživném - naše sdružení zastává neměnné stanovisko : Pokud tyto dluhy nebyly vymoženy ani po 10-ti letech vedení exekuce, zaplatí je soudci, kteří je vyměřili. 

 

________________

________________

Komentáře  

0 # Ing. Jiří Fiala 2019-04-16 07:29
dnes ve 14.00 bude sněmovna projednávat manželství muže a ženy a homosňatky.
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-04-16 09:57
CSSD a dluh:

CSSD bude ted mit jiny problem jak zalohovane vyzivne.
Jejich problem je Zalohovana splatka dluhu 340 milionu!
Z

blesk.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-04-16 10:01
Zalohovane vyzivne povede k realistickemu stanovovani vyse vyzivneho u soudu.
Soudci si konecne uvedomi, ze matka (v pripade neplaceni vyzivneho otcem) musi tez vystacit jen s minimem, ktere dostane od statu! Z.
___________
To je pravda - že se konečně dozvíme, kolik výživné má skutečně být, když ho bude platit stát.
Taky tam v té debatě zaznělo, že by se mělo výživné odvíjet od potřeb dítěte (najednou !!!) - a ne od příjmů rodičů, které by se mohly zohlednit jen v extrémních případech a jako doplněk.
Najednou, když má platit stát, tak najednou vědí, kolik výživné tak asi může a má být...
Ještě by mě zajímalo, jak přišli na to, že stát to z dlužníka vyrazí líp - když to neuměl dosud, a to vzdor vězení a exekucím, tak jakým zázrakem by to najednou měl dokázat - zejména u těch, kteří zjevně nic nemají, případně sedí v base - by mě opravdu nemálo zajímalo.
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-04-16 12:33
Gajdůšková :

cs.wikipedia.org/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-04-16 13:58
Vážený pane inženýre,

Vaše články jsou vždy precizní, ale postřehy v posledních dvou jdou až na dřeň. Díky!
Přeji klidné prožití velikonočních svátků a načerpání hodně duchovních sil z Nich.
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-04-16 16:07
Zorganizovala matka unos ditete, se kterym ma zakazany styk?
Z
novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-04-16 16:08
Byla podjatá, a přesto rozhodovala. Předseda Nejvyššího soudu podal kárnou žalobu na zlínskou soudkyni

irozhlas.cz/.../...
_________
A kolik jich - zjevně podjatých, s jediným záměrem škodit - rozhodovalo u mě ?? A před kárný senát se dostal jediný - Blázna. A ještě ho zprostili...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-04-16 18:06
Zapomněli uvést, že matka je trestně stíhána pro křivé obvinění otce Sofinky z jejího pohlavního zneužívání.
Co na to Klíma? J.K.

blesk.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-04-16 18:07
Jágr do Číny... Asi mu hráblo...

forum24.cz/se-zemanem-do-ciny-poleti-jaromir-jagr/
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-04-16 18:49
Novi kandidati na prezidenta CR - Soukup, Jagr:

Soukupovi by dnes dalo jen 22% lidi hlas, Jagr by mohl dostat vic hlasu.
To je zrejme duvod letu Jagra se Zemanem do Ciny!
Babisova media uz zaridi zbytek volebni kampane. Z.
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-04-16 19:53
Pro nás mafiány je hračka, v nouzi pomůže i Kočka.
Zeman, Gross, Paroubek, Hamáček, dovedli oranžové bolševiky do sraček. J.K.

seznamzpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-04-16 19:54
Co se nedá splnit, dá se aspoň slíbit. "Tak slibujeme". J.K.

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-04-17 17:42
Prý nemají být líní... asi ví, o čem mluví...

Nebuďte líní, řekl prezident a jmenoval 24 nových soudců. Žádá rychlejší rozhodování

zpravy.aktualne.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-04-17 17:46
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-04-17 17:51
Celníci u soudu. Svou liknavostí podle žalobce umožnili Březinově mafii kupčení s lihem

ct24.ceskatelevize.cz/.../...
_________
Zadarmo to jistě nebylo...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-04-17 17:52
Prý "klíčová" novela...

Dvoustupňové kárné řízení se soudci nebo konec přísedících: Ministerstvo dokončilo klíčovou novelu

ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-04-20 21:38
V dnešních Zprávách ČT zazněla hluboká pravda :
Zkušenost ze států, které zálohované výživné zavedly, hovoří jasně : Jedná se o další nenávratný výdaj státu, takto vzniklé pohledávky jsou prakticky vždy nedobytné i pro stát... Návratnost nulová.
Přitroublá Gajdůšková se svou fanatickou vírou v moc státu, která po 15-ti letech v politice prokazuje, že o této zemi neví vůbec nic, by měla okamžitě rezignovat na všechny funkce - a odejít do domova důchodců...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-04-20 21:42
A ještě něco tam zaznělo : Ten dement Kněžínek "vymyslel", že budou zabavovat ještě průkazy vůdců plavidel a zbrojní průkazy.
Řekl bych, že mezi držiteli těchto průkazů moc neplatičů nebude, a když, tak jistě mají i řidičáky - a ty jim mohli zabavit dávno.
Jediné, co ten kripl prokazuje, je nulovost právního vědomí, neúcta k základním lidským právům a snaha směšovat nezaměnitelné.
Typický představitel ANO - hlupák, bez odborného vzdělání, bez citu (zejména právního) a jakéhokoliv předpokladu úspěšně vykonávat svěřenou funkci.

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.