Sadovníci vyšli do ulic

Polským neostalinistickým silám přišly na pomoc ty české. Sadovníci prošli Varšavou  - a ČT o tom referovala způsobem, hodným Husákovy normalizace.

 Pokud to netušíte, tak sadovníci nejsou v Polsku ti, co sázejí stromy, ale ti, co sázejí roky nepodmíněně i podmíněně - různým - delikventům. Někdy skutečným, někdy ovšem jen delikventům z jejich - neostalinistického - pohledu.

A někdy za tím nemusí ani být neostalinismus - ale jen nevzdělanost, hloupost, nabubřelost, letitá beztrestnost a pocity zpupné nadřazenosti.

Právě proti takovým přijímá v současnosti polský Sejm nový Zákon o soudech a soudcích, řekli bychom u nás.

Je namířen jak proti reziduím stalinismu v justici, stále tak četným a tak málo a vzácně potrestaným, tak proti hlupákům v talárech, myslících si, že pravda a zákon je to, co říkají oni sami.

A pokud někdo prokáže, že ne - pak, samozřejmě, platí bod 1. - totiž - že pravda a zákon je jen to, co říkají oni sami...

Polská vláda v této souvislosti odmítla jednat s Benátskou komisí, která přijela Polsku za nový justiční zákon vyčinit. Tedy, asi způsobem, jako když paní učitelka vstoupí do třídy a vytáhá za pačesy několik drzých spratků, kteří předtím byli přistiženi, jak lijí barvu na sochu na náměstí.

Benátská komise zapomněla, že je na území suverénního - a hlavně cizího - státu, a ne v neposlušné provincii, kterou přišla ztrestat a zařadit zpět do poslušného šiku budujícího merkelovskou jednotnou Evropu.

A tím, že pohrdla úctou k obětem komunismu, v Polsku zvláště živou, si rozhodně do srdcí Poláků neotevřela. Spíše - naopak.

Připomeňme, že současná polská vláda má ve svých krocích obrovskou podporu veřejnosti, pokud jde o reformu justice, pak obzvláště.

Nikde jinde není tak okatě vidět osamocenost a izolace postkomunistických soudců, jako právě v Polsku.

U nás je to totiž de facto stejné, jen to není tak vidět - a oficiálně se o tom také nesmí mluvit.

A zvláště když pak jeden ryšavý student bohoslovectví usoudil, že u nás je justice nezávislá a demokratická - aniž dokázal říci, jak na to přišel.

Asi proto, aby se polští soudci necítili tak osamoceni - přispěchaly jim na pomoc konzervativní síly z celé Evropy, především pak z neomarxistické EU, v podání Jourové, která před týmiž problémy vlastní země programově zavírá oči a o to usilovněji křičí na Poláky.

Ale i Městský soud v Praze si rád udělal zájezd do Varšavy, aby měl pocit, že "je vidět", když se něco děje - a hlavně : Když to, aby podobné hlasování o podobných zákonech dorazilo i do českého parlamentu, je asi vskutku to poslední, co by si přál.

V naprosto správném přesvědčení, že pro většinu jeho osazenstva by to znamenalo rychlý a rázný konec, minimálně v justici. Ne-li ve společnosti jako celku.

Čeští sadovníci se zatím bát nemusejí - obyvatelstvo ohlupované havlisty a vlivovými agenty justice všude po redakcích totiž ve své většině vůbec netuší, v jakém stavu se česká justice nachází - a ryšavec na Letné je v tom ještě podporuje.

Přesto - je jasné, že vývoj ničím nezastavíš - a stejně jako došly změny započaté Solidaritou i k nám, stejné to bude i se sadovníky.

Lze se jen ptát, kdy...

 

______________________

______________________

 Reportáž z Polska (varšavská demonstrace soudců) : Čas: 16.30 - 19. min :

www.ceskatelevize.cz/.../220411000100111

Jistě zaujme účast českých soudců, správně tušících, že jim by podobný zákon odzvonil rovněž.

A zvláště pak v reportáži zveřejněný Tomáš Novosad. Soudce MS v Praze.

Připomenu jen, že mnohačetně prošel i našimi stránkami - a to v souvislosti se svým rozsudkem ve věci Ferdinanda Peroutky coby údajného obdivovatele Hitlera a omluvy presidenta Zemana jeho vnučce Kaslové, kde se zaskvěl hlubokou historickou neznalostí, dezinterpretací historických souvislostí i celého problému.

Ano, Novosad to pochopil správně (a do Varšavy nevážil cestu zbytečně) : Takoví soudci jako on by opravdu rychle skončili... :-)

k213.cz/.../...

www.k213.cz/JOOMLA/2500-generacni-vymena-soudcu

www.k213.cz/JOOMLA/2457-chatra

________________
Celá reportáž v ČT současně velmi názorně ilustruje "objektivitu", jak si ji představuje současná Česká televize.
Reportáž je podána výhradně z pohledu demonstrujících soudců, jiné názory vůbec připuštěny nebyly - a je potom naprostou záhadou, jak zákon proti nim mohl tak hladce projít demokraticky zvoleným parlamentem.

I natvrdlejší divák z toho musí jednoznačně pochopit, že buďto se polští soudci dostali do naprosté izolace od názorů společnosti, anebo ČT dává prostor výhradně jen názorům, které chce presentovat a které se jí líbí ( a o zásadním vlivu justiční mafie na vysílání ČT zde již bylo řečeno hodně, naposledy v dopise senátorům stran § 213, alias 196).

Obojí je správně. :-)

 

 

____________________

____________________

 

Polsko Jourové :

wpolityce.pl/.../...


Polský Europoslanec Patryk Jaki na Twitteru podal informaci o tom, že vicešéfové Evropské Komise Jourové zaslal dopis, v němž s poslankyní Beatou Kempovou vyzývají k okamžité intervenci ve spojitosti s „dalšími fyzickými útoky francouzského státu proti občanům, a včera i proti právníkům a advokátům na soudě“.

Otevřený dopis zaslaný Jourové a vedení Evropského parlamentu (překlad z polského znění) :
___________

Vážená paní komisařko, vážený pane předsedo,

dne 9. ledna t. r. francouzská policie brutálně zaútočila na právníky, protestující proti vládním reformám, na Apelačním soudě v Paříži.

Proti advokátům, právníků, a také představitelům jiných povolání bylo užito síly.

To bylo již další zneužití funkcí francouzského státu po brutálních pacifikacích protestů tzv. „žlutých vest“.

Takové chování bylo nejen neúměrné ohrožení, ale rovněž flagrantně porušuje základní zákony EU.

Podle čl.11 Charty základních práv: „Má každý právo na svobodu projevu. Toto právo obsahuje svobodu mít názory a také získávat a poskytovat informace a ideje bez vměšování moci veřejné a bez ohledu na státní hranice.“

Naproti tomu v čl. 12 Charty čteme: „Každý má právo svobodně, pokojně se shromažďovat, a také svobodně se sdružovat na všech úrovních, zejména v záležitostech politických, spolkových, občanských, z čehož vyplývá právo každého utvářet odbory a vstupovat do nich v obraně svých zájmů.“

Francouzská vláda použitím síly proti vlastním občanům a právníkům očividným způsobem porušuje výše uvedené principy, na které se odvolává Smlouva o EU i Smlouva ustanovující Evropské společenství, uzavřená v Lisabonu dne 13. prosince 2007.

Chceme zdůraznit, že v současné době se v Polsku koná protivládní protest soudců tzv. „1000 talárů“.

Připomínáme, že podle polské Ústavy (čl. 178) „Soudce nemůže patřit do politické strany, odboru, ani provádět veřejnou činnost neshodující se s nezávislostí soudů a soudců.“

Vzhledem k výše uvedenému článku Ústavy soudci, kteří se účastní protivládních protestů, očividným způsobem porušují Ústavu.

A přesto se polská vláda rozhodla udělit manifestaci (s níž hluboce nesouhlasí) ochrany, i skutečnosti, že nepoužije síly, jak tomu bylo ve Francii.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi navrhujeme neodkladnou debatu v Evropském parlamentu o brutálním chování francouzského státu vůči jeho vlastním občanům a uvalení proti Francii procedury dle čl. 7.

Krom toho očekáváme okamžitou reakci Evropské komise, která má povinnost zakročit na obranu právníků a bezbranných občanů, proti kterým byl podniknut fyzický útok.

V úctě

Beata Kempa a Patryk Jaki
Poslanci Evropského Parlamentu

 

_____________________

_____________________

Sobota v Polsku ....kolem návrhu zákona o soudech dusno a ještě více dusno...

Představitelé "totální opozice" teď v sobotu na televizních kanálech své hlásné trouby TVN obviňují vládu, že prý "odmítá dialog s Benátskou komisí". Že prý Senát ji může pozvat.

Nebudu překvapen, pokud tento slovní obrat užijí česká mainstreamová media. Tedy: Neoficiálně Senát pozvat může koho chce. Jenže TVN zamlčuje, že s Benátskou komisí diskutovala Zemská justiční rada, a že rozhovory probíhaly v normální atmosféře. Rozhovorům se nikdo nevyhýbá, jenže: Benátská komise nepřijela s cílem dialogu, Benátská komise se ohlásila sama, a dle tohoto ohlášení nepřijela s vládou diskutovat, nýbrž vysloveně vládu vyslýchat.

A bez nějakých příprav či konzultace s úřady pověřenými organizací takových přijetí si přivezla hodně dlouhý obsáhlý seznam osob, kterým chce klást otázky, a tento seznam dokonce poslala v dost krátkém čase. Zní to jak jakési předvolání či arbitráž. To už je velice podivné z hlediska protokolárního, vybočuje to z normálního v civilizovaných zemích ustáleného postupu.

Precedent postoje polské vlády (ale tentokrát je to můj názor) mohl být také dán už v roce 2016. Tehdy v podobném sporu polská vláda Benátskou komisi pozvala, v dobrém úmyslu vést diskuse...A co se stalo? Benátská komise věnovala téměř veškerý čas "totální opozici", a členům vlády věnovala pár minut - tehdy jsem na těchto stránkách K 213 o tomto setkání napsal, že se chovala vůči Polsku jak lord Runciman v r. 1938 vůči československé vládě, když tenkrát věnoval čas a pozornost stejným způsobem - henleinovcům. Aneb: "Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá".

Před takovými způsoby se nemůže klanět žádná rozumná vláda suverénního státu.

Freeeurope

__________

Reagují na fórech někteří čtenáři i vtipně:

Na ulice wyszły togi, stalinowskiej kasty złogi. Wysiłku włożyli wiela - w miejscu Moskwy jest Bruksela.

(Do ulic vyšly taláry, stalinské kasty sedimenty. Úsilí vynaložily přehršel –  místo Moskvy - Brusel).

Freeeurope

_____________________

_____________________

 

 

 

Komentáře  

0 # Ing. Jiří Fiala 2020-01-11 21:25
Tak mě napadá, že Tomáš Novosad má vskutku příznačné a vhodné jméno - a k polským sadovníkům dobře zapadá... :-)
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-01-11 23:53
Sadovníci

..co udělá ten nenápadný ocásek pod a! Ve skutečnosti justice je polsky sądownictwo, a s ocáskem dole se čte jak jakési -on, čili sondovnictvo, ale se sondami to taky nemá nic společného, protože to -on se vyslovuje nosem a to -n na tom konci je něco mezi -n a -u, takže pro mluvčího češtiny výslovnost opravdu nezvyklá, nesnadná. Na vlajky EU se podařilo dostat údajně cca 15000 osob, ale voličů Práva a Spravedlnosti je 8 milionů...i poté, co v r. 2019 zvítězila v parlamentních volbách výrazně podruhé.

Svou nadutou primitivnost i aroganci ukázala předsedkyně NS Gersdorfová v jednom ze tří největších německých deníků - v Die Welt. Tomuto deníku prohlásila o premiéru Mowawieckým (doslova), že snad byl vychováván komunistickými učitelkami v mateřské školce. Komentáře netřeba.
Snad jen k historii premiéra Morawieckého a Gersdorfové:
Premiér Morawiecki (*1968) je synem nedávno zesnulého Kornela Morawieckého (*1941), činitele demokratické opozice z dob PLR, zakladatele i vedoucího Solidarity Bojující - (ta reprezentovala síly autentické protikomunistické opozice - na rozdíl od uměle komunisty vytvořené opozice, reprezentované estébákem WaŁęsou), Gersdorfová (*1952) je původem zasloužilá soudružka, aktivistka PSDS (Polské sjednocene dělnické - čili komunistické strany), oblečená do taláru Státní radou komunistické PLR.

Freeeurope
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-01-12 11:08
20 let od vzpoury vězňů

ceska-justice.cz/.../...

Jedním z důvodů nespokojenosti odsouzených byl nový zákon o výkonu trestu, který zpřísnil vězeňský režim. Uložil například vězňům, že musejí uhradit svůj pobyt ve vězení. Omezil také počet balíků, které mohou dostávat. Další příčinou byla přeplněnost věznic a špatné sociální podmínky.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-01-12 11:08
Ombudsmanka Šabatová: Můj zástupce Křeček nehrál férovou hru

www.forum24.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-01-12 11:09
Vládnoucí holding trapně pohřbívá Válkovou, kterou dříve vynesl do jejích funkcí
www.forum24.cz/.../
___________
Kdy pohřbí taky Babiše, který má tytéž problémy, ovšem na druhou ?!!
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-01-12 11:10
Tzv. ochranný dohled s prokurátorským dozorem :

Po Pavlovi nám zbyl rozbitý kufr… Vzpomínky Jiřího Wonky, kterému komunisté uštvali bratra

info.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-01-12 11:11
Badatelé chtějí nové norimberské procesy, tentokrát pro komunisty. Národní legislativy na ně nestačí, argumentují

ct24.ceskatelevize.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-01-12 11:12
Procházím i jiná česká, polská, i nakonec německojazyčná fóra…a vidím, jak reagují ruští trollové, přímo úderky, na pravdivé informace o Polsku. Nápadnou je časová koincidenci jejich aktivit s Putinovými kecy o tom, ž II. světová válka začala Mnichovem a polskou účastí na Hitlerově kořisti… A stejně tak s aktivitami Jourové proti Polsku. Tenhle vadný krok Beckovy politiky Bohužel je hodně zneužíván. Ale o tom jsme psali při nějaké příležitosti tuším loni (nebo už předloni?)

V těch soudech jde o hodně. V dubnu by jmenování nového NS končila období mocenských pák komunistů a postkomunistů. A nejde jen o vnitropolskou záležitost, v pozadí je i snaha Ruska změnit velmocenskou rovnováhu v Evropě - reformou soudnictví by zmizla z povrchu země jejich zbraň proti vlasteneckému prozápadnímu protikomunistickému establishmentu, jenž se pomalu ale s jistotou v Polsku restauruje a upevňuje, a díky Bohu! I já v něm spatřuji naději, inspiraci, pro řadu evropských národů na všechny strany od polských hranic.
Soudy např. kryly generály Duszu a Pytla z generálního štábu, chycené in flagranti s rezidentem GRU blízko zóny Kaliningrad. Vynášeli vojenská tajemství NATO. Proti současné vládě se využívalo leccos, třeba i nespokojenost malých obchodníků s tím, že současná vláda opět nechala hraniční kontroly – předtím postkomunistická vláda ustanovila volný pohyb bez víz pro obyvatele Kaliningradského obvodu a sousedních polských okresů. To otevření hranice vyhlásili postkomunisti po atentátu na prezidentské letadlo u Smolenska 2010 - to bylo velmi nebezpečné pro celý Západ, protože Rusům byla dána šance posílat tímto kanálem do světa ILEgály (tj. stáda agentů s falešnou civilní identitou, i dokonce polskou, německou atp. USA o tom tehdy nevěděly!)
Pak jde o politické procesy do r. 2015, kde se snažila postkomunistický vláda kriminalizovat činitele PiS ...to je případ varšavského soudce Igora Łączewského - samozřejmě, že včera šel v prvních řadách a hlásné trouby ruských vlivových agentů jako NY Times, či CNN, nebo Süddeutsche Zeitung apod.jej oslavovaly..
Jak jsem včera ukázal tou větou Gersdorfové die Weltu o Morawieckim:Komunisté se prohlašují za bojovníky za demokraty a osobnostem dnešní vlády připisují i komunistickou minulost, prostě o bílém řičí, že to je černé, a o černém, že to je bílé. Kdyby nějaký německý soudce řekl třeba o Merkelové do televize řekněme americké FOX něco takového, jako souška Gersdorfová die Weltu o Morawieckim, jde bručet podle několika paragrafů německého tr. Zák. nejspíše i na více než 5 let natvrdo...Sputnik, TVN, to jsou media v náhradu za vykřičené ruské televize Russia Today. Bohužel hloupí lidé, věřící ještě TVN, taky existují.

Zajímavou včera byl vedle soudců ještě demonstrace LGBT na jejich podporu....To bude působit dost kontraproduktivně.

Freeeurope.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-01-13 19:06
Revolta komunistických reziduí v polské justici proti polské vládě pokračuje. Bude jí podporovat Evropský parlament?

Gersdorfová nezveřejní soudce Nejvyššího soudu, jmenované za éry PLR.

Odmítá argumentaci Kamila Zaradkiewicze. Bude podáno odvolání.


wpolityce.pl/.../...

To se dalo předpokládat! Předsedkyně Nejvyššího soudu Gersdorfová nadále prohlašuje za platné své rozhodnutí odmítnout vydat soudci Občanskoprávní komory Nejvyššího soudu K. Zaradkiewiczowi seznamy soudců Nejvyššího soudu, jmenovaných za éry PLR.

V kuriózní odpovědi tvrdí, že neústavní jmenování Státní radou PLR nemá pro nezávislost a apolitičnost dnes soudících soudců význam. Zajímavé je, že soudce soudící dnes v Disciplinární komoře paní předsedkyně neuznává, a tvrdí, že Zemská justiční rada, která je doporučila, je orgánem zbaveným nezávislosti.

Kamil Zaradkiewicz se ve svém návrhu odvolával na zřejmý společenský zájem, ale Gersdorfová se z možných interpretací formálního zveřejnění „Zaradkiewiczova seznamu“ vystrašila. Soudce byl tímto nucen tento seznam soudců zpřístupnit ve svém vlastním zájmu.

V odůvodnění Gersdorfové, které prof. Zaradkiewicz dnes zveřejnil na sociálních sítích, se dočteme, že: Navrhovatelem představené zdůvodnění pro zpřístupnění žádané informace veřejnému zájmu se zakládá na zevšeobecněných tvrzeních, a chyběly důvody k jejich úřednímu přijetí, protože pan Zaradkiewicz má možnost budoucího využívání jím požadovaných informací s cílem vykonávání vlivu na nápravu fungování Nejvyššího soudu, či justice vůbec.

Odůvodnění Gersdorfové budí pochybnosti v kontextu očividných podnětů, kterými se prof. Zaradkiewicz řídil, a které zahrnul ve své argumentaci i předsedkyni Nejvyššího soudu. Soudce se totiž odvolal na známý rozsudek Evropského soudního dvora z 19.11.2019. Prof. Zaradkiewicz k tomu napsal:

Z obsahu b. 153 zdůvodnění rozsudku Evropského soudního dvora vyplývá potřeba zjištění všech podstatných okolností, které mohou vzbudit v přesvědčení osob odůvodněné pochybnosti, pokud jde o nezávislost soudu, a tedy mohou mít vliv na posouzení nezávislosti a nestrannosti. Proto ve zvláštnosti podstatné mohou být také okolnosti soudců, kteří dnes soudí na Nejvyšším soudě, jmenovaných poprvé v PLR. Přiložené údaje jsem získal z Ministerstva spravedlnosti. Mimo to jeden dnes soudící vojenský soudce byl jmenován Státní Radou PLR (údaje jsem získal z Ministerstva obrany).

Výše uvedené spojitosti prof. Gersdorfová nevidí.

S rozsudkem ESLP z r. 2019 nakládá selektivně a účelově. Podle I. předsedkyně Nejvyššího soudu se rozsudek Tribunálu z Lucemburku týká jen Disciplinární komory Nejvyššího soudu!

Interpretace tohoto typu je důkazem, že prof. Gersdorfová i další představitelé soudcovské „elity“ si vybírají z rozsudku jen ty zápisy, které se jim „hodí do krámu“.

Tolik portál wpolityce.pl dnes.

Z dalších zpráv: Evropský parlament ve Štrasburku dnes (13. ledna) odmítl návrh Evropských konzervativců a reformátorů, seskupení, do něhož patří i strana Právo a Spravedlnost, ve věci debaty na téma právního stavu ve Francii.

Dopis polských europoslanců Beaty Kempové a Patrika Jakého adresovaný Jourové jsme v této věci přinesli o víkendu v překladu na těchto stránkách podali v plném znění.

Evropský parlament v nejbližších dnech má vyslat Polsku rezoluci požadující okamžité zrušení Disciplinární komory NS(!).

Také má být hotov posudek Benátské komise, o jejímž počínání vůči polské reformě justice jsme informovali v minulých dnech. Pikantní skutečností je, že jejím sekretářem je Rus. Tedy Putin ve spojení s Evropským parlamentem chtějí snad poroučet Polsku, co smí a nesmí?

Rovněž podezřelým je rozhovor senátora Grodzkého, jenž celou tuto protipolskou akci vyvolával na zahraniční scéně – ve spolupráci s Jourovou jako komisařkou EK.

Freeeurope
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-01-13 22:15
Sadovníci - uctiví služebníčkové mocných...

President, zvolený plebsem, si o vás může říkat, co chce. Může i lhát, zákony proti lhaní nemáme, takže tím nic neporušuje... Takový hnůj vydal OS pro Prahu 1.... !!!

A co třeba dobré mravy, důstojnost úřadu i země ?!!!


seznamzpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-01-14 20:10
Ochranný dohled byl peklo, zničil Magora...
____________
Jeho autorka dnes "pečuje o lidská práva" v Burešově vládě...
Větší absurdity aby pohledal...

Stárek: Ochranný dohled byl peklo, Magora zničil, být sám sobě bachařem bylo těžké

video.aktualne.cz/.../...

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.