Baxa : Hodný - a zlý...

Typický trik policajtů - na hodného a zlého. Jistě budete znát... Jeden pouští hrůzu a mává pěstmi - a druhý, hodný, přinese kafe a housku se salámem. A tomu druhému se přiznáte.

Anebo - souhlasíte se vším, co chce slyšet...

 V propagandě se používá podobný - leč trochu jiný - trik. Dobře ho ovládá TV Nova. Tak třeba : Přijdou, že natočí rozhovor, nechají vás 20-30 minut mluvit - a vystřihnou si z toho 10 vteřin, když se podvědomě odmlčíte nebo si nemůžete vzpomenout nebo obrátíte oči v sloup - třeba proto, že si nemůžete vzpomenout...

A to pak pustí jako vaši hlavní odpověď.

Prostě - udělají z vás grázla, ačkoliv jste k celé věci zatraceně měl co říci a také řekl.

Takovýchto "dirty tricks" existuje celá řada. Některé z nich jsou jako dirty i zakázané, nebo alespoň nepřijatelné v seriozních médiích. Napadá mě - třeba rozporcování obrazu po desetinách vteřin, a do jedné této desetiny se pustí obrázek něčeho, co autor chce, aby se divákovi zcela podvědomě vrylo do pamětí. Do jejího pozadí.

A pak také existuje ještě jeden trik. K bližšímu přirovnání mě napadá - z války - operace Fortitude, tedy cílové klamání ohledně místa a času důležité vojenské operace. V tomto případě vylodění v Normandii. Kdy se zvolí jeden z nejlepších generálů a umístí se na místě, kde by nepřítel nejspíše čekal útok - aby se pak zaútočilo úplně někde jinde, a s totálním překvapením.

https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Fortitude

V propagandě je velmi účinným trikem, jestliže se sdělí - velmi seriozně - několik informací na cílovou skupinu diváků či posluchačů, které odpovídají jejich představám a očekáváním, čímž si řečník získá jejich důvěru - aby jim pak vzápětí sdělil informaci  zcela nepravdivou, ovšem zásadní, o které autor chce, aby jí posluchač uvěřil. 

Poslechněte si v následujícím vyjádření pořad Jak to vidí - a jak to vidí pan soudce Baxa. Bezesporu, pokud jde o inteligenci a styl vyjadřování , patrně to nejlepší, co současná česká justice může nabídnout.

Ne už tak pokud jde o zásadovost osobnosti a analýzu myšlenek.

Pan Baxa se nejprve zmíní o procesu s omluvou pí Kaslové, vnučce Ferdinanda Peroutky za výroky presidenta Zemana o údajném  článku Hitler je gentleman - jak je nemyslitelné, aby president stál nad zákonem a nad slušností a jak mu jen může projít to, co by běžnému občanovi neprošlo - a také, s jakými nesmyslnými konstrukcemi současná justice přichází - a má, samozřejmě, pravdu.

Tím si  získává posluchače především z pravicové části spektra, protože hlavně asi ti budou znalci a zastánci Ferdinanda Peroutky stejně jako odpůrci presidenta Zemana a velkými kritiky jeho chování.

Pak se zmíní, pan Baxa, o volbě nového ombudsmana.

Přiznám se, že mě nenapadlo - ale je to samozřejmě snadno očekávatelné - že existuje - ba sílí - cílená snaha o to, aby ombudsmanem byla nevýrazná, slabá osobnost - protože ta přece vládnoucím Babišovým koryfejům nebude klást žádný odpor.

Pí Válková takové kvality dozajista splňuje, celým svým životem to plně prokázala. Stejně jako poslušnost k Babišovi.

Přitom posláním ombudsmana je pravý opak - tedy hájit práva občanů proti silnějšímu státu či jeho organizacím. Čili - poslání pro silnou osobnost. A že to musí být osobnost se silnou přirozenou autoritou - protože skoro žádné faktické pravomoci nemá. Jistě. Stoprocentně.

Napadá mě, že takovou osobností mohl klidně být třeba Karel Kryl, kdyby žil, protože o jeho všeobecné morální autoritě neměl pochyb nikdo - a když ho Havel poslal "znovu zpívat", tak dost možná i ze stejných důvodů, jako dnes hledá Babiš slabou kandidátku - tedy aby svou silou osobnosti mocné příliš neohrožoval.

A nechtěl po nich zásadní řešení. Neboť ničeho se nebojí víc. Což byl i případ "disidenta" Havla.

Pro Kryla nebyla práce - ač pro tisíce převlíkačů kabátů byla. A skvělá.

Jedním dechem p. Baxa dodá, že takovými osobnostmi zatím ombudsmani byli...

No - to tedy nevím, a především u té poslední jsem si celkem jist, že to není pravda - a rád bych, aby p. Baxa svoje tvrzení něčím doložil.

Jinými slovy - pravicovému posluchači, jehož důvěru si předtím získal oprávněnou kritikou presidenta Zemana, ba i justice, která jeho spor s vnučkou Ferdinanda Peroutky tristně a krkolomně, s neuvěřitelnými konstrukcemi, vede - nyní pan Baxa - jakoby mezi řečí - vnutí přesvědčení, že i paní Šabatová je silnou osobností, ač pro to nejsou žádné rozumné důvody, natož důkazy.

Střih - jedna desetina vteřiny.

A teď - teď přijde to hlavní. Tedy to, co si měl posluchač - a ideálně pravicový posluchač - odnést z poslechu páně Baxova především : Totiž drtivá kritika polské justiční reformy, její degradace - a současně i jasně naznačená výhrůžka, že ti, co ji chtějí následovat, musejí počítat s restrikcemi, ba i vyloučením z EU. Protože Evropa, jako taková, sdílí jisté hodnoty, se kterými musí každý stát souhlasit, pokud chce čerpat i jejích výhod.

Protože, pozor, každý Evropan má právo, ať už je souzen v kterékoliv zemi, na nestrannou a objektivní justici a nezaujatý soud.

Neboť žije v přesvědčení (kde ho vzal ?) - že justice je nezávislá, víceméně spravedlivá - do té doby, než ji pozná osobně. Tedy, než přijde k soudu s nějakou svou kauzou. Či je tam přijít orgány - i proti své vůli...

Zatímco Polsko prý prokazuje cestu zcela opačnou, kde si vláda dosadila nejprve Ústavní soud, pak Zemskou justiční radu, vyměnila desítky soudců, ostatní, co se nechtějí podřídit, skandalizuje...

A že zrovna dneska o tom pan Baxa mluví... ?!!

Protože zrovna dneska zvolil - prý pravicový - Senát soudce Šámala do Ústavního soudu. A kdo ho tam navrh ´?!! No, přeci - hradní rudoch Zeman.

Dovolím si malý - leč velmi názorný příměr :

Šámal byl doteď předsedou Nejvyššího soudu. Před ním byla touto předsedkyní pí Brožová. Rozdíl mezi nimi byl výrazný a na první pohled zřejmý.

Brožová - nekomunistka, právnička bez komunistické minulosti a zatížení.

Šámal - pravý opak.

Brožová - odešla z funkce předsedkyně NS během jediného týdne - prakticky ze dne na den - v lednu 2015. Ne na Ústavní soud, ale do důchodu.

Prý - mimo jiné - i z věkových důvodů... Ona sama se k důvodům a okolnostem svého odchodu z NS nikdy nevyjádřila - ale řekl bych : Radši. Protože zná druhou stranu a ví, jak má dlouhé prsty a jak je mstivá. I vůči ostatním členům rodiny.

Šámal je dnes o dva roky starší než byla Brožová tehdy, když odcházela - ale na Ústavní soud je kupodivu mladý dost. Dokonce na celých příštích deset let...

Přitom v čem spočívá jeho přínos právu - ví asi jen on sám, a možná ještě hradní rudoch - a prý pravicoví senátoři, co ho tam klidně pošlou.

Takže která vláda si účelově obsazuje Ústavní soud ?? Která vláda drží občany v naivní - a věru hloupé - představě, že žijí v zemi s nezávislou justicí - a ještě různí hlupáčci z církevních fakult chodí veřejnost v tomto utvrzovat a balamutit na Letnou - že když přijdou před soud, setkají se s rovným a nestranným vyřízením věci podle zákona, padni komu padni ??

Naše vláda, nebo polská ??

Už dávno jsem uvažoval o tom, že bychom si měli dát do vínku sdružení heslo - ani ne tak o tátech a jejich dětech - ale o tom, že kde právníci končí, my začínáme...

Kolik lidí už za námi, i za mnou osobně, přišlo s prosbou o pomoc, s tím, že je předtím zastupovali tři - čtyři právníci, a nic pro ně nedokázali udělat ??

A kolik takových lidí za mnou poslali právníci sami ?? Tehdy, když - a zejména v přednastavených opatrovnických sporech - vystříleli veškeré právní patrony, nebyly jim k ničemu, soud na ně vůbec nereagoval - a pak nešťastníky poslali za mnou, že jestli my s tím nic neuděláme, tak už nikdo ??!

Konečně, jak já sám jsem třeba poznal Luboše Pateru ??

No, tak, že při zjevné nespravedlnosti probíhajícího opatrovnického sporu jsem běhal od jednoho státního orgánu k druhému, samozřejmě nikdo nic nemohl dělat a do ničeho nesměl zasahovat - až mi jeden senátor dal telefon na Luboše Pateru. Neprávníka, obyčejného otce, poškozeného justicí - který tou dobou už měl u soudů větší pověst než renomované právní kanceláře .

A do pár let jsme to pak byli my. K 213.

Neprávníci, co znají především opatrovnická řízení, postupy v nich - a především umí prosazovat zájmy dětí lépe než naprostá většina profesionálních právníků, kteří - jediné, co obvykle umí - stejně jako soudci - je zjišťování výše platu a výpočty výživného.

Tedy výchova příští generace, zredukovaná na to nejméně potřebné, co dítě ke zdárnému vývoji potřebuje - výživné.

Ve všech těchto případech - otevřené přiznání oficiálních orgánů k naprosté bezmoci a neschopnosti - tam, kde zasahovat mají - a přenesení nápravy na prosté občany, laiky, bez prostředků a potřebných pravomocí,  s tím, že ti se nemusí tolik bát ani o místa, ani o platy - a pokud si zachovali základní křesťanskou morálku a schopnost logického uvažování, mají mnohem lepší výbavu pro rozeznání spravedlnosti, než dnešní absolventi právnických fakult.

O které vládě tedy p. Baxa mluvil, když hovořil o zmanipulované justici s nerovným přístupem ke stranám, ovlivněné vládním přáním ?

A to se ještě nezmínil o typicky přednastavených sporech občana se státem, a především pak sporech za justiční pochybení… Kde jsou soudci, a nejen ti,  zjevně povyšováni podle toho, jak rychle a jak rázně se žalobami občanů zametli, samozřejmě bez provádění jakýchkoliv důkazů, neboť i ty jsou zcela nežádoucí. Vlastně - ty především...

Opět, krásný příklad "nezávislosti justice" poskytli sami chvilkoví organizátoři mítinků na Letné, když demonstrovali prý za udržení nezávislosti justice (od jednoho ministra, dosazeného Babišem, ke druhému) - a ta se jim hned vzápětí odvděčila zastavením trestního stíhání defraudanta...

 Koho tedy chce pan Baxa přesvědčit - a jak je vůbec možné, že s takovouhle justicí, kterou tady máme, nezavedla EK dávno řízení proti České republice ??

Na to bych od pana Baxy slyšel odpověď daleko radši a daleko naléhavěji - než pohádky o zmanipulování polské justice pravicovou vládou a prý ohrožení právního státu v Polsku.

No - a závěrem zbývá rozlousknout oříšek, totiž zda tyto nesmysly šíří pan Baxa cíleně a vědomě - a tedy s použitím těchto "dirty tricks" - viz úvod - anebo ne, protože pak by tu byla ještě druhá možnost : Totiž že je sám přesvědčen o tom, co říká.

A protože jsou to skutečnosti zjevně protichůdné a navzájem si odporující, pak to má jediné vysvětlení - totiž marxistickou dialektiku.

Aneb - naše staré známé : Bývalý komunista, vzdor vší inteligenci a vyjadřovacím schopnostem - je jako bývalý černoch.

__________________

__________________

 

https://dvojka.rozhlas.cz/josef-baxa-urad-ombudsmana-laka-karieristy-politici-nestoji-o-osobnost-ale-o-8141589

 

 

________________

________________

Komentáře  

0 # Ing. Jiří Fiala 2020-01-29 22:05
Stát ji připravil o rodiče, vysoudila přes milion
novinky.cz/.../...

„Když jsem přišla k soudu, soudce mi řekl, že jsem v právu, že vidí to pochybení, ale procesně nemám bez zákona šanci uspět, a že je to předem prohrané,“ vzpomíná. Setkávala se zejména s neochotou řešit její případ. „Všem to bylo jedno, když se jich to netýkalo,“ shrnuje jednání s úřady i řadou politiků.

___________

Dovoluji si upozornit nastupující generaci soudců, ale i všech občanů, že podaří-li se jednou, v dohledné době, prosadit právní stát i u nás, tak se budoucí český daňový poplatník nedoplatí... :-?

Dnešní stát - tedy soudci - připravují denně tisíce dětí o jednoho, nebo i oba z rodičů - takže při tomto odškodném, můžete už teď začít šetřit... :o

Anebo : Souhlasit s přijetím zákona o zabavení majetků soudců, kteří se podíleli na perzekucích občanů, jako jistotu na budoucí odškodné. A prevenci proti opakování těchto zvěrstv. :eek:
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-01-29 22:09
Letem Polskem dnes ...aneb co tají česká media :

...Polští poslanci z řad "totální" opozice v Radě Evropy hlasovali pro vyjádření nespokojenosti s polskou reformou justice společně s reprezentanty samého Putina! Situace tedy pro občany Polska šok, i když ne zase tak pro všechny. Každá hůl má ovšem dva konce: Tímhle aktem není pochyb o tom, jakou cenu má neustálé ujišťovaní v mediích (a la Wyborcza nebo televizi TVN) o tom, že smyslem jejich aktivit je dobro Polska (nu což, nežvanili po srpnu 1968 také signatáři zvacího dopisu Brežněvovi, domáhající se ruského vojenského zákroku proti prý kontrarevoluci, že konali v dobro Československa?).

Na tom zasedání Rady Evropy řečnil RUSKÝ senátor Aleksandr Baškin, jenže na Parlamentním shromáždění Rady Evropy řekl: "Vláda má chránit nezávislost soudů" a "Rusko v tomto úsilí bude Polsko podporovat (!)". Občané Polska - v rozhodné většině - jsou si velice dobře vědomi, jak "dlouhá" je v Rusku demokratická tradice, a pokud jde o soudy, to už vůbec. :-)

(Zdroj: polskaniepodlegla.pl/.../...
Z textu vybráno jen to podstatné.).

...Ústavní soud Polska suspendoval rozhodnutí Nejvyššího Soudu: Kompetence soudce jmenovaného prezidentem na návrh současné Zemské justiční rady nelze omezit; rozsudky, vydané senáty, v nichž zasedali takoví soudci, jsou závazné. Pozdrženo je vykonávání usnesení s tím spojených komor Nejvyššího Soudu u 23. Ledna a to ode dne vydání, až do rozhodnutí ve věci kompetencí.

wpolityce.pl/.../...

...Jiné téma: Evropská Komise chce žalovat TSEU Polsko za prokopání průplavu Viselskou kosou! niezalezna.pl/.../
Viselská kosa je dlouhý úzký ("kosa") poloostrov, uzavírající Viselský Záliv, v němž je hlavním centrem přístav Elbínek (Elbląg). Lodě plující z Baltského moře do Elbínku musí obeplouvat tuto "kosu" Pilavským průlivem. A ten se nachází na teritoriu - Ruska, tj. Tzv. "Kalinigradského obvodu", tak jak i východní část Viselské Kosy (Mierzeji Wiślanej). Polsko, aby uvolnilo faktickou blokádu Elbínku Ruskem, se rozhodlo vykopat v úzkém místě "kosy" na svém území průplav (dlouhý bude cca 2 km). Samozřejmě Rusko protestuje, a i když členem EU a tím Evropské Komise není....Obrátilo se na EK a ...jak vidět. Zástupným ovšem nikoliv specifikovaným důvodem je - ekologický, což je ovšem nesmysl. Význam není jen vojensko-strategický pro Polsko a NATO, nýbrž dostupnost Elbínku vytvoří další šanci investorům, na rozvoj průmyslu. Elbínek se nachází ve vojvodství Warmijsko-Mazurském, které za postkomunistické minulosti trpělo jednou z největších kvót nezaměstnanosti. Představme si, že by např. ĆR nebo Polsko nebo Rusko chtělo zažalovat Holandsko za vysušení Zuiderského moře (čímž v minulosti získalo další půdu). Samozřejmě, že "totální! Opozice samozřejmě unisono s Ruskem...

Freeeurope

(P.S: Na viselské kose doporučuji - rekreaci v příjemných mořských lázních Krynica Morska. Ze strany zálivu lze vyjet lodí třeba na mezinárodní varhaní festival do historického města Frombork...Nebo písňový festival do blízkého Mrągowa, to už jsou Mazurská jezera, také to není daleko. Za osadou Piaski Krynicy Morské končí civilizovamý svět...)
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-01-29 22:16
Škoda, že ministerstva spravedlnosti, vnitra a další nejsou pro občany této země tak průhledné jako ministerstvo dopravy.

Se stavem české justice a policie se občan této země nesetkává často, s realitou dopravy a kvalitou pozemních komunikací na vlastní oči denně. J.K.

seznamzpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-01-29 22:17
Státní zastupitelství - nástroj policie?

blog.aktualne.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-01-29 22:21
Slovenská policie prohledává domy soudců :

Dříve či později to příjde i k nám. Snad aby si sestavil nezávislou komisi která bude ten filcuňk spolu s policií dozorovat. O.

U některých se na něm rád osobně zúčastním. Už proto, abych si poznal svoje věci...
______________

Mimochodem, jak to, že EK nezavedla disciplinární řízení se Slovenskem, když tam vidí takovouhle skvělou justici... ?? Evidentní grázl a velkomafián propojen až do kanceláře MSp, v podstatě zdáli řídí vyšetřování proti sobě - a tomu říká EU a EK právní stát ?? To je pro ně úplně v pořádku ??
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-01-30 06:58
Jsem přesvědčen, že článek Hitler je gentleman skutečně existoval, říká advokát Miloše Zemana

radiozurnal.rozhlas.cz/.../
_____________
A já jsem zase přesvědčen, že existuje ještě hodně pitomců. Akorát že dřív nepracovali obvykle v presidentské kanceláři.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-01-30 06:58
propagandista Jan Januš


Jan Januš: Šámal bude správným ústavním soudcem, Senát by jej měl schválit

plus.rozhlas.cz/.../

__________
Asi správným pro Januše...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-01-30 06:59
GIBS chce uniformy. Nově má i testovat policisty na alkohol nebo vstupovat do domů

zpravy.aktualne.cz/.../?
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-01-30 07:00
finty novinářů :

Jak si z Aktuálně přispěchali taky praštit

www.ladislavjakl.cz/?p=10509

Když nenávidíš, není co řešit

www.ladislavjakl.cz/?p=10695
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-01-30 13:00
Včera jsem to chvíli sledovala. Hlasování TAJNÉ - prý volební řád. Podívejte se na text nebo si poslechněte zde:

senat.cz/.../...

senat.cz/.../...

Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudce Ústavního soudu (prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.)

Tisk č. 166

______________

Potřebovala bych, aby to po mně někdo zkontroloval, ale mám dojem, že v Senátu se včera hlasovalo protiprávně.

Hlasování č. 9 bylo ve věci možné účasti na jednání určených osob, nic víc.

Hlasování č.10 se týkalo už nějaké změny v programu Senátu (další bod programu dne).

Tedy o tom, zda hlasovat se bude tajně nebo veřejně se NEHLASOVALO.

Nenašla jsem dosud žádný právní předpis, který by nařizoval volbu kandidáta na ústavního soudce Senátem t a j n o u .
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-01-30 13:07
Šrytr vysoudil bezmála půl milionu za nezákonné stíhání v kauze vraždy bosse Běly
novinky.cz/.../...

Šrytrův advokát Petr Hron uvedl, že není s verdiktem spokojený, ačkoliv si nedělal vzhledem k zavedené praxi vyplácení odškodného iluze o tom, že by jeho klient dostal miliony, které požadoval. „Soudy potvrdily, že stíhání bylo nezákonné. Mému klientovi hrozilo doživotí. Za toto stíhání dostal od ministerstva spravedlnosti 105 000 korun. S tím by asi nebyl spokojený nikdo. Částky, které u soudu zazněly, jsou spíše směšné," sdělil novinářům po jednání.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-01-30 13:09
Asi chtěl věcně diskutovat ... : :-)

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-01-30 16:00
HLASOVÁNÍ ŠÁMAL :
Našla jsem - jak to probíhalo v Senátu při nominaci prof. Gerlocha a zaznělo tam :

"a jak už jste tady předtím řekl, že budeme teď konat dle čl. 6b volebního řádu, bod 4, o návrhu vyslovení souhlasu podle zvláštních předpisů hlasuje Senát většinovým způsobem a tajně"

Připadá mi to zmatečné a že tuto praxi tam někdo zavedl úmyslně a ostatní si právní předpis nepřečetli.
________

Vede dlouhodobě ústavně právní výbor - důležitý post senátora.

miroslavantl.cz/.../...
_____________

A pokud tam má takové diletanty jako toho z Chrastavy (Canov), tak se pak vůbec nedivím, že tam projde kdejaká svině.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-01-30 17:16
Jeden z těch, co přestal věřit, že bude líp. J.K.

www.novinky.cz/diskuze/40311768
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-01-30 18:15
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-01-30 20:43
Péťa má řešení. J.K. :-)


nazory.aktualne.cz/.../...

___________

Všichni chtějí vyhrát, nikdo neví, jak. :sad:

Má pravdu komentátor Pečinka, když říká, že nespokojené opoziční davy na Letné očekávaly a očekávají zásadní, radikální (byť zatím nenásilné) řešení - které jim ani jedna ze stran možné 4 koalice (KDU-ČSL, STAN, ODS, TOP 09) není schopna nabídnout. A to nejen programově, ale především personálně.
Ve skutečnosti se ani jedna z těch čtyř stran na vítězství ani necítí, ani nechystá, přijaly roli druhých, případně třetích houslí - a často jen oportuně očekávají, co jim po volbách Babiš nabídne - a stačí jim to. :eek:

Smrtelným nebezpečím pro KDU ČSL je pak volba Mariána Jurečky předsedou, neboť ten se netají tím, že se na spolupráci s Babišem chystá. :eek:

Voliči z Letné to nutně musí chápat jako jejich zradu. Jiných mnoho nebude mít. :-?
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-01-31 08:26
HN : Stát štědře dotuje podnikání klatovského exekutora Miky. Ten je sponzorem ANO a přítelem Faltýnka a Fialy z SPD.

Nevzhledná ulice Za Beránkem nedaleko klatovského náměstí na první pohled zaujme leda poetickým jménem. Ošuntělá jednopodlažní budova na jejím konci však stojí za povšimnutí. Patří exekutorskému úřadu Dalimila Miky, který náleží mezi tři největší v zemi.

Zákon zakazuje exekutorům podnikat stejně jako soudcům. Ministerstvo ale jejich obchody hájí.
______________
Tak pro koho zákon platí, a pro koho ne ? A kdo ho tady vůbec vymáhá ?
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-01-31 12:59
Zabývá se lidskými právy celou svou profesní kariéru : :eek:

video.aktualne.cz/.../...

__________________
Asi jakoby bývalý člen StB vyprávěl, jak se celý život zabýval ochránci lidských práv. :lol:

Má pravdu, nebo ne ??

No, samozřejmě, že má... Zbývá jen dodat - na které straně... :-)
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-01-31 20:32
TAm to jde i bez Baxy :

Členky jednotky podstupují také speciální psychologický výcvik, aby jim nebylo trestaných hříšníků líto. „Je to druh indoktrinace, kterou jim poskytujeme, aby lépe chápaly svou roli, aby nemilovaly ty, kteří porušují Boží zákon,"


novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-01-31 22:25
Právníkem roku je i Robert Fremr, možný nový šéf Nejvyššího soudu. Kdo jsou další ocenění?

info.cz/.../...

Je Jakub Drápal příbuzný Ljubomíra Drápala?
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-01-31 22:27
právnický talent roku 2019:

JUDr. Jakub Drápal, M.Phil., doktorand PF UK v Praze, výzkumný pracovník Ústavu státu a práva AV ČR a asistent ústavní soudkyně

info.cz/.../...
________
Jak si bolševické rody rozdělily justici a pojistily na příštích 50 let...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-01-31 22:26
Januš a jeho kámoš :

Moje ambice musely jít stranou, Vrchní soud mohl být jinak bez předsedy, říká Jan Sváček

info.cz/.../...

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.