Osvobození. Od indoktrinace.

ČT vysílá v hlavním vysílacím čase na Dvojce díly sovětského seriálu Osvobození. Mapující druhou část druhé světové války.

Možná je to dobře.   

 Je to dobře hlavně proto, abychom si mohli naplno uvědomit, v čem jsme (za normalizace) vyrůstali. Co všechno nám bylo zamlčeno, co zkresleno nebo převráceno, co naopak vsugerováváno jako neochvějná pravda. Je dobře se na to dnes podívat, se znalostí už mnohem hlubší většiny okolností kolem druhé světové války. A je dobře si uvědomit, v čem většina Rusů žije dodnes. 

Především tento seriál dává poznat, jak zásadní rozdíl je mezi válečnými filmy sovětskými, resp. ruskými - a těmi ostatními, především anglickými a americkými.

Zatímco pro ostatní svět je druhá světová válka vcelku uzavřenou historií, kterou se snaží věcně popsat, pro sovětské dramaturgy - a hlavně ideology - to byla (a asi i je) živá součást současnosti, osvědčující legitimitu jejich světovládných doktrín.   Podle toho k filmům také přistupují. 

Zatímco ostatní filmy se snaží především popsat dějinné události, jak šly za sebou a co znamenaly, sovětské filmy věcnou stránku věci odbydou jedinou větou, obvykle v úvodu - a pak už jen sledujeme nekončící utrpení a statečnost sovětských lidí, často aniž bychom věděli, ve které části historie či fronty se právě nacházíme. Protože to je nakonec pro autory nepodstatné. 

Co je ale horší, a řekl bych, zásadní, a také to tvoří zásadní rozdíl mezi sovětskými válečnými filmy a těmi ostatními - sovětské válečné filmy se neustále snaží vsugerovávat divákovi, že bez SSSR by válku vyhrát nebylo možné, resp. že válku vyhrál SSSR sám - a západní Spojenci se na té slávě jenom přiživili, když už Hitler mlel z posledního. 

Seriál Osvobození začíná bitvou u Kurska - a já se přiznám, a byl to asi všeobecný jev, alespoň za normalizace, za které jsem vyrůstal - že, vzhledem k omezenosti tehdejších zdrojů informací, pro mne dlouho válka na východní frontě začínala právě až tady. 

Jakoby nebylo celých dvou let předtím, kdy Rudá armáda prchala před Němci jako lesní zvěř a nebyla schopná se zastavit, až na Volze, a to ještě hlavně proto, že Stalin přijal opatření, podle kterého každý, kdo se otočil dozadu, do týlu a začal utíkat, měl být zastřelen. Vojáci si tedy mohli vybrat pouze to, jestli je zastřelí Němci nebo jejich vlastní, oddíly NKVD. Přičemž ta první možnost skýtala naději, že alespoň zemřou jako hrdinové - a podle toho se pak bude zacházet i s jejich rodinami, zatímco ta druhá možnost znamenala, že zemřou taky, ovšem jako zbabělci a zrádci, se všemi důsledky pro jejich rodiny. 

Volba vcelku jasná. 

Tak tohle všechno se z Osvobození - za normalizace prakticky jediného zdroje informací o válce na Východě (a o té na Západě se nemluvilo vůbec) - nedozvíte. 

Zato se tam dozvíte zjevně manipulativní, podsouvané - a hlavně ničím nepodložené -  spekulace o tom, že "Spojenci si pospíšili s invazí na Sicílii, protože Rudá armáda zlomila vaz Němcům v bitvě u Kurska..."

A posluchač, který nemá ani potuchy o tom, že taky byla nějaká válka v Africe, že ji tam napřed Spojenci museli vyhrát, Němce odtamtud vyhnat - a teprve potom se mohli vyloďovat na Sicílii, což také dává jasný smysl a souslednost, pokud ovšem o tom posluchač ví. Pokud ne, pak může skutečně nabýt dojmu, že Spojenci šli až v závěsu nezvratných sovětských vítězství. 

Neboť každou skutečnost lze vyložit dvojím způsobem, stejně jako na poloplnou sklenici se lze podívat dvojím způsobem. 

Ještě lépe je to vidět - a tady jde o velmi snadno prokazatelnou manipulativní lež - když scénář vypráví o tom, že při postupu Sovětské armády od Kurska na západ bylo zapotřebí odříznout Němcům ústupové cesty, na čemž se neobyčejně podíleli partyzáni (budiž) a hned na  to - manipulativní dovětek - že pod vlivem mohutného partyzánského hnutí došlo k rozvoji hnutí odporu i v ostatních státech - a následuje atentát na německé důstojníky v kině ve Varšavě. 

Vůbec, o Polsku a Polácích je v Osvobození zmínek hned několik, dokonce tam hraje i polský tankista, zařazený do ruské osádky sovětského tanku, asi jakoby autoři chtěli přebít vlastní špatné svědomí stran tohoto národa.

Teď mluvíme o létu a podzimu 1943. 

Ještě že celá heydrichiáda se odehrála o rok a půl dříve, tedy v době, kdy Rusové ještě jako zajíci utíkali k Uralu a Němci vyhrávali na všech frontách, včetně té africké - takže o nějakých spekulacích, že Němci už byli stejně poraženi a my se jen chtěli přiživit na něčí slávě, nemůže být řeči. 

Z tohoto pohledu je také toto konstatování v Osvobození snadno prokazatelnou lží. 

Lidi, kteří nemají přístup k jiným informacím, je ovšem pak snadné takto manipulovat. 

V Osvobození také nezazní jediná věta o západní materiální pomoci, dodávané do SSSR jak přes Írán, tak - a především - severní mořskou cestou, která v době, kdy u Stalingradu zpočátku neměli vojáci ani svou vlastní pušku a půjčovali si je mezi sebou, resp. je museli sebrat raněným a padlým, nebo si je rovnou ukořistit u Němců, nebyla rozhodně zanedbatelná, i když asi ne rozhodující. 

Chci tím vším říct, že zatímco západní válečné filmy popisují válečné události a jejich průběh, sovětské válečné filmy mají vzbudit dojem, že bez Sovětské armády by nebylo záchrany lidstva a že fašisty porazili jenom oni. To nikde v západních válečných filmech nenajdete. 

I když třeba, pokud jde o leteckou bitvu o Anglii, by to tam jistě být mohlo, protože Británie tehdy nejen že bojovala proti Hitlerovi sama, a zvítězila, ale Stalin ještě v té samé době posílal Hitlerovi železnou rudu a další suroviny a byl s ním neobyčejný kámoš, když si předtím právě rozdělili Polsko i sféry vlivu v Pobaltí. 

To se ovšem ze sovětských filmů rovněž nedozvíte. O Katyni a zvěrstvech, které spáchala později Sovětská armáda, když se dostala nejen do Polska, ale především do Německa (a i u nás si často mysleli, že jsou v Německu), ani nemluvě. 

A byla to zvěrstva  plně srovnatelná s těmi, o kterých se mluví v těchže sovětských válečných filmech, ovšem spáchaných výhradně Němci. 

Když se dnes, s mnohem podrobnější znalostí toho, jak to tehdy bylo celé a ve skutečnosti, podíváte na Osvobození - a uvědomíte si, že Rusové často dodnes v ničem jiném nevyrůstají, pak snadno pochopíte, proč mohou vydat zákon o stíhání odstraňování sovětských památníků i v cizině jako  trestných činů a vážně si myslet, že za odvezení sochy Koněva do depositária (pořád ještě ji nikdo ani nezničil, ani nezatratil) lze soudit starostu jedné části cizího hlavního města, zvoleného ve svobodných volbách... 

Z Osvobození pochopíte, že to jsou oni, kdo se nevzdal - a dobrovolně asi ani nikdy nevzdá - svých světovládných choutek a doktrín, podle kterých mohou zasahovat do záležitostí libovolné evropské země, zejména pak země, kdysi dávno osvobozené Sovětskou armádou, přičemž i k tomu osvobození je nutno připojit veliký otazník, neboť to byl často jen přechod od jedné diktatury k jiné, ještě často tvrdší. 

Ale na Osvobození se podívejte, když už nám ho, po letech, dávají zase v televizi. 

Ať si tohle všechno můžete uvědomit. 

Pak snáz pochopíte, v čem vyrůstaly generace našich komunistů a proč si Brežněv myslel, že má plné právo vpadnout do Prahy s tanky, když se mu nelíbilo, co zrovna naše vláda - a nutno podotknout, že to pořád byla vláda komunistická - dělala... 

 

_______________

_______________

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1064343264-osvobozeni/25033000265-ohniva-duha/ 

 
 

_________________

_________________

Komentáře  

0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-12 12:38
No, to je přesně ono : Kdo má jiný názor, byť historicky podložený, tak je fašista...
Aspoň teď víme, jak to bylo s fašisty na Ukrajině - ti taky : Kdo chtěl samostatnou Ukrajinu, nebo kdo označoval invazi Kremlu do Donbasu za agresi, tak byl fašista :

_______________

Češi jako fašisté a starosta Kolář jako nepřítel Kremlu. Dozvuky Koněvova pomníku

irozhlas.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-12 12:50
Nepřípustné vměšování do vnitřních záležitostí :

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-12 13:57
Poslední mýtus


Последний миф

www.youtube.com/watch?v=Viv0n-j5oF0
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-12 13:57
Who Started World War II?

www.youtube.com/watch?v=wYSy80WlmWY
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-12 13:59
Už ho rovnou i odsoudili ...
Rok nucených prací !!

Asi bude muset starosta Prahy 6 návštěvu této skvělé země na nějaký čas oželet : (Z roku by se mohla snadno vyklubat "dočasnost", a ta, jak víme, trvá 23 let...
________________
Rusové upřesnili. Starostu Prahy 6 by chtěli odvléci do Ruska na rok nucených prací

www.forum24.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-12 15:28
Tento příspěvek mi pripoměl zážitek tak 3 roky starý,
kdy jsem v Českém Krumlově ( moje rodiště) vystupoval z autobusu.
Se mnou současně skupinka mladých - dvě slečny a mladík , s bágly.
Protože ruštinu jsem kdysi válel plynule, osovil jsem je :
Zdravstvujtě, vy turisty ?
Da.
A segodnja bez tankov ??

Zcela tupě zírali, ani za mák netušili , která bije.
Značně to posililo můj dojem, kdy jsem seděl na hlavni tanku a snažil se rozgavarivať s polovinou ozbrojence , který čuměl z věže.
Stejně tak - bez pozitivního výstedku.

Jak už moudří přede mnou zjistili :
buran rozumí jen síle.

+F+
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-12 16:21
Jak říkával můj táta :

Na Rusy jsme se těšili jen do té doby, než skutečně přišli (myšleno 1945).
Pak jsme jich měli za týden plné zuby... A čekali, kdy vypadnou.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-12 19:17
Ty seš ještě mladej vogara :

Ale moje generace si to masírování vyžrala měrou vrchovatou. Ke čtení jen Timur a jeho parta, Čuk a Geg, Příběh opravdového člověka, povinné odebírání Veslojyjech kartiněk od Sovětské knihy Olomouc, dopisování s pionýry z SSSR, sběr druhotných surovin pod slibem že nejlepší stráví léto v Artěku. Kurva! To byla doba. O. :-)
_____________
Jo, to všechno si pamatuju taky. A k tomu ještě jednu chuťovku, kterou nevím, jestli jsi zažil...
Návštěva bratrských vojsk... ;-)
Ty nejbližší k nám byly tehdy ve Vysokým Mýtě, tak se tam udělal z Pionýra výlet. Už ani nevím, proč a jak a kdo to zorganizoval, to mi bylo maximálně nějakých 8-9 let - ale : Pamatuju si to jak dnes - přiběhnul ke mně nějakej pionýr a strčil mi do ruky odznak a šátek, já s sebou neměl nic - ač říkali, že si máme taky něco vzít - tak jsem jen poděkoval - a pak nás tam naši ochranitelé pozvali, po nějaký besídce či co to bylo, na oběd : No, na ten blaf dosmrti nezapomenu, to jistě udělali proto, abychom si pamatovali, zač je toho ve Svazu loket. :-) A že jejich armáda teda nejsou žádný béčka... když z tohodle vyžijou... :o

To byly nějaký tvrdý bobky s čímsi smíchaný, nějaký proso, nebo bob, nebo co to bylo... :eek:
Víš, že já nikdy nebyl vybíravej - ale tohle mě dostalo tak, že si to pamatuju do dneška. :cry:

To prostě nešlo žrát, podle mě se to u nás nedává ani prasatům... :-x
A tam se tím cpali, jak kdyby to byla šunka s anglickou slaninou... :oops:
Tak, to byla pro mě na dlouhou dobu památka na pobyt sovětských vojsk, jejichž slavný příjezd si teda moc nepamatuju, jen vím, že máma, než umřela, tak řekla, že za celý život horší šok nezažila... :-|
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-13 03:59
Soudruzi se usnesli...

Cit. „Ty seš ještě mladej vogara : Ale moje generace si to masírování vyžrala měrou vrchovatou. Ke čtení jen Timur a jeho parta, Čuk a Geg, Příběh opravdového člověka….“ To také pamatuju. Pamatuju ještě třicetimetrového Stalina v Praze na Letné, toho sundali také v roce 1961...A některé staré ruské slabikáře po starších ročnících (ne vždy jsme mívali s nástupem školního roku nové učebnice...), měli na titulní stránce ještě "Lenin i Stalin"...A pak nám paňčelka řekla "soudruzi se usnesli, že si jako ten Stalin už nezaslouží být v tom mauzoleu..." A začervenala se, když jeden takový uličnický kolega zaglosoval "aha, to jako půjde Stalin do koše na odpadky?". Gagarin sež..l margarin, to pamatuju taky, to byla moje první dvojka z mravu (naštěstí to nebylo horší). Později pak dali novou soudružku ředitelku, a ta už plakala "on už Lumumba neuvidí svobodné socialistické Kongo...". Ta to brala vážně. Horší byli ti, co potom přišli do KSČ nebo přežili rok 1968, to už byla nejhorší spodina...a existuje dodnes...Stalina na Letné dnes uvidíme na obálce knížky polského bohemisty Masissze Szczygiela o Československu, Gottland (jako země Karla Gotta...byla přeložena do češtiny, ten Stalin je na polském výtisku, i tu druhou knihu "Zrób sobie raj" jsem také četl, obojí polsky...Protože v Polsku se mi ptal každý na můj názor na tyto knihy. Musím říci, že popis je perfektní...). A propos, Rusové proti polským představitelům ve věci odstraňování soch "osvoboditelů" z doby totality běsnili stejně tak jako vůči starostovi Prahy 6. Akorát, že Poláci si na takovou reakci pořádně zvysoka dupnou.

Freeeurope
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-12 19:41
Jinak, čistě pro připomínku ... :o

Dnes - kdyby nebyl Hod Boží velikonoční - tak slavíme Den národního rozpolcení - tedy den, kdy jedna část obyvatelstva si připomíná let Gagarina do vesmíru - a ta druhá část - Krylovy nedožité nerozeniny... :oops:

Asi tušíte, ke které části národa patříme my... :-)
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-13 11:23
Country Radio připomnělo včera Karla Kryla jeho písněmi...Jedno z mála rádií, neovlivněných ideologií.

Freeeurope
___________
Jak víte, my si ho připomínáme každoročně.

A zavedli jsme do kalendáře tenhle Den národního rozpolcení - když jsme ještě vydávali kalendáře, byl tam vždycky vyznačen...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-13 04:01
Dědečci na perníku ???

seznamzpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-13 11:21
Před třiceti lety Sověti přestali lhát o Katyni : (A nejspíš je to dodnes mrzí... Tedy ne ta Katyň, ale to, že přiznali barvu...)


Pokusy vybudovat údajně postsovětské Rusko na základě pocitu kontinuity a za vtělení lží předchozích 75 let znemožňují posunout kvalitativně kupředu budování státu a ekonomiky i najít pro Rusko jeho roli a místo ve světě.

ct24.ceskatelevize.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-13 11:25
Vitásková - TO, Koněv :

Možná jí to psala kámoška Vesecká. J.K.


www.forum24.cz/.../
_________
Se pozná Zemanova banda...

________________
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-13 12:58
Rusko nepečuje o hroby českých legionářů

neviditelnypes.lidovky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-13 13:46
Nechte soudit dědoušky, nevyžijí s důchodem :
_____________

Soudy budou po nouzovém stavu pod náporem. Unie chce prodloužit věk soudců

idnes.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-13 13:50
Chtěl se svézt :

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-13 18:36
Když už kolega vzpomenul Patricia Lumumbu :

Naše třída statečně protestovala proti Čombemu, Mobutu, Čankajškovi. Angažovanost se sledovala a hodnotila. O.

______________

Tak, tak. Já si zase pamatuju, že jsme protestovali proti "nehumánní" neutronové bombě. :-? Jakoby ty ostatní zbraně byly humánní... Akorát že tuhle bombu Rusáci ještě neměli - což byl ten hlavní a neodpustitelný hřích. :-)
To by mě, sakra, zajímalo, co s tou se stalo.... Takovýho povyku pro ni - a najednou celý desetiletí - ticho po pěšině... :eek:

Jo, a pak taky proti zrádcům a odpadlíkům z Charty 77.

A kdo řekl, že by si tu chartu radši napřed přečet´, aby věděl, proti jakému to svinstvu vlastně protestuje, tak byl v tu ránu odpadlík a zrádce spolu s nimi... :-)
0 # Tomáš Jadlovský 2020-04-14 08:21
Já jsem ročník 76, takže socík jsem zažil jen na základce a dělení světových politiků na hodné a zlé jsem byl ušetřen. Ale mám už jako dítě jeden protifeministický zářez ve svých prořízlých ústech, kterým jsem vykolejil soudružku učitelku. Když nám jednoho dne na MDŽ vykládala, jak my kluci musíme být k dívkám galantní a pozorní a budeme jim dnes otevírat dveře a kreslit přáníčka s kytičkami, jako dítko zvídavé jsem se zeptal, kdy budou dívky zase pozorné k nám a něco nám nakreslí. Soudružka učitelka mne měla celkem ráda, tak to okecala takovým blábolem, že je to dobrá otázka, o které musíme všichni přemýšlet a odpovědi jsem se nikdy nedočkal.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-14 13:10
Odpovědi jste se dočkal.

OD manželky, když podávala TO pro únos dítěte, vynutila si vydání mezinárodního zatykače a následně poslala bandu, aby Vás přepadla a dítě odvlekla zpátky. :o
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-14 05:59
cai24.pl/swiat/3093/kreml-straszy-rosjan-polska/

Kreml straší Rusy Polskem

Kreml se bojí, že Polsko zabere Rusku Kaliningrad. V odvetu straší Poláky za demontáž sovětských pomníků gulagem.
Co udělat, když si země neradí s epidemií? Třeba obrátit pozornost společnosti na jiné problémy. Nejlépe, jestli to budou hrozby, které strach o život překovají v odvahu a vlastenectví.

Populární ruský portál Gazeta.ru informoval, že Poláci chtějí využít epidemii, aby Rusům ukradli Kaliningrad.

Komentáře vyvolaly na polských sociálních sítích slova do pranice. Jelikož Kaliningraďanům z důvodů epidemie hrozí hlad, to snad výměnou za pomoc si připojíme k sobě Kaliningradský Obvod?

Pravda je, že občané té enklávy se dostali do fatální situace. Přes zavřené hranice Polska a Litvy nelze vyjet na nákup. Následně do Běloruska jet je strach. Lukašenko nezavedl karantény a nakažený už je celá země, jen se o tom neví. V Kaliningradě je nakažených už 1400, ale pravděpodobně je to více. Mezitím zásoby léků a potravin z Ruska jsou u konce.
Pobouřený gubernátor Kaliningradského Obvodu oficiálně řekl, že skandál vyvolali polští trollové, kteří chtějí mezi jeho poddané zavést paniku. Jenže mléko je vylito a náhoda to není. Jestliže z keců na moskevské úrovni vznikne zpráva, znamená to, že si v tom namočila prsty FSB, a že Kreml dovolil mediím dělat skandál. Proč? Propaganda uvádí do pohybu zástupná témata. Dočasná omezení postavila Rusy na kraj hospodářské propasti. Na dlažbu šlo 15 milionů pracovníků, a jak sociální ochrany nebyly předtím, tak nejsou teď. Epidemie podlamuje zdravotnictví. Obrovskou zemi pokryly ohniska nákazy, jimiž jsou nemocnice. V takovém tempu se za dva týdny celý zdravotnický personál octne v karanténě. Kreml zřejmě chystá dnovou mediální válku s Polskem. „Obavám“ o anexi Kaliningradu přišel na pomoc ministr obrany. Sergej Šojgu vydal rozkaz právního stíhání pachatelů demontáže sovětských pomníků zotročení, odstraňovaných v bývalých satelitních zemích SSSR. Od té doby v Polsku každý politik, i komunální, může být v Rusku odsouzen a poslán do lágru.
Falšování statistik epidemie již nepomáhá. Kreml se zřejmě bojí vzpoury Rusů a je připraven zaútočit na Polsko.

....
To známe z historie i české - malé Československo podobně ohrožovalo Velikou Velkoněmeckou Říši...

Freeeurope
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-14 11:18
Nahlížení do spisu se mění na nahlížení na právničku :

nechapavyadvokat.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-14 11:54
Komunistická zrada ANO a lidovců

babylonrevue.cz/komunisticka-zrada-ano-a-lidovcu/
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-14 11:57
Vyznavači rouškového kultu

babylonrevue.cz/vyznavaci-rouskoveho-kultu/
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-14 11:58
George Orwell podle Zdeňka Jičínského

babylonrevue.cz/cest-nepriteli-jicinskemu/
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-14 12:53
Jak říkám : Vyrůstali v tom všichni, jsou z toho úplně zblblí, nic jiného si nedokáží představit :
___________

K odstraneni Koneva se kriticky vyjadruje Lavrov.
Zacina to byt vazne.
Z.

eurozpravy.cz/.../...

__________

Budeme požadovat od českých kolegů, aby splnili veškeré své závazky podle smlouvy z roku 1993," zdůraznil Lavrov.

Že bychom se zavázali k tomu, že v Praze bude rozhodovat Lavrov ? Nebo přímo Putin ?? :eek:
To jsou mi ale novinky... :-?


_____________
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-14 14:31
K odstraneni Koneva se kriticky vyjadruje Lavrov :

Kdyby si pořádně dupl prezident a vláda, zalezou do děr.

Nebo zvolí taktiku "brečet, jak je chudáčky někdo napadá".

Tak, jak dnes nad Koněvem, Rusáci řádili, když ve Varšavě u Wilenského nádraží Varšavané odstranili "Sedm spících" (to bylo sousoší sovětských vojáků, bratřících se... těžko říci, s kým, v Polsku opravdu...). Název "sedm spících" dali tomuto sousoší obyvatelé Varšavy.

To bylo před cca pěti lety, tehdy se v tom místě budovalo metro, dnes je tam jeho stanice a podzemní prostory s podchody a obchody, podobné jako pod Václavským náměstím - se vchodem i do metra, i na perony Wilenského nádraží.

Zůstala ruská "cerkev"...

Freeeurope

__________

Právě že u nás cítí, že mají agenty na nejvyšších místech, a tak jsou drzí.
Pravda, kdyby si vláda dupla - a president jim připomenul, že už tu nejsou doma... Tak by stáhli ocas mezi nohy a starali se o vlastní problémy. Mají jich rozhodně dost.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-19 12:44
Kyberútoky na české nemocnice? Podobný scénář jako v Tallinnu před 13 lety

euro.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-04-20 11:57
Jan Urban : O ošklivé soše Koněva, stvořené druhořadým sochařem bez talentu k oslavě okupačního režimu :

www.msn.com/.../ar-BB12Tys3?ocid=msedgntp

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.