Maláčová - a kašlající rodiče...

Dopis paní ministryni ohledně náhradního výživného a rodičů, kteří se na své děti - podle ní - vykašlali... 

 __________

 __________

Paní

Jana Maláčová,

ministryně práce a sociálních věcí

NÁHRADNÍ VÝŽIVNÉ                              

Paní ministryně,

            Považuji za vhodné a nutné reagovat na Vaše tirády komentující snahu o zavedení náhradního výživného veřejným odsuzováním neplatících rodičů a především jejich egalizací, tedy vhozením všech do jednoho stejného pytle pod tvrzením, že dítě má tu smůlu, že se na něj jeden z rodičů vykašlal – a stát to má teď zachraňovat.

            Před rokem a půl jsem Vám psal za naše sdružení dopis ohledně vytváření komisí údajné rovnosti, jednalo se o rovnost při vyměřování důchodů mužů a žen, kde - podle Vás - byly ženské důchody diskriminovány - a já Vás, jménem našeho sdružení, upozorňoval na skutečnost, že daleko horší a do nebe volající diskriminace naopak mužů probíhá denně před opatrovnickými soudy, kde nejsou považováni nejen za rovné rodiče, ale ani za jakýsi plebs, ne dost dobrý ani k tomu, aby platil výživné, natož vychovával – nutno dodat, že vlastní – děti (zatímco kdejaká bezdětná a mimo rodinu žijící absolventka sociální nástavby je – podle soudů – daleko kvalifikovanější a způsobilejší) – a Vaší reakcí bylo, že to sice tak asi je, ale že s tím nehodláte nic dělat a na programové diskriminaci mužů v opatrovnických sporech nehodláte nic měnit.

Tento slib jste bezesporu dodržela – a skutečně, se na ní nic dlouhodobě nemění, a když, tak k horšímu.

Pak nechápu, kde berete tu, s prominutím, drzost, odsuzovat otce (o matkách jsem to od Vás nikdy neslyšel, ač procento výživné neplatících matek je daleko vyšší) za neplacení výživného, když současně říkáte, že nejen že nejste schopna jim zajistit rovné postavení v opatrovnických řízeních před soudy, ale že to ani nepovažujete za svou prioritu a nehodláte na tom nic měnit.

Nedávno si jedna z parlamentních stran, zalarmována výjimečností českého rodinného práva a důsledků z něj plynoucích, nechávala zpracovat srovnání s jinými zeměmi, právě ohledně placení výživného – a následného věznění neplatičů – proč je u nás toto procento tak vysoké – a snadno se dobrala vcelku reálných závěrů – že totiž v jiných zemích, krom toho, že tam neplacení výživného není trestným činem, ale občansko – právní záležitostí,  je daleko běžnější model střídavé nebo společné péče, kdy výživné ani jeden z rodičů neplatí – a tudíž pak zcela odpadá problém jeho vymáhání, natož pak věznění jinak ničím neprovinilých rodičů – a z toho mj. vyplynulo, že rodiče (obou pohlaví), zapojení do výchovy svých dětí, mají na jejich prospěchu zcela přirozený zájem, tedy i na finančních příspěvcích na tuto výchovu, které už nepovažují za svou osobní újmu, ale za podporu vlastní rodiny a pokračování vlastního života.

Z vlastní zkušenosti  - protože jsem poznal i mnoho lidí ve věznicích – mohu mnohačetně potvrdit, že zapojením do výchovy dětí se zásadně změní i ti nejzatvrzelejší grázlíci, kteří za sebou nemají nic jiného než kriminální kariéru a ve vězeních jsou vlastně doma, takže další uvěznění – za výživné – pro ně není trestem, ale vítanou odměnou.

I ti náramně zjihnou, když jde o jejich vlastní dítě – a je jim umožněno se o ně osobně starat, případně je učinit odpovědnými za jeho další rozvoj. Jsou pak schopni nejen výkonů v tom nejlepším slova smyslu, které by od nich sotva kdo čekal – ale i toho poshánět a popůjčovat si nezbytné prostředky po všech příbuzných, jen aby se mohli o dítě postarat.

A – obráceně.

Tedy i jinak inteligentní, vzdělaní a slušní lidé, s dosavadní skvělou kariérou, jestliže je s nimi u soudu zacházeno jako s obtížným, druhořadým hmyzem, vhodným akorát ke všeobecnému oškubání, se obvykle zatvrdí natolik, že se začnou chovat podle zásady : A nedostanete ze mě – za těchto okolností – ani korunu, i kdybyste mě měli rozčtvrtit.

Za tyto lidi pak ať – a naprosto správně  - platí stát – a pokud možno, nevymahatelné škody přenese na věc rozhodující soudkyně - a lidi jako jste Vy, aby to osobně zaplatili ze svých platů. Protože pak by se možná konečně zamysleli nad tím, co vlastně dělají a jaké to má důsledky a výsledky. I pro ty děti, samozřejmě. 

Když vezmu za bernou minci Vaše tvrzení, že se tito rodiče na své dítě vykašlali, pak mi v něm chybí zcela další podstatný údaj či konstatování, totiž kolik z těchto – tzv. kašlajících – rodičů bylo předtím feministickou justicí z výchovy svých dětí násilně vyloučeno, ačkoliv o ni měli eminentní zájem, resp. kolik z těchto rodičů – a především otců – bylo doslova donuceno okolnostmi, a to okolnostmi na straně státu a jeho orgánů, se svých dětí vzdát – poté, co po marném boji pochopili, že soudy jim rozhodně nepomohou, jejich advokáti je za jejich peníze ještě potopí či v nejlepším případě jim to prodají jako jediný možný výsledek – a sami proti početnému mocenskému systému prostě nic nezmohou.

Chybí mi ve Vašem  sdělení zcela údaj, kolik z těchto „kašlajících rodičů“ podávalo opakovaně bezvýsledně návrhy na změnu výchovy či na výkony rozhodnutí anebo i jen návrhy na snížení výživného, často vyměřeného z ryze hypotetických příjmů, které povinný rodič nikdy neměl, nemá – ale podle soudu by prý údajně mít mohl, kdyby se prý více snažil (od soudců, kteří sami jsou při každém, i tom sebehorším, výkonu prakticky nevyhoditelní a nepostižitelní, to zní obzvláště přesvědčivě…).

Chybí mi ve Vašem  sdělení také zcela údaj o tom, kolik z těchto „kašlajících rodičů“ dobře ví, že ty děti, na které mají platit, vůbec nejsou jejich, protože mají jiného otce – a ví to dobře nejen matka dětí a postižený rodič, ale i soud, kterému nejen že je to jedno, ale který na tomto ryzím podvodu se škodou velkého rozsahu a jeho krytí ještě usilovně spolupracuje. Prý v zájmu dítěte.

V jakém zájmu jakého dítěte je státem krýt či dokonce organizovat podvody či nechávat jednoho z rodičů beztrestně páchat rozsáhlou trestnou činnost mařením úředního rozhodnutí, a to vždy proti dítěti, zatímco druhý ho nesmí ani vychovávat, ani pomalu vidět – a jen platit a platit, ryze fiktivní, často zcela nereálné částky, na které ani nemůže mít, a to navíc zcela bez kontroly, kam tyto peníze jdou a co se s nimi vlastně děje ??

Vrátím se k Vašemu nástupu do funkce ministryně, paní Maláčová. Protože mi přijde signifikantní.

Pokud si vzpomenete, bylo to těsně poté, co jiná podobná kandidátka, ovšem za hnutí ANO, se drala na ministerstvo spravedlnosti – a musela se, po pár dnech, zase odporoučet, protože se ukázalo, že její vzdělání spočívá v opisování diplomových prací.

Poté jste nastoupila Vy, na MPSV, a pan president to komentoval slovy, že alespoň u Vás nemá pochybnosti o pravosti Vašich titulů…

Já tedy o nich pochybnosti mám, a to zcela zásadní. Protože Vás, ač možná pravé, nenaučily ani prostým základům obecné vzdělanosti, tedy k tématu si vždy zajistit potřebné či všechny dostupné informace, ty důkladně posoudit, roztřídit - a zohlednit. A o všem vždy pochybovat.

Základní znaky vzdělance.

Vy, zdá se, nepochybujete vůbec o ničem, Vám je všechno jasné předem, aniž jste vůbec co k tématu slyšela – protože ani slyšet nechcete, nebo si myslíte, že nemusíte.

Obklopena hloupou a nevzdělanou klakou jinde neupotřebitelných feministek, z života právem vyřazených „samoživitelek“, začínáte připomínat spíše fanatickou fúrii, nežli myslící vzdělanou ministryni demokratického státu.

Nutno dodat, že právě vaše strana má v tomto ohledu vskutku bohaté a nezáviděníhodné tradice.

A protože je možné, že kromě informací a znalostí sociologických a právních Vám také zcela chybí znalosti historické, doporučuji Vám se podrobněji seznámit s tím, jak vypadalo Německo v r. 1945, tedy kdysi kulturní a vyspělá země, poté, co začala šířit a násilím ostatním vnucovat svou aroganci, nenávist  - a pocity nadřazenosti.

S pozdravem

                                                                       Za o.s. K 213

                                                                                                          Ing. Jiří Fiala,

                                                                                                             předseda 

_____________________

_____________________

 

 

 

 

______________________

______________________

Komentáře  

0 # Tomáš Jadlovský 2020-07-12 09:34
MPSV a lidé na něm působící jedou na stejné vlně feminacismu a nerovnosti pohlaví jako většina soudů. Před lety jsem úřednickému ministrovi Koníčkovi, v naivním domnění, že jako chlap a nestraník na stejné vlně nepojede, napsal dopis, aby se v ČR zavedla slovenská rozvodová praxe, kdy opatrovník dítěte v případě zájmu obou rodičů o výchovu musí soudu navrhnout střídavku. Odpověděl mi, že to nejde, protože na Slovensku jsou opatrovníci státní a u nás obecní se státní metodikou. To je nepřekonatelný rozdíl, že? V české metodice to prostě být nemůže a Slovensko je úplně odlišný právní systém, se kterým se nemůžeme na ničem shodnout, tak pěkně zůstaneme v komunismu a o rovnosti pohlaví budeme další generaci jen řečnit.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-07-12 10:24
Dovolím si odporovat, protože za socialismu na tom byla - minimálně opatrovnická - justice mnohem líp. Neexistovalo, aby otec neměl přístup k dítěti, když o něj stál. Neexistovalo, aby se matka vysmívala pravomocným rozsudkům, a nic se jí nestalo - a nikoho to nezajímalo...
Výživné bylo vyměřeno z reálných, a ne fiktivních platů, kdyby nějaká takováhle blbost některou tu soudní chudinku byť jen napadla, tak ji z toho soudu vyrazili - dneska ji ještě odmění...
Tenhle bordel totiž přišel až s havlismem - a jeho definitivou komunistickým soudcům a jejich údajnou "nezávislostí" na všem, hlavně na zákonech. Najednou kdejaká přitroublá chudinka, která předtím sotva prolezla školou, byla "nezávislá" soudkyně, přes kterou vlak nejede...

Havlismus v justici - to je povýšení anarchie na standardní stav, kterému se začne říkat řádný. A komu se to nezdá, je - samozřejmě - extrémista. Jak jsem se teď naposledy, díky Sloupu, dozvěděl - i terorista...
Měl jsem o nich jiné představy.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-07-12 10:27
Jablko přece nepadá daleko od stromu, že ?
Hrabivost a chamtivost byly vždy jejich průvodními znaky, proto přeci šli do justice - tak čemu se divit ??

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-07-12 12:00
Dvojí metr české justice, aneb výroky Miloše Zemana vs. výroky Pavla Novotného.

pravda24.cz/.../...
___________

O dvojím, až trojím metru české justice sice není žádných pochyb - ale na druhé straně, doporučuji autorům článku, a Šafrovi vůbec, který o justici zjevně nemá ani tuchy, nejen dlouhodobě sledovat její stav, ale také si konečně přečíst trestní zákoník - kde se lze snadno dočíst, že ...
"Presidenta republiky trestně stíhat nelze..."

No - logicky, když by si mohl sám kdykoliv udělit milost nebo amnestii, že ?
Jinými slovy : Když už jste si toho blba zvolili - anebo nebyli dost aktivní na to, abyste ve volbách přebili tu chamraď, co ho volila - tak si to taky užijte, a to až do konce jeho mandátu...
Ať si lže, pomlouvá, vymýšlí si - články i výroky z nich - jak je mu libo.

Je to přeci jen president. Ať už jakýkoliv...

A příště na to pamatujte raději hned u voleb.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-07-12 18:55
Je Zeman provokater?

Vedom si toho, ze Prezident nemuze byt trestne stihan, pronasi nevhodna vyjadreni.
Kdyz nekomu jinemu (Novotny) jeho podvedomi vstrci do pusy podobnou vetu, tak se o nej zacne zajimat policie.

Z
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-07-12 12:01
Policie využívá tragické nehody k podpoře represí. Její šéf ohýbá statistiky

autobible.euro.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-07-12 12:21
Je Slovensko ohrozené? Nezávislosť súdnictva je na historicky najnižšom hodnotení

cas.sk/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-07-12 12:26
Na hraně vstupu do sněmovny balancuje 6 stran...

novinky.cz/.../...
__________
Aneb : (Zase) NENÍ KOHO VOLIT.
Koblihový póvl si opět zvolí svého donnuts ora - a ti ostatní, co volí podle přesvědčení, ne podle koblih - opět nemají koho volit.
Žádná výrazná osobnost, žádný zásadní program - ač by bylo mnohde takových potřeba jako soli...
Všude jen servilní mainstreamové poklonkování, k ničemu nevedoucí, nic neřešící, vyjma udržení koryt dotyčných kývačů - a to už opravdu nikoho neoslovuje, ani nebaví...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-07-12 13:08
ÚMPOD, úřad pro podporu týrání dětí

paragraphos.pecina.cz/.../...
____________
Bohužel, je to tak... Kapitán, když nastoupil, poté, co - díky nám - vykopli Pavlovou, tak byl hodnej a skromnej, vědom si, že když bude na nás, tak tam zase nemusí být.
Teď už mu otrnulo, je z něj nafoukanej, drzej tlusťoch - a zjevně mu chybí pocit, že by ho taky mohl někdo vyrazit.
Jejich stanoviska - to jsou - jako vždy - stanoviska matek, obvykle únoskyň a mařenek.

Vždycky se vztekají, když to slyší - ale praxe dává jednoznačně zapravdu : Jediné, co na ně platí - je síla. A média.
Když jsme nepustili Pavlovou do práce, tak se pak málem přišli zeptat, koho smí do té funkce jmenovat.
Už je to holt moc dlouho, tak jsou zase drzí, jako opice.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-07-12 13:43
Vřele doporučuji : Vznik a rozvoj kapitalismu - Amsterdam - Londýn - New York : Vznik burzy a východoindické společnosti. Přestavba a rozvoj těchto měst.

Mimo jiné i proto, abychom si uvědomili, že jsme nebyli a nejsme pupkem světa - a že to důležité se odehrává - většinou - někde jinde, a k nám doléhají jen ozvěny... Anebo - jako za komunistů - ani to ne.

ceskatelevize.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-07-12 14:34
Velmi rozumné rozhodnutí :

seznamzpravy.cz/.../...

Ještě tu stranu úplně nepotopil, tak ještě nemůže z politiky odejít...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-07-12 18:56
Tema pro koalici ANO s CSSD:

Benesova ma na starosti pouze prusery jednoho otce - Burese a jak ho nedostat do vezeni.
Malacova by se mela snazit dostat 10.000 otcu z vezeni ven a to tak, ze by tlacila na Benesovou a pozadovala zruseni §196!
Z
___________
No, jenže Burešovy průsery nejsou z toho, že by byl otec, nýbrž z toho, že je defraudant a podvodník.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-07-13 06:11
Polské volby - vypadají na nejtěsnější výsledek :

wpolityce.pl/.../...

Podle agentury Late Poll Duda 50,8% - Trzaskowski 49,2% zveřejněno o půlnoci končící volební neděli. Pořád se pohybujeme v pásmu statistické chyby 2%ˇ, takže počkat si musíme na definitivní výsledek. Ta Exit Poll bývá v číselných odhadech přísnější.

Freeeurope
___________
I podle toho, že naše média mlčí, to vypadá, že Duda obhájil svůj presidentský post. Ovšem značně těsně.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-07-13 06:13
Nemocný systém - umí jen trestat. A podezřívat a předpokládat to nejhorší. Asi podle svých vykonavatelů samých...

a2larm.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-07-13 12:10
Polské volby vyhrál Duda, ale jen hodně těsně :

www.msn.com/.../ar-BB16EFRL?ocid=msedgntp
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-07-13 13:54
Slovenské justiční reformy: Nový trestný čin zneužití práva soudcem vyvolává odpor

ceska-justice.cz/.../...
______________
Zbývá asi dodat - čí odpor... Protože těch poškozených určitě ne...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-07-13 13:55
Matematici vyzývají k bojkotu spolupráce s policií

a2larm.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-07-13 14:18
Polsko - Andrzej Duda definitivně znovu prezidentem na dalších 5 let :

wpolityce.pl/.../...

Andrzej Duda získal 10 mil. 426 tis. 514 hlasů, což je 51,12%, a Rafał Kazimierz Trzaskowski 9 mil 968 tis. 939 hlasů, tj. 48,88% - to vyplývá z částečných neoficiálních výsledků, představených v pondělí, 13. července 2020 polskou státní volební komisí ke 12.00 hodině, kdy již jsou zpracovány výsledky 90,98% volebních obvodů.

V pondělní poledne chybí jen 5 protokolů. To ani při 100% hlasů pro Trzaskowského v těchto obvodech nemůže zvrátit výsledek.

Andrzej Duda se tedy stává polským prezidentem na další pětileté období.


Potvrzují se již zjištění portálu wpolityce.pl, z nichž vyplývalo, že justiční „kasta“ (komunistická a postkomunistická rezidua v justici) se bude pokoušet využít všech sil směřujících ke změně výsledku voleb.

Tato zjištění potvrdil již dnes představitel krajně zpolitizovaného hnutí soudců „Iustuicia“, jenž se pokouší zpochybnit upevnění Komory zvláštní kontroly a věcí veřejných, což je orgán, jenž rozhoduje o platnosti voleb.

„Iustitia“ výrazně počítá s pomocí Evropské Komise a s provázáním věcí unijních finančních prostředků s „právním stavem.“ Tito soudci nevylučují ani protesty. Co k tomu může říci objektivní pozorovatel?

Že rezidua postkomunistické justice si osobují právo popřít tak silný mandát voličů.

To svědčí samo o sobě – předvádějí se jako destruktivní protispolečenská složka, a nikoliv jako nezávislí obhájci spravedlnosti.

V českých mediích lze potkat papouškování výlučně jen „totální opozice“, především tvrdící, že za Dudu vedla volební kampaň veřejnoprávní polská televize TVP.

Válku mezi TVN a TVP jsem popsal v nedávných dnech, a zmínil jsem, že TVP někdy jen krátce přechází, nebo se nezabývá ani problémy a eventuálně některými zbrklými rozhodnutími Sjednocené pravice.

Dovolím si tlumočit slovní modifikaci polských pozorovatelů – problémem nejen TVP, nýbrž i sjednocené pravice, může být tzv. „propaganda úspěchu“.

Jako pamětník komunistických medií ji pamatuji ve velkém – Bohužel tento odstín propagandy je z TVP patrným, jakkoliv jej lze chápat jako obranu proti nevybíravým útokům zejména TVN, postkomunistické Gazetě Wyborczé, či polským mediím ve vlastnictví Springer & Ringier a Passauer Neue Presse, i mediím v Německu, jejichž propaganda mi osobně připomíná propagandu medií bežněvovského SSSR a Ulbrichtovy tehdejší tzv. NDR proti vývoji Pražského jara v r. 1968.

Tato „propaganda úspěchu“ mohla část voličů odradit, zejména těch ve věkové skupině pod 30 let.

A do nekonečna mj. i českými medii omílaný evergreen o „Kaczynském jako pachateli všeho zla"?

Kaczynského nebylo vůbec ve volební kampani ani vidět, ani vedle prezidenta ani premiéra. Nebylo jej ani na závěrečném volebním večeru. A kde tedy byl? Modlil se před kapli obrazu Panny Marie v Čenstochové, na Jasné Hoře!

Freeeurope
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-07-13 14:28
Německý Robin Hood se skrývá v lese... S lukem a šípy odzbrojil 4 plně vyzbrojené policajty... Co k tomu dodat ??

Že ho neměli v jeho chatrči co kontrolovat... Byl přece doma a nic nikomu nedělal...

Až budou Němci přemýšlet, komu příště udělit státní vyznamenání za statečnost před nepřítelem, mají o námět k přemýšlení víc...

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-07-14 15:18
KDYŽ JEDEN Z RODIČŮ ŠTVE DÍTĚ PROTI DRUHÉMU :

novinky.cz/.../...

Zdá se, že pravda v ohni neshoří a ve vodě neutone. ČR - díky svým arogantním, justičně-znaleckým strukturám - bezdůvodně ztratila minimálně 20 let vývoje, kdy ostatní země, které si tohoto nebezpečí - po Gardnerově popisu - byly vědomy, tento syndrom prakticky vymýtily. Legislativou, i soudní praxí.

Oficiální Idioti v ČR se povinně tvářili, že syndrom neexistuje - a zakázali o něm mluvit.
Výsledkem je, že se rozvinul do jinde nevídaných rozměrů - a teď ta hovada neví, co s ním...

Asi se budou muset vrátit ke kořenům - a znovu ho popsat... A začít hezky od začátku.

Ti ovšem, co se znaleckými razítky tvrdili, že nic takového neexistuje, by měli o ta razítka přijít - a nově by jim přibyla povinnost nahradit škody ze všech těchto křivých znaleckých posudků.
Ochotné soudkyně jim v platbách jistě rády pomohou...
A že to nebude málo, to si pište už teĎ.

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.