Rodinná výchova. Fašistů.

Doporučuji vřele podívat se na francouzský film o Magdě Goebbelsové, vypovídá hodně nejen o ní, ale i o ženách obecně, o rodinném zázemí, které plodí fanatiky a také o obecné spravedlnosti (někteří jí říkají karma) ještě na zemi. 

 

 Je bezesporu zajímavé - a symbolické - kolik času muselo uplynout k tomu, aby se o fašismu a II. světové válce začaly natáčet a zveřejňovat skutečně zajímavé poznatky, které dříve mnohdy mnozí, ač se o téma zajímali, neznali. 

Asi k tomu nemálo přispělo i otevření různých archivů, úmrtí prakticky dnes již všech pamětníků, kteří tyto události v aktivním věku zažili nebo mohli zažít - a tudíž se jich i mohly  osobně dotýkat, případně z nich vyvozovat odpovědnost. 

O herečce Lídě Baarové a její lásce s nacistickým ministrem propagandy se vědělo - a mluvilo - odjakživa hodně - ale kolik jste toho věděli o jeho skutečné manželce, Magdě ? 

Většinou jenom to, že měla spoustu dětí, že za něj byla vdaná a že zahynula spolu s ním, když předtím otrávila všech šest svých dětí, které s ním měla. 

Já třeba vůbec netušil, že předtím byla už jednou vdaná a měla s (předchozím) manželem už jedno dítě. V době války dospělého syna, který musel na frontu. Prý pro něj nechtěla žádnou protekci, a tak šel do první linie. Budiž jí to ke cti. 

Pokud jde o to první manželství, dá se říct, že ji pálila zlatá klec, a tak se rozvedla - a najednou zjistila, že vlastně nemá životní program a nudí se. 

I proto se přidala k fašistům, kteří jí nabízeli naplnění i dobrodružství - a poté také lesk salonů a vysoké společenské postavení. 

No - a teď přijde to hlavní : Její rodinný život, a hlavně - rodinné pozadí, ze kterého vzešla. 

Magda se narodila jako nemanželské dítě - služky a bohatého inženýra, který si ji odmítl vzít (tedy tu služku, matku Magdy). Takže vyrůstala jako nemanželské dítě - a hlavně : Bez otce. 

Srovnej : Hitler sice otce poznal, ale ten ho mlátil a poté brzy umřel, takže Hitler za mlada nesmírně přilnul k matce, která pro něj byla vším.... 

Spokojenou rodinu tedy z těch dvou nepoznal ani jeden, ani druhý. 

Mimochodem, dost se myslí, že otec je důležitý hlavně pro výchovu synů. Tady je vidět, jaký je to omyl.

Pro dcery ještě možná důležitější a i z tohoto případu je vidno, jaké trauma si pak celý život nesou, pokud se k nim otec odmala nehlásil a nepoznaly ho. A tudíž ani žádný řádný mužský vzor. 

Nejsou pak povětšinou schopny vytvořit šťastné manželství - a ani Magda ho nevytvořila. První rozvrátila zcela bezdůvodně, to druhé, nebýt obrovského politického tlaku, by se rozpadlo ještě před válkou rovněž. 

Přesto - než by se vrátila k roli bezvýznamné, i když bohaté nicky - raději se podvolila společenské objednávce, zaplacené předním místem ve společenském žebříčku Říše - a šla domů, rodit děti. 

Mezitím se rozjela válka naplno - a na povrch vyplavaly dva její, v Říši nemyslitelné, skandály. 

Jeden se židovským milencem, který právě zakládal židovský stát v Palestině, a druhý - možná ještě horší - s jejím nevlastním otcem, druhým manželem její matky - který ji prý vychovával a měl ji rád. Jenže - byl Žid. 

A když mu přišlo předvolání do koncentračního tábora - chtěl ji navštívit, aby mu pomohla. První dámu Říše. 

Vůbec ho nepřijala. 

Člověka, který ji namísto otce vychoval a měl ji rád. Kterému byla zavázána za to nejcennější. 

Osobně se domnívám, že zradit takový druh lidí je vůbec tím nejtěžším hříchem, jakého se může člověk dopustit. Vždy byla v civilizovaném světě vražda na rodičích považována za ten vůbec nejtěžší zločin - a ona se ho, minimálně v přeneseném slova smyslu a v psychické rovině, dopustila. 

Za to pak zaplatila hroznou cenu : Vyvraždění celé své rodiny vlastní rukou. 

Není pro ženu a matku asi těžšího trestu. 

Ale - abych se vrátil k tématu : Povrchní, nezakotvení lidé - vyrostlí bez rodinného štěstí a rodinného prostředí. Náchylní pak k čemukoliv a kdykoliv. Za společenský úspěch a slávu ochotní zaplatit cokoliv, netušíc, že pravé štěstí, tady, na zemi, je právě a jedině ve službě ostatním. A to především v kruhu rodinném, výchovou a službou svým dětem a svým příbuzným.

Ne nadarmo, jedna ze základních společenských pouček pro mladé, nezadané muže (ale i slečny) zní : Nikdy se nezačínej s nikým, kdo nemá vyrovnaný vztah k oběma svým rodičům. 

Aneb - staré známé : Cti otce svého, i matku svou - abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi. 

Protože hříchy, proti nim spáchané, patří k těm nejtěžším a těžko prominutelným, a to i tam, nahoře... 

 Kdo není ukotven v rodině, hledá pak ukotvení - a většinou marně - celý život. Je jako třtina ve větru, náchylný ke každému ohybu po sebemenším zafoukání. Mravní pevnost a odolnost od něj pak těžko čekat. 

A proč to všechno píšu ? 

No, abychom si jasně uvědomili - koho nám vychovává - přímo před našima očima - opatrovnická mafie. 

Lidi nepevné, bez morálky, bez ukotvení, ochotné za příslib pozlátka udělat cokoliv. Komukoliv. 

Příští Hitlery a Magdy Goebbelsové. 

Aby se pak někdo pozdě nedivil... 

 

 https://www.ceskatelevize.cz/porady/11887828381-magda-goebbelsova-prvni-dama-treti-rise/21838256366/

_____________________

_____________________

 Abych nezapomněl : A co vypovídá film o ženách obecně ? 

Všimněte si části, kdy Magda poprvé potkala Goebbelse, jako vynikajícího řečníka. Vůbec neposlouchala, co říká. Vnímala jenom jeho energii a řeč těla. 

To si dobře zapamatujte. Protože tak ženy volí a vybírají politiky. 

Podle kravaty a řeči těla. Ne podle toho, co říkají. A sotva kdy ani podle toho, co pak skutečně dělají. 

Pak se můžete divit, že kdejaký podvodník a floutek to tak daleko - demokratickou cestou - dotáhnul.

Ostatně, Hitler je tady zvláště názorným příkladem. V Německu měly ženy volební právo od r. 1919 - a koho si převážně zvolily, dnes dobře víme. 

 

________________________

________________________

 

A k té spravedlnosti na zemi : Těžko najít lepší příklad než Magda : Za rozvrácení manželství (prvního) zaplatila nevěrou svého muže s Lídou Baarovou. Za cynickou netečnost k osudu svého židovského otčíma - smrtí celé své rodiny. Ještě k tomu z její vlastní ruky. 

Za lacinou touhu po pozlátku, namísto skutečného lidského štěstí, smrtí uprostřed granátů v podzemním smrdutém bunkru. 

Za spolčení se se zločinným režimem - opovržením příštích generací.

A - dost možná, že se budoucího odvržení vlastními dětmi bála natolik, že je raději všechny v raném věku zavraždila. Dost možná ji to motivovalo víc nežli obavy o jejich budoucí život v poraženém Německu. 

________________________

________________________

Komentáře  

0 # Ing. Jiří Fiala 2020-01-11 08:15
Benátská komise : Eskaluje demonstrace polských soudců, do muzea zločinů komunismu se odmítla jít podívat, vláda s ní odmítla jednat :
___________

Protivládní akce komunistických rezudui v Polsku za povzbuzování EU eskalují veřejné protivládní akce

Nepochybuji o tom, že česká bruselofilská i rusofilská media včetně českých televizních stanic budou referovat o masových protestech proti prý náhubku soudcům, jaký prý vyplývá z právě projednávaného návrhu zákona o soudech (schváleného parlamentem, ovšem legislativní postup není ukončen, protože schválený návrh musí projít rozpravou v Senátě a nakonec premiérovi a prezidentovi). Samozřejmě podobně hovoří o faktické vzpouře komunistických reziduí v justici postkomunistická „polská“ televizní stanice TVN (jinou mainstreamová a levičácká (resp. „liberální“ media v ČR i ve světě neznají…
.
Takže: Co vše se chystá, a co lze čekat? O tom např. článek portálu www.niezalezna.pl
niezalezna.pl/.../

V souvislosti s demonstrací soudců, plánovanou na zítra pod heslem „Pochod tisíců talárů“, organizují vlastenecké kruhy před Nejvyšším soudem kontramanifestaci. Má to být odpověď na protest „zvláštní kasty“. V obnovení „Městečka protestu poškozených bezprávím“ se mj. účastní kluby novin Gazeta Polska. Soudcovská sdružení dnes soudce vyzývala k účasti na sobotním „Pochodu tisíců talárů“ soudce, právníky i občany. Pochod má být odporem mj. proti v posledním čase v parlamentě projednávaných změn v zákoně o soudech. Zítra v 15 hodin soudci a také právníci z Polska i Evropy mají projít ulicemi Varšavy – jak popisují – v obraně nezávislost soudů. Pochode se bude odbývat pod heslem: „Právo na nezávislost. Právo na Evropu“. Na dříve je v hale Nejvyššího Soudu ohlášena tisková konference s účastí soudců z evropských zemí. Jedním z hlavních organizátorů „Pochodu tisíců talárů“ je Sdružení polských soudců „Iustitia“ (protivládního, pozn. překl.)
V tutéž dobu v sobotu organizuje Konfederace nezávislého Polska Nezlomní Adama Słomky před Nejvyšším Soudem kontramanifestaci .
- Obnovíme jednodenní Městečko protestu poškozených bezprávím spáchaným soudci III. Řečpospolity (postkomunistické 1989-2015, pozn. překl.) Počátek kontramanifestace dne 11. Letna ve 14.00 před Nejvyšším Soudem – na Náměstí Krasińských. – dočteme se na portále www.barwybezprawia.pl. Organizátoři zvou všechny „zvláštní kastou“ poškozené. Apelují také, aby na kontramanifestaci přišli představitelé vlasteneckých kruhů
Protestu se zúčastní také Kluby novin Gazety Polské, hnutí Solidarni 2010 i mnoho sympatizantů „dobré změny“.
- Třeba hlasitě povědět rozhodné ne gigantickému bezpráví zpolitizovaných soudců pořádajících u sídla Nejvyššího Soudu žalostnou pomstu všech pomst, majících spoluúčast ve působení škod společnosti sankcionováním zločinnými procesními rozhodnutími, vynášenými nižšími instancemi s barbarským porušováním právních norem. V odtržení od důkazního materiálu i od zásad logického uvažování. Směřujících proti úctě k právu a autoritě státu, jménem kterého byly a nadále jsou produkována v průmyslovém rozměru. Nadále se nacházející v legálním oběhu. Jak se ukazuje, nehybná. Je čas to změnit! Zúčastnit se toho musíme všichni! - apelují organizátoři.
Potud www.niezalezna.pl
V Polsku je v těchto na pozvání maršálka senátu z řad „totální opozice“ Grodzkého tzv. Benátská Komise se záměrem vyslýchat vládu (!) kladením otázek a sdělením pochybností, týkajících se právního stavu v Polsku. Jak jsem uvedl v mailech posledních dnů, Grodzki tak učinil naprosto za zády vlády, premiéra a ministerstva zahraničí a po konzultaci v Bruselu s Jourovou (!) , čímž však flagrantně překročil ústavní kompetence, neboť: Podle statutu Benátské Komise samé jsou stranou v kontaktech s ní státy (a nikoliv jednotlivci). Podle polské ústavy v oblasti zahraniční politiky reprezentuje polská vláda ve spolupráci s prezidentem – a tyto úkoly jménem vlády vykonává premiér nebo šéf ministerstva zahraničí. Benátská Komise je poradenským orgánem Rady Evropy, která není institucí EU. V Radě Evropy je více členů než v EU – patří do ní dokonce např. i USA, ovšem jako neevropský stát mají pouze status pozorovatele při Výboru ministrů Rady Evropy, takový má ještě několik dalších mimoevropských států. Jako poradní orgán může tato komise vydávat nezávazné posudky o právním aktu, avšak pozor - teprve po jeho schválení! Čili až poté, co proběhne o něm rozprava v Senátě, a následně ještě bude postoupen k ratifikaci prezidentovi. Takže: Jestliže návrh zákona je schválen parlamentem, není to tedy konečná podoba zákona, či jinými slovy: Legislativní postup není ukončen. Čili takové počínání Benátské Komise je vměšování do legislativního procesu, k jakému nemá Komise žádné mezinárodně právní zmocnění, je protiprávní. Avšak ani po uzavření legislativního procesu závěry Benátské Komise nejsou dobrozdáním, jaká jsou státy bezpodmínečně povinny zavádět. Jednoznačně Benátskou Komisi se dnes pokouší využívat polská „totální opozice„ (postkomunisti a komunistická rezidua PLR) jako zbraně proti polské vládě, a proti zájmům Polska a celkově protiprávně. Ministr zahraničí Jacek Czaputowicz zdůraznil, že autorita Benátské Komise není vysoká, a že tato nepobývá v Polsku na pozvání vlády a že nemá v Polsku k plnění žádnou pozitivní roli. Polská vláda proto má plné právo – a toto také využila – jednání s Benátskou odmítla. Benátská Komise ztratila autoritu, přijímala unáhlené politické závěry. Ba dokonce i právně demagogické: Konkrétně např. týkající se. Ústavního Soudu - že vybírat soudce pro tento soud podle ní prý lze v rámci služebního povýšení. (A dodejme, ovšem, jen z řad „zvláštní kasty“). A tak je jen dobře, že polská vláda se nehodlá ponižovat nejen před Benátskou Komisí, ale také před Jourovou.

Takže. Čtenářům, kteří si přejí nahlédnout do dění v Polsku dnešních dní i obrazem, a mají doma televizi přes satelit, a to Skylink – mají příležitost si na svém televizoru nebo satelitním přijímači naskenovat kanál polské veřejnoprávní televize pro zahraničí TVP Polonia.
Freeeurope
_________

Aby nebylo neomalenosti Benátské Komise dost, tak ještě ukázka arogance: Polské ministerstvo spravedlnosti pozvalo delegaci Benátské Komise k návštěvě muzea Prokletých vojáků a politických vězňů PLR, v němž by mohli shlédnout stopy ukrutností komunistické justice a účinky absence vypořádání se se soudci onoho období.
Ta pozvání Ministerstva ignorovala. Prostě bez jakékoliv omluvy se jejich delegace nedostavila na místo setkání. Jejich chování jen ukazuje, že je nezajímají fakta a že jim vůbec nejde o historickou pravdu, o údajné utvořeni si názoru, jen o účelové grilování a boj proti polské vládě - tak posoudil chování představitelů Benátské Komise v rozhovoru s portálem www.niezalezna.pl ředitel tohoto muzea Jacek Pawłowicz.
Na představitele Benátské Komise čekali kolegové, bývalí političtí vězni, odsuzovaní komunistickými soudy za ilegální boj za nezávislost. Jménem prostředí těchto bývalých politických vězňů si přáli povědět o své historii i o historii svých kolegů. Chtěli povědět o zkažených životech, zničení dobře se rýsujících kariérách vědeckých i odborných. Proto právě díky nim a takovým jakým jsou, je dnes Polsko nezávislé. Ve svobodném Polsku žijí velmi skromně, často v těžkých podmínkách materiálních i zdravotních, a lidé, kteří je poškodili, komunističtí soudci, ve svobodném Polsku udělali kariéry. Postupovali v hierarchii, jak sami sebe nazvali "veřejné kasty".
Jen vysvětlivky k pojmům: "Prokletí vojáci", to jsou vojáci Zemské Armády (Armii Krajowé), výborně organizovaného paramilitárního odporu z války proti nacistům, po válce proti komunistickému režimu. Poslední voják padl v roce 1963. Bolševická a postbolševická propaganda o nich tvrdí, že to byli teroristé, podobně jako propaganda bolševického Československa i českých postkomunistů o protikomunistickém odporu či o skupině bratrů Mašínů....

Freeeurope
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-01-11 08:16
Válková odmítne kandidaturu na post ombudsmanky. Jako důvod uvedla své členství v KSČ

ct24.ceskatelevize.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-01-11 08:17
Noví - Babišovi - úředníci zaúřadovali... Brzy budou na většině úřadů povinné kurzy češtiny, protože většina úředníků nezvládá úřední jazyk :

Nejvyšší soudy kritizují návrh stavebního zákona. Poukázaly i na gramatické chyby

ct24.ceskatelevize.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-01-11 08:18
Češi střílejí do Čechů

reportermagazin.cz/a/puxdw/cesi-strilejido-cechu

Bohoušova máma se počátkem devadesátých let dotázala, jak skončilo vyšetřování smrti jejího syna a zda má rodina nárok na odškodnění. V roce 1992 dostala lidsky těžko pochopitelnou odpověď. Promovaná právnička Kristýna Coufalová jí za tehdejší federální ministerstvo vnitra zopakovala závěry komunistického vyšetřovatele Jiskry o zásahu proti výtržníkům s tím, že lituje, ale nebyla prokázána odpovědnost ministerstva vnitra.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-01-11 18:31
Varšava dnes odpoledne...


niezalezna.pl/.../


...první obrázky kontramanifestace. Na velkém transparentu čteme: BEZTRESTNOST TALÁROVÝCH ZLOČINCU HANBA POLSKÉ ŘEČPOSPOLITY, od vládnoucích se domáháme: Dovedení k neprodlenému odstranění neústavních procesních rozhodnutí z právního oběhzáku, od státu nápravu škod způsobených společnosti zločinnými aktivitami zvláštní kasty a prokurátorsko-policejních zájmových skupin, odstranění...shnilotin z budov ústavních orgánů státu (zde část věty nečitelná), navrácení justici spravedlnosti, ztracené důstojnosti a vážnosti, omluvu všem poškozeným za zažité příkoří a také odsouzení a potrestání ničemů.. (část nečitelná)...ze mřížemi.
Úplně dole: Nikdo nemůže stát nad právem (dále nečitelné). Ti, kdož mohou přijímat televizi TVP Polonia, jistě uvidí záběry ve zprávách ve 20.00

Freeeurope
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-01-11 18:33
Reagují na fórech někteří čtenáři i vtipně:

Na ulice wyszły togi, stalinowskiej kasty złogi. Wysiłku włożyli wiela - w miejscu Moskwy jest Bruksela.

(Do ulic vyšly taláry, stalinské kasty sedimenty. Úsilí vynaložily přehršel – na místě Moskvy Brusel).

Freeeurope
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-01-11 18:43
Sobota v Polsku ....kolem návrhu zákona o soudech dusno a ještě více dusno...

Představitelé "totální opozice" teď v sobotu na televizních kanálech své hlásné trouby TVN obviňují vládu, že prý "odmítá dialog s Benátskou komisí". Že prý Senát ji může pozvat.

Nebudu překvapen, pokud tento slovní obrat užijí česká mainstreamová media. Tedy: Neoficiálně Senát pozvat může koho chce. Jenže TVN zamlčuje, že s Benátskou komisí diskutovala Zemská justiční rada, a že rozhovory probíhaly v normální atmosféře. Rozhovorům se nikdo nevyhýbá, jenže: Benátská komise nepřijela s cílem dialogu, Benátská komise se ohlásila sama, a dle tohoto ohlášení nepřijela s vládou diskutovat, nýbrž vysloveně vládu vyslýchat.

A bez nějakých příprav či konzultace s úřady pověřenými organizací takových přijetí si přivezla hodně dlouhý obsáhlý seznam osob, kterým chce klást otázky, a tento seznam dokonce poslala v dost krátkém čase. Zní to jak jakési předvolání či arbitráž. To už je velice podivné z hlediska protokolárního, vybočuje to z normálního v civilizovaných zemích ustáleného postupu.

Precedent postoje polské vlády (ale tentokrát je to můj názor) mohl být také dán už v roce 2016. Tehdy v podobném sporu polská vláda Benátskou komisi pozvala, v dobrém úmyslu vést diskuse...A co se stalo? Benátská komise věnovala téměř veškerý čas "totální opozici", a členům vlády věnovala pár minut - tehdy jsem na těchto stránkách K 213 o tomto setkání napsal, že se chovala vůči Polsku jak lord Runciman v r. 1938 vůči československé vládě, když tenkrát věnoval čas a pozornost stejným způsobem - henleinovcům. Aneb: "Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá".

Před takovými způsoby se nemůže klanět žádná rozumná vláda suverénního státu.

Freeeurope
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-01-11 18:44
"Myslím, že rozsudky soudní a Boží se nekomentují, jen vykonávají". Viz video:


niezalezna.pl/.../

Komentáře netřeba...

Freeeurope
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-01-11 18:45
Nový proud v církvi : Přátelé komunistů a estébáků... Mohu potvrdit.

www.forum24.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-01-11 19:21
Reportáž z Polska (varšavská demonstrace soudců) : Čas: 16.30 - 19. min :

www.ceskatelevize.cz/.../220411000100111

Jistě zaujme účast českých soudců, správně tušících, že jim by podobný zákon odzvonil rovněž.

A zvláště pak v reportáži zveřejněný Tomáš Novosad. Soudce MS v Praze.

Připomenu jen, že mnohačetně prošel i našimi stránkami - a to v souvislosti se svým rozsudkem ve věci Ferdinanda Peroutky coby údajného obdivovatele Hitlera a omluvy presidenta Zemana jeho vnučce Kaslové, kde se zaskvěl hlubokou historickou neznalostí, dezinterpretací historických souvislostí i celého problému.

Ano, Novosad to pochopil správně (a do Varšavy nevážil cestu zbytečně) : Takoví soudci jako on by opravdu rychle skončili... :-)

k213.cz/.../...

www.k213.cz/JOOMLA/2500-generacni-vymena-soudcu

www.k213.cz/JOOMLA/2457-chatra

________________
Celá reportáž v ČT současně velmi názorně ilustruje "objektivitu", jak si ji představuje současná Česká televize.
Reportáž je podána výhradně z pohledu demonstrujících soudců, jiné názory vůbec připuštěny nebyly - a je potom naprostou záhadou, jak zákon proti nim mohl tak hladce projít demokraticky zvoleným parlamentem.

I natvrdlejší divák z toho musí jednoznačně pochopit, že buďto se polští soudci dostali do naprosté izolace od názorů společnosti, anebo ČT dává prostor výhradně jen názorům, které chce presentovat a které se jí líbí ( a o zásadním vlivu justiční mafie na vysílání ČT zde již bylo řečeno hodně, naposledy v dopise senátorům stran § 213, alias 196).

Obojí je správně. :-)
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-01-11 19:51
Polsko Jourové :

wpolityce.pl/.../...


Polský Europoslanec Patryk Jaki na Twitteru podal informaci o tom, že vicešéfové Evropské Komise Jourové zaslal dopis, v němž s poslankyní Beatou Kempovou vyzývají k okamžité intervenci ve spojitosti s „dalšími fyzickými útoky francouzského státu proti občanům, a včera i proti právníkům a advokátům na soudě“.

Otevřený dopis zaslaný Jourové a vedení Evropského parlamentu (překlad z polského znění) :
___________

Vážená paní komisařko, vážený pane předsedo,

dne 9. ledna t. r. francouzská policie brutálně zaútočila na právníky, protestující proti vládním reformám, na Apelačním soudě v Paříži.

Proti advokátům, právníků, a také představitelům jiných povolání bylo užito síly.

To bylo již další zneužití funkcí francouzského státu po brutálních pacifikacích protestů tzv. „žlutých vest“.

Takové chování bylo nejen neúměrné ohrožení, ale rovněž flagrantně porušuje základní zákony EU.

Podle čl.11 Charty základních práv: „Má každý právo na svobodu projevu. Toto právo obsahuje svobodu mít názory a také získávat a poskytovat informace a ideje bez vměšování moci veřejné a bez ohledu na státní hranice.“

Naproti tomu v čl. 12 Charty čteme: „Každý má právo svobodně, pokojně se shromažďovat, a také svobodně se sdružovat na všech úrovních, zejména v záležitostech politických, spolkových, občanských, z čehož vyplývá právo každého utvářet odbory a vstupovat do nich v obraně svých zájmů.“

Francouzská vláda použitím síly proti vlastním občanům a právníkům očividným způsobem porušuje výše uvedené principy, na které se odvolává Smlouva o EU i Smlouva ustanovující Evropské společenství, uzavřená v Lisabonu dne 13. prosince 2007.

Chceme zdůraznit, že v současné době se v Polsku koná protivládní protest soudců tzv. „1000 talárů“.

Připomínáme, že podle polské Ústavy (čl. 178) „Soudce nemůže patřit do politické strany, odboru, ani provádět veřejnou činnost neshodující se s nezávislostí soudů a soudců.“

Vzhledem k výše uvedenému článku Ústavy soudci, kteří se účastní protivládních protestů, očividným způsobem porušují Ústavu.

A přesto se polská vláda rozhodla udělit manifestaci (s níž hluboce nesouhlasí) ochrany, i skutečnosti, že nepoužije síly, jak tomu bylo ve Francii.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi navrhujeme neodkladnou debatu v Evropském parlamentu o brutálním chování francouzského státu vůči jeho vlastním občanům a uvalení proti Francii procedury dle čl. 7.

Krom toho očekáváme okamžitou reakci Evropské komise, která má povinnost zakročit na obranu právníků a bezbranných občanů, proti kterým byl podniknut fyzický útok.

V úctě

Beata Kempa a Patryk Jaki
Poslanci Evropského Parlamentu


Freeeurope

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.