Volba ombudsmana

ukazuje ubohost politické scény a naprostou absenci osobností. To, ostatně, již tradičně - a ve všem...

Poslankyni ANO Helenu Válkovou dohonila její minulost, a tak nakonec z kandidatury odstoupila sama. Mimochodem, její několikeré reakce, které k tomu měla, ukázala, že opravdu ombudsmankou být nemá, i kdyby článku s Urválkem nebylo - a že jí chybí nejen osobnostní síla bojovat se zlem, ale i naprosto základní politická orientace. 

Ostatně, to platí o bývalých komunistech obecně a stoprocentně, takže pokud bychom chtěli shrnout jejich obecně platné vlastnosti či znaky, asi bychom snadno došli k tomu, že to jsou obecně slabé osobnosti, neschopné čelit davu, natož davovému omylu,  ale toužící po značné kariéře za všech okolností (a tedy i za všech režimů), k čemuž jim napomáhá také vytrženost z tradice, neznalost historie a neznalost reálií vlastní země, někdy až naprosto zarážející. 

Jestliže pí Válková říká, že nevěděla, kdo je Urválek, když ten kompromitující článek psala, tak také říká, že nevěděla - a to jako právnička (!!) - vůbec nic o padesátých letech a monstrprocesech s nimi spojených, tedy že je hluchá a slepá ve vlastní zemi, a především pak slepá k zaviněnému lidskému utrpení. Utrpení, zaviněnému zneužíváním justice a justičními vraždami. 

Jestliže Urválka označil i president Zeman za jednu z nejodpornějších osob komunistické justice - a Válková o něm ve svých 27-ti letech, jak sama říká, nic nevěděla - pak je to totéž jakoby současní Němci v životě neslyšeli o Adolfu Hitlerovi a pokud by narazili na jeho literární veledílo, směle by je presentovali coby výkvět německé literatury. 

Agent Babiš nám tak jenom říká, z jakých třtin ve větru se skutečně skládá jeho strana - a že žádnou osobnost v ní hledat nemá skutečně žádný smysl. Taky - co by kdo čekal od estébákovy všezahrnující všestrany. Jak to jeden hudební skladatel výstižně nazval jediným slovem : Everybody… 

Válková je tedy z obzoru, ovšem další kandidáti vzbuzují rozpaky nemenší, byť z jiných důvodů nežli Válková. 

Oba jsou také výrazně mladší, takže se v éře komunismu nestihli dostatečně zkompromitovat. Jediné, za co tomu ovšem vděčí, je opravdu jenom jejich věk, nikoliv osobnost. I když i ta je jiná než u Válkové. 

Tak tu máme - nově -  poslankyni ČSSD a bývalou ministryni školství Kateřinu Valachovou. Nám, i našim čtenářům dobře známou už 11 let. 

Ano, právě před 11-ti lety, skoro na den přesně, se začala ucházet tehdy o místo ředitelky ÚMPOD, uvolněné psychopatkou Lenkou Pavlovou, kterou zlikvidovaly blokády našeho sdružení v lednu 2008 ( http://www.justicetv.cz/mozaika/lenka2.htm ) - a o uvolněné místo o rok později začal být akutní zájem, mimo jiné právě ze strany Kateřiny Valachové. 

Jenže, problém nastal, když našim stránkám kdosi zaslal její jen pár let starou fotku z erotických stránek, kdy byla skoro nahá v póze, aby byla dobře vidět ňadra - a když se ta fotka dostala na naše stránky a porovnala se s její fotkou z universitního tabla, prakticky okamžitě ze serveru zmizela - a následně i velmi rychle stáhla Valachová svou kandidaturu. 

Aby se jen o pár let později objevila - coby nenahraditelná kandidátka ČSSD na post ministryně školství. 

Šťastná to ČSSD - a šťastní její kandidáti !! Je to totiž tak zoufalá strana, že pokud umíte číst a psát a jen trochu se usmívat do kamer, neváhejte a vstupte do ní, funkce ministra nebo něčeho podobného na zhruba stejné úrovni zaručena do dvou let !! Ti důchodci a personál ústavů, co donedávna masově volili ČSSD, jako skoro její jediní voliči (a dnes stejně masově volí ANO) vás do ní dostrkají a dokud bude mít ČSSD aspoň oněch 5%, aby se dostala do parlamentu, každý vítěz voleb o ni bude stát jako možného koaličního partnera - protože má stále pověst demokratické strany. 

A při tak slabé konkurenci - to by v tom byl čert, aby na vás nějaké to místečko nevyzbylo. 

Nevím, jestli erotická minulost Valachové, vystupující tehdy pod jménem Lynda, jí zaručí úspěšnou funkci ombudsmanky - ale rozhodně vím, že od doby, co se přeci jen prodrala do vyšší politiky, nic a nikde zásadního, ani pokrokového neprosadila ani ona, ani její strana. 

Je jen - dobře - do počtu, a to, bych řekl, je na ombudsmanku trochu málo. 

_____________

Náš admin trochu zapracoval - a tohle je výsledek : Lynda : 

https://wayback.webarchiv.cz/wayback/20100707132544/http://www.k213.cz/start.php?act=read&art=1238


https://wayback.webarchiv.cz/wayback/20100707105411/http://www.k213.cz/start.php?act=read&art=1243


https://wayback.webarchiv.cz/wayback/20100707104255/http://www.k213.cz/start.php?act=read&art=1275

 

_____________

A konečně tu máme - posledního - a to senátního - kandidáta - JUDr. Víta A. Schorma (Pí Pekarová ho ještě ani dnes nezná natolik, aby dokázala správně vyslovit jeho jméno - a říká mu Schrom). 

A u něj bych se chtěl zastavit především, resp. on je ten hlavní důvod, proč tento článek píši. 

Současný i bývalý vládní zmocněnec pro záležitosti ECHR, resp. ESLP, chcete-li to v češtině. 

Osobně se domnívám, že pokud někdy Senát naprosto selhal, pak je to právě tady. 

U Schorma sice nelze namítat nedostatek kvalifikace, ani chabost vystupování, ba ani nedostatek rozhledu, ten on jistě má - má i profesionální vystupování, zná dobře několik jazyků, francouzštinu od ESLP pak především - v tomto směru žádná námitka - přesto jedna by tu byla, a to zcela zásadního charakteru. 

Bezcitnost. 

Studený, ryze formální úředník - který léta zastupoval stát - tak, aby neprohrál. 

Dělal to, podle mého názoru, asi dobře, alespoň po právní a faktické stránce. 

Za to zaplatil pro politika dosti vysokou daň : Absolutní otupělostí k lidskému neštěstí a k lidským citům. 

Na svém místě je asi v pořádku, tam se to vyžadovalo a vyžaduje i nadále - alespoň ve státě, jemuž na jeho mezinárodní pověsti nikterak nezáleží - jiným vhodným místem by byl třeba šéf exekutorské komory, namísto Plášila - je to prostě typ, který by klidně, s koženým obličejem a bez hnutí brvy, přerušil smuteční obřad, nechal úředně otevřít rakev a vytrhat nebožtíkovi všechny zuby se zlatými korunkami - protože holt má platný a řádný exekuční výměr - a nebožtík holt kdesi cosi dlužil... 

Všechno - absolutně korektně a po právní stránce správně, možná i přesně - jen by se z něj všem přítomný zvedal žaludek a chtělo by se jim akutně zvracet. 

Asi právě to, co má na mysli ustanovení o dobrých mravech, o kterých naše soudy tak zoufale nechtějí slyšet - ač je platným právním řádem zcela protkáno. 

Protože jsem viděl vystupovat p. Schorma ve Štrasburku, i - a hlavně - četl nejedno jeho stanovisko ke stížnostem rodičů ve věci dětí - vím, o čem mluvím. 

Celá léta zastupoval stát proti občanům - a teď to má být naopak ? Má zastupovat občany proti státním orgánům ? 

Osobně si to vůbec nedovedu představit. 

Pokud páni senátoři ano, pak jim gratuluji. K totální ztrátě úsudku - a získání totální bezcitnosti zhruba na Schormově úrovni. 

Věřím, že pod tímto návrhem budou podepsáni především senátoři jako p. Canov z Chrastavy, pro kterého je bezdůvodné zatýkání nevinných občanů jen běžnou rutinou, která žádnou zvláštní pozornost nezasluhuje, jak mi to sám napsal. 

Jestli měl být Senát jakousi mravní nadstavbou nad převážně diletantskou a zprofanovanou Sněmovnou, jak se sám rád presentuje a jak by asi chtěl, aby byl veřejností vnímán - pak právě tímto krokem dokázal, že buďto o právním světě vůbec nic neví, anebo nabyl bezcitnosti a mravní zprofanovanosti takového druhu, že článek Válkové, starý skoro 50 let o prokurátorském dozoru, je oproti tomu nevinným čtením Ovčí babičky dětičkám na dobrou noc. 

Napadá mě, že ač k Otakaru Motejlovi mohl mít leckdo různé připomínky, přesto - funkce ombudsmana mu byla funkcí šitou na tělo. 

A po něm pak už - nikdo

Asi jako funkce presidenta téhle republiky, šitá na míru akorát Masarykovi. A po něm pak už - NIKDO

Nevím, nakolik znají senátoři Valachovou a Schorma a jejich temné stránky - my ale ano. 

Zatímco Babiš zjevně v justici vůbec netuší, která bije - a vůbec v tom není sám - stačí si vzpomenout na ryšavce a spol. z Letné - tak my, za těch už brzy 16 let existence sdružení - ano. Do detailů.

Ach, jo !! Když my je opravdu všechny tak dobře, většinou osobně, známe !! 

Bohužel. 

_______________

_______________ 

Jeden z ohlasů po zveřejnění : 

 

Dobrý den pane Fialo,

rád pročítám Vaše webové stránky a moc se mi líbí článek o Ombudsmanovi , ale chybí Vám tam jeden kandidát a to advokát Jan Matys. Jeho jméno sice není nikde slyšet , ale to bude asi proto , že už je jasné kdo to dostane.

Přeji mnoho úspěchů.

Martin

________________

________________

Komentáře  

0 # Saxána 2020-01-13 08:52
54:00 ceskatelevize.cz/.../...

Nutně DVA kandidáty navrhuje prezident jako suverén.
Nemyslím si, že Sněmovna "volí z toho, co dostane". Sněmovna si na 2 kandidáty prezidenta a 2 kandidáty Senátu musí POČKAT. A kandidát je ten, kdo má vůli kandidovat. Jde o JINÝ proces, než jsou občanské volby (kdy nevadí, když někteří z kandidátní listiny jsou vyškrtnuti či sami odstoupí).
0 # Saxána 2020-01-13 08:54
Zákon o Veřejném ochránci práv - spadá do práva veřejného. Volba ombudsmana je tudíž podmíněna tím, co PŘIKAZUJE❗️ zákon. Poslanecká Sněmovna volí - AŽ má na výběr -správný počet kandidátů /volitelných do Senátu/. Např. prezident navrhne tytéž DVA❗️ kandidáty jako Senát.
-------------------------------------------------------------------------------
§ 2 (1) Ochránce je volen Poslaneckou sněmovnou na funkční období šesti let z kandidátů, z nichž po dvou navrhuje prezident republiky a Senát; shodné návrhy jsou přípustné. Ochránce může být zvolen pouze na dvě bezprostředně po sobě jdoucí funkční období.

Ochránce je volen Poslaneckou sněmovnou
na základě n á v r h Ů subjektŮ uvedených v odst. 1.
Různost subjektů má zaručit větší nezávislost a rozmanitost návrhů. /viz důvodová zpráva k zák./
0 # Saxána 2020-01-13 08:57
Singular či plural v zákonech veřejného práva je příkazem.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-01-13 13:22
Ahoj Jiří,
Motejla nechválil ani Evžen Voleský. Nabízel nám tehdy i zapůjčení bílé rakve a umístění před budovou ombudsmana.
J.K.

Dobrý den,
pane Komárku zasílám Vám upřímnou soustrast nad ztrátou Vaší milované dcery.
Jako otec osmnáctiletého syna se kterým nemám díky justiční mafii kontakt od roku 1996 s Vámi plně soucítím.

Některé Vámi jmenované osoby figurují i v mém případu:
JUDr. Rychetský - zamítl ústavní stížnosti proti zákazu styku, JUDr. Motejl - kryl nekalosti a protiprávní jednání soudců podílejících se na převýchově mého syna atd.

Jsem majitelem pohřebního ústavu v Brně - pokud byste potřeboval nějakou radu v tomto oboru, můžete se na mě obrátit.

Rád bych se s Vámi někdy osobně setkal.

Evžen Voleský Brno
___________
Já jsem ho přímo nechválil, i já o něm slyšel mnoho negativního. Ale z těch, co tam byli, přeci jen - asi nejlepší. O něco se snažil, dokonce si vzpomínám, jak se mi úporně snažil dovolat, když jsme mu tehdy něco poslali - a to, prosím, osobně !! Úplně mi tehdy vyrazil dech, když jsem zvedl telefon - a on tam. To už se dneska nestane.
Říká se, že byl advokát disidentů, taky se říká, že byl současně konfident a že je zrazoval - čert ví. Mimochodem, pokud vím, zastupoval tehdy i p. Duse. Ale měl docela respekt - a - jak říkám - aspoň se snažil. :-)
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-01-13 13:32
Ombudsman Motejl je jedním z hrobníků mé dcery Jany. Řešil moji stížnost na OPD Chrudim, /v Chrudimi OSPOD nemáme/, z jejichž řešení se tehdy vyvlékla Šabatová a odmítla ji řešit i její nástupkyně Seitlerová, autorka zákona o domácím násilí.

Případ řešil Motejl a neshledal pochybení OPD, řídil se přiblblými výmysly opatrovnické mafie.

Po sebevraždě Jany byla vedoucí OPD zaskočena Tvojí přítomností.

Od roku 1989 nám tu vládne mafiánská pakáž, která si všude dosazuje své lidi.

cs.wikipedia.org/wiki/Otakar_Motejl.

Jak včera řekl Zeman, Valachová je mladá, a tudíž se nemohla zaplést s minulým režimem.

To, že je bezcharakterní a křivá jak turecká šavle, nevadí.

cs.wikipedia.org/wiki/Kateřina_Valachová

Schorm zahrál pod koberec moji stížnost u ESLP.
J.K.
__________
Zdaleka nejen Tvou. Všech ostatních. Třeba i McCraee. Čím větší průser pro stát (alias českou justici), tím úpornější snaha, aby to ESLP vůbec neprojednal.

A tak ten pak "řeší" takové důležitosti, jako když 10x trestanýmu Cikánovi nevymění v cépézetce papírový prostěradlo. :eek:

Na tom stojí lidská práva v Evropě... :lol:
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-01-13 14:20
NSS: Státní zástupce může odmítnout pokyn nadřízených, pokud není přesvědčivě odůvodněný

ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-01-13 14:21
Nebořit fungující (nad návrhem změny prvostupňového kárného soudu)

ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-01-13 14:23
Zákonný soudce s ručením omezeným aneb manipulace přikrytá Ústavním soudem

ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-01-13 16:52
DOPORUČENÍ ČTENÁŘŮM (z Polska) :

Doporučuji ke zhlédnutí našim čtenářům :

Televizní pásmo polské veřejnoprávní televize, věnované nejvíce kontroverzním soudním procesům v Polsku.

Má titul "Kasta", a vysílat se bude od pondělí do čtvrtka na kanále TVP INFO ve 21.30. Český divák jej může sledovat pomocí internetu live na

www.youtube.com/user/YTtvpinfo ;

tvp.info/ .

Diváci v příhraničí s Polskem jej mohou shlédnout i v televizi, mají-li na Polsko anténu, v televizi lze kanál TVP INFO sledovat bezplatně i přes satelit, ovšem to musí být satelitní parabola na satelitní pozici Eutelsat Hotbird 13°E, kterou běžně nemají čeští a slovenští uživatelé instalovánu, neboť z ní není šířen žádný český/slovenský program.

Freeeurope
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-01-14 18:06
Cyklus programu „Kasta“, jehož shlédnutí v polské televizi TVP INFO jsem doporučil čtenářům v nedávných dnech - začíná prvním dílem opravdu v pondělí, ale 20. ledna! Tedy vysílán bude od 20.1. Hodina pořadu zůstává. Omlouvám se tímto za nepřesnost. Dodat mohu, že už pouhé oznámení tématu vyvolalo u "kasty" velké emoce.
Představme si, že by v ČR zvítězila opravdová konzervativní prokřesťanská pravice - a takový cyklus by se rozhodla vysílat ČT24 na základě archivu K 213!

Freeeurope
_____________
No, tak to by Sváček s Vávrou spolkli i lžičku :-) , a ne jen že by jim na dlouho přestalo chutnat.
O to víc by pak zachutnal vězeňský guláš s kolínky. :P
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-01-14 15:50
Valachová teď nechce kandidovat na ombudsmanku. Má rozdělanou práci a váže ji přátelství se Schormem

lidovky.cz/.../...
_____________

Najednou !!

Asi jako před 11-ti lety. Taky najednou "ztratila zájem..."
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-01-14 15:51
Vláda o Válkové nehlasovala, sama odmítá odstoupit :

Válková odmítla odstoupit z funkce zmocněnkyně pro lidská práva. Vysvětlovala ministrům svou kauzu

ct24.ceskatelevize.cz/.../...

Vláda o Válkové nehlasovala, sama odmítá odstoupit

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-01-14 15:53
Kouzlu „černé vdovy“ Aleny Zs. už podlehli i bachaři?! Soudkyně jim veřejně vynadala
blesk.cz/.../...
_________
Tak ať ji vodí výhradně bachařky, ne ?
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-01-14 15:54
Když už je věc mediálně známá, nastoupí "investigativní hrdina" Klíma. J.K.

seznamzpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-01-14 15:55
Europoslankyně Hohlmeierová: Neoprávněně vyplacené dotace musí být vráceny. Bez diskuze

www.forum24.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-01-14 16:15
Funkce ombudsmana je v ČR dobře placená trafika. Ombudsman nemůže zasahovat do činnosti policie, OĆR, nezávislých soudů, nemá pravomoc podávat stížnost pro porušení zákona, tudíž v opatrovnických stížnostech na OSPOD nemůže řešit porušování práv občanů, neboť vše mnohdy předem stačila zakrýt policejně justiční opatrovnická mafie a ombudsman může konstatovat "dobře provedená práce".
Úřad ombudsmana v této podobě je k ničemu, stejně jako IPČR, protikorupční linky MSp či MV. J.K.

cs.wikipedia.org/wiki/Hlavní_strana
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-01-14 18:04
senat.cz/.../...

POZVÁNKA NA 12. SCHŮZI 22. ledna 2020 od 10:00 hodin v Zaháňském salónku, Valdštejnský palác, recepce „C1“
ČAS PROGRAM 10:00 hod. Zahájení 12. schůze výboru a schválení programu

10:05 hod. Senátní tisk č. 166 Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudce Ústavního soudu (prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.) ÚPV, VVVK Uvede: zástupce Kanceláře prezidenta republiky Zpravodaj: senátor Pavel Štohl, místopředseda výboru
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-01-25 12:28
Vážený pane Fialo,

se zájmem občas sleduji Vaše aktivity a velmi si vážím skutečnosti, že jste jeden z mála, kteří nemlčí.
Sám mám velmi omezené možnosti, jsem invalidní důchodce - ale politické dění sleduji se zájmem a
v poslední době mne docela zaráží, že ani naši rádoby investigativní novináři si nijak nevšímají toho,
že poslanecká sněmovna už teď na svém nejbližším zasedání bude volit ombudsmana.

Mám pocit, že je to zase nějaká prazvláštní personální hra, kdy paní poslankyně Válková bude volit sama sebe, a o těch dvou dalších kandidátech se skoro nic neví - asi jsou jen do počtu - a přitom je to
v demokratickém státě docela závažná funkce a mohla by to být i výrazná podpora pro legitimní
zájmy Vašeho sdružení ...

S úctou

Stanislav Rokl, Úvaly

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.