TO Růžička : Justiční zločinecká mafie v praxi

Jak to vypadá, když chcete náhradu za škodu, způsobenou jedním ze státem krytých zločinců, konkrétně exekutorem Fendrychem, předvádí dnes a denně Obvodní soud pro Prahu 2. Na osazenstvo soudu přesně sedí označení " organizovaná zločinecká banda". 

 

 Exekutor Fendrych kdysi vyloupil můj dům. To se stalo v říjnu r. 2007. Vyloupil proto, že naprostou většinu údajně zabavených věcí nikam nesepisoval, naložil si je do auta, když jsem mu chtěl zabránit v odjezdu, ohrožoval mě pistolí a když jsem zavolal policii, před jejím příjezdem rychle šlápl na plyn a ujel. Odmítal provést soupis provedených věcí i na druhý den, když jsme přišli s veřejností to jeho sídla. 

Trestní oznámení, jak je u nás zvykem, nikdo nevyšetřoval, nic se nestalo, vylupovat u nás domy, pokud to dělá exekutor, je přece naprosto normální a v pořádku. Dlouho se pak nic nedělo. Že ty ukradené věci dávno nemá, mi bylo jasné už týden po této akci. 

O 8 let později jsme přišli na jeho Úřad a chtěli ty věci vidět. Žádnou dražbu za celých 8 let (!!!) nevyhlásil. 

Přišel jeho pomocník - a sdělil, že věci nejsou, nikdo neví, kde jsou (on to někdo věděl, spíš to nechtěl říct) - a že se s tím máme smířit, a že podá (sám) návrh na zastavení exekuce. Řekl jsem mu, že ten jsem podával několikrát, soud ho nikdy nevyřídil, pomocník sám sdělil, že pokud se o to zasadí exekutor, návrh bude rychle vyřízen. To jen abyste věděli, jak funguje "nezávislá" justice. 

Protože jeho sdělení o tom, že exekutor věci nemá a neví, kde jsou, jsme zaznamenali na kameru, podal jsem na exekutora trestní oznámení. Zpronevěra. Zneužití pravomoci úřední osoby. 

Nastalo zhruba totéž - tedy pokud jde o policii - co v r. 2007 : Nic se nevyšetřilo, nic se neprokázalo - nejlepší na tom je, že pokud důkazy nemáte, tvrdí Vám, že nemůžete nic prokázat - pokud je máte a předložíte, jako tady, tak je stejně nikdo neprovádí a nepřihlíží se  k nim. 

Něco se ale stalo přece : Exekutor dostal strach a vztek. 

A vymyslel - že nařídí "dražbu". Na ty neexistující věci. O kterých sám tvrdil, že je dávno nemá. 

A - dražba proběhla. Bez oznámení povinnému, s jediným vydražitelem - polodementním chudáčkem, zadluženým až po uši, kterému - s vysokou pravděpodobností - exekutor slíbil, že pokud pro něj udělá tuhle službu, přestane po něm dluhy vymáhat a zařídí mu oddlužení. 

Takže : O dražbě nikdo nevěděl, proto se do ní taky nikdo nemohl přihlásit. Pravda, s výjimkou této nastrčené kafky. Ta byla také jediným zájemcem - a současně i vydražitelem, a to přesto, že povinností exekutora je při jediném zájemci dražbu zrušit a vypsat znovu. 

Exekutor byl na vydražitele tak nestandardně hodný, že mu vydražené věci sám odvezl domů, tedy do asi 100 km vzdáleného Nového Sedla. Děje se tohle standardně ? 

Pologramotný vydražitel, který v životě žádnou knížku nečetl, si vydražil sérii knížek - a protože mu údajně nic neříkaly (proto je asi dražil) - tak je zase prodal dál. Komu, neví, soupis nemá, sám ho nepořizoval... Jiné dražby se nikdy neúčastnil, jen téhle jediné... 

Tohle všechno proběhlo a zaznělo před Obvodním soudem pro Prahu 2, soudcem Růžičkou. Ten vystupoval evidentně v roli nikoliv soudce, ale obhájce exekutora - a už na začátku řízení mu bylo všechno jasné : Stejně nemáte soupis věcí, neprokážete, že tam byly - a pokud tam byly, tak že byly Vaše. 

K tomu, aby to žalobce - podle Růžičky - prokázal, by musel mít denně obnovované videozáznamy celého svého domu, do nejmenších detailů zdokumentovanou každou knížku, každou minci, všechny zásuvky a police, a od všeho toho doklady znějící na vaše jméno - zatímco exekutor, v roli státního orgánu, nemusí vůbec nic, dokonce ani doložit soupis věcí, jak ho pořídil a že ten skutečně odpovídal sepsanému stavu - a to za situace, kdy exekutor ujel před příjezdem policie a odmítal cokoliv zrevidovat a znovu spočítat a zapsat, když si věci předtím, bez přítomnosti kohokoliv jiného, naložil do auta. A stejně se choval i na druhý den, kdy už početná veřejnost požadovala v jeho sídle totéž. 

Ještě pár pikantních drobností : Růžička takto postupoval poté, co mu věc vrátil Městský soud, s tím, že ji má projednat znovu a řádně - a poté, co od činu exekutora uběhlo 14 let (!!!) a od záznamu jeho vyjádření, že věci nemá a neví, kde jsou - uběhlo 6 let, přičemž samotný důkaz videozáznamem Růžička napřed požadoval, a vymlouval se, že ho nemůže provést, když není ve spisu (byl veřejně dostupný na internetu) - a když ho do spisu dostal, tak s ním stejně nic neudělal - protože prý jakékoliv další dokazování je nadbytečné. 

Možná ještě dobře dodat, že Fendrych je exekutorem pro Prahu 2, tedy vlastně detašovaná součást téhož soudu. To Růžičkovi nijak nebrání v tom, aby byl "objektivním a nestranným soudcem", když soudí součásti vlastního soudu, který ho živí. 

U toho všeho celou dobu seděla jako zástupkyně státu pracovnice Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (JUDr. Radka Hunjan Koblihová - to je jméno, co ??) - a ani té nepřipadalo nic divného nebo podezřelého. 

To jen abyste měli představu, k čemu je právnické vzdělání dobré a že pokud lze takovouto "kvalifikaci" s něčím v mnoha případech srovnat, tak jedině s vymýváním mozků. 

A protože mi přišel postup soudce Růžičky jako evidentní legalizace výnosů pocházejících z trestné činnosti (exekutora), o které musel vědět, podal jsem na něj v tomto smyslu také trestní oznámení. Ano, tomu OSZ P - 2, které nikdy nic nevyšetřilo, a pokud jde o trestnou činnost soudců či exekutorů, považuje ji za samozřejmou součást běžné praxe, nad kterou ani nemá smysl se pozastavovat. Přesto má smysl tato trestní oznámení i nadále podávat. Brzo je budou vysvětlovat, stejně jako to, proč nic neudělali, když o všem včas věděli. 

Tak jen abyste věděli - a tento případ to zvláště jasně dokumentuje - co to je "organizovaná zločinecká banda státních zaměstnanců", nad kterou drží státní moc ochrannou ruku. 

Sbírka toho nejhoršího póvlu, který jinak potkáte jedině v kriminále, obvykle odsouzené za loupeže nebo násilnou trestnou činnost. Tady dělají totéž - jen naprosto beze strachu, že by se kdy museli komu zodpovídat. 

Takoví lidé u nás "vykonávají spravedlnost", takové lidi si platíte na daních - a takovým lidem se dostanete do spárů, pokud budete trvat na objektivním a nestranném výkonu spravedlnosti. 

Možná, k dokreslení toho, ještě nutno dodat, z čeho vlastně pocházel údajný exekuční titul - aby někdo neřekl : Zavinil sis to sám, měl jsi včas zaplatit. 

Tak to byly, prosím, údajné "náklady" právního zastoupení advokáta Janáka, který byl u soudu zažalován za to, že vypracoval neplatnou smlouvu (o vypořádání SJM), která v podstatné části odporovala zákonu a byla úředně nepoužitelná, čímž způsobila nemalou škodu. 

Soud (mečící kretének Alešek Šťastný, dnes na Vrchním soudě !!!) mi tehdy řekl, že mám sice pravdu, že mě advokát Janák poškodil, ale že to nebyl můj advokát, nýbrž advokát manželky - a že proto si na něm nemůžu nic vzít - a mám mu ještě zaplatit náklady řízení, tedy to, že se 2x dostavil na soud, chudáček malej. Za to, že tam 2x přišel - chtěl 80 tisíc - a to taky byl ten slavný Fendrychův exekuční titul... 

Takže - justiční mafie v praxi : Advokát vypracuje diletantskou a neplatnou smlouvu, místo aby ho vyhodili z ČAKu, tak se ho ještě plně zastanou, když chcete náhradu škody, tak se Vám u soudu vysmějí, i  když uznají, že máte pravdu - a odsoudí Vás chudáčkovi advokátovi zaplatit ještě víc, než byla jím způsobená škoda - za to, že se k soudu vůbec dostavil. 

A když mu to nepošlete, tak na Vás on pošle Fendrycha, který Vám vyloupí dům, přičemž Vás ještě ohrožuje zbraní... 

Tak tomu se u nás říká "spravedlnost". Podle mě by to sneslo plně označení státního terorismu. 

A komu se to nelíbí, je, samozřejmě, potížista a notorický sudič. 

Když už je před volbami, a různé strany se předhání v tom, co vám nabídnou, abyste je volili - zeptejte se jich v první řadě, jestli takhle si představují spravedlnost, a pokud ne, tak co s tím hodlají dělat. 

A výhradně podle toho pak volte. Nebo tam ani nechoďte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dovětek : Přesně za tuhle justici můžeme poděkovat ODS (ta zaváděla exekutory a jejich právo si ukrást, co se jim zlíbí, včetně jmenování toho nejhoršího póvlu exekutory , jemuž Fendrych budiž zářným příkladem), dále Chartě 77, disidentům - a Havlovi pak především.

To on těmhle grázlům zajistil doživotní neodvolatelnost a beztrestnost - výměnou za to, že si jako slavný president - disident bude jezdit po světě, o vlastní zemi se nestarat -  a prodávat údajnou revoluci bez výstřelu, když ve skutečnosti žádná nikdy neproběhla. 

__________________

__________________

 

 Další, naprosto jasný důkaz, že soudy - a to obecně a kdekoliv - nechrání právo, ale sebe navzájem

Někdo si koupil garáž, v dobré víře, že není zatížena exekucí. Ale - byla, jenže v katastru to nebylo vyznačeno, došlo to tam až o pár hodin později. Tedy: Kupující zjevně nabyl věc v dobré víře - a zaplatil za ni. Přesto se ke garáži vůbec nedostal, exekutor ji prodal v dražbě - a žaloby nabyvatel všude prohrál, ač je zřejmé, i prostým logickým úsudkem, že jedině spravedlivé je garáž z exekuce vyjmout, jestliže v době prodeje nebyla exekuce zapsána na katastru, takže o ní nemohl nikdo vědět - a problém má jedině exekutor, protože si včas nezajistil v úředních listinách obstavený majetek. 

Aby neměl problém exekutor, přenesly ho soudy na chudáka nabyvatele - a vysmály se mu. Kampak žalovat exekutora !! 

Přitom šlo o relativně nízkou částku se snadným řešením. Ovšem, přece nebudeme sahat na naše kámoše, že ?!! Nezávislost sama. 

Prošlo to okresním, i krajským soudem (v Lounech - a logicky v Ústí). Názorná ukázka, k čemu ty soudy jsou. Protože to, že byl žalobce v právu, pozná snadno i malý kluk. Zůstaly mu ale jen dluhy ze soudních poplatků a oči pro pláč... 

Česká justice v praxi : Banda bezcharakterních, vzájemně se kryjících grázlů, které právo zajímá až opravdu jako poslední možnost. A to teprve po všech známých, přítelíčcích, přítelíčcích přítelíčků,  a tak podobně. 

 

Jako prodat Karlštejn… Muž bez dluhů koupil garáž, exekutor mu ji vzal - Seznam Zprávy (seznamzpravy.cz)

 

 

__________________

__________________

 

Jiří Fiala: JUSTIČNÍ A EXEKUTORSKÁ ZLOČINECKÁ MAFIE V PRAXI … aneb co napáchala ODS a Havel (nevhodné pro lidi se slabými žaludky) – CZ 24 News

___________________

___________________

Komentáře  

0 # Ing. Jiří Fiala 2021-05-27 12:53
Tady se pobavte ...

macekandpartners.cz/.../...

Nevím, co na těch mezinárodních konferencích komu vykládala, když neví, že státní orgány vykonávají svou moc jen v mezích zákona a v rozsahu zákonem jim daných, že tento výkon nikdy nesmí být v rozporu s dobrými mravy a že je na státním orgánu, ne občanovi, aby postupoval - a prokázal, že postupoval - lege artis, a tedy správně a podle daných předpisů.

Přičemž tady je nemravný už sám titul, takže exekuce vůbec neměla být zahajována...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-05-27 13:10
Hunjan Koblihová je spoluautorkou knihy

databazeknih.cz/.../radka-hunjan-koblihova-40054
____________
Asi jako když Sovák je autorem trestního práva, a sám v průšvizích až po uši. Ty jejich knihy se jim ještě můžou hodit.

Je z toho vidět, že u nás vydává knihy kdejaký, s prominutím, pako - hlavně ti, co nemají co dělat, protože pak mají fůru času psát.
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-05-27 13:14
Kárný senát zprostil trojici soudců, kteří nerespektovali nejvyšší instanci

ceska-justice.cz/.../...

Kárný senát vyloučil možnost otevřít zapečetěnou obálku s hlasovacím protokolem

ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-05-27 13:31
Neodpovědný hazard - vyhazovat jejich kámoše.

ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-05-27 14:55
Právník vítězí vždy - aneb : Jak se vyplatí zastupovat Cikány :

"Důvodem jsou vysoké náklady řízení, které je město dle rozsudku povinno uhradit a jejichž výši zvažuje rozporovat. Přesahují částku 2,7 milionu korun, z čehož více než 2,6 milionu činí náhrady právní zástupkyně žalobců. "

Žalobcům - tedy vystěhovaným Cikánům - vyplatí město Vsetín - 172 tisíc, advokátce 2,6 milionu.

To se to pak zastupuje, co ??

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-05-27 21:52
Pan NSZ si hraje na oběť. O odchodu mi řekl už na začátku roku, reaguje Benešová na Zemana

denikn.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-05-28 08:02
Právní stát prý odumírá ...

Byl tu někdy ? A kdy naposled ?

pravovdesti.substack.com/p/pravni-stat-odumira
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-05-28 11:33
Babiš chce zmrazit platy soudců. Kampaň by se neměla dělat na platech v justici, oponuje prezident Soudcovské unie

ceska-justice.cz/.../...
________________

Z těch platů by jim správně měli vyplácet jen životní minimum a zbytek dávat do fondu náhrady škod způsobených justicí...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-05-28 11:33
Trest za jízdu pod vlivem alkoholu pro ústeckou soudkyni byl podle odvolacího senátu příliš přísný

ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-05-28 18:39
Výživné vyživuje hlavně advokáty a exekutory - aneb : Kam vede projekt Vaše výživné....

Když se podíváte na ty primitivní svalovce na fotce, tak ani jinam vést nemůže.

budejcka.drbna.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-05-28 20:12
Petr Hampl: Co by měly mladé dámy vědět o sexuálních útocích

prvnizpravy.cz/.../...

Čuně Feri, čuně Feryna a čuňata z A2larmu. Aneb znásilnění veřejného prostoru.

krajskelisty.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-05-28 20:36
Úřad vlády zasponzoroval příručku radící lesbám, jak obejít zákon a pořídit si dítě

info.cz/.../...

(Prosíme, napište o tom premiérovi Babišovi (premier@vlada.cz), co jeho úředníci dělají (návrh textu do e-mailu najdete zde). Chtějte, aby vyvodil patřičné důsledky. A aby zvážil působení Heleny Válkové na postu zmocněnkyně pro lidská práva. Ta bez známky kritické reflexe papouškuje to, co jí LGBTIQ+ aktivisté předepíšou. A kdo na to doplatí nejvíc? Děti, které se nemohou bránit. A také samotní LGBT lidé, kteří žádnou kulturní revoluci nepožadují, ale jejichž jménem aktivisté promlouvají. Jana Jochová)
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-05-28 20:39
Nejvyšší správní soud přiznal, že občanům ČR vládne mafie. J.K.

Vláda nezákonně dusila restauratéry i další podnikatele. Kdo jim zaplatí ušlý zisk? – Forum24
________________

www.forum24.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-05-28 20:45
Dřív se vystříhávali a vyretušovávali z fotek, dneska se už jen zahlazují stopy...

novinky.cz/.../...

_______________

Malá úprava postačí...

„Součástí kampaně budou také výjezdy po krajských městech. Součástí kampaně je web mamhlas.cz,"

Stačí vypustit jediné písmenko - a mají to přesně : Namísto "Mámhlas" - = Mamlas.

________________
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-06-01 18:43
Vida, vida !!

cz24.news/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-06-02 12:57
Systém exekucí je funkční, shodují se zástupci justice

ceska-justice.cz/.../...

_____________

Teď ještě aby se na tomtéž shodli účastníci řízení...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-06-03 08:56
Literatura je vyloučena z mobiliární exekuce již od roku 1963 (kdy začal platit osř) až doposud.

Takže dražba, kterou provedl Fendrych, je neplatná a neúčinná ex tunc a ex lege.

Pořad jste vlastníkem oněch knížek.

A máte právo, aby Vám Fendrych ty knížky vydal, kdy je úplně jedno, že již je nemá. Ať si je čůrák sežene, kde chce.

Prostě Vám je bezdůvodně protiprávně zadržuje, kdy se u něj navíc jedná o bezdůvodné obohacení, protože prachy z jejich prodeje jistě použil pro sebe na úhradu nákladů exekuce (které by žádné nevznikly, kdyby nekradl a jinak řízení nezprasil).

Žalujte Fendrycha u soudu o vydání těchto věcí a o bezdůvodné obohacení dle Občanského zákoníku.

Jistě by stalo za to, aby v exekučním řádu byl zaveden nový paragraf/odstavec, že exekutor musí vrátit na své náklady vydraženou věc v případě, když exekuce je i následně zcela či částečně zastavena. To znamená, že by si musel zjistit jejího současného vlastníka a odkoupit ji zpět i s případným přeplacenim; pokud by byla zničena, exekutor by musel povinnému dát tu samou věc novou stejnou či obdobnou/srovnatelnou. Je přitom neuvěřitelné, že ti exekutorští čůráci klidně provádějí mobiliární exekuce, aniž by bylo pravomocně rozhodnuto o opravných prostředcích v nalézacím řízení, o návrzích na zastavení exekuce atd.

AK

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.