Když stát nechce peníze...

...tak mu je silou nevnucujte. Jen to zdokumentujte - a mějte za "zaplaceno". 

 

 Tyto řádky nechť jsou určeny jako veřejně dostupný návod všem, co mají platit tzv. "náklady státu" v žalobách na stát, tedy obvykle na MSp a MV. 

A při popisu následující situace dobře pochopíte, že jim ani nejde o peníze, to by se chovali jinak, ale o to vás moci šikanovat, obtěžovat a nařizovat šikanozní exekuce. 

Před Vánoci mi byl doručen jeden z rozsudků, ze žalob na stát, kde jsem utrpěl sice morální vítězství, nikoliv však faktické - což mimochodem nemám za poslední slovo v této věci. 

Šlo o šikanozní doručování pošty policií bez vyčerpání předchozích prostředků daných trestním řádem (tedy především - a samozřejmě - poštou). 

Rozsudek Městského soudu zněl tak, že ač mám pravdu a trestní řád rozhodně porušen byl, žaluji prý nesprávný subjekt, neboť odpovědnost nenesou v tomto případě policajti, ale soud, který je tím pověřil. 

Už jsem o tom psal : Jinými slovy - z policajtů dělá tento rozsudek naprosto nesvéprávné idioty, kteří nejsou s to opravit ani zjevný nesmysl vydaný soudem - jenom a právě proto, že ho vydal soud... 

Řekl bych, že při tomto konstatování by bylo nabíledni alespoň nepřiznávat náklady nikomu, když už byla žaloba zamítnuta - jenže to by přece občan nebyl za svou opovážlivost dostatečně potrestán. 

No, takže mě odsoudili - ačkoliv jsem prý měl pravdu - zaplatit na nákladech řízení 600,- Kč. 

I, řekl jsem, budu jednou vzorným dlužníkem - a jdu zaplatit. 

Jak jsem řekl, došlo mi to těsně před Vánoci. Přes Vánoce dozajista uplynula třídenní lhůta, během které jsem měl zaplatit - a tak chvátám první pracovní den po nich... 

Nejprve na MSp - to ovšem v důsledku omylu, neboť na MSp chodím vždy a tradičně a že tady se jedná - výjimečně - o MV - jsem si uvědomil, až jsem rozsudek vytáhl z kufříku. 

Ale - díky tomuto omylu jsem měl možnost vidět reakci na obou rozhodujících ministerstvech - tedy jak MSp, tak i MV. 

Byla totiž skoro stejná - naprosto nepřipravená, naprosto neodborná a v podstatě - nulová. 

Tím líp, samozřejmě. 

Nejprve se mě obvykle snažili přesvědčit, že dnes je výjimečný den a v celém baráku skoro nikdo není (na MSp, prý asi jen 10% zaměstnanců) - řekl jsem, že to je mi opravdu srdečně jedno, pro mě je pracovní den, natož pak pro státní orgán, navíc pondělí, a tedy i úřední den  - a jestli oni nefungují, jejich problém, který mě vůbec nezajímá - protože já funguju - a chci - a to dokonce dobrovolně a bez výzvy - zaplatit. 

Na MSp jsem se výsledku nedočkal, jen toho, že tam sháněli - vcelku zjevně bezvýsledně - po celém baráku někoho, kdo by měl tu odvahu se toho ujmout - protože jsem mezitím zjistil svůj omyl, že pláču na špatným hrobě - a když jsem ho zjistil - tak jsem jim řekl, ať to utnou, že jdu platit jinam.. 

A šel jsem (resp. jel jsem) na MV. 

A tady - přesně jako u soudů, když se soudíte s MSp., nebo s MV - reakce ještě o poznání horší a méně kvalifikované. 

Nejprve podatelna - že to musí pokladna. 

Pokladna že je zavřená (na MSp mi dokonce tvrdili , že je účetně uzavřená, protože to mají - prý - spočítaný …  vidíte - jak to sami vědí.... mají to spočítaný... ), pak mě přepojili na stížnosti - já řekl, že si stěžovat nechci, že chci zaplatit - tak to prý ještě neslyšeli a v životě se s tím nesetkali - nakonec, nějaký chlap - samozřejmě se vám nikdo nepředstaví, takže nikdy nevíte, s kým mluvíte, natož aby vám dali zápis - jediné, co platí - je proto nahrávání - to podle čísla jednacího dohledal - a zjistil, že prý mi posílali výzvu - povídám, že jsem žádnou nedostal - což je pravda, tady je pošta celé svátky zavřená, takže co mi je do jejich výzev, nemám si ji kde vyzvednout - a že oni žádné hotové peníze nepřijmou.

Tak - povídám si, to jsem chtěl slyšet - a jdu pryč.

Stráž ve vrátnici se mě ještě snažila zadržet, možná pochopili, že by to mohl být pro někoho z nich problém - ale povídám mu : Heleďte se, ten pán mi jasně řekl, že žádné hotové peníze nechce, já jiné nemám - a mít ani nebudu - a ani mě to nezajímá. Chtěl jsem zaplatit, byl jsem tady skoro půl hodiny, mluvil se čtyřmi lidmi - všichni mi řekli, že buďto o tom nic neví a slyší to poprvé - anebo že dokonce peníze nechtěj - takže pro mě je úkol splněn - já zaplatit chtěl - a že vy si neumíte přejmout peníze, je ryze váš problém, který mě ale vůbec nezajímá.

Rozhovory jsem si nahrál, povinnost splněnou mám - a to dokonce dobrovolně, před vyzvednutím výzvy, o které jsem neměl ani potuchy - a tím to pro mě skončilo.

A pro každý řádný soud rovněž. Protože odmítnutí platby je pro každého normálního člověka důkazem, že dlužník zaplatit chtěl - a z důvodů na straně věřitele nemohl, čímž problém přechází na věřitele.

Marně se dotyční snažili cosi v rozsudku hledat o čísle účtu nebo platbě složenkou - nic takového tam samozřejmě není, je tam jenom název organizační složky státu a její sídlo - já v sídle byl, jak zaplatím, je moje věc, krom toho, všichni tam vědí, že žádné účty - díky takovým jako jsou oni - dávno nemám, takže pokud nechtějí hotové peníze - asi budou mít smůlu a nic nedostanou. A já nic dlužit nebudu.

Proto chci touto cestou poradit všem, koho se to týká - a všichni víme, že tzv. náklady řízení státu jsou jenom šikanozním svinstvem na odrazení "kverulantů", přičemž "kverulant" je v jejich řeči každý, kdo si nechce nechat mlčky líbit jejich šikany - plaťte tohle svinstvo hotově ihned po obdržení rozsudku.

Protože splatnost nákladů je pouhé 3 dny, nestihnou Vám, pokud nemáte datovou schránku, rozhodně doručit žádné "výzvy" s pokyny jak a co kam máte platit - takže vy se naopak sami - a ve lhůtě - dostavíte do sídla věřitele, označného v rozsudku (což je hlavní adresa ústředního státního orgánu) - a tam - prostě : chcete zaplatit.

Že nikdo nechápe, co a jak - vůbec není váš problém, měli si ty zaměstnance dávno vyškolit.

A to, že právě a zase jenom na mě koukali jak na zjevení - výmluvně svědčí o tom, jak si to všichni ostatní nechávají mlčky líbit, případně poukazují z účtů a složenkami, i když je k tomu nikdo nevyzval - a nesou zbytečně náklady transferu, ke kterým je nikdo neodsoudil.

A pokud se osobně dostavíte do sídla věřitele, NIKDO UŽ PAK NEMÁ PRÁVO PO VÁS CHTÍT, ABYSTE CHODILI NA POŠTU a vyplňovali složenky, anebo do banky a tam si zakládali účet jenom proto, abyste těmhle pitomcům mohli poslat pár stovek smyšlených nákladů.

Vsadím se, že po zveřejnění tohoto článku nejspíš rychle přijmou nějaká opatření, aby to "dlužníkům" znemožnili nebo znesnadnili - ale dosud je to vše přesně a striktně podle zákona. A oni evidentně připraveni nijak nejsou.

A když můžou být oni takové svině, že chtějí náklady řízení zaplatit dvakrát - jednou na daních od všech občanů a podruhé ještě od vás osobně - za to, že jste si troufli se ozvat - tak proč nevyužít možností, které nám zákon dává - a hlouposti a nepřipravenosti nepřítele.

Kam jinam se máte dostavit, když ne do sídla věřitele - a čím jiným máte platit, když ne penězi, nota bene pokud vám ještě nikdo žádnou jinou instrukci nedoručil...

A nejste povinni tam chodit denně pořád dokola a doprošovat se pokynů, jak a kam máte zaplatit. Natož pak čím.

Prostě - šance přeje připraveným, oni nebyli - vy ano - a tím je jednou provždy vyřešeno.

A pokud na vás pošlou stejně exekutora - tak se záznamem o tom, že si odmítli převzít peníze - by to měl zastavit i běžný soud. Natož pak vyspělejší, mezinárodní.

Jo - kdo jinému jámu kopá--- nadře se - občas pak do ní i spadne sám.

Zvláště pak při naduté nepozornosti, které jsou naše úřady vždy plny.

Na rozdíl od vítanější profesionality, vstřícnosti a lidskosti ... 

___________________

___________________

 

Prý je nechtěj´... Tak jim asi ani nepatří, co říkáte ?!!

 

 

 

____________________

____________________

Komentáře  

0 # Ing. Jiří Fiala 2019-12-30 17:14
My bychom se do té vaší peněženky rádi dostali!

dfens-cz.com/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-12-30 19:29
Když stát nechce voběživo ?

Docela si ty naše ministerstva odhalil v plné nahotě, jak vlastně pracují pro naše lepší příští! O.
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-12-30 21:15
A to bylo pondělí, vouřední den, zejtra by ti tam maximálně vrátnej popřál snad veselýho Silvestra. Jinde se zítra normálně plní náročné úkoly kapitalismu až do 17.00. Tak mne napadá, mají na těch ministerstvech ještě komunismus, nebo kapitalismus? Nebo jen prostě bordel? O.

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.