ČR - jako Turkmenistán ...

V Turkmenistánu zakázali slovo koronavirus. Kdo nosí roušku, toho zatknou. U nás - naopak. Přesto jsme si hodně podobní... Ani netušíte, jak...

Kdysi byla u nás zakázána nejen psychologie, jako buržoazní pavěda, ale třeba také kybernetika. 

To bylo v 50. letech. Za nejtužšího, dnes právem za zločinný označovaného, stalinismu. 

Byl zakázán džez, hrát na saxofon bylo trestnýn činem. 

Dnes to vydávají za důkaz totální a neuvěřitelné absurdity tehdejšího režimu.  Právem. 

V nultých letech jednadvacátého století jsem zažil prakticky totéž u našich soudů.

Kupodivu, tento režim se dodnes za absurdní neoznačuje, ba ani za totalitu ne, najdou se lidi, kteří jsou schopní tvrdit, že tehdy byla u nás svoboda a demokracie. 

Nejednalo (a nejedná) se tehdy o koronavirus, ale o SZR, tedy syndrom zavrženého rodiče. 

Podobné svinstvo jako koronavirus, jen uměle - a zbytečně -  a zbytečně uměle - vypěstované.

Obvykle matkou, vzácněji otcem, pokud má děti po rozchodu rodičů v péči. Ale pro matky je to, řekl bych, typické. Především pak pro jistý druh matek, odhadem jich je asi 10%, což jsou zjevné psychopatky, obětující zdravý vlastních dětí své "pomstě" - u nás a pro naši justici ovšem představující "vzorné matky", protože "dávají dětem do školy svačinu", jak jsem se v jednom z rozsudků dočetl. 

Syndrom nezabíjí tělo, ale duši. Především tu dětskou. 

Dítě takto postižené dosti spolehlivě poznáte už na dálku : Tupý, nenávistný pohled v očích, jakýsi vnitřní vztek na kohosi a cosi neznámého, co ani neumí pojmenovat - a hlavně : Fanatické osočování druhého z rodičů, u kterého právě nežije a kterého obvykle léta nevidělo, ze všeho, co se kdy na světě od jeho vzniku špatného stalo. 

Slepá nenávist nejen k tomuto rodiči, ale i ke všemu, co s ním jakkoliv, byť hodně vzdáleně, souvisí. Tedy třeba jeho koníčky, jeho zájmy, samozřejmě jeho nejširší rodina, kterou dítě často ani osobně nezná, v životě ji nevidělo, natož aby s ní mělo nějaké zkušenosti,  atd. 

Princip vzniku, rozvoje - a také odbourání - tohoto syndromu spolehlivě popsali američtí psychologové Warschak s Gardnerem už v 70. letech - a hlavně ho odzkoušeli v praxi. Fungovalo to. Popis, i praxe.

Co funguje, platí a je správné. I Marx, vzdor svým bludům, dobře věděl, že jediným - a rozhodujícím - kritériem úspěšnosti teorie - je její ověření praxí.

Díky tomu také jeho bludy skončily na smetišti dějin.

Chování takto postiženého dítěte se totiž dá snadno předpokládat a předvídat, vykazuje typické rysy a znaky. Ještě snadněji rozeznatelné nežli suchý kašel u koronaviru. 

Stejně tak náprava. Byla vyzkoušena, popsána na desítkách příkladů - a hlavně : Funguje v praxi. 

ČR, se svou přihlouplou, feministicko - komunistickou justicí, se rozhodla tento světově známý fenomen bojkotovat a ignorovat.  

On totiž nazývá pravými jmény zločiny na dětech a svinstvo, které se u nás děje po tisících případů, nevzdělanými a nevzdělatelným soudkyněmi a pracovnicemi OSPOD - a tzv. "vzorné matky" (protože dávají dětem do školy svačiny) označuje za kriminálnice, které doživotně poškozují vlastní děti. A kterým je proto potřeba děti z výchovy co nejrychleji odejmout, nemají-li špatně skončit. 

Takže zatímco jinde, a to nejen v civilizovaných zemích, ale i v zemích u nás mylně považovaných za rozvojové (třeba Mexiko), se tento fenomen dávno dostal do trestních kodexů a je podle toho stíhán - a mnohde také díky tomu vymýcen - u nás se mylně stíhají často jeho oběti, nikoliv pachatelé - tedy otcové neplatící v plné výši alimenty, přičemž často k tomu mají důvod buď ten, že dítě proti nim bylo poštváno, nebo ten, že ho nemohou vidět a vychovávat - anebo to prostě není jejich dítě. 

Tohle všechno je pro feministicko-komunistickou justici větším zločinem nežli psychicky zmrzačit vlastní dítě a odříznout ho od celé poloviny jeho vlastních kořenů. Tedy - vykořenit ho. 

Zažil jsem takové "znalecké zkoumání" a takový "znalecký posudek" v praxi. 

A nebyla to jen naprosto hloupá soudkyně Kloudová, dodnes působící na Praze 9 (a pokud ji někdo neodstraní, tak tam asi taky na věčné časy už bude), ale - pozor - i tzv. "renomovaní znalci", jejichž jmény se dodnes honosí nejeden znalecký posudek nebo ústav. 

Žukov, Pavlov, Pavlát. A Janotová. 

Mimochodem, na jednoho z nich, pokud vím, narazil po svém propuštění i Kájínek, když se ho šel zeptat, proč mu napsal do posudku, že jeho (tedy Kájínkova, nikoliv Pavlova) sociální adaptace je vyloučena. Na základě čehož pak dostal doživotní trest. (Opět Kájínek, nikoliv Pavlov).

Odpověděl mu něco v tom smyslu, že "byla taková doba", což je jistě odpověď, hodná odborníka. 

U dětí, které 5 let neviděly svého otce a nedovedly vysvětlit, proč ho vlastně nenávidí, když se v něm ještě před pěti lety viděly - a jako vzor zvláště ohavného činu, který jediný dokázaly vyjmenovat, bylo to, že prý koupil příliš levné žrádlo pro jejich psa, jenž mu byl na víkend vnucen jako povinné břemeno, spolu s dětmi - tihle "mudrci z východu" tvrdili, že o žádný syndrom nejde, ale že je to prý přirozená reakce dětí na to, že otec trvá na tom, aby se s ním stýkaly. 

Načež dokonce dodali, že "žádný syndrom zavrženého rodiče neexistuje" - a že si otec může za vztahy s dětmi sám, svým údajným chováním. Tedy vymáháním kontaktů s dětmi. Jinými slovy : Že to dávno nezabalil a nezmizel do ztracena, odkud ale samozřejmě bude dál živit nejen děti, ale i celou rodinu jejich matky. 

Přitroublá soudkyně, spolu s matkou, nadskakovaly blahem, matka zvláště poté, co jiný znalecký posudek, vystavený na totéž dítě, ovšem v trestní věci, konstatoval, že toto dítě poštvala a zmanipulovala, následkem čehož nejen že jsou výpovědi dítěte zcela nevěrohodné, ale hlavně - že tím dítěti způsobila psychické trauma, za které by měla být trestně odpovědná. 

Podotknu ještě, že předchozí, v té době již tři roky starý, znalecký posudek, konstatoval, že děti jsou postiženy SZR třetího stupně (tedy již v té době byly a otec je od té doby vůbec neviděl), následkem čehož jedinou šancí na jejich psychickou záchranu je nařízení změny výchovy. 

To přitroublá soudkyně samozřejmě nebyla schopna udělat, a tak si pozvala na pomoc tyhle mudrce z východu. 

A ti, jak vidět, přišli s tam osvědčenou medicínou : Tedy pokud je problém, tak se řeší tím, že se zapře - a on časem zmizí. Nebo se s ním něco stane. Třeba to, že vyšumí. 

Od té doby uplynulo již 15 let. 

Všechno, co jsem předpovídal já, vědom si prognozy dalšího rozvoje SZR,  se stalo, všechno, co předpovídali tito "renomovaní vědci", se nejen nestalo, ale bylo to směšné - a snadno předvídatelné -  od samého počátku a ze stolu to smetla sama praxe. 

Mimochodem, pro představu - jako "řešení" tehdy navrhovali, že prý by pomohlo, kdyby otec na rok od styků s dětmi upustil, že se situace "uklidní".

U dětí, které otec 5 let předtím neviděl, žádný styk neprobíhal - a situace se stále jen vyhrocovala !!

Tihle lidé u nás stále chodí ověnčení akademickými tituly a za jejich "posudky" platí justice (následně přeúčtujíc účastníkům) horentní sumy.. 

Za tenhle nesmysl mimochodem chtěli 150 tisíc (!!!). A stát jim je samozřejmě zaplatil. 

A ještě perlička : Na postupu těchto grázlíků nespatřoval nic zvláštního ani tehdejší přednosta 3. lékařské kliniky, dnes rektor UK - prof. Tomáš Zima !! To byl totiž tehdy jejich přímý nadřízený. 

Takového skvělého má univerzita rektora !! Jak potom může sama vypadat  - jaké renomé asi může ve světě vědy mít ?? 

Takže : Teď už aspoň víme, kam se chodí Pavlov, Pavlát a Žukov s Janotovou učit.

Do Turkmenistánu, za Otcem Ochranitelem. 

Anebo to bylo opačně ?? Nestudoval on, tedy Otec Ochranitel, třeba právo na Praze 9 ? U tamních "matek ochranitelek" ? 

Uplynulo 15 let. 

Svět pokročil, ten civilizovaný syndrom zavrženého rodiče prakticky vymýtil. Asi jako penicilin neštovice a anginu, na kterou se ještě za 1. republiky běžně umíralo.

Tam, kde je to trestný čin (a to naprosto po právu, a mnohem nebezpečnější nežli nějaké "zanedbání vyživovací povinnosti"), si to nikdo nedovolí - anebo skončí v base. 

Ten rozvojový svět, tedy Turkmenistán a Česká republika, se dál tváří, že tyto problémy nejsou. 

Do té doby, než dotyčným přerostou přes hlavu - a smetou je, kam patří, tedy do propadliště dějin. 

ČR má to "štěstí", že na SZR nepadají lidé na ulici do bezvědomí. A pokud do blouznění, tak obvykle jenom před soudem.

SZR totiž zabíjí duši, ne tělo. 

A - jak že to říkal Napoleon ? 

Člověka lze zabít mnoha způsoby : Puškou, nožem, nebo jedem. Anebo - psychicky.

Ten poslední způsob je ze všech nejstrašnější... 

___________________

____________________ 

 

Turkmenistán a ČR : Nositelé světového pokroku …

 

https://www.novinky.cz/zahranicni/koronavirus/clanek/turkmenistan-ma-vyreseno-otec-ochranitel-slovo-koronavirus-zakazal-40318814

 

 

 

__________________

__________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________

__________________

Komentáře  

0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-04 09:55
Konstatování Kájínkovi ohledně křivého posudku, že "byla taková doba", bych považoval za přiznání k vystavování křivých znaleckých posudků...Na přání soudu. V.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-04 14:22
Jirko,
nevím, zda mne zveřejníš, ale dovolím si připodotknout :

Problem zde zopakovaný je dosud žijící veřejnosti ještě živě znám -
to fascisti - v duchu své pečlivě propracované doktriny - oddělovali děti od rodíčů, protože
z těch ( dětí) , odeslaných na převýchovu , bylo možné vypěstovat k makání vhodné burany.
Takovýto už hotový material nešlo koupit , ale nacházel se volně k ukradení v cizích, vojensky dostupných zemích.
Pokud literatura nelže , stejné záměry měli Římani např. v Anglii , ale neznali teren a mentalitu,
tedy dostali tam na budku.
Budu se těšit, že stejně naložíme s místními zločinci.

+F+
_______________

Já si osobně myslím, že v tom až tak vysoká politika nebyla, ta Kloudová je konečně tak blbá, že by žádnou politiku ani nebyla schopná uskutečňovat - ale ti úslužní debílci, ti mě teda fascinují doteď. Čtyři paka, ověšená docentskými tituly, a nejsou schopni vysvětlit banalitu, kterou vysvětlí každý zkušený rodič bez jakéhokoliv studia - a NENÍ JIM TO TRAPNÝ !!
Já mít kulatý razítko znalce, co si zakládá (a chce zakládat) na své pověsti - tak bych ze sebe rozhodně nenechal veřejně dělat vola, ať by mi za to platili, co chtěli.
A oni ti budou klidně do očí tvrdit, že žádný SZR neexistuje.

Jakoby popírali angínu nebo záškrt.

No, a při pohledu do Turkmenistánu, teď je mi konečně jasný, kde byli na školení.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-04 14:23
Bureš neodchází s dobrým pocitem...

__________
Jaroslav Bureš: „V atmosféře záměrně budované nedůvěry vůči justici neodcházím s dobrým pocitem“

ceska-justice.cz/.../...

___________


Ani se mu nedivím, já bych se na jeho místě hanbou propadl - a chodil zásadně kanálama.

My ostatní jsme zase vůbec neměli dobrý pocit po celou dobu, co šéfoval Vrchnímu soudu. A nemáme ho dodnes.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-04 14:35
Bloudi :

"Případ Lukáše Nečesaného by měl být vnímán jako bezprecedentní a odstrašující příklad selhání systému a tomu by mělo odpovídat i zadostiučinění, kterého by se mu mělo dostat."

Stále si myslí, že je to nějaká výjimka, naivové...

Případ Lukáše Nečesaného by měl být vnímán jako naprostý standard současné práce justice a policie, výjimečný jedině v tom, že se ho podařilo veřejně rozkrýt. Jinak v ničem zvláštní. Toť celé...
___________

Bloud Budínský (ani nevím, kdo to je) - o Nečesaném :

Podivné stanovisko Ministerstva spravedlnosti

ceska-justice.cz/.../...

_____________
Stejně tak stanovisko MSp není ničím podivné. Je naprosto standardní, a pokud v něčem podivné, tak leda v tom, že mu na první pokus přiznává aspoň něco.
Protože jindy postiženým MSp tvrdí, jak jim bylo v base dobře, že tam měli zajištěno jídlo i topení a zdravotní péči - a že ještě spoustu životních nákladů, které by si v civilu museli platit, ušetřili.
Bloud Budínský tak jenom dokazuje, že o české justici neví zhola nic.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-04 14:45
Pan Vlk se diví, že nebylo u soudu zohledněno, že měl zaplavenou kancelář při povodních v Karlíně v r. 2002. .

Ptám se : A jak a kdy protestoval proti tomu, že soudy odsuzují lidi zjevně nezaměstnané, bez příjmu, za neplacení výživného, protože to jsou všechno okolnosti, které je vůbec nezajímají, neboť povinný "se prostě měl více snažit".

Pan Vlk také : Sám říká, že kancelář byla dostupná z vody : Tak se ptám : A co mu bránilo vzít si loďku, žebřík - a do kanceláře si pro diář i pro spisy dorazit ??

Paní soudkyně ho setřela naprosto správně, zejména pokud nikdy nic nenamítal proti jindy běžné praxi soudů v jiných kauzách, kde sebevětší omluva je samozřejmě jen výmluvou, a kdybyste tam dorazili i s hlavou pod paží, tak to pochopitelně jen simulujete, abyste se vyhnuli trestu - a skutečnou hlavu máte pěkně uloženou doma, v klidu a v lihu.

Takže - nesimulovat, Vlk, nevymlouvat se - a makat !!

A hlavně si pamatovat, že co řekne paní soudkyně, byť by sebeblbější byla, je přece zákon...

__________

Co mě naučila povodeň

www.ceska-justice.cz/blog/me-naucila-povoden/
___________
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-04 14:48
Koronavirus může zpozdit i placení výživného. Nechoďte hned k soudu, radí pro EZ advokát Sokol :

eurozpravy.cz/.../...

____________
Ale fuj, Sokol !! Jak si dovoluješ sahat femojustici na její hlavní fetiš ??
Takhle s tebou nebudou blbky od soudy kamarádit...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-04 14:50
Soudní tlumočníci nebudou potřebovat pojištění odpovědnosti

ceska-justice.cz/.../...

___________

Jistě. K čemu taky ? STejně jim nikdo nerozumí...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-04 15:56
Filosof píše prezidentovi. Kvůli stavu české justice

jablonecky.denik.cz/.../...

______________

Že jsem o tom dopisu nic neslyšel. Ani o tom Budínském, natož o jejich spolku. 1200 nevinně odsouzených ročně - nevím, jak k tomu došel, ale je to hrozné číslo... 

K tomu zjevně chybí všichni odsouzení podle § 213... (196).

A odpovědí na dopis bylo co ??
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-04 17:47
"Tato nemoc není smrtelná, titulky smrtící koronavirus jsou nesmysl.." Ministr zdravotnictví
cca 0:20 plus další nesmysly a veletoče naší vlády. Stojí za shlédnutí.

www.youtube.com/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-04 18:07
Bohužel, pamatuji si jen jedno, začínající soudkyně se ptala své zkušenější kolegyně, komu má svěřit dítě? Komukoliv, jenom ne otci! O.
_____________
Přesně tak se také chovají v praxi.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-05 13:04
"Elita" národa se sešla v Lánech. J.K.

seznamzpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-05 13:05
Za co, pane Bože, za co.... J.K.

domaci.ihned.cz/.../


Ať už konečně sám skočí do rakve a zaklapne za sebou víko. J.K.

zpravy.aktualne.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-05 13:06
Benešová jedla sýr s rouškou...

www.forum24.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-05 17:31
Soudy oddalují opatrovnické spory :

idnes.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-05 18:39
Zlatokopkám je třeba pomoci. A nejen v Brně. Prý na ně všichni zapomněli. A co opatrovnická mafie? Ta je hájí každý den jak vysokou zvěř v říji. J.K.

brnensky.denik.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-05 19:47
Občan země České v této době,
věří dle průzkumu sám sobě.
Žádná odvaha se v něm ale nebere,
jen pochopil, že přes roušku stěží koblihu sežere.
Já osobně ctím koblihu od koně,
uloženou do hnoje.
Já nechci od estébáka ani roušku,
přiznám kopřivového čaje dal jsem si pár doušků.
Ty roušky, co jsem předem zaplatil a pro ochranu svého zdraví objednal,
mi doručovatel České pošty s mým souhlasem ukradl, nepředal.
A tak s touto nedělí,
šest stovek je v prdeli.
Policie v Chrudimi posraná z kovinaviru nefunguje,
nevím, co bude zítra
tudíž obrátil jsem se naivně, přímo na ministerstvo organizovaného zločinu.
Vnitra.
J.K.

www.forum24.cz/.../
email.seznam.cz/?hp#sent/176172
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-05 19:49
Šikana občanů? Lékař si na procházce sundal roušku před synem, má zaplatit 20 tisíc

echo24.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-06 16:03
Prymula : Populaci je třeba promořit, aby ukázala, jak je odolná ...
________

Bojoval proti prirode a nazoru odborniku, dostane za to metal.
Ted otaci!
Z

blesk.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-06 16:03
Jourova se jmenovala za svobodna SPAKOVA.
Otec Spak byl kovany ESTEBAK!
Jourova je soucast Stare struktury a je rizena Buresem a jeho kamarady.
Z
___________
Vypadá na to. Proto mezi ně taky tak dobře zapadla.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-06 16:22
Poslanci se rozhodli z našich daní prozkoumat v Gronsku pyžmoně...

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-06 20:26
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-06 20:27
Příběh dvou zemí: zatímco Turkmenistán dusí temno, Uzbekistán se vydal cestou reforem

www.euro.cz/politika/pribeh-dvou-zemi-1443758
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-06 20:30
Pružný šmejd. Ve směnárenství i energetice škodí firmy se stejným vlastníkem

euro.cz/.../...

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.