EET je prostředkem, nikoliv cílem

k výběru daně, trestat lze kohokoliv až teprve v souvislosti s úmyslným mařením výběru daně, nikoliv instalace jeho prostředku, a zvláště, pokud k instalaci nedošlo nikoliv z viny pokutovaného. 

 Dnešní jednání správního soudu (KS) v Brně bylo jak obžalobou EET jako takové, tak ale především způsobu jejího zavádění. A přeneseně, i když hlavně - šikanozního postupu státních orgánů vůči firmám i občanům, které - bohužel - nalézá právní ochrany u soudů, a tím je povýšeno na standard pro příště. 

Soud projednával celkem 3 žaloby majitelky obchodů (papírnictví a drogerie ve Vyškově a Slavkově) na tři velmi podobná daňová rozhodnutí správce daně, tedy finančního ředitelství, všechna vydaná v souvislosti se zaváděním EET. 

Popsaná situace byla asi taková, že všechny obchody, samozřejmě i před zavedením EET, měly nějaký počítačový systém, dodaný konkrétní firmou (VS Computer Vsetín) - a ta slibovala zavedení upgradu pro EET. Majitelka tedy logicky jinou firmu nehledala, aby nemusela přečíslovat či znovu zavádět všechny položky do systému, když už tam byly - a problém nastal v tom, že dodavatelská firma nesplnila svůj závazek - a systém pro EET prostě nedodala. 

Majitelka o potížích s dodavatelem systému včas informovala státní správu, tedy zde především Finanční úřad jako správce daně - ten na její dopisy nijak nereagoval. 

Zajímavé ještě bezesporu je, že tato firma (VS Computer Vsetín) nedodávala svůj systém pouze těmto dvěma obchodům, ale i mnoha dalším zákazníkům - a tam všude ten upgrade provedla a EET zavedla. Jenom zde ne. 

Správce daně měl tedy informace o tom, že systém instalován není - a namísto instrukcí, co má tedy povinný dělat, případně prodloužení lhůty nebo něčeho podobného - jako odpověď, když dlouho neodpovídal, najednou zaslal vysokou pokutu za neinstalování systému - a na druhý den navíc obě provozovny zavřel. 

Tedy jak obchod ve Vyškově, tak i ve Slavkově. 

Samozřejmě, za asistence Celní správy, policie - a najednou i médií, kterým nemohl celou akci dát vědět nikdo jiný než správce daně sám, protože nikdo jiný o tom předem nevěděl. 

Takže si vemte postup státních orgánů : Nejprve nereagují dlouhou dobu vůbec - a pak se přiřítí s celým komandem, dají vysokou pokutu a zavřou oba obchody. 

V kombinaci s tím, že firma VS Computer nainstalovala systém pro EET  všude jinde, jenom tady ne - to skoro vypadá jako cílený, koordinovaný a promyšlený útok státních orgánů na konkrétního podnikatele, resp. podnikatelku - a dodejme ještě, že podnikatelku, která dříve žádný nedoplatek na dani neměla, nesrovnalosti v účetnictví, natož zapírání zisku už vůbec ne - tohle byl první přestupek, lze-li to tak nazvat (když ho zavinil někdo jiný) - a za to : Naprosto likvidační sankční postup Babišovy administrativy. Bez předchozího varování, bez užití mírnějších prostředků nápravy, které se zde přímo nabízely. 

Přirovnal bych to k situaci na hranicích za totality, kdy pokud "narušitel" nezůstal po první výzvě stát, hrozil mu reálně trest smrti, ač jinak za "nedovolené opuštění republiky" hrozilo nanejvýš pár let v base. 

 

Samozřejmě, že se to podnikatelce nelíbilo - a v tom spočívaly také výše tři uvedené podané žaloby. 

První se týkala uzavření prodejny ve Vyškově, druhá - zcela analogická - prodejny ve Slavkově - a poslední, udělené pokuty, i její výše. 

Ta mimochodem činila 65 tisíc korun, přičemž se prokázalo, že přiznaný - a prokázaný -  roční základ daně je cca 200 tisíc - tedy pokuta činila zhruba 13% ročního zisku. 

U třetí žaloby se proto žalobkyně zaměřila nejen na zrušení této pokuty, ale i - pokud by to bylo možné - na její moderaci, tedy alespoň snížení. 

Přičemž její právník, mgr. Očiščák, poukázal na nedávné rozhodnutí NSS, podle kterého není zjevně nepřiměřená pokuta jen pokud činí do 4% ročního zisku. Tady činila 13% - tedy zhruba 3x více. 

 

Právník žalobkyně používal srozumitelné a jasné argumenty o jasné nepřiměřenosti zásahu státních orgánů, s tím, že stejného cíle mohlo být dosaženo za použití mnohem mírnějších prostředků, především s ohledem na zavinění 3. osoby, na dosavadní naprostou daňovou bezúhonnost žalobkyně - a konečně i s ohledem na zcela likvidační ráz zásahů, které patrně měly vést k likvidaci podnikání konkrétní osoby, čímž se jednoznačně dostávají do rozporu s platnou Ústavou, která svobodu podnikání zaručuje. 

Srozumitelné argumenty jsme ale už neslyšeli ani od protistrany, tedy zástupců finančního ředitelství, a nakonec ani od soudu. 

Přítomný manžel žalobkyně šel proto na závěr podat stížnost na nezdůvodněný rozsudek, neboť z něj nepochopil, co vlastně udělali špatně nebo co měli udělat jinak (žalobkyně sama přítomna nebyla, což vzhledem k předvánočnímu období a likvidaci části tržeb v období předchozím lze jistě snadno pochopit). 

Soud, i žalovaná si ale dál mleli svou - že je všechno v mezích zákona, a tudíž i zcela v pořádku. Postup přiměřený, a tedy i správný. 

Kdo zná spory se státem, ví, o čem je řeč. Kapři si rybník nevypustí - a proto stejně tak dovolávat se spravedlnosti u jedněch státních úředníků (soudců) proti jiným státním úředníkům (celníkům a finančákům) je tak trochu sysifovská práce. 

Oproti obdobným sporům proti MSp, které znám z OS pro Prahu 2, tady byl rozdíl jen v jednom - a sice že finanční ředitelství "velkoryse" žádné náklady za řízení neúčtovalo (MSp chce vždycky aspoň 3 stovky za "úkon" - a to i tehdy, když tam vůbec nebylo - což je tak trochu podvod, posvěcený soudem). 

Strana protivná. Často doslova a do písmene : 

 

Při marnosti těchto sporů, ať už jsou argumenty poškozených občanů jakkoliv silné (a protiargumenty pachatelů z řad státních orgánů jakkoliv slabé, případně žádné), nutně musím vždy znovu vzpomenout předností porotního systému, který právě v těchto případech má zcela nezastupitelné místo. 

Kdo by poškozenému občanovi asi rozuměl víc - soudce, závislý platem i kariérou na státu, anebo náhodný shluk občanů, sestavených do poroty, kterým by bylo jasné, že příště to mohou být právě oni, kdo bude sedět na místě marného žalobce... a pracně dokazovat jak a proč byl státními úředníky poškozen ??

Závěrem - snad jedno přirovnání, velice mi přijde výstižné. 

Jeden z amerických filmů, viděl jsem ho ve vězení a také o vězení byl - ale Brubaker to není. Jestli víte, napovězte. Hrál to Sylvestre Stallone. 

Byl to příběh vězně, který v nějaké prkotině uklouznul - a dostal se do basy. Tu už měl skoro celou vzorně odkroucenou, zbýval mu poslední půlrok. Předtím se ale dostal na dovolenou - a když se vrátil z dovolené, nestačil se divit. 

Jednou v noci pro něj přijelo auto z jiné věznice, té nejhorší kategorie, s příkazem k převozu - právě tam - a později zjistil, že za tím stojí ředitel té věznice, evidentní psychopat, který se chtěl pomstít za to, že předtím byl také v mnohem mírnější a slušnější věznici, jenže tam zneužíval pravomoc a šikanoval vězně - a právě tenhle vězeň (Sylvestre) to někam oznámil, načež ho přeložili (toho ředitele) do tohodle pekla - a tak se mu chtěl pomstít. Toho posledního půl roku si měl zatraceně užít, v mnoha situacích mu šlo doslova o život. 

Ať už ho šikanovali dozorci, nebo kápa z řad vězňů... 

A když mu takhle parta dozorců převracela a rozhazovala celu, trhala na kusy fotky jeho holky a jeho rodiny - a on se na ně pohoršeně obořil, řekli mu - obligátní větu : Děláme jen svou práci... 

A na to - podle mého názoru geniální - odpověď : PRÁCE SE DÁ DĚLAT RŮZNĚ. 

Ano, přesně tak. Přesně v duchu přísloví - Když dva dělají totéž, není to vždy totéž. Někdy ani vzdáleně ne. 

Jaký má stát úředníky - a jaké jim trpí jednání - takový stát to je. 

Podle toho, co jsem dnes viděl a slyšel u soudu v Brně, je to gaunerský, extrémistický stát. Co také čekat od státní správy, vedené estébákem a lidmi, které tam on dosadil, že ?? 

Co pak ale takový stát může od občanů, k nimž se takto chová, očekávat ?? 

Jen to, že mu to při první příležitosti vrátí. Jakýmkoliv způsobem. 

 

 

_________________

Nutno podotknout, že i dozorci v koncentrácích "dělali jen svou práci", aspoň se tím potom hájili před mezinárodními soudy. Obvykle jim to bylo houby platné... 

_________________

_________________

 

Jednání soudu dnes sledoval i štáb ČT v podání brněnské redaktorky Dominiky Řebíkové. Z toho, co slyšela o justici, i z toho, co přímo viděla na vlastní oči, byla značně překvapena. Z jejích reakcí ale bylo vidět, že o justici toho mnoho neví, o jejím skutečném stavu už vůbec ne - a žije v obláčcích, kde ji drží oficiální neznalost a pohádky šířené ČT . Věřím proto, že i pro ni bylo dnešní jednání soudu dvojnásob užitečné. 

https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/jihomoravsky-kraj/3008729-uzavrit-papirnictvi-bez-pokladny-eet-bylo-spravne-potvrdil-soud

_________________

_________________

 

Nemáš EET? Nesmíš pracovat. Soud se postavil za finančák

________________

________________

Komentáře  

0 # Ing. Jiří Fiala 2019-12-19 19:55
Lněnička v kurzu : Po mladém chce soudit i staršího... Asi mu to ještě nestačilo a potřebuje si nabít hubu i napodruhé...

securitymagazin.cz/.../...
__________
Věřím, že jste si někteří povšimli, že TV Seznam natočila a odvysílala pořad o sebeobraně Aikido - se známým kuchařem - a kdo tam mluví o sebeobraně z pohledu práva ?? No přeci - znalec nad znalce - Lněnička !!!

Blbej den :

televizeseznam.cz/.../...

Považuji to za jasný důkaz propojení těchto starých estébáckých struktur - jak ze Seznamu, tak z Vrchního soudu - a když jim někomu teče do bot, vzájemně si rychle vypomohou - podle zásady Vrána vráně oči nevyklove...
Zadarmo to jistě nebude - i kdyby jen za to, že Seznam zase bude mít přísun zpráv o jednotlivých kauzách na Vrchním soudě z první ruky...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-12-19 22:19
Místo, aby byla ráda, že ušetřila za jízdné, tak ho ještě žaluje...

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-12-19 22:24
Nárok na úroky z odškodného … jinak by to byl zcela bezzubý nástroj - říká ÚS :

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-12-20 10:54
Spletli si adresu, když doměřili Nečasové daň za dary od Diora, seznal soud

idnes.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-12-20 10:54
Za smrt Vietnamce ubitého policisty náleží jeho matce milion odškodného

idnes.cz/.../...

Soud zprostil dva dozorce obžaloby z napadení vězně. Byl problematický

novinky.cz/.../...

Soud se zastal bezdomovce, který tvrdí, že jej zbili pražští strážníci

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-12-20 10:55
Soudům hrozí „bezvládí“, ministerstvo na posledních chvíli změnilo zákon o soudech a soudcích

ceska-justice.cz/.../...
_____________
Jakoby tam někdy nějaké vládí bylo.
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-12-20 14:34
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-12-20 14:35
Soudce odmítnul řešit žalobu na Babiše :

seznamzpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-12-21 14:52
Nemáš EET? Nesmíš pracovat. Soud se postavil za finančák

www.forum24.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-12-21 14:56
Babiš se chlubil, že v EU prosadil daňovou revoluci. Dnes ale nedává smysl a může skončit velkou blamáží


www.forum24.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-12-21 14:57
Babiš se chlubil, že v EU prosadil daňovou revoluci. Dnes ale nedává smysl a může skončit velkou blamáží

www.forum24.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-12-21 14:58
Obžaloba v utajeném režimu :

ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-12-21 19:56
Bravo tovarišči! Nemáš EET?
Nesmíš pracovat.
Soud se postavil za finančák, dojnou krávu,
zatím prohrává ten, kdo je v právu.
Prostý, poctivý člověk nemá co do huby,
díky tomu, že právo v této zemi slouží vrchnosti,
co má v hlavě buď nasráno či otruby,
tudíž obráceno je naruby.
Pro mě je zasrané EET,
stejný svinstvo jako kdysi byl isekticid DDT.
J.K.

www.forum24.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-12-23 17:49
Babiš byl agent Bureš, předal 15 udání. Zlo jsme nepojmenovali a žije tu dál, říká Schovánek

televizeseznam.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-01-14 15:56
Europoslankyně Hohlmeierová: Neoprávněně vyplacené dotace musí být vráceny. Bez diskuze

www.forum24.cz/.../

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.