Haagská úmluva, postižená státním terorismem

Pro příklady státního terorismu nemusíte ani zdaleka někam do Běloruska nebo Číny, stačí spolehlivě zůstat doma.

Aneb : "Don´t go there !!" říkají mu němečtí policisté. Přišel na to ostatně už i sám. Že jsme země bez návratu. 

Stává se z nás vykřičená, nebezpečná země, bez sebemenších právních záruk.  Nebezpečná nejen vlastním občanům, ale i cizincům. 

 

 

Když jsem se s tímto případem seznámil, byv požádán, na poslední chvíli, jak jinak, o právní pomoc (jako vždy, až všechno selže, tak je K 213 najednou velmi žádoucí), ihned mě zaujaly dva výrazné markanty. Vlastně, možná i tři. 

  • Výpověď sotva 4-leté dcery o otci, protože tak krásnou jsem už dávno neslyšel, ani nečetl. Právě ta především rozhodla, komu budu svou energii a dlouhou praxí nabyté znalosti věnovat. 
  • Charakteristika matky. Různých ujetých psychopatek sice najdete fůry, ale aby dotyčná sama o sobě připouštěla, že nenávidí své dítě, protože ji spojuje s jeho otcem, tak to se zase tak často nečte, ani neslyší. 
  • Reakce českých státní orgánů na tento případ, kterou nelze označit už ani za "nepřiměřenou", ale rovnou a zcela jasně - za otevřený akt státního terorismu, spáchaného za zvláště přitěžujících okolností, kdy tento teror je namířen proti milujícímu otci, s otevřenou snahou oddělit ho navždy od stejně milující dcery, dosud útlého věku - a zbavit tak zjevně psychotickou a psychotropní matku nebezpečné přítěže, měřítka a konkurence v rodičovské lásce. 

Mezinárodní únosy dětí, konané českými matkami, plně spoléhajícími na záštitu pokřivené české justice, jež je skoro vždycky spolehlivě zaštítí a ochrání, můžete vidět sice mnohem častěji, ale už zcela unikátně za situace, kdy otec, když se pro unesené dítě dostaví, putuje bez pardonu rovnou do vazby, je proti němu okamžitě zahájeno trestní stíhání, nejen iniciované matkou, ale také opřené zcela výhradně o výpovědi matky, pro něž jinak neexistuje sebemenší důkaz - samozřejmě že o "domácím násilí", nejen s matkou, ale i s dítětem samotným je mu okamžitě zakázán styk, musí dokonce slíbit, že je nebude ani kontaktovat telefonicky - a pokud ano, je okamžitě zatykač znovu na stole. Konečně, podle našich informací, dnes byl znovu obnoven a úředně vydán. Správě by měl být definován takto : Důvodem vydání zatykače je silné otcovské pouto k dceři a velice důvodná obava o to, jak se jí u matky a její pochybné rodiny daří.. už proto, že už v minulosti dceru týrala. 

V Berlíně, kde rodina původně žila, než matka dceru unesla do Ostravy, je proti matce vedeno hned několik trestních stíhání, tamější státní zastupitelství je přerušilo jenom proto, že nezná adresu pobytu matky, resp. že matka nepobývá na území SRN. 

To české orgány nezajímá, stíhají otce, jen to fičí. A to s takovou snadností a s takovou rasancí, jaká se opravdu běžně nevidí. 

 Nevím, jestli za to může státní občanství dotyčného - pochází z Turecka, u nás ne moc populární země - nebo pochybné kontakty rodiny matky na OČTŘ (tedy orgány činné v trestním řízení), ale když si uvědomím, co jindy dá práce, než tyhle orgány rozhýbáte a vůbec k něčemu dostanete, je tahle hbitost a rasance naprosto zarážející a nemá paralely. 

Matka tedy unesla dítě do ČR - to není žádné difamující obvinění, nýbrž konstatování, kupodivu, i našeho vydávacího soudu, alespoň v jeho odvolací instanci - a aby jí to prošlo, nahlásila na otce domácí násilí. To se sice všechno mělo odehrávat v Berlíně, za jejich společného soužití, ale to ostravské policii a státnímu zastupitelství vůbec nevadilo v zahájení trestního stíhání, ač jediné, oč mohly tyto svoje kroky opřít - a dodneška není jinak - byla a je výpověď matky, popřípadě znalecký posudek na to, že trpí posttraumatickou stresovou poruchou. 

To, mimochodem, byl také nejen hlavní, ale prakticky i jediný důvod, proč včera, při odvolacím jednání na Krajském soudu v Brně, senát KS rozhodl dceru otci do Německa nevydat, ač konstatoval, že se o mezinárodní únos dítěte zcela jistě jedná a stejně tak, že žaloba otce o navrácení dcery je bezesporu po právu. 

Proč mu tedy dceru nevydali ? 

Zdůvodnění rozhodně stojí za poslech. Ba i za hluboké zamyšlení. 

Prý pouze a výhradně - kvůli stavu matky. Tedy to, že je tak špatný, jak i krajský soud konstatoval, má sloužit výhradně v její prospěch, dokonce i navzdory mezinárodní úmluvě, jíž je ČR vázána, což nikdo nezpochybňuje. 

Závěr odvolacího senátu totiž zněl tak, že dítě je útlého věku, automaticky se předpokládá, že má vřelý vztah k matce (což zrovna tady vůbec nemusí být pravda, minimálně to ničím nebylo prokázáno, přesto to krajský soud bere za hotovou a jasnou věc - prostě to tak je, a basta...), a proto by, prý, každou újmu matky cítilo jako svou vlastní. A matka by tu újmu zcela jistě nejen utrpěla, ale - jak se říká - taky nerozdýchala. Tedy, že by se asi sesypala. 

Takže otec, který nic neprovedl, dceru neunesl a jen se pokorně dožaduje jejího návratu, a to s oporou v mezinárodních smlouvách a dohodách, si má nechat mlčky líbit trestní stíhání, vazbu i zatykače, újmu mu to zcela jistě žádnou nezpůsobí, natož aby se z toho sesypal - jen aby maminka netrpěla. A, taky - pravda - pro maminku by prý bylo velice stresující, kdyby následné soudní řízení o určení péče mělo probíhat v Německu, kde samozřejmě správně probíhat má. 

Pro otce je jistě brnkačka jezdit k českým soudům, kdykoliv si tyto soudy, nebo matka, vzpomenou, riskovat zatčení - dnes už tedy ne risk, ale holá a neměnná jistota - kde se nedomluví, nikoho a nic tady nezná a cokoliv mu česká justice dosud poskytla, byly jen křivárny a levárny toho nejhoršího druhu, včetně nesrozumitelného, a jen velmi částečného překladu. 

Pokud to otce dopálí a někomu v afektu vynadá, je to neprodleně presentováno jako nebezpečné vyhrožování - a okamžitý vazební důvod. 

Přiznám se - asi nejen já, ale i mnozí další otcové by jen mohli blednout závistí - a toužebně si přát, aby jednou o nich jejich děti, ve věku 4 let, takto vypovídaly - poté, co je rok a půl neviděly, a slyšely o nich jen to nejhorší. 

Zde si počtěte : 

 

  

 

TAKHLE  se dušuje soudkyně v rozsudku : 

 

 

_______________________

 

A TAKTO  zájem dítěte madam vykládá a respektuje : 

 

 

 

 __________________

 

TOHLE  lze ještě uvést - a to z úředních dokumentů - k osobě matky : Matka nenávidí své dítě... Protože ji spojuje s otcem. 

 

 Na dotaz ohledně alkoholu, matka odpovídá, že alkohol nepije - jen půl flašky vodky... To přece každý uzná - žádné pití není... 

Mimochodem, když byl odvolací soud požádán, aby její výpověď přečetl, tak tuhle větu, o kterou šlo samozřejmě až v první řadě (a kvůli které se vlastně důkaz prováděl), soudce prostě vynechal - a myslel si, že si toho nevšimnu... 

 

 

________________

Spravedlivé paní soudkyni, co navíc evidentně nezvládla českou gramatiku, jsem napsal oceňující dopis

 

 

Dovoluji si upozornit, že nejen že zcela nepřípustně “myslíte” za nezletilou H., k čemuž nemáte sebemenší oprávnění, natož kvalifikaci, navíc způsobem, kterým ona zcela prokazatelně nemyslí a myslet nechce, ale že stejně nepřípustně falšujete její výpověď, když jí  - následně, v rozsudku - vkládáte do úst něco, co neřekla - protože o tom, že by paní učitelka ve školce byla na ni moc hodná, sama nic nevypověděla, anebo to není v protokolu, ale v rozsudku kupodivu ano - takže buďto falšujete protokol, nebo rozsudek, vyberte si, to druhé je ještě mnohem horší.

Vaše úvahy o tom, jak se nezletilá skvěle zaintegruje v České republice, že k tomu má všechny předpoklady a okolí jí to umožňuje (když předtím byla minimálně stejně skvěle zaintegrována v Německu a tamější turecké komunitě), jsou přímým výsměchem Haagské úmluvě o navracení nezletilých do zemí jejich původu a v právním státě by to mělo být i dostatečným důvodem k tomu, abyste co nejrychleji opustila justici, pro kteroužto práci nemáte ani základní předpoklady, natož potřebné vzdělání.  

Pohádky o údajném “domácím násilí” otce, kterými všechno zdůvodňujete a jež pochází pouze a výhradně od psychicky narušené a evidentně zcela nevěrohodné matky dítěte, jež sama navíc připustila, že se na otci provinila manželským podvodem, že se mu za to omlouvá, že toho lituje a přeje mu lepší ženu než jakou je ona sama (což je patrně každá druhá), patří výhradně do feministického haraburdí a před žádným objektivním a erudovaným soudem nemohou za těchto okolností obstát. Vyvrátí je snadno i laický advokátní koncipient, pro erudovaného právníka by to neměl být žádný problém.

Zato pro Vás je neskutečným problémem i obyčejný pravopis vlastního jazyka, čímž prokazatelně nesplňujete požadavky na funkci soudkyně v žádném, ani v tom nejjednodušším, ohledu, protože nezvládáte na dostatečné úrovni úřední jazyk.

Musím Vás poučit o rozdílu mezi významy vyplivnout a vyplývat, přičemž ten druhý znamená, že něco z něčeho vyplývá, tedy plyne, ten první že někdo na někoho plive. Hrubek jenom ve slově vyplývat máte v rozsudku celkem pět. Na jeden rozsudek docela hodně, nemyslíte ?

Ten první si zapamatujte - a nezaměňujte ho za ten druhý - protože z Vašeho rozsudku, vydaného jménem republiky,  mi vyplývá, že  na Vás budou hodně brzo všichni okolo plivat.

               A jestliže nezvládáte ani základní gramatiku, je potřeba Vás vrátit tam, kde Vás to pořádně naučí - tedy do 4. třídy ZŠ, kde se vyjmenovaná slova probírají.

Asi jste tehdy chyběla, stejně jako když se na právech braly mezinárodní úmluvy, nebo jste tu školu “vystudovala” za husu, případně přes postel (to nevím, jestli je o co stát), to proto se Vám nyní feminismus výtečně hodí jako chabá náhražka neexistujícího vzdělání a nulové schopnosti právní aplikace platného právního řádu.

Jste ostudou sobě, ale, bohužel, protože vystupujete v mezinárodním kontextu, také této země.

To kvůli takovým jako jste Vy se na nás všude v cizině dívají přes prsty, a plným právem.

Napříště si proto dělejte tuhle ostudu sama sobě, ne celému státu, navíc v mezinárodním kontextu.

S pozdravem

                                                                                                                      Ing. Jiří Fiala

                                                                                                                   předseda o.s. K 213

 

 

 

 

V Košíku, dne 15. června 2021

 

 

 

_________________

No - a TAKHLE  to viděl odvolací krajský soud (výklad a zdůvodnění viz výše, z počátku...)

 

___________

 

 ___________

 

____________

_______________________

 

Po vynesení rozsudku měl předseda senátu ještě srdceryvný projev - o tom, jak by nezletilé údajně prospělo "zklidnění situace", že by ani právní zástupci neměli na sebe útočit (když si někdo začne, vždycky může čekat, že to dostane zpátky...) a rodiče že by se měli smířit, že je čeká hodně cestování při výchově nezletilé - a tak. 

Zejména právník protistrany si vzal tato slova bezesporu k srdci - a hned na druhý den prohlásil, tentokrát u ostravského soudu, že navrhuje otci vazbu, načež soud na něj vydal příkaz k zadržení. Prý vydá i mezinárodní zatykač. 

Není nad otcovskou lásku. Ta tyhle primitivy dokáže vždycky vyprovokovat až k nepříčetnosti. Oni, kteří bez vlastního prospěchu a zadarmo nehnou ani prstem, se cítí smrtelně dotčeni, že někdo se může obětovat pro dítě, a dokonce to ani není matka. 

Cestovat tedy bude hlavně otec - patrně do českého vězení, pokud Německo tento feministický blábol za zatykač uzná. Zatím je ovšem tamní policie jiného názoru a nad tím, co se děje v české justici, nevěřícně a zděšeně kroutí hlavou. "Nejezděte tam!!" - bude za chvíli asi i na hraničních přechodech důrazně napsáno. 

Jako tomu bývalo dříve, před elektrickými hraničními ploty z vnější strany : KEINE HAFTUNG !! NO RESPONSIBILITY... 

Půjdete-li dál, tak jenom na vlastní nebezpečí - a po německém státu pak nic nechtějte. Ten vás včas varoval. 

_____________________

_____________________

 

 

 

 

 

________________________

________________________

Komentáře  

0 # Ing. Jiří Fiala 2021-06-16 22:07
Stará selská moudrost : Revoluce, kde není nikdo zavřený, je revoluce prodaná...

Havel ji prodal, výměnou za posty a funkci presidenta. Tady to zaznívá jasně:

Zbabělec všech zbabělců. Doplácet na to budeme všichni desítky let.

www.ceskatelevize.cz/.../411235100181012-kulak
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-06-16 22:10
Haagská úmluva

..postižená státním terorismem.

Dívenka je nejspíše občankou Německa (Německo ale uznává dvojí občanství...třeba ujasnit, zda má ještě turecké nebo české) V každém případě německý soud musí chránit německé občany, zejména, pokud jsou v právu.

Freeeurope
____________

České má určitě, to u soudu zaznělo. Tak jestli ještě německé, to nevím. Ale měla by ho mít.
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-06-17 04:15
Dne v ČR vládne lůza, jak tomu bylo za komunismu, a v tomhle případu bych Němcům schvaloval jednat s českými orgány jedině spatra, jako s untermenschen - česká lůza, jak na ní zařve cizinec, kterého mají za "vyššího", sklapne podpatky (byť jej nenávidí, speciálně Němce, ale lezla mu do pr... za západní marky, pamatuju tu dobu. Nezměnilo se na ní nic moc....Ta ježibaba si nejspíše německého Turka vzala zrovna tak pro prachy s úmyslem z něho něco vytřískat a rozvést se...Pamatuji z dávna, když ještě ČSSR na VŠ učila spoustu černých Afričanů a Arabů, jak za nimi letěly pro tuzexové bony....Nebo i za vdavky, a pak vyprávění, jak lítala po československých úřadech v zahraničí, poté co ji Arab prodal za velblouda ... )... Dnes akorát v ČR se potřeba stranické knížky transformovala v neuvěřitelný nepotismus, VŠ odbornic všech profesí studované per vaginam....
_____________

To taky nic jinýho než lůza není, byť česká, resp. severomoravská. Já jsem tam v šoku pokaždý, když tam přijedu - a teď tedy nezvykle často. To je opravdu chátra, na jakou ani tady nejsme zvyklí - od soudu, po městský úřad. Mamulovci. Škoda slov.
Jen je vidět, že je nikdo nedostal od vesla, stejná sorta stejných debilů, jen v moderním hávu.
Právnička se nestydí navrhnout, aby rodič, který nemá dítě v péči, se s ním stýkal od 1. do 30., resp. 31. každého měsíce - tedy furt - a není jí na tom nic divného. Justiční stráž Vás jedině tam začne hned ve vchodu úplně bezdůvodně svlíkat (mimochodem, nejen v Praze, ale ani včera v Brně nebylo nic takového možné, ani na jednom ze soudů jsem opasek sundávat nemusel, prostě to měli nastaveno tak, aby nezvonil), jedině tam dělají do tří, protože jsou líní a shnilí zůstat na soudě aspoň do čtyř (co by kdo po nich za 150 klacků měsíčně taky mohl chtít...), na stížnosti už ani neodpovídají - no prostě, prasata, se kterými máme formálně společný jedině jazyk. Když už pominu ty zpitvořeniny, kterými mluví. A to ještě i ten jazyk - je jednou jazykem Jiráska nebo Čapka, a podruhé poručíka Mazurka.
NIKDO TAM ZA TĚCH 30 let od sametu nic nezměnil, ani se o to nepokusil. Vládne tam absolutní lůza, která všude jinde v Evropě se válí s flaškou pod mosty coby bezdomovci.
Pak chápu, že se tam ženský vrhají na cizince, aby ti je pak celoživotně měli na krku a živili je.
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-06-17 04:34
Když kdysi Schwarzenberg řekl, že Klaus se Zemanem jsou z jedné party, tušil jsem, že má pravdu, ale nevěděl přesně, co to znamená...

novinky.cz/.../...

Můžete snad slavit na Hradě narozeniny vy ??
0 # Tomáš Jadlovský 2021-06-17 07:32
Na první pohled neuvěřitelná špína, ale pro nás s podobným osudem a dekádou podobných zkušeností už je to bohužel zaběhaná normálka. Vše, co se dá, se překroutí a ohne, co se nehodí, to se zamlčí. A bezpráví vždy provázeno rádobyupřímnými kecy na téma, jak by rodiče měli spolupracovat, odhodit své spory v zájmu dítěte. Co asi udělá tato matka po rozsudku? Uvidí, že může cokoliv a rozmáchne se ještě více, nejen s vodkou. Kromě mafiánských soudů bych nenechal bez odezvy ani opatrovníka. Kdo vystupoval na odvolačce za opatrovníka? Tento člověk nemá ani elementární povědomí o právu. Jestli otec zahájil řízení v Německu, nemůže začít další v ČR.
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-06-17 11:16
Opatrovník byl sice k ničemu, to jsem také v závěrečném návrhu shrnul a popsal. Ostatně, jako standardně. Ovšem v jednom bych se ho zastal, a to v tom, že to řízení bylo zahájeno v ČR, a to matkou. Aspoň je vidět, jak to měla všechno promyšlený : Sebere dítě - a frr do Ostravy, tam nahlásí domácí násilí (v Německu bylo dosud nahlášeno jen na ni, a to vůči dítěti) - a podá honem návrhy na rozvod a na svěření do péče, než se otec vzpamatuje a probere.

Otec tedy tady zahájil až vydávací řízení, protože mu nic jiného nezbylo.

Je pravdou, že v tom opatrovnickém řízení se otce soudkyně aspoň dotázala, jestli matka přemístila dítě s jeho souhlasem, či bez něj - otec napsal, že dal souhlas jenom na týden návštěvy u jejích rodičů, ne rozhodně na furt - načež opatrovnické řízení přerušili, s tím, že se musí čekat na řízení vydávací. To teď mají, takže můžou pokračovat - a za situace, kdy se otec do ČR vůbec nedostane, protože by ho tady okamžitě zatkli - hádejte, jak asi dopadne to opatro...

Kdyby vydávací řízení proběhlo, jak má - a jak mělo - tak by dítě vrátili do Berlína, a tam by pak mohla (nebo otec - mohl) zahájit řízení o svěření do péče.

To, mimochodem, taky byl jeden z argumentů toho odvolacího senátu vydávacího soudu - že by maminku položilo, kdyby měla jezdit k soudu do Německa (zatímco otec asi může do Ostravy jezdit kdykoliv, navíc když ho tam pokaždé chtějí zatknout).

Jen pro zajímavost - poslal jsem na ten soud jednoho známého, nejen že se soudkyně dotazovala, jestli není Turek, ale ještě ho u východu prolustrovali tajní, včetně mobilu. Asi aby ho mohli odposlouchávat...

Takhle vypadá svoboda v ČR.
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-06-17 12:04
A ještě jeden - dosti symbolický - postřeh si dovolím...

Jak myslíte, že vypadal ten odvolací vydávací soud ?
Čekám v poklidu před jednačkou - a najednou, se to začne rojit. Jako když kdysi chtěli zatknout mě.
Nejprve tři justiční strážci, potom dva policajti v čerňácích, tedy ti - "do boje".
Pak začal soud, v atmosféře, kde už normální, se soudy nezkušený člověk, by se sotva bál promluvit - a předseda senátu nám oznámí, že justiční stráž tam je kvůli předchozímu průběhu soudu (přitom při předchozím průběhu k žádnému incidentu, natož ze strany otce, nedošlo) - a policajti kvůli ochraně advokáta matky.
Když zjistili, že tam otec není - což jsem jim, mimochodem, napsal týden dopředu - tak poslali pryč tu justiční stráž, ale ti dva policajti tam zůstali celou dobu - až do rozsudku. Ač bojácnému panu advokátovi nic, kromě vlastní blbosti, nemohlo hrozit a taky nehrozilo.
Takže - kolik stáli ti dva policajti za celý den ? A odkdy dělá policie soukromou ochranku grázlům ? A když požádám o ochranku já - tak mě taky budou celý týden dva hlídat ??
A na závěr, po tomhle všem, nám předseda senátu začne vykládat o smířlivosti a uklidnění emocí - načež druhý den na otce vydají zatykač...
________

Tak jsem si vzpomněl na nedávno i na těchto stránkách zmiňovaný příběh, o tom ruském zběhovi, co zběhl - těsně po Listopadu, z ruské posádky u nás.

Protože mu na jedné straně vykládali, že oni jsou tu proto, aby nám pomáhali a že je za to máme rádi - a na druhé straně mu tvrdili, aby se vůbec nevzdaloval od posádky, protože jakmile ho najdou místní domorodci, tak ho okamžitě podříznou... Tak mu to nějak nešlo do hlavy, jak tohle je možný současně.

Pomáhají, anebo je chceme podříznout ? A podřezávají normální lidé někoho, kdo jim pomáhá ??

No, tak to je asi ta dialektická jednota.
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-06-17 11:19
Co tedy dělat? Dovolím si odkázat na návod, který podává Kněz prof. Piťha - zde:

www.konzervativninoviny.cz/.../

Touto cestou nakonec - procesem porozumění oněch elementů obrozující se společnosti můžeme - dnes s použitím technických prostředků komunikace - dojít i k otázkám koho chtít volit a proč. Podobnou cestou se podařilo Brazilcům dostat "ze sedla" zkorumpovaný socialistický režim. A co nyní u nás? Čím větší a barvitější volební billboardy, tím menší důvěra těm, koho propagují!

Freeeurope
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-06-17 13:07
Nerozdělil se (se soudci) - tak tady to máš !!

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-06-17 19:02
Končící žalobce chce dál pracovat pro stát.

lidovky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-06-17 20:54
Vzkaz mafiánům v talárech : Čekal jsem od Ústavního soudu více odvahy. Ústavní soudci by měli jít do předčasného důchodu.

cz24.news/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-06-17 20:55
Budeme jen přihlížet ?

cz24.news/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-06-18 12:56
Už jsem se lekl, že došly vakcíny proti covid 19. J.K.

Popravy odloženy. Došly injekce, není popravčí četa a odsouzení si tak nemohou vybrat – Forum24
_____________

www.forum24.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-06-18 14:33
Vládě právo překáží,
lidem nohy podráží.
Svými rozhodnutími je přivádí do nesnází.
Co chceš od vlády drahé za nakopnutí do říti,
natož za pár pětek,
co vyhlášené vládní nařízení, zmetek.
Zamysli se Baxo člověče,
zda nezavřít tu zlodějskou bandu do klece.
Všichni ve vládě jsou prý už proti nepříteli jménem covid očkováni,
vychcaní jak oni nejsou ani kočkodáni.
V závěru Baxo nediv se mé zlobě,
dodržování práva už dávno dělá problém i tobě.
J.K.

Právo této vládě překáží, říká elitní soudce - Seznam Zprávy (seznamzpravy.cz)
_________________

seznamzpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-06-18 14:34
Časy se mění,
volné místo u žlabu není.
J.K.

Ministr na ocet. Metnar by chtěl kandidovat, ale nemá kde - Seznam Zprávy (seznamzpravy.cz)
____________________

seznamzpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-06-18 14:59
Z policejního póvlu.
A ti GIBS jsou lepší?
Nejsou, jen je nikdo nekontruje.
Ryba smrdí od hlavy,
vše prohnilé a dále hnije.
Na postu ministra Hamáček, zmije.
J.K.

Pražský policista dodával kolegům kokain, nevědomky prozradil celý gang - Novinky.cz
_________________

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-06-18 15:00
Vláda záludnější než covid. J.K.

Protilátky Rakušané uznávají jako bezinfekčnost, u nás to nejde - Novinky.cz

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-06-18 15:01
Imunolog varuje :

chrudimskenoviny.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-06-18 15:03
Polepšená paní redaktorka Chrudimských novin Ptra Vichtrlíková?
Zřejmě je lepší propagovat bandu darmožroutů neziskové organizace krizového centra Pestalozzi než se zabývat situací v OSPOD. J.K.

Nepřehlížejte náznaky domácího násilí | Chrudimské noviny (chrudimskenoviny.cz)

Chrudimský OSPOD mění zaměstnance. Co se děje? | Chrudimské noviny (chrudimskenoviny.cz)
__________________

chrudimskenoviny.cz/.../...

chrudimskenoviny.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-06-18 17:06
Jedna parta. Demonstruje svou jednotu.
Aneb : Bolševici z prognosťáku...

Ptáme se Vás, lidi,
také Vám chybí?
Jednu radu mám,
když chceš krást pero,
nedělej to před kamerou.
Nejlépe když tma je či aspoň šero.
J.K.

Chybíš nám, řekl Zeman Klausovi na oslavě narozenin a věnoval mu pero - Novinky.cz
________________

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-06-18 19:42
400. výročí Staroměstské popravy 21. června 2021

veritas.evangnet.cz

V 17.00 hodin se koná pod záštitou primátora Prahy a ve spolupráci s Městskou částí Praha 1 tradiční pietní shromáždění k uctění památky popravených v kostele sv. Mikuláše
O hodinu později uspořádá Česká biskupská konference Římskokatolické církve a Ekumenická rada církví v ČR ekumenickou modlitbu s uctěním památky popravených přímo na Staroměstském náměstí.
Závěrečnou částí komponovaného programu bude od 21.00 kinopremiéra historického filmu o životě Jana Amose Komenského "Jako letní sníh" v letním kině přímo na Staroměstském náměstí.
____________


Marek Řezanka

Krvavé datum

Dvacátý první červen dvacet jedna,
v pět hodin ráno rána z děla duní.
Brutální jatka – o to se zde jedná:
Nastalo Temno, z něhož nebyl únik.
Rytířů sedm – před nimi tři páni,
měšťanů potom sedmnáct se vleklo.
Nad černým suknem se i slunce sklání
a čtyři svíce ukazují Peklo.
Jeden zde chybí – našli jeho tělo,
nikdo už neví, jak že došlo k pádu.
Fruweina objal – snad, že se mu chtělo,
Jelení příkop u Pražského hradu.
Budovec, Harant – připomeňme Šlika.
Ponurý úkol padl na Mydláře.
Na nebi duha – která nad tím vzlyká.
Hlavy jdou dolů – zazní ryk i nářek.
Hrozivá scéna v mysli stále žije,
zvlášť krutý konec čekal na rektora:
Jak zacházeli s Janem Jeséniem?
Rvali mu jazyk silou agresora.
Uťatá ruka, rozčtvrcený v kole,
nestvůrný režim tři sta let pak vládne.
Byli jsme náhle níže nežli dole,
krutosti byly tehdy mimořádné.
Rozsudek padl jen den před popravou,
nebylo tehdy žádné odvolání.
Majetek mrtvých, zabrán smečkou dravou,
nevrací nikdo. Lupič si ho brání.
Na Staroměstském náměstí proud teče:
Slétli se supi přilákáni krví.
Zlomeny byly čtyři statné meče:
Po Bílé hoře Čechům život zmrví…
0 # Allan 2021-06-19 08:08
Německá justice je dneska v opatrovnických věcech stejná jak zvláětní soudy za Hitlera. Přesto je škoda, že německý otec pravděpodobně tak hloupě tápal, udělal zbytečné chyby a vydávací řízení nezahájil v Německu. Ne jenom proto, že ta povedená matka feťačka by musela jet na soudní jednání do Berlína. A on by neměl strach objevit se v ČR. A u opatrovnického řízení mu nikdo neporadil namítnou místní nepříslušnost ostravského soudu? Požádal při vydávacím řízení i tu hloupou Grimmovou o určení aspoň prozatímního kontaktu? Požádal o to vůbec? Proč je u vydávacího řízení neschopný, naprosto neschopný opatrovník z Ostravy? To nikdo nerozporoval? Podá, zkusí někdo opravný prostředek? Dvě italské děti soudy v Brně nařídily vrátit. A matka neuspěla u ÚS. Proč zástupce aspoň z principu nežádal náklady vydávacího řízení? Přeji německému otci co nejdřívější péči o vlastní dceru. Ovšem musí konečně konat chytřeji a aktivněji. Justice, zvláště česká, mu dceru do Berlína až do bytu nepřiveze.
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-06-19 18:35
Proč zástupce nežádal náklady řízení ? Protože by je stejně nedostal a o náklady řízení nešlo, šlo o dítě.
Ale jistě někdo, kdo neumí včas přijít na jediné jednání, ani z něj pak odejít dveřmi, to posoudí nejlíp.
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-06-20 15:25
Další zodpovědná matka :

novinky.cz/.../...

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.