Lov nevyšel. Nastává sčítání škod...

Lov někdy nevyjde. Zejména když lovná zvěř inteligencí značně převyšuje lovce.   

Kovbojku v reálu zažívala rodina otce poté, co se odmítnul podrobit nezákonnému předběžnému opatření místně nepříslušného soudu. Přepady policií každé půl hodiny, v mezičase známá i neznámá auta pravidelně kroužící a projíždějící pořád kolem dokola a monitorující situaci v domě - až otec pochopil, že má-li mít šanci na trochu klidný život, musí odjet, pokud možno, co nejdál. 

Takhle vypadá justiční zvůle, když se na soudě utrhne psychopatka ze řetězu a spolu s amorální spodinou vytvoří nebezpečnou organizovanou bandu, posilovanou pocity beztrestnosti. 

K otci jsem se dostavil - už kvůli vzdálenosti, nezaručující včasný dojezd na soud téhož dne - den předem, a jen za to odpoledne, čeho jsem byl svědkem, by stačilo na filmový scénář. 

A to, prosím, v tzv. "právním státě", kde se prý předseda Ústavního soudu těší široké oblibě veřejnosti (které, už se neříká) a kde má policie údajně rovněž vysokou věrohodnost (neznámo, z čeho pramenící). 

Právní tečku za touto nefalšovanou zdivočelou zemí učinil až soudce v Děčíně, který zkonstatoval to, co každému jen trochu právně informovanému, natož vzdělanému člověku bylo jasné na první pohled : 

Předběžné opatření o předávání dětí - za situace, kdy žádnému z rodičů nebyly svěřeny do péče - je zmatečné a nezákonné, navíc vydané místně nepříslušným soudem, protože dětí před rozchodem rodičů bydlely na okrese Děčín, ne Česká Lípa. 

No, a do České Lípy se teď pojedeme zeptat na náhradu způsobených škod, zaviněných stresem z přepadávání státními orgány a nutností se před nimi skrývat : 

 

_____________________

 

OS ČL – Mgr. Roman Koťátko,

předseda soudu                                                            Na vědomí :        KS v Ústí JUDr. Lenka Ceplová

 

Pane předsedo soudu,

                V návaznosti na Výzvu, danou Vám dne 22.7. k ukončení protiprávního jednání vašeho soudu a soudního vykonavatele ve věci č.j.   20 Nc 7213/2020 Vám tímto sděluji, že proběhlo jednání u místně příslušného soudu v Děčíně, kde bylo konstatováno de facto totéž, co jsem konstatoval i já od samého počátku, kdy jsem se s případem seznámil, a to :

§  Předběžné opatření OS v ČL ze dne 2.6. 2020 bylo zmatečné a nezákonné, protože nelze upravovat styk jednomu z rodičů, jestliže žádnému z rodičů nebyly děti svěřeny do péče. Soud v Děčíně ho neprodleně zrušil. 

§  Ve věci až do přenesení místní příslušnosti do Děčina rozhodoval místně nepříslušný soud v České Lípě, protože děti před rozchodem rodičů měly bydliště, místo obvyklé a trvale se zdržovaly na okrese Děčin, a to ve Varnsdorfu, kam i chodily do školy (starší dvě).

První otázka : Jak to, že tohle všechno soudkyně Lehmannová neví, když to je to nejjednodušší a nejpodstatnější z celé opatrovnické problematiky a kvalifikace a co tedy vlastně představuje její vzdělání, když z oboru, který po léta vykonává, NEZNÁ VŮBEC NIC, nezná procesní předpisy, nezná platnou judikaturu, nezná dokonce ani to, co a kdy je místně příslušný který soud a kdy lze upravit styk jednomu z rodičů?

Druhá otázka : Jak jste Vy osobně zajistil dostatečně kvalifikovaný personál pro váš soud, když tam takováhle blbka – a to po všech těch upozorněních, a jenom z mé strany jich bylo za poslední půl rok minimálně deset, klidně dál, a bez sebemenší změny soudí ??

Dále : Lehmannová poslala soudního vykonavatele mimo hranice soudního okresu, aby provedl exekuci na tyto děti, a to na základě zjevně nezákonného předběžného opatření, jež sama – ve své jednoduchosti – vydala, a toto opatření a nařízení nezrušila ani poté, co byla na nezákonnost postupu upozorněna jak ona, tak i Vy, a to právě mnou zaslanou výzvou k ukončení protiprávního jednání soudu. 

Nezákonnost postupu byla dána nejen místní nepříslušností soudu, nejen nezákonností opatření o úpravě styku, ale také tím ( i kdyby jiného nebylo), že soud nevyužil žádné mírnější prostředky, které předpokládá zákon – totiž zákonnou výzvu k dobrovolnému plnění a ukládání stupňujících se pokut.

Stav, aby při prvním porušení předběžného opatření, i kdyby jinak bylo zákonné, soud rovnou nařídil výkon rozhodnutí odnětím dětí – navíc ta samá soudkyně, které v případu 20 P 27/2016 za dva roky nevyřídila 19 návrhů na výkon rozhodnutí, podaných otcem – je jednoznačným excesem, nemajícím srovnání a obdoby v celé ČR. Za 20 let své praxe v opatrovnictví jsem nic podobného neviděl a ani nezažil a mám za to, že se jedná o zjevně zneužití soudní pravomoci přitroublou, nevzdělanou, mstivou a obecně nízkou soudní osobou, která ve své současné posici jednoznačně představuje obecné ohrožení široké veřejnosti.

Obecné ohrožení široké veřejnosti představujete jednoznačně ve své funkci předsedy soudu i Vy, protože za ni, tedy za soudkyni Lehmannovou, její vzdělání a její chování nesete plnou a přímou odpovědnost, umocněnou navíc skutečností, že Vám tato výzva k ukončení protiprávního postupu soudu byla včas zaslána a na nebezpečnost a nevzdělanost Lehmannové jste byl upozorňován od samého počátku nástupu do funkce předsedy soudu.

V důsledku protiprávního postupu Vašeho soudu byla poškozeným jednoznačně způsobena psychická újma a také nehmotná újma na ušlém zisku a promarněných příležitostech, a to zejména tím, že byli nezákonně přepadáváni státními orgány, poškozována jejich dobrá pověst a před zvůlí vašeho soudu se museli skrývat.

Za tuto újmu i způsobenou škodu budou požadovat pro ně náhradu, chci se proto dále zeptat :

Otázka třetí : Zda a v jakém poměru jste připraven se se soudkyní Lehmannovou podílet na náhradě způsobených škod ?

K publikaci Vašich odpovědí, jakož i případného komentáře, dostanete prostor ve čtvrtek, dne 13.8., kdy se dostavíme na váš soud natočit si vaše odpovědi, komentáře a vysvětlení.

Pokud na soudě nebudete, pověřte nějakou osobu, která za Vás bude odpovídat, pokud žádná, odpovíme si sami podle doložitelných dokladů – s tím, že sám k tomu nemáte co říci.

Totéž platí pro soudkyni Lehmannovou : Pokud se chce k celé věci vyjádřit, dostane tuto příležitost ve čtvrtek, 13.8.

Jak jsem si z Vašich reakcí všimnul, jediné, na co reagujete, a to poměrně rychle, jsou sprosté maily. A to i když nejsou určeny Vám. Což je také jasná odpověď na otázku, jak s Vámi správně komunikovat.

Dovolím si předpovědět, že při tomhle postupu, výkonu práva a přístupu k veřejnosti  Vám brzy budou lidé sprostě nadávat na potkání, budou na Vás plivat a budou do Vás kopat, až se dozví, jakým způsobem terorizujete bezúhonnou veřejnost.  

Pro Lehmannovou to nejspíš platí už dneska, proto se tak usilovně na soudě zapírá, nezvedá telefony a nenechává nikoho přepojit, aby jí náhodou někdo nechtěl osobně poděkovat.

Pro mě jste Vy osobně jasným důkazem o tom, že soudci nemohou nadále žádné manažerské posty ve vedení soudů vykonávat, protože je nezvládají nejen po odborné, ale především manažerské stránce.

Pokud máte na čtvrtek nějakou časovou preferenci, kdy se máme dostavit, dejte mi ji vědět předem, jinak přijedeme během pracovní doby kdykoliv a podle vašich reakcí natočíme buďto vaše vysvětlení, nebo to, co místo něj bude k disposici.

Těším se brzy na viděnou.

S pozdravem

 

                                                                                                                                     Ing. Jiří Fiala

                                                                                                                                     redaktor serveru K 213

______________________

______________________

Ať už natočíme v České Lípě cokoliv, o jednom tento případ určitě vypovídá : Totiž že to MÁ SMYSL.

Otec v tomto případu prokázal naprosto výjimečnou jak organizační schopnost, tak i osobní statečnost, která vůbec není běžná - ale která jediná vede k cíli. 

A jestliže se spojí i s kvalitním právním zastoupením (přičemž sám otec dobře od počátku věděl, že spoléhat na pomoc standardního registrovaného právníka, omezujícího se obvykle na rady typu : "Buďme hodní, ať nenaštvěme soudkyni"...  nemá žádný smysl a nikam nevede - resp. vede - a v tomhle případě by zcela zaručeně vedla - k trvalé ztrátě, ve prospěch zjevně problematické rodiny matky. 

S údivem snad zůstává, proč právě ty nejproblematičtější matky mají na soudech - a výhradně u soudkyň - takové zastání ... !! 

Že by snad  taky soudkyně byly samy těmi nejproblematičtějšími matkami  - a spojovala je prostá sounáležitost podřadného druhu, určeného k vyhubení ?? 

___________________________

___________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________

______________________

 

http://www.k213.cz/JOOMLA/3304-soud-cl-usporadal-lov-na-deti

________________________

________________________

Komentáře  

0 # Tomáš Jadlovský 2020-08-08 10:31
Jsem moc rád, že případ se dobře vyvíjí a statečnému otci mohu pouze potvrdit to, co už od Vás jistě dávno zná - že najímat si profesionálního advokáta je v ČR zbytečné vyhazování peněz. Držím palce a otce zvu na film, doufám, že on nebude muset utíkat tak daleko.
www.youtube.com/channel/UCkhhlKCvm8Hms1LdANCQN4w
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-08-08 10:43
Někdy Ústavní soud nedohlédne, jaké bude mít jeho rozhodnutí dopady

ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-08-08 11:03
Těch, kteří nepřežili "Péči" justičních psychopatek, kvapem přibývá ...

F
PS : odešla moje mladší dcera ( cca 36 roků) ,
podobným způsobem, jako u Jirky.
_____________

Nedávno mi volal jeden otec ze severní Moravy, totéž. Dospělý syn, kterého od deseti neviděl a který byl silně poštván proti němu matkou, spáchal sebevraždu. Kdesi na chodbě paneláku na Slovensku.

Případů, kdy děti justiční zvůli spolu se šikanou nepřežijí, musí být desítky - my se dozvíme jenom o zlomku, a to většinou ještě ty oběti - tedy jejich zavržení rodiče - nechtějí mluvit.

Přitom, bohužel, právě to má jedině smysl - aby se o tom dozvěděla zjevně nevědomá veřejnost a nepodléhala bludům o funkční "nezávislé" justici...

A taky pochopila, že to není jen utajená bolest zavržených rodičů, ale konkrétní zmařené dětské životy, které nejen že neprožily dětství, ale které nevydržely v tomto ani žít.

____________
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-08-08 19:01
Kdyby četli stránky K 213, věděli by, že z dvanáctého patra skáčou ti, kteří se rozhodli ukončit dobrovolně svůj život.
J.K.

novinky.cz/.../...

_________
Asi je to už nepříjemně hřálo zezdola - tak si řekli, že zkusí štěstí...
Ale že tam nestáli s plachtou... Mohli mít aspoň náznak úspěchu.
0 # Karel 2020-08-09 00:00
Přemýšlím nahlas, proč některé nadřízené soudy nelidské rozhodnutí OS změní a jiné - zrůdné, škodlivé rozsudky nenechávají. Myslím, že tlak byl vyvinutý velký i v mém případě, či jiných. A KS betonují pořád vic. Tak jim tam příští týden ukažte, že o nich víme. Že se jim odvážně podíváte do očí. Hodně sil.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-08-09 08:38
Docela smutná, byť symbolická vizitka. Naší justice :

Turecké vězení je lepší než české, míní Všelichová

eurozpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-08-09 08:39
Typický pracovník státní správy : Nic nedělá, do práce si chodí výhradně pro výplatu :

Dominik Dán

sk.wikipedia.org/wiki/Dominik_D%C3%A1n

cs.wikipedia.org/wiki/Dominik_D%C3%A1n

Autora detektívok Dominika Dána prepustili z ministerstva vnútra

spravy.pravda.sk/.../...

Dôvodom malo byť to, že v práci údajne nič nerobil a chodil si tam len po výplatu. Fungovať to tak malo dlhé roky.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-08-09 08:41
Iniciativa - Za otvorenú justíciu (len aby autorov brzo nepozatvárali...)

Riziko prijatia nekvalitných zákonov

www.24hod.sk/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-08-09 08:45
Požár nezavinily sousedské spory, ale ..."rodinný spor", a jinde "manželské neshody".

Historické zkušenosti ukazují, že všechny války jsou buď pro jídlo nebo kvůli ženským!

Soudy a úřady mohou být rády, že my - čeští tátové - řešíme spory civilizovaně, za pomoci občanských sdružení.

Výzva: Policisté a soudci, a také politici, jste omezení. Hlaste se k nám, ať se něco užitečného naučíte!
Zb.

Zde důkaz: www.msn.com/.../ar-BB17JFZ5?ocid=msedgdhp
____________
Naučíte - a hlavně : Dozvíte !! Protože vůbec nemáte potuchy, kde žijete.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-08-09 08:47
A kdy je den jeho obětí?
No přece,
365 dní v roce.
Osobně se obávám,
není důvod k oslavám!
J.K.

blesk.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-08-09 08:47
Novo veselský rybník zablokovala plovoucí žlutá rakev.
Hurá, ruský šváb, českého národa pýcha,
snad ještě žije, dýchá,
není mrtev.
Ke komediantství má od své matky učitelky dané vlohy,
prý ukázal, že má obě své vlastní nohy.
Kdyby to jeho táta pošťák viděl,
jistě by se za něj styděl.
Stydím se za něj i já.
Zeman není můj prezident!!!
A ani jmenovec státní zástupce!!!
Věřím, že přijdou noví dnové,
a odnesou sebou všechny ty vychcánkové.
Je mi jedno kam,
hlavně ať nedopadneme jak husité u Lipan!
J.K.

blesk.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-08-09 09:44
Proč jsou muži s dětmi trendy a sexy :

prozeny.cz/.../...

______________
Ponechal bych stranou anglické celebrity a věnoval se ryze českým poměrům, které jsou v tomto případě ještě hodně - řekněme mírně - specifické.

A v souvislosti s tím mě napadá ještě jeden, velmi pádný důvod, proč by měli být muži s dětmi sexy - i pro nezadanou mladou slečnu.

Totiž - tím, že mají děti u sebe, jednak dokazují, že se o ně umí postarat, ale hlavně : Že patrně nemají na krku žárlivou a mstivou psychopatku, která je tahá po soudech a po všech typech trestních řízení a která jim přístup k dětem upírá - a kterou, začne-li si slečna něco s takovým pánem - bude mít dozajista na krku i ona, a to po příštích minimálně 20 let...
0 # Karel 2020-08-09 22:54
Potvrzuji na svém případu. Díky bývalé - psychicky narušené osobě, nemám ani soukromí život. Když po nějaké době nově započatého vztahu partnerka vydrží můj boj za svobodu pro mé děti a mě, před zločincema z OS v Chrudimi, uvažuji o tom, zda také neprožila trauma. Zdraví člověk takový tlak odmítne a logicky si najde někoho pro pohodový život.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-08-09 11:12
Je to jasné : Důsledky opatrovnického sporu, "vyřešeného" feministickou justicí...

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-08-09 12:19
CHCETE SE ZÚČASTNIT VEČEŘE SAE SVÝMI DĚTMI? JDE TO I V ČR! (MUSÍTE SI JEN VYBRAT SPRÁVNOU MANŽELKU):


www.msn.com/.../ar-BB17ItLl?ocid=msedgdhp

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.