AI: Z Johanky z Arcu servilní služtičkou

servilní služtička mainstreamových mocných - to je dnes AI, čili Amnesty International. 

 

 Kdysi hrdá organizace beze strachu z následků podporující utlačené a zoufalé v totalitní Evropě, i jinde ve světě - dnes pouze lukrativní bazar s výprodejem bývalé slávy pro neatraktivní, nechtěný odpad pracovního trhu - rozpočtové aktivistky, jež by se jinak živily maximálně jako sekretářky. Takhle přizvukují Sorosovým hlásným troubám mainstreamu - třeba o tom, jak prý je v Polsku strašně ohrožena nezávislost justice a soudců, a jak jsou prý tamní soudci "pronásledováni". 

Těším se na den, kdy totéž budeme moci říci o naší justici. 

V neskonalé touze ukázat, že si zaslouží svůj nemalý plat, jinak samozřejmě za nic, jedna taková rozpočtová husa, jinak též šéfka AI v Praze, Kateřina Šaldová, rozesílala blábol nazvaný "Polsko : Hon na čarodějnice a šikana soudců..." - s tím, že kliknutím má každý odsoudit zjevná zvěrstva, jež se prý tamní justici - a její nezávislosti - dějí... 

___________

Dobrý den, pane Jindřichu, Upravit

 

„Vynesl jsem rozsudek. Všichni mi říkali, abych byl opatrný. A pak proti mně začal disciplinární proces….teď už vím, že prostě jenom čekali, až udělám chybu,“ řekl nám v jednom rozhovoru soudce ze severovýchodní oblasti Polska Dominik Czeszkiewicz. Jeho rozhodnutí znamenalo svobodu pro občany, kteří nahlas protestovali proti účasti vládního kandidáta na vernisáži v obci. Takové rozhodnutí přiznávající svobodu projevu i kritikům vlády se nelíbilo a disciplinární řízení bylo na světě. Jeho příběh Amnesty zdokumentovala v nové zprávě Polsko: svobodné soudy, svobodní lidé.

https://www.amnesty.cz/news/4587/polsko-hon-na-carodejnice-ohrozuje-nezavislost-soudnictvi

___________

 

A takovéto dostala od nás - namísto kliknutí -  odpovědi : 

___________

Dobrý den paní Kateřino Šaldová

Děkuji Vám za zprávu, která popisuje příběh jednoho z mnoha polských soudců, který je údajně šikanován kvůli tomu, jaké rozhodnutí vydal. Jeho příběh jistě osloví někoho, kdo žije v zemi, která klade na otázku lidských práv značný důraz, a jejíž politická reprezentace se ho legitimně  zastane, pokud vyjde najevo, že si zastání zaslouží.

Překvapuje mne, že vaše organizace přehlíží  hony a pogromy, které organizuje estébácko-komunistická garnitura v naší zemi. Garnitura, která v naší zemi postupně ze zákulisí a následně i z převzatých klíčových míst rozložila právní stát, porušuje dnes a denně lidská práva  ( zejména této garnituře  nepohodlných lidí ), a která dovedla k dokonalosti systém mafiozních a ideologických spletenců, jež jsou živnou půdou pro rádoby legální likvidaci oponentů  - sociální i existenční.

Naše země, stejně jako lidskoprávní organizace zde působící  nemají dle mého názoru v současné době žádnou legitimitu pro kritiku jakéhokoliv režimu na světě, který se dopouští útlaku na svých občanech  ( lhostejno, zda reálného nebo domnělého ), když se téhož dopouští sama na občanech vlastních, kterým má sloužit.

Ačkoliv nemám informace o pozadí příběhu polského pana soudce, tak ale musím zmínit skutečnost, že podobně laděné "procesy" mohou být v různých zemích průvodním znakem mocenských čistek a bojů. Tedy i v tomto ohledu jsem překvapen angažovaností vaší organizace.

Považuji za zarážející, že se vaše organizace dosud nijak nevyjádřila k různým kauzám politicky pronásledovaných lidí v naší zemi, nebo alespoň nespravedlivě vězněných. V naší zemi žije také značný počet různě diskriminovaných osob, které pro svoje politické názory a aktivity žijí v existenční nejistotě.

Také v naší zemi existují lidé, kteří jsou vyloučení z ochrany zákonem zaručených práv, a kteří nemají žádnou možnost bránit se.

Tedy až zase bude vaše organizace hledat inspiraci, nechť jí hledá u nás. Pokud si nezameteme před vlastním prahem, těžko můžeme kritizovat naše sousedy. J.K.

___________

 

___________

Starejte se o své !!!

 
Paní Šaldová, 
 
viděl jsem Váš mail o dvou soudcích v Polsku, jak je prý na ně vyvíjen blíže neurčený tlak. 
Můžu vědět - co je Vám po tom ??? 
U nás snad justice funguje, jak má ?? 
Jaké Vy s ní máte zkušenosti ??
Žádné, že ?? Zato teplé místečko a vysoký plat - zjevně za nic. 
To, co provozujete, je zjevně urážkou veškeré činnosti AI, jak ji vyvíjela ještě za totality na podporu disentu. Tu Vaši práci bych nazval "servilním lokajským patolízalstvím". 
Polskou justici sice neznám, ale nevěřím, že by byla tak špatná, jako naše. A Vy se starejte především o tu naši, když už Vám za to někdo zjevně dobře platí !! 
A Polsko nechte Polskem, protože evidentně vůbec nevíte, o čem mluvíte a do čeho se pletete. 
Starejte se o naše politické vězně, a ne o polské soudce, kteří ostatně jenom brzdí polský vývoj a reformu justice. Pak ať samozřejmě počítají s postihem.
A pokud bojujete za nezávislou justici, tak  VÝHRADNĚ U NÁS !
 
Protože tady je to potřeba právě nejvíc. 
 
Ing. Jiří Fiala
bývalý politický vězeň

_____________

 

_____________

A přišla od "madam" tato odpověď : 

 Automatická odpověď: Starejte se o své !!!

Dobrý den, jsem mimo kancelář až do 15. 7. 2019, pokud je to urgentní, jsem k dispozici na telefonu.
Děkuji.

 

___________

Urgentní to není, válejte se u moře klidně dál, lidská práva se právě bez Vás rozhodně dobře obejdou.  JF

 

_____________

_____________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________

______________________

Komentáře  

0 # Ing. Jiří Fiala 2019-07-10 20:23
Ještě že máme v Polsku dopisovatele... Jak to tedy je ve skutečnosti :
_________

Větší výmysly než jaké představují české činovnice Amnesty International

....nedokázala v Polsku prezentovat ani nejextrémnější levicová media či televize TVN, či Russia Today.
Co tedy bylo konkrétním obviněním, na jehož základě bylo vůči soudci Częszkiewiczowi zahájeno disciplinární řízení? Případ, kdy 21letým útočníkem byla napadena dívka "venčící" psa. Útočník jí na břicho přiložil pistoli a pokoušel se ji donutit, aby s ním šla do jeho bytu. Prokuratura útočníku po jeho zadržení vyslovila obvinění, ale poté jej propustila. Dotyčný soudce nerespektoval nařízení okamžitého výslechu dívky prokuraturou - svévolně datum výslechu značně oddálil, ovšem na základě ostré intervence prokuratury dívku vyslechl hned druhý den poté, co dostal tuto kauzu. Suma sumárum: Soudce byl obviněn z toho, že přesto, že věc měla podle právních předpisů jasně urgentní charakter, stanovil svévolně značně oddálený termín. Krom této kauzy se mu vytýká, že v letech 2014-2017 si nezvýšil svou odbornou kvalifikaci, což vedlo u 8 kauz k nesprávnostem v rozsudcích, které musely být soudem vyššího stupně zrušeny, a což značně procesy těchto kauz značně prodloužilo. (Dovolme si poznámku ke zrušení rozsudků soudem vyššího stupně: V Německu, jehož představitelé tak ostře útočí na Polsko ve věci reformy justice, soudce po dvou zrušeních jeho rozsudků soudem vyššího stupně letí z taláru, politika nepolitika!).
A jiný z případů soudce Częszkiewicze - ten, který se pražská AI snaží vyobrazit jako nějakou vernisáž: Jednalo se o vystoupení dcery generála Andersa - Anny Marie Andersové, otevírala (v městě Suwałki, v severovýchodním koutě Polska) výstavu "Armáda Odsouzenců". To bylo už v březnu 2016 -přívrženci ultralevicově kravalistického "KOD" ("Klubu na Obranu Demokracie") vyvolali výtržnost s fyzickými napadeními účastníků spojenou s řevem a urážením památky vojáků Andersovy armády. (Pro vysvětlení: Generál Anders byl nejvyšším velitelem polské západní armády, která se západními spojenci mj. osvobozovala Itálii, její vojáci rozhodli o vítězství pod Monte Casino v červnu 1944, otevřeli tak cestu na Řím, který osvobodili od nacistů. Polští letci RAF i polští vojáci, bojující za II. svět. války ve vojscích západních spojenců byli totiž za komunistické PLR stejně vězněni a šikanováni stejně jako ti českoslovenští). Policie tehdy vyslovila obvinění pěti účastníkům, které Częaszkiewicz osvobodil. Veřejný žalobce - velitel městské policie, se tehdy proti rozsudku odvolal. Częszkiewicz výše uvedené výtržnictví a inzultace zdůvodňoval svobodou slova, ale ostentativně nebral v úvahu, že došlo k značnému omezení svobody slova Anny M. Andersové. V soudním procesu jevil spíše jako obhájce KODu, rozsudek vyvolal veřejný nesouhlas už v soudní síni...

Tolik fakta. Úsudek nechť si učiní čtenář sám. Akorát se veřejně ptám autorek textu na stránkách AI, s kým v Polsku hovořily, a jak získávaly informace - a také z jakých zdrojů jsou financovány. Způsob jejich vyjadřování mě totiž motivuje připustit i domněnku, že pokud byly vůbec v Polsku, tak akorát na výletě, aniž by hovořily vůbec s nějakou ze stran. Anebo ani v Polsku nikdy nebyly. Zvláště v okresním městě Suwałki - to je od ČR (a nakonec i od Varšavy) jedna z nejodlehlejších částí země, blízko styku hranic "Kaliningradského obvodu", jenž je dnes územím Ruska, a Litvy.

k213.cz/.../...

Freeeurope


_________
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-07-10 20:25
zapomněl jsem doplnit :

Anna M. Andersová byla v době popisované události rovněž kandidátkou PiS v doplňovacích volbách do Senátu za Podleské vojvodství (hl. město Białystok).
Pokud si stěžuje soudce Częszkiewicz na zpolitizování justice - tak je i bez komentáře jasné, kdo ji v Polsku politizuje!
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-07-10 20:37
Vzpomínáte, když tehdy, v r. 2011, honil Šinágl tu krávu z AI, aby se vyjádřila k mému věznění ?? Ukrývala se před ním, kde mohla, před ostatními jakbysmet - a když ji nakonec přeci jen dohonili, tak prohlásila, že se k tuzemským vězňům vyjadřovat prý nemůže, protože mají na starosti Sýrii. Když jsme se jí pak zeptali, proč teda dřepí v Praze, když mají na starosti Sýrii, tak nedokázala odpovědět.
Museli jsme to udělat za ni : Protože v Praze je blaze, kór se západním platem, nestřílí se tu - a kdo by lez dobrovolně mezi nějaký čmoudy, kde mu můžou každou chvilku ustřelit prdel, že ??
Tak teĎ - pozor, změna programu - už to není Sýrie - ale Polsko. A tamní - chudinky - soudci...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-07-11 03:12
Další z "chudáků" polských soudců, jehož kauza je předmětem nehorázných dezinformací českých činovnic AI....

...je Waldemar Żurek, v letech 2010-2018 člen Zemské Justiční rady s funkcí mluvčího, soudce oblastního soudu v Krakově Proti němu jsou vedena dvě disciplinární řízení, zahájena soudce Michalem Lasotou, náměstkem disciplinárního mluvčího Soudců Obecních Soudů. O co jde?
První: V době 1.1. 2015 do 31.12. 2015 podat prohlášení o dani z občansko-právního konání v souvislosti s prodejem traktoru (jednalo se o traktoru z exekuce). Daň neodvedl. Cena traktoru měla dělat 40 tisíc zlotých (240000Kč). Má právo v termínu 14 dní od převzetí usnesení podat vyjasnění a také všechny návrhy důkazů.
Pokud nedodrží zákonný termín podání, může být, mohou být návrhy Żurka ponechány bez projednání s ním. Samozřejmě, že pokud se v tomto termínu objeví ještě nové informace či důkazy, o nichž Żurek nevěděl, dostane se mu slyšení.
Druhého řízení se týká ... skutkovou podstatou vzpoura proti přeřazení z oddělení II občansko-právního okresního soudu v Krakově do oddělení I...
Tady už jde o větší dramat i uvnitř justice, kde jsou už jeho přívrženci unaveni. A soudci Zurkovi nejspíše pustily nervy, a prská na soc. sítích do světa silně emocionálně zabarvené výkřiky proti všem, křičí do světa o šikanách, o policejním státě, napadal dokonce i samého prezidenta - a tyhle slovní extravagance z větší části naprosto nekriticky přejímají i české činovnice AI. Neserióznost jejich stránek AI zakládají tvrzení, nepodložená ani jedním faktem, tj. v čem by ona strašná šikana soudců měla spočívat, jaká konkrétní rozhodnutí polského státu nebo jeho činitelů ji zakládají,natož řádným důkazem. A textace tohoto typu pak může vypadat jako účelová, se zaměřením vyvolat protipolské emoce čtenářů. Nejspíše Polsko neviděly ani z hřebenové stezky v Krkonoších.

Freeeurope
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-07-11 12:39
Co na případ pana Sagana AI?

pravyprostor.cz/.../

Co na to české činovnice AI?
Freeeurope

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.