Domovnice : Pochopení u nás nehledejte

Ohledně stavu na postech předsedů soudů a stavu justice jako takové nás prý Domovnice žádá o pochopení. To jediné jí opravdu nemůžeme dát... 

 

Máme právo dávno žít v právním státě, s právními jistotami a nezpochybnitelnými osobními a osobnostními svobodami. Pokud se tak neděje, ba ani nebyla doposud nastoupena cesta k nápravě, těžko po nás někdo může žádat "pochopení". 

 

 

 

 

__________

__________________

__________________

 

Současně se zdá, že se v justici - pod tlakem okolností - přeci jen chystají změny - a pro některé soudce může být nakonec i těsno. Přesto to nejsou změny, které bychom chtěli vidět a které jediné mohou přinést výkonnou a spravedlivou justici: 

________

Systemizace soudů & soudců

 

Věřte nebo nevěřte:

Chystá se tvrdá systemizace počtu soudů & soudců vzhledem k existujícím soudním agendám.

Plánem a cílem je v Praze zredukovat počet obvodních soudů z 10 na 4, zcentralizovat existující správy soudů na 1 společnou pro všechny 4 soudy, snížit celkový stav personálu a soudců o 1/3 a vše umístit na Míčánky; ostatní soudní budovy, kde jsou dosud obvodní soudy, prodat či tržně pronajmout.

Stejně se má postupovat v dalších krajích, kdy např. ve Středních Čechách mají zůstat 3 soudy: Kolín pro Kolín, Nymburk, Kutnou Horu, Prahu-Východ; Mělník pro M. Boleslav, Mělník, Kladno, Rakovník; Beroun pro Prahu-Západ, Beroun, Příbram (splňující hledisko dopravní a časové dostupnosti pro lidi z okresů, kde soudy budou zrušeny).

Pokorná, nově vedoucí Městský soud v Praze, má začít spolu s MSp s touto systemizací, jako s pilotním projektem.

Je evidentní, že stát nemá prachy, lidi odmítají platit nehorázné soudní poplatky, navzdory tomu, že soudy svěřepě zamítají žádosti o osvobození (ostatně jen idiot by dal 14 tisíc za dovolání, kde šance na úspěch u hajzlíkú z NS je ještě menší než v kasinu), proto dochází i na justici.

Jistě to bude trvat ještě nějaký rok, ale nakonec k tomu dojde.

Babiš, Schillerová, Benešová (samozřejmě po zjištění, že v Bratislavě jsou jen 3 soudy při cca polovičním počtu obyvatel co Praha) se nyní snaží udělat z nouze ctnost.

Centralizace podpůrných činností v justici již měla být dávno; v byznysu, který většinou si na sebe musí vydělat (pomineme-li dotace), již dávno připadá 1 mzdová účetní/personalistka/IT specialista apod. minimálně na 100 zaměstnanců, což nesplňuje žádný český soud.

Soudců je rovněž nadstav, že se poflakují, potvrzuje to, že mnohdy jeden úkon soudu dělají 3 lidi - soudce, který zadá pokyn svému asistentu, tento asistent pak stejný pokyn zadá zapisovatelce/rejstříkové vedoucí, a až zapisovatelka/rejstříková vedoucí provede daný úkon soudu - viz soudní písemnost, kterou dostanete od soudu. Neschopnost pracovat natož efektivně ( na jeden úkon soudu jistě netřeba 3 osob s jejich osobními mzdovými náklady v statisících) je evidentní.

Samozřejmě justiční chátra v čele s grázly ze spolku Soudcovská unie, s dementními bolševiky z Ústavního soudu a jiné deklasované extrémistické živly z justice, z médií, z EU a obdobných spolků, se všemožně budou snažit do tohoto nevyhnutelného procesu "vhodit vidle".

Proto je třeba tuto systemizaci a s ní nevyhnutelně spojenou redukci počtu soudů, soudců, ostatního soudního personálu VHODNĚ podpořit i z Vaši strany.

Státní finance jsou evidentně směrem  zu grunde; bláboly Babiše, že si stát výhodně půjčí na finančních trzích, kde si ve stejnou dobu bude půjčovat celý svět, zasažený hospodářskou krizí (jejíž první příznaky byly zjevné již v Q4 2019 v podobě zhoršujících se makrodat, takže vinen není primárně COVID-19), bude akorát pěkně drahý špás, a EU se svým fondem obnovy, kdy peníze z něho mají být pro ČR k dispozici nejdříve v Q2 2021, jestli vůbec, protože si ty peníze musí EU rovněž vypůjčit na finančních trzích s rizikovou prémií, rovněž sotva problém vyřeší - viz blábolení Junckera o obdobném fondu EU na vytvoření 25 miliónů pracovních míst v celé EU v roce 2009, které zůstalo jen blábolením.

Takže směr vývoje je daný, protože jeho zákonitosti nezmění ani česká justiční chátra.

_________________

_________________

 

 

 

 

_____________________

_____________________

Komentáře  

0 # Ing. Jiří Fiala 2020-08-17 12:49
Když někdo stojí nad právem :

Prohrává soudy, ale ‚bezproblémové‘ peníze finanční správa dál nevrací

irozhlas.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-08-17 14:29
Příběhy z českých věznic :

echo24.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-08-17 14:34
Lesy ČR chtěly spor s Lichtenštejny poslat k soudu v Haagu. Jen se spletli, vycouval Babiš

hlidacipes.org/.../
_____________

Jestli mu nepohrozili, že zatnou kohouty...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-08-17 17:05
Válku vede osa zla úředníků a správců komunikací a vedou ji s veřejností.

dfens-cz.com/ve-valce-jsme/
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-08-17 17:05
Pochopení u nás nehledejte :

Ryba smrdí od hlavy. Co lze čekat od matky justiční mafie, dosazené Ruským Švábem na krytí dotačních podvodů agenta Stb Bureše financovaných EU?
Já jsem pochopení u matky justiční mafie naivně osobně hledal v roce 2011 ve věci šíření údajné pomluvy.
Domovnice ví dobře, jak justiční mafie funguje a tak mi důkazní materiály vrátila, tak jako mafián Ivan Langer & Íčko, odbor dohledu Msp a další.
V ČR od tzv. sametové revoluce vládne mafiánská banda dosazená KGB. J.K.
J.K.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-08-17 17:06
Sympaťák z mokré čtvrti :

ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-08-17 17:07
Pochopení nehledejte ani u policie.
Ostatně za sebevraždou mé dcery Jany stojí na počátku kriminalista Zdeněk Štengler, svého času předseda SPOZ
(Spolek přátel organizovaného zločinu) organizátor prezidentské kampaně Ruského Švába.

Policie ČR = největší společenský odpad. Největší grázlové jsou nahoře. J.K.


novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-08-17 17:08
Budoucí předseda plzeňského krajského soudu Krysl: Nové vedení bude genderově vyvážené

ceska-justice.cz/.../...

info.cz/.../...
______________

A jestlipak bude taky vyvážené mravně a intelektuálně ??
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-08-17 17:37
Jak to bylo pohádko ve věznici Valdice?
Zajímalo by mě velice.
J.K.

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-08-18 15:01
Marie Benešová moc dobře ví, co se v justicí dělá špatně a co je třeba změnit.

1) V první řadě by si paní ministryně měla začít příkladně plnit své povinnosti správního orgánu a měla by konečně vyřídit všechna naše i ostatní podání dle správního řádu, se kterými je dávno v prodlení.

2) Plněním svých zákonných povinností by měla přestat pověřovat různé své podřízené úředníky, což soustavně dělá, v rozporu se zákonem, neoficiálně, ústně, a tedy i bez zanechání důkazů. Namísto správních úkonů ministryně tak vznikají jen bláboly různých zjevně nepříslušných bezvýznamných úředníků ministerstva, za které se ministryně schovává.

3) Zákonným předpisem pro výkon správy soudů je správní řád. Předsedové a místopředsedové soudů jsou v postavení správních úředníků. Na správě soudů se podílejí všichni soudci a další „soudní osoby.“ Jejich správní rozhodnutí mají být v odvolacích správních řízeních přezkoumávána, což se soustavně neděje.

4) Na výkon státní správy je možné podávat stížnosti podle správního řádu, které je možné nechat přešetřit nadřízeným orgánem. Nesprávný postup při vyřizování stížnosti je dle metodiky MV rovněž možné napadnout stížností dle SŘ. Každá stížnost tak nakonec může skončit na stole ministryně spravedlnosti a ta je povinna ji osobně vyřídit. Což se neděje.
Soudy i ministerstvo správní stížnosti na soudy řeší dle § 164 zákona č. 6/2002 Sb., což je chyba. Ustanovení totiž hovoří výslovně o „řízení před soudem.“ Stížnost na soudce, která se netýká „řízení před soudem,“ je stížnost na chování nebo „postup správního orgánu,“ kterou řeší § 175 správního řádu.
Nikoli řádné plnění povinností při výkonu státní správy soudů je porušováním pracovních povinností a zákonným důvodem pro rozvázání pracovního poměru u každého zaměstnance, i co se týká výkonu funkce předsedy nebo místopředsedy soudu.
Ministryni jsme opakovaně marně žádali, aby jasně vyslovila stanovisko, že ministerstvo, soudy i další správní orgány v resortu spravedlnosti, jsou povinny se při výkonu státní správy zákonem č. 500/2004 Sb. řídit.

Odpovědí bylo jen to, že s námi přestala komunikovat zcela. OOS
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-08-23 17:22
Vážený pane inženýre

Dovoluji si zaslat Vám můj názor na článek.

Jindřich Karel


k213.cz/.../...


Ministryně spravedlnosti Benešová v odpovědi na podání, které jste učinil odkazuje zavádějícím způsobem na postup, který řeší vyřizování stížností na soudce. Dále popisuje, jakým způsobem se obsazují posty předsedů soudů.

Ovšem v odpovědi ministryně Benešové absentuje reflexe dlouhodobě neudržitelného stavu zejména pražské justice a potřeby reformy justice jako takové.

Paní ministryně buďto nemá komplexní představu a přehled o tom, jak justice funguje, jak se některé úřední osoby chovají a jak neřešitelný takový stav je, anebo to ví velice dobře a připravovanými změnami hodlá docílit ještě horšího stavu, než v jakém se česká justice nachází.

Česká justice je se proměnila v průběhu doby v zabetonovaný moloch, v rámci kterého se odehrávají různé zájmové procesy, přičemž tento moloch si přisvojuje role, které mu v rámci dosud zavedených legislativních pravidel ani nenáleží.

Stav, ve kterém úřední osoby či soudci rozhodují o tom, vůči komu budou dodržovat zákonem stanovené povinnosti či pravidla a vůči komu nikoliv, stav ve kterém se vůči některým účastníkům řízení prezentuje stran soudu demonstrace síly a moci způsobem dohledu například deseti ozbrojených příslušníků justiční stráže proti jednomu účastníků řízení, je ve zkratce řečeno šíleným stavem, a to s přihlédnutím k tomu, že vedle fyzického násilí nebo jeho hrozbou se vůči některým účastníkům řízení a návštěvníkům soudů aplikuje zákonem faktická šikana ( prohlížení listin ve složkách, zouvání z bot, svlékání, komentování spodního prádla a podobná svinstva ), to vše pod záminkou hledání zbraně. Někdy chybí už jen prohlídka tělesných dutin.

Zrůdnost současného systému a justičního molochu tkví zejména v tom, že jakákoliv stížnost na takové jednání je zbytečná. V rámci justice totiž není zájem o nápravu. Zájem je pouze na tom, aby se justice jevila jako trvale podfinancovaná, přetížená a ohrožená na svojí takzvané nezávislosti.

Zabetonovanost justice však není jediným problémem.

Dalším problémem jsou různé spolky a neoficiální skupiny, které se vezou na vlně takzvané justiční nezávislosti s cílem nabourávat se do fungování a dalšího směřování justice s přesahem do záležitostí cizích justičních systémů.

V nedávné době prozrazené pravidlo ruka ruku myje lescos v tomto ohledu vysvětluje a podtrhuje zároveň institucionální rozklad justice coby jednoho z mocenských pilířů naší republiky.

Jak známo, justice stala v posledních letech za nejednou abstraktní zkratkou, která znamenala ve svém důsledku pád vlády a zásah do parlamentních záležitostí včetně institucionálních prvků ochrany zájmů naší republiky.

Vedle justice čelí podle mého názoru jisté formě rozkladu také policie a armáda.

Zejména v případě policie, která je fakticky vojensky řízenou organizací ( řízená vojenským způsobem nikoliv armádou ) lze pozorovat určitý příklon ke stávající garnituře, což má za následek jednak to, že se policie stala definitivně ohroženou co se apolitičnosti týče, a také má zmíněný příklon vliv na ohrožení bezpečnosti politicky nepohodlných osob, na jejichž perzekuci je zneužívaná.

Vedle již zmíněných skutečností nelze pominout také další ohrožující prvky, mezi které patří takzvaná pátá kolona působící v naší zemi prostřednictvím vysoce postavených politiků, kdy tato pátá kolona vytrvale a precizně směřuje naší zemi do područí geopolitických zájmů Ruska.

V tom kontextu vnímám přípis ministryně spravedlnosti Benešové jako cynický a výsměšný.

Mám totiž důvod domnívat se v kontextu výše zmíněného, že jakákoliv reforma čehokoliv, která pochází z pera vlády přisluhovače předlistopadového režimu má jediný cíl, a sice upevnění moci těch, kteří nepracují pro naší republiku, ale proti ní a proti jejím obyvatelům.
JK
__________

Mám stejný dojem, i názor. Tahle pakáž, i kdyby dělala reformu, kterou popisujeme, tak z ní bude jen nová úlitba pro protekční dětičky a na justici se nikdy nic nezmění.
Už proto, že starého psa novým kouskům prostě nenaučíš a kdo celý život pohrdal lidmi a jejich právy, sotva je teď, z hodiny na hodinu, začne vášnivě ctít.
Aneb : Když dva dělají totéž, není to rozhodně totéž.
A od té současné pakáže bych ani žádnou reformu nechtěl, protože je předem jasné, jaký paskvil by z ní pošel.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-08-23 17:29
Jsme povinni svou zkušenost sdělovat Bělorusům i všem v Evropské unii. Protože naděje a víra samy zvítězí jen málokdy. Častěji jsou utopeny v krvi. Ale mohou zvítězit, pokud budou mít podporu demokratických zemí. To je naše úloha.
Apelem 21. srpna by pro dnešní dny měl být náš tlak na Evropu, aby neustupovala vrahům a násilníkům tam, kde jde zase o lidské osudy. Pak bude mít naše vzpomínání na dvaapadesát let starou tragédii smysl.

www.forum24.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-08-23 17:30
Každý vězeň stojí ročně stovky tisíc. Knihou Tresty budoucnosti otevíráme diskuzi o změnách

www.info.cz/pravo/justice/kniha-tresty-budoucnosti

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.