Nález ÚS : Pohrdat nemravným soudem nemůže být trestným činem,

ale občansky záslužným aktem, hodným uznání a ocenění.

Podnět k obnově řízení na základě nálezu ÚS č.j. I ÚS 387/2020.

Aneb : Pojedeme se zase poveselit do Kladna... Jistě se jim už stýská... 

 

 

 

 

 

Ve výše uvedeném řízení, č.j. 5 T 52/2013, byl navrhovatel odsouzen rozsudkem OS v Kladně ze dne 12.12. 2013 za údajný trestný čin pohrdání soudem podle § 336 k nepodmíněnému trestu v trvání 5-ti měsíců. Trest byl celý vykonán.

Trestného činu se měl údajně dopustit v řízení č.j. 6 T 4/2010, a to dotazem na soudce Koudelku, jestli se nezbláznil, když ho dává do vazby za údajné nepřebírání pošty, ač spis žádné nedoručené dopisy neobsahoval.

Trestní řízení č.j. 6 T 4/2010 skončilo zprošťujícím rozsudkem KS v Praze ze dne 11.8. 2010, neboť posuzovaný skutek (blokáda OSZ v Nymburce z  listopadu 2008) nebyl trestným činem.

Za bezdůvodné držení obžalovaného ve vazbě bylo navrhovateli vyplaceno – po deseti letech -  částečné odškodné.

Tedy : Řízení, ve kterém se měl obžalovaný dopustit pohrdání soudem, se tak prokazatelně nemělo vůbec konat.

Jestliže se toto řízení nemělo vůbec konat, nelze navrhovateli přičítat k tíži jeho chování, ať už jakékoliv, které bylo tak  jen zjevně zcela přiměřenou reakcí na bezdůvodné napadení jeho osoby justičními a policejními orgány, především pak soudem na Kladně.

Krom toho : Navrhovatel byl v tomto řízení souzen pouze a výhradně za t.č. pohrdání soudem, a ne za jakékoliv jiné skutky, jak by mohl rozsudek neznalému znít, když došlo – naprosto bezdůvodně – k jeho spojení s jiným řízením u jiného soudu (OS P – 10), se kterým neměl OS v Kladně vůbec nic společného a žádné dokazování v této věci před ním neprobíhalo.

Tyto skutečnosti sice byly známy již dříve, nyní k nim však přibyly skutečnosti zcela nové, opravňující podání nového návrhu na obnovu tohoto řízení.

Především byl čerstvě vydán nález Ústavního soudu č.j. I. ÚS 387/20, a to ze dne 26. května 2020, kterým bylo - v jiné věci jiného účastníka řízení -  konstatováno hrubé porušení základních lidských práv účastníka řízení - týmž (kladenským) soudem. Šlo přitom o vykonávací řízení zahraničního (britského) soudu k vydání nezletilého dítěte otci do Británie, které kladenský soud sabotoval, namísto aby je – jak byl povinen – neprodleně vykonal.

To svědčí o vysokém stupni pohrdání právem, i závaznými a vykonatelnými rozsudky,  a to i mezinárodním a ve vztahu k zahraničním subjektům, který se na tomto soudě (OS v Kladně) hluboce zahnízdil a stal se tak zdrojem permanentního ohrožení práva po celém okolí působnosti soudu, i soudně zúčastněné veřejnosti.

Hrubé znepokojení nad postupem OS v Kladně bylo v této věci konstatováno i citovaným ústavním nálezem, což je skutečnost nová, předtím neznámá.

II.

Jestliže senát Ústavního soudu konstatuje hrubé porušení práv zahraničního účastníka řízení nevykonáním již vydaného a platného zahraničního rozsudku, lze mít odůvodněně za to, že pohrdat takovýmto soudem, který znevažuje práva účastníků řízení i platné zahraniční rozsudky a dokonce i závazky státu, k jejichž výkonu byl zavázán mezinárodně uznanými dohodami a smlouvami, nenaplňuje skutkovou podstatu žádného trestného činu, neboť jakýkoliv trestný čin vyžaduje naplnění základních znaků trestného činu, tedy především  společenské nebezpečnosti.

Pohrdat soudem, který ohrožuje veřejný právní prostor, a to i prostor mezinárodní, svou zjevnou zvůlí, diletantstvím a otevřeným překrucováním práva a znevažováním práv účastníků řízení, není společensky nebezpečné, ale společensky prospěšné a žádoucí.

Navrhovatel tedy neměl být za tento postoj odsouzen, ale naopak veřejně oceněn, možná i odměněn – což jednoznačně plyne, byť s desetiletým zpožděním, i z čerstvého nálezu Ústavního soudu.

Protože se jedná o skutečnost novou a dříve neznámou, přitom pro posouzení a rozhodnutí případu zcela zásadní, má navrhovatel za to, že byly splněny nezbytné podmínky pro obnovu tohoto, zde citovaného,  řízení.

Současně má za to, že vzhledem ke skutečnosti, že kladenský soud nemůže rozhodovat sám o sobě – tedy nakolik je odsouzeníhodný a zavrženíhodný a nakolik je společensky záslužné takovým soudem pohrdat – podává navrhovatel tímto návrh na vyloučení všech soudců OS v Kladně z dalšího projednávání tohoto případu s tím, že nutně musí mít poměr k věci, neboť jim – jako soudcům téhož soudu – nemůže být jedno, jestli jsou úředně a oficiálně označeni za osoby hodné pohrdání, nebo ne.

Navrhovatel tedy závěrem konstatuje, že byly splněny podmínky pro obnovu tohoto řízení a navrhuje proto, aby nové projednání věci bylo nařízeno.

K obnovenému důkazními řízení především navrhovatel navrhuje založit usnesení Ústavního soudu č.j. I. ÚS 387/20 a provést jím důkaz 

                                                                                                                      Ing. Jiří Fiala

                                                                                                                                  navrhovatel

 

 

 

 Nalez I. ÚS 387/20 a 20 Cdo 3935/2019-792:

https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2020/I._US_387_20_an.pdf

 

___________________

___________________

Komentáře  

0 # Ing. Jiří Fiala 2020-06-05 20:57
Kladno spadlo na dno, nejen v hokeji.
Z
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-06-05 20:58
Proc soud v Kladne nepostupoval stejne jako soud v Praze 10?
Z
Trest za únos dítěte: Obvodní soud pro Prahu 10 uložil šest let vězení ženě, která podle obžaloby unesla loni se svým synem a dalším mužem svou pětiletou dceru v pražské Uhřiněvsi. Žena měla soudem určený omezený kontakt s dítětem, podle policie chtěla zmizet s dcerou v Africe.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-06-07 14:12
Drzý spratek, netušící, že jednou s ním budou jeho děti jednat naprosto stejně... Ne-li hůř.

prozeny.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-06-07 19:41
A co na to Domovnice Ropucha? J.K.

seznamzpravy.cz/.../...

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.