Na stoly poslanců

Co leží na stolech poslanců v legislativní rovině opatrovnictví : 

 

 

 

Podpora konsensuálního řešení rodičovských sporů a zefektivnění vymáhání výživného (novela občanského zákoníků a dalších souvisejících zákonů)

Cílem návrhu je obecnější podpora konsensuálních forem řešení záležitostí nezletilého dítěte, které zahrnují krom výživy především otázky péče a styku. K prevenci rodičovského konfliktu, podpoře smírného řešení záležitostí dítěte, posílení dobrovolného plnění rodičovských povinností a prohloubení jejich rychlé a efektivní vymahatelnosti se navrhují zejména tato konkrétní opatření:

1. Zavedení možnosti dohody o výživném a poměrech dítěte zejm. pro dobu po rozvodu bez nutnosti jejího schvalování soudem,

2. Zavedení možnosti postoupení pohledávky na výživné jako rychlé cesty k prostředkům na výživu v případě rodičů, kteří jsou sice dostatečně solventní, avšak odmítají výživné platit ze subjektivních důvodů (např. spor s exmanželkou),

3. Nastavení soudních poplatků podporující smírné a rychlé způsoby řešení záležitostí dítěte,

4. Povinnost rodičů, kteří se nemohou dohodnout o záležitostech dítěte, absolvování odborného poradenství v rodinné poradně nebo neformální projednání se soudcem mimo soudní jednání,

5. Soud by již neměl přihlížet k opakovaným šikanózním návrhům na nařízení předběžného opatření ve věcech péče soudu o nezletilé, dnes musí o každém takovém návrhu rozhodnou do 7 dnů a proti každému zamítavému návrhu je přípustné odvolání,

6. Dojde-li ke snížení výživného za minulou dobu za situace, kdy se spotřebované výživné nevrací, zohlední se přeplatky ve snížení nejblíže splatných plateb výživného – prevence zadlužování povinných.

Novela je v současnosti projednávána Poslaneckou sněmovnou jako sněmovní tisk 899.

_______________

_______________

 

https://justice.cz/web/msp/pravni-predpisy-v-legislativni-procesu

 

 

_________________

_________________

Komentáře  

0 # Ing. Jiří Fiala 2020-09-08 19:49
Ludvík Vaculík o současných ženách - a jak to měl v mládí jednodušší :


ceskatelevize.cz/.../...

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.