V mene Slovenskej republiky

Neškodí se někdy podívat přes hranici, co judikují ústavní soudy sousedních zemí, zejména pokud jde o opatrovnictví. 

 Viz čerstvý nález slovenského Ústavního soudu I. ÚS 414/2021 - 58 ze dne 2. června 2022. 

Na první pohled bezesporu zaujme, že slovenský ústavní soud, po vzoru ESLP, rozhoduje nejen o porušení práv stěžovatele, ale současně a rovnou - i o přiznání přiměřeného zadostiučinění. 

Ušetří tím státu jednu žalobu navíc, kterou by se jinak úspěšný stěžovatel musel domáhat v dalším, samostatném procesu téhož. Tedy : Další soudci by to museli celé nastudovat, nařizovat jednání, předvolávat účastníky, vyslýchat svědky... 

Není to bezesporu zajímavý podnět i pro náš Ústavní a Nejvyšší soud, jestliže sazby odškodného jsou již opakovaně judikovány, tedy předem známy - a ušetří se tím spousta práce nejen justici, ale také stěžovateli ? 

Není to příklad toho, že by justice také konečně mohla začít myslet i na účastníky řízení, a nejen sama na sebe a na to, jak si uměle přidělávat práci - a pak si všude stěžovat, jak je přetížená a že potřebuje další soudce ??? 

A jistě ještě něco zaujme : V textu odůvodnění nálezu ÚS můžete najít odkaz na hned dvě štrasburské stížnosti českých otců, resp. otců proti České republice (ten druhý totiž není Čech, ale v Čechách trvale žije), na které se rozhodnutí odvolává - a které se již staly trvalou součástí evropského rodinného práva. 

Zkuste najít, kterých. 

_________________________

_________________________

 

 https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/01cadf5c-f9c7-4988-b6be-118a7127095c/Rozhodnutie%20-%20N%C3%A1lez%20I.%20%C3%9AS%20414_2021.pdf

___________________________

___________________________

 

 

 

 

____________________________

____________________________

Comments  

0 # Ing. Jiří Fiala 2022-07-23 20:57
Zkorumpovaný advokát sliboval za 60 tisíc euro zajisti výsledek jednání :

markiza.sk/.../...

www1.pluska.sk/.../2
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-07-31 17:48
www.forum24.cz/.../

Překvapivě forum24 publikuje článek, jehož pečlivé přečtení který všem čtenářům vřele doporučuji. Vysvětluje velice jasně, co se děje v Evropě, co má vliv na dění u nás, a kde a co je pro Českou republiku nebezpečím. A s uznáním třeba přijmout, že premiér Fiala správně definuje postavení ČR v tomto vývoji. Proto rovněž spatřuji za potřebné nedat se svést řadou kritik vůči němu – tedy rozlišit ty, které jsou upřímné (ty, kde místo kritiky navrhují pozitivní řešení), od těch, které se snaží přesvědčovat občany o jeho údajnému nic nedělání pro společnost či zamořující éter řečmi snižujícími jeho autoritu - neboť zdroj takovýchto projevů je zřejmá kremelská geneze. Jejím cílem byla vždy a je a bude demoralizace národa, proti kterému jsou zaměřeny kremelské aktivity, dezintegrace všech skupin obyvatel, které národ tvoří (rodinou počínaje, spolky, společenskými i politickými, kulturními atp., likvidací tradic atd.), diskreditace vlády, jejích obhájců, představitelů, neutralizace mas, aby byly znemožněno jakékoliv všeobecné spontánní vystoupení v obraně snahy o vypořádání se s dosavadními nepořádky, pokud by vývoj v ČR dospěl k přejetí vlády ať výrazně prokremelské ať už přímo - anebo spojené s pátou kolonou Kremlu v EU. V této otázce by bylo rozumné, aby se český premiér i oficiálně distancoval od protipolské aktivity Věry Jourové z titulu její funkce v Evropské Komisi.

Pokud jde o justici: S retrospektivou let se vraťme k vykonstruovanému procesu proti Vladimíru Hučínovi. Jakkoliv tomu bylo v r. 2001, pozor! Stejné osobní obsazení justice rozhodlo o zátahu na Úřad předsedy vlády v r. 2014. Kontinuita? První krok odstranění opravdového antikomunisty ze speciální služby. Druhý krok: 2014 – ten zátah byl fakticky puč, jenž vynesl do vlády StBáka „Bureše”! Třetí krok: Třetí krok: „Babišizace“ justice? Upevňování proruských a přímo estébáckých struktur v naší vlasti i ve významných pozicích orgánů EU (případ Jourová), snaha Babiše (i jeho popř. Zemanovy tomu odpovídající zásahy), přinejmenším za Babišova vládnutí jeho kryjící – mírně řečeno - jeho machinace. Namístě je vyšetřování těchto činů justice. Nutností je obnovení a prohloubení funkce lustračního zákona.

Freeeurope

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.