MěstSZ coby Homolova pobočka

Současný stav státních zástupců je děsivý - a nikde to není tak jasně vidět, jako když mají stíhat trestnou činnost chráněných osob.  

 

 A nejde zdaleka jen o Babiše. Stačí i obyčejný běžný čičmunda, třeba exekutor. 

Je naprosto neuvěřitelné, co jsou schopny si státní zástupkyně vymyslet, aby ho nemusely stíhat : Přestane jim najednou chodit pošta, dokonce i ta zpětně potvrzená, přestane fungovat veškeré elektronické spojení, zásadně v ničem žádnou trestnou činnost nespatřují ( srovnej - "trestnou činnost", kterou jindy stíhají u "nepohodlných" osob - obvykle jen slovní hodnocení či označení - a to se ještě mohou přetrhnout v horlivosti) a nejsou schopny si vyžádat ani nejjednodušší doklady od jiných státní orgánů, ač jsou povinny je sdílet a vzájemně spolupracovat. 

Pokud by snad někdo pochyboval o tom, že u takovýchto "státních zástupkyň" je možno si objednat trestní stíhání na kohokoliv nepohodlného, tak jen veřejně prokazuje nejen neznalost země, kde žije, ale také minimální schopnost pro logiku spolu s veřejnou demonstrací naivity malého dítěte. 

 

 __________________

__________________

MěstSZ v Brně

JUDr. Eva Radvanová    

 

                                                                                                                                                    6 ZN 164/2019 - 16                                 

 

               Vážená paní státní zástupkyně,

                                             K Vašemu dopisu ze dne 26. listopadu Vám sděluji, že když dopis ze dne 16.11. jste – jak píšete – nedostala, tedy v jeho fyzické podobě, odeslaný poštou, ale jenom mailem – pak mě velmi udivuje, odkud máte mou adresu na dopisy, které mi posíláte – protože ta v mailu nebyla. Byla na originále, kde bylo také razítko s adresou.

               Pak leda že byste ji měla z centrální evidence obyvatelstva, ale to zase nemůžete dost dobře vědět, který Fiala Vám to psal a jestli ta adresa sedí nebo ne.

               Já to nerad konstatuji, ale vypadá to, že nemluvíte (a nepíšete) pravdu, což u tak poměrně důležité osoby vykonávající státní moc je velký problém a důvod k velmi vážnému zamyšlení.

               To pak samozřejmě i vysvětluje, proč „nevidíte“ trestnou činnost exekutora Homoly ani tam, kde ji vidí i člověk bez právního vzdělání, který by si i jen jednou přečetl trestní zákoník.

               Protože je u Vás těch náhod už nějak mnoho (údajně nevíte, o kterého exekutora jde, ač je v mailu – jehož obdržení nepopíráte – jasně označen, i kdyby nebyl, jen podle čísla jednacího usnesení se to dá snadno zjistit – a pokud argumentujete tím, že pořád nemáte onu přílohu, tedy předmětné Homolovo usnesení, pak nevím, proč jste ho – tedy Homolu -  dávno nepožádala, aby Vám je poslal – když už – podle Vás – dopis jste nedostala, ač znáte mou adresu, která v mailu nebyla – a usnesení u něj tedy také nebylo – ač jsem je do obálky zcela jistě dával), mám za to, že Vy jste vlastně takové Homolovo detašované pracoviště a že zatímco stát Vás platí za stíhání trestné činnosti, o které se dozvíte, ať už ji spáchal kdokoliv, tak kromě platu od státu Vás platí ještě Homola, a ten zase za pravý opak – tedy za to, abyste žádnou jeho trestnou činnost nikdy nestíhala, ať už je jakákoliv – a také s tím drze počítá.

               Co myslíte, pokud by tohle všechno byla pravda – jako že tomu zatím všechno nasvědčuje, především pak zjevné rozpory ve Vašich vlastních sděleních  - jaký osud Vás tak asi bude čekat ?

               Protože prokazatelné nadržování a cílené krytí trestné činnosti podezřelého – to už na kárné řízení rozhodně vydá, a dost možná nejen na ně.

               Mimochodem, chci svoje trestní oznámení ze dne 16.11. rozšířit o další skutek, a to t.č. pohrdání soudem, kterého se Homola dopouští tím, že ač ví, že na daný den (5.12.) mám nařízeno soudní jednání u soudu, a ví i u kterého a pod jakým číslem jednacím, tak svoje stanovisko nijak nezměnil, termín prohlídky, u které mám být přítomen, ani nezrušil, ani neodročil – čímž jednoznačně cílí ke zmaření  dříve nařízeného soudního jednání u soudu ve Žďáru, a to, jak jistě víte, je trestný čin. A to – pohrdání soudem.

               Pokud nespatřujete trestnou činnost v tom, že místně nepříslušný exekutor vymáhá promlčenou pohledávku za okolností, kdy přeskočí všechny dříve vzniklé – a podle zákona přednostní – pohledávky, jako je třeba výživné – pak se vraťte na katedru trestního práva nebo si tam sjednejte konzultaci, ať Vám tam vysvětlí, v čem trestný čin poškozování věřitele vlastně spočívá.

A pokud trváte na tom, že stále nemáte Homolovo usnesení č.j. 030 EX 16401/15-183 a neumíte si ho vyžádat přímo u výstavce a nechodí Vám pošta (ač všem ostatním normálně chodí),  tak Vám ještě poradím obrátit se na OSZ v Blansku, protože to jistě bude pro Vás věrohodným partnerem – a tam bylo toto usnesení v kopii podáno přímo do podatelny dne 27.11.

               Abych to shrnul : Pokud jde o Homolu a jeho trestnou činnost, tak :

-        Přestala Vám chodit pošta, ač nikdo jiný s ní problémy nemá a všude chodí i obyčejné dopisy zcela bez problémů a nikde se neztrácejí, jenom Vám 

-        Přesto, že jste nikdy nedostala můj dopis s razítkem a adresou, tak adresu znáte, ač v mailu nebyla uvedena

-        Na nabídku zaslat předmětné usnesení mailem nereagujete

-        Od exekutora sama si ho vyžádat asi neumíte nebo nechcete, dokonce prý ani nevíte, o kterého exekutora jde, ač to v mailu, jehož obdržení ani Vy nepopíráte, bylo jasně uvedeno 

-        V popsané trestné činnosti, směřující k poškozování třetích osob, ať už jiných věřitelů, nebo osob zcela na exekuci nezúčastněných, žádnou trestnou činnost nespatřujete. 

Zbývá, abyste (si) odpověděla na dvě otázky, které z výše uvedeného jasně plynou :

1)      Kdo si myslíte, že Vám to bude věřit ??  

2)      Máte pocit, že takhle má vypadat státní zástupkyně, chránící zákon, a nikoliv organizovanou zločineckou bandu ??

A až si odpovíte, tak se podle toho také zařiďte. 

 

S pozdravem

                                                                                                                                     Ing. Jiří Fiala

 

___________________

___________________

Tenhle dopis se sice týká MěstSZ v Brně a Homoly, ale pokud byste zkusili podat TO v Přerově na Jíchu - bude to v bleděmodrém to samé.... 

Prostě : Těm grázlům evidentně "někdo" zaručil, že nebudou za nic stíháni, a naivně si myslí, že nikdy. 

Nestíhají se ani krádeže za statisíce korun, a velmi vážně se obávám, že by se nestíhala ani vražda. Resp. by to byla - samozřejmě - jen přehnaná nutná obrana. 

Kdo  chce - a hlavně čím - vyvrátit tvrzení, že se jedná o vysoce nebezpečnou organizovanou zločineckou bandu státních zaměstnanců, kteří loupí, podle nich zcela legálně, a hlavně beztrestně, ve velkém ??? Tedy - v desítkách milionů korun ??!!

__________________

__________________

 

http://www.k213.cz/JOOMLA/3168-prima-nebo-ultima

___________________

Komentáře  

0 # Ing. Jiří Fiala 2019-11-30 17:53
Znate tyto lidi?
Kocab, Marvanova, Vondra, Bok,...
To je ta estebacka nomenklatura dnesni doby!
Z

Forma a průběh politických převratů v Evropě byly pravděpodobně předmětem dohody Reagan-Gorbačov, uskutečněné v červnu 1987 při Reaganově návštěvě v Moskvě. Od té doby se výrazně projevovaly organizace příprav na převraty ve všech komunistických státech Evropy (formování disidentských skupin v Bulharsku, Rumunsku, Maďarsku a jejich propagandistická příprava ze Západu, zintenzivnění protestních akcí proti vládám, přesun zcela neznámých lidí do vedení opozice v Československu nebo do jejího aktivu a jejich horečná popularizace uvnitř prostředí i navenek /Jan Urban, Alexandr Vondra, Michal Žantovský, Jiří Křižan, Tomáš Hradílek, Josef Vohryzek, Jan Litomiský, Stanislav Devátý, Bedřich Koutný, Josef Bartoš, Karel Freund, Pavel Bratinka, Petr Burian, Arnošt Kohút, Lubor Kohout, Michal Kocáb, Petr Placák, Tomáš Dvořák, Hana Marvanová, Jana Petrová, Eva Vidlářová, Petr Pospíchal, Jan Honner, Jaroslav Cuhra, Hana Holcnerová, Jiřina Šiklová, Zdeněk Kotrlý, Miroslav Kvašňák, John Bok, Daniel Kroupa, Ivan Mašek, Jaroslav Mlčák, Pavel Muraško, Pavel Nauman, Zdeněk Ingr, Luboš Bažant, Otakar Veverka, aj./, zakládání nových opozičních skupin pod kontrolou StB nebo armádních složek, které převzaly režii událostí do svých rukou, atd.).
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-11-30 17:55
MaP 141 : Státní zástupkyně souložila s gangsterem, kterého vyšetřovala! Gang JUDr. Pavla Zemana.

www.youtube.com/watch?v=fhl2UB0PcYw
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-11-30 18:14
Analýza 17. listopadu :

analyza.wz.cz/
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-11-30 18:16
Zabavené látky na výrobu drog neshořely, policie je znovu našla u gangu

idnes.cz/.../...
________________
Jak se tam asi dostaly ??
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-11-30 19:50
Zkušenost z OSZ pro Prahu 2, jdete-li podat TO na soudce :

www.youtube.com/watch?v=SZ3hWLpZji4
___________

Mimochodem, Mgr. Tomáš Svoboda je nám všem dobře známá - a hlavně totálně provařená - osoba, zametající zcela programově jakoukoliv trestnou činnost soudců. V obvodu OSZ P - 2 jsou totiž jak OS pro Prahu 2, kde probíhají soudní spory proti státu - resp. MSp - tak i odvolací Městský soud v Praze, známé to hnízdo Vávrovy mafie, na těchto stránkách bohatě popisované. Takže to tam máte z jedné vody načisto. Abyste věděli na 100%, že právními cestami se absolutně ničeho nedomůžete :

k213.cz/.../...
0 # Tomáš Jadlovský 2019-12-01 10:09
Český právní stát v praxi. Policajti tak šikanovali svou kolegyni, že její žaloba se musí projednat tajně. Ovce by mohly utrpět šok, jaké poměry tam panují. Těším se, až něco unikne, to bude zábava. novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-12-01 10:39
Jirko, před léty si měl soud na MS v Praze. Zájem veřejnosti obrovský, vydávali se vstupenky jak na pophvězdu. Měl jsem číslo 12. prokurátor natlakovaný jako papiňák, červenej jak Lanžhotské nohavice, pazoury se mu klepaly páč neměl hladinku.Ten stav dobře znám, kolega bez panáku meruńky nedokázal ani převzít knihu zbraní. A s těmato lidma chceš jednat? O.
__________
Jednat ani ne, to je zjevně vidět, že nemá žádný smysl. Vést k odpovědnosti, a potrestat. To je jediné, co potřebují. Stejně jako právní vědomí obyvatelstva.
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-12-01 11:23
Myslím, že to byla JUDr. Iva Brožová, kdo řekl (patrně po skončení ve funkci), kdo řekl, že soudci se v ČR obávají soudit hmotné právo a soudí jen právo procesní.
Z toho plyne - že v ČR se nesoudí. Tak se nedivte vůbec ničemu. M.
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-12-01 22:27
Policajti, státní zástupci jsou tupci, neskutečná vemena,
podávat trestní oznámení můžeš podávati neúspěšně dokola.
Nic nebudou vyšetřovat,
dokud neobjeví se Homoly mrtvola.
Neprojeví žádnou lítost,
neprojeví žádný žal,
všechno mají u prdele,
vždyť jejich soukmenovec Janíček
se sám oběsil a na zádech pořezal.
A tak v dnešní době,
K 213, přispěvatelům a sám sobě.
Má dcera se nad policejně justiční mafií už 10 let obrací v hrobě.
Však všeho jenom do času.
Brzy skončí vláda mafiánských ocasů.
J.K.

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.