Vánoční poselství...

... Premiérovi. 

Když oni - tak my taky... Aneb : Nechtěl bych toho mít na svědomí tolik, co VY... , pane premiére. 

 

_______________

 

Pan

Prof. Petr Fiala, 

předseda české vlády

 

 

            Vážený pane premiére,

Vaše vláda je u moci právě rok a myslím, že to je dobrý důvod k jejímu zhodnocení, ale tak obsáhlou práci si nemohu v současnosti časově dovolit.

            Nebudu ale tajit, že z Vaší vlády jsem nesmírně zklamán, že nepřinesla, co slibovala (a slibovala především změnu - tu nikde nevidím), že naopak prohlubuje problémy, vytvořené předešlými Babišovými populisty a že bych těžko hledal sebemenší důvod, proč by Vaše vláda měla být označována za pravicovou, resp. čím se vůbec liší od předchozích populistů - vyjma snad rétoriky v zahraniční politice.

            Vládu ale nečiní rétorika, nýbrž skutky a skutečný stav.

            Abych se příliš nerozepisoval, chci se především zmínit o jednom povolání - státního úředníka - které nemá ve světě obdoby a za které Vy, spolu s ministrem spravedlnosti, nesete plnou a přímou odpovědnost.

            Osobně Vás podezřívám, že o ní vůbec nevíte, anebo si neuvědomujete její dosah, jinak byste se nemohl tak klidně a spokojeně tvářit. A zejména klidně spát.

            Existuje totiž u nás jedno úřednické povolání, pro které nepotřebujete VŮBEC ŽÁDNOU KVALIFIKACI (alespoň si to zodpovědní činitelé pořád myslí a tak také jednají), nemáte v něm VŮBEC ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST, a přitom dosah a rozsah škod, které v něm můžete způsobit (a také většina jeho vykonavatelů jej v současnosti působí), je nevýslovný a ponese ho celá příští generace. Za tohle všechno - tedy za škody na několik desítek let dopředu - pobíráte stovky tisíc měsíčně platu, za který se nemusíte nikdy nikomu zodpovídat, co jste za něj vlastně odvedl a komu.   

            Jedná se o povolání opatrovnického soudce.

Jako předseda sdružení, které v opatrovnických kauzách běžně zastupuje své členy, jsem se na podzim zúčastnil - jako pozorovatel - jednání výběrové komise pro výběr nových soudců na Krajském soudě v Praze. Potvrdilo se tak jen moje letité důvodné podezření, opírající se o mnohaleté zkušenosti s těmito lidmi - totiž že nejen že žádnou kvalifikaci pro tento obor nemají, ale že ani není vyžadována.

Nemají ji tedy nejen uchazeči o posty soudců, ale nemá ji samozřejmě ani zkušební komise sama. Dokonce ministerstvu spravedlnosti, které tuto komisi jmenuje, nepřipadá divné, natož pak nepřípustné, že v komisi nesedí nikdo, kdo by opatrovnictví mohl přezkušovat a měl o něm alespoň základní, natož pak odborné povědomí.

Jen tak mimoděk připomenu, že pokud je ministrem spravedlnosti člověk z Vaší ODS - a za jeho působnosti je jmenována komise, jejíž předsedkyní je bývalá předsedkyně KS Švehlová, tepaná komunistka a nomenklaturní kádr normalizačního režimu - tak je to buď na vyhození pana Blažka z ODS, a to na hodinu, anebo na deklaraci, že ODS nikdy žádnou pravicovou stranou není a nebyla, že sdružuje především bývalé bolševiky a jako taková je hlavní pokračovatelkou předlistopadové KSČ, zejména pak poté, co se strana, která se takto jmenuje, vytratila z parlamentu.

Prosím, abyste si jednu z těchto možností vybral a veřejně ji vyhlásil a nadále neklamal voliče.

Zpět ale ke kvalifikaci opatrovnických soudců.

Je nulová. A nejen to. Velmi často tuto funkci vykonávají soudci za trest, anebo za totální neschopnost, což je vlastně také za trest. Chybí jim nejen základní kvalifikace, ale velmi často i prostý lidský úsudek, logická úvaha, slušné vychování a základní funkční rodinné vzory z jejich rodin, základní cit pro mravnost a přiměřenost a zejména pak cit a znalost dětské duše, její ohebnosti a snadné formovatelnosti ( a zdeformovatelnosti). Nemluvě o skutečnosti, že běžná rodinná morálka zaměstnanců soudů je ještě horší nežli u běžné ostatní populace, takže soudy, namísto vzorů, jsou těžkým břemenem a tahounem společnosti k úplnému dnu, vydávajíce svou, zoufale ubohou rodinnou morálku a představy o rodině, za běžně přijatelnou.

Každý civilizovaný národ má péči o děti za to nejdůležitější, čemu se může věnovat - protože jde o zdraví příští generace, a to zdaleka nejen zdraví fyzické.

U nás jsou u lidí, kteří jsou za to královsky placeni, ač po výsledcích jejich činnosti se nikdo neptá (alespoň nikdo z těch, kdo by se ptát povinně měli), děti doslova na posledním místě. Za všemi kšefty, všemi špinavými handly a provizemi a - samozřejmě - zejména pak za běžnými zločinci (kde se kvalifikace u soudců dosti pečlivě přezkušuje a vyžaduje).

Ukažte mi na světě jiný národ, který takto nakládá s vlastními dětmi - a tedy i s vlastní budoucností !!!

Při nástupu do funkce jste tvrdil, že : “… za Blažkem nic není, věřte mi…“

Já bych se tím opravdu nahlas nechlubil, že za ním „nic není“, protože to je, bohužel, pravda.

Není jiný obor, kde by do takto zodpovědných a ohodnocených funkcí brali lidi bez jakékoliv kvalifikace - a resortovému ministru to bylo jedno, nebo to považoval za normální a běžné.

            Je až neuvěřitelné, k jakým absurditám to v praxi může vést.

Zažil jsem již dva případy, kdy učitelce, která celý život vychovávala (cizí) děti ve škole, a žádné připomínky k tomu nikdo nikdy neměl, byl úředně zakázán styk s vlastními vnoučaty - od nějaké 30-ti leté, doslova husičky, bez rodiny, bez jakýchkoliv zkušeností a znalostí - prostě proto, že - může.

Anebo proto, že si ji někdo koupil, což ani nechci domýšlet.

A - nic se neděje, nikdo ji nevyhodí, nikdo se jí neptá po důvodech, po odpovědnosti.

Zažil jsem soudce, který nechá ozbrojenou justiční stráží unést 14-ti leté dítě k matce, protože prý ho „otec poštval“. Ač o asociálnosti této matky - s výjimkou soudu - nikdo nepochybuje a nikdo z rodiny se s ní dávno nestýká a na dálku se jí vyhýbá.

Nic v tomto oboru neumí nejen soudci, většinou nic, anebo skoro nic neumí ale ani soudní znalci, pokud se ovšem vůbec nějací na tento obor najdou, protože to většinově nechce nikdo dělat - a také proto, že to většinově nikdo neumí. Na právech se to nestuduje, na psychologii sice něco ano, ale každý to chápe jinak, co znalec, to jiný názor, hlavně pokud za něj koukají peníze a další posudky - a soud si může vybrat. Ne co je v zájmu dítěte, ale co je v zájmu soudu, v zájmu udržení jeho předchozích konstrukcí, často naprosto falešných, účelových a zcestných. A často přímo proti zájmu dítěte, jímž se ovšem zaštiťují od rána do večera.

Neznám u nás zanedbanější obor nežli je soudní opatrovnictví - a že jsem toho poznal dost a dost, včetně pobytu ve věznicích a podobných zařízeních.

A nejhorší je, že se na tom DLOUHODoBĚ  vůbec nic nemění, nebo ještě k horšímu.

Je tomu již 16 let, co ESLP odsoudil republiku v první vlně opatrovnických kauz (moje, resp. mých dětí, byla mezi nimi), některé ještě individuálně předcházely, mám za to, že cílem ESLP bylo dát jasný signál tomuto státu, že TAKHLE NE  a že česká justice toho musí hodně změnit, pokud jde o dětské soudy, aby patřila do Evropy.

            Nestalo se nic - vyjma toho, že ty, kteří se těch změn vehementně domáhali - jako třeba já - párkrát zavřeli, asi aby dostatečně vychladli - a nefoukali do karierní polívky soudcům, z nichž nikdo nešel do justice kvůli spravedlnosti, ale všichni kvůli snadným, bezpečným a dlouhodobým výdělkům - a nulové odpovědnosti.

            Nemalou část mých zmocnitelů tvoří cizinci, kteří zde mají děti, nebo mají děti s Češkami někde jinde. Jsou zvyklí převážně na funkční a kvalifikovanou justici. Od nás většinou odjíždí šokováni tím, co tu museli zažít a co se zde vydává za standard, a jen nad tím kroutí hlavou.

            Ani nevíte, jak se pak musím sám stydět - a většinou marně se snažit napravit dojem z jinak křovácké země se zaostalou justicí v plenkách.

            Až zas pojedete za papežem, pane premiére, nezapomeňte se mu mj. vyzpovídat - také z toho, že nesete lví podíl (spolu s ministrem Blažkem a presidentem Zemanem) na přímé odpovědnosti za mravní a morální pustošení příští generace mladých Čechů, za to, že to jsou a budou nadějní zákazníci kriminálů a psychiatrických léčeben a vůbec všechno možné, jen ne slušní, sebevědomí a kultivovaní občané.

            Nechtěl bych toho mít na svědomí tolik, co Vy, pane premiére.

A obávám se, že i Bůh všemohoucí s tím bude mít problém.

            S pozdravem

 

                                                                                              Ing. Jiří Fiala

                                                                                             předseda o.s. K 213

______________________________

______________________________

 

 

 

 

_______________________________

_______________________________

Comments  

0 # Tomáš Jadlovský 2022-12-26 17:26
Pro mne ODS nikdy pravicovou stranou nebyla. To, že někdo stojí napravo od socanů nebo lidovců z něj ještě nedělá pravičáka. Už když Václav Klaus obdivoval Margaret Tchatcherovou a zval ji do ČR, jsem slýchal od britských Čechů, že ti dva nemají politicky nic společného. Klausovi se hodila jako ikona, která toho moc nevěděla o české domácí politice a byla po odchodu z politiky ráda, že ji někam zvou a někde uctívají. ODS je přinejlepším pravý střed, a to ještě v českých podmínkách mafiánsky fungující. Pravice v současné ČR neexistuje, jen některé strany ji v jednotlivých aspektech připomínají. ODS v jedné vládě s Piráty jsou pak názorná ukázka politické prostituce - za peníze a moc s kýmkoliv.
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-12-26 17:30
To mohu jen podepsat. Tak ať to o sobě neprohlašují - a nebalamutí naivní lidi.

Pokud jde o Klause, stejně jako o Zemana (neboť jsou z jedné líhně) - tak to až s odstupem člověk vidí, jak to měli bolševici pojištěný. Tím Prognosťákem.
A to jsme se tehdy většinově radovali, jaký to reformátory nemáme...
Vyškolený agenty Moskvy, nic jinýho.
A podle toho to tady taky vypadá.
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-12-26 18:23
Politický praještěr se loučí...

nazory.aktualne.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-12-26 18:38
Vyhráli ve Štrasburku, ale k dětem se stejně nedostanou. Takto u nás funguje opatrovnická justice. O.
_______________

Pakáž jedna. Správně měli ty případy otevřít a zrevidovat od začátku. To bylo jediný, co by dávalo smysl - a proč ten soud vůbec je.
Což by znamenalo zrevidovat (= zrušit) všechny rozsudky o svěření do péče, o úpravě styku a výživného - následně pak všechny trestní s tím související, tedy hlavně za neplacení výživného - a to se ti idioti mohli posrat vzteky. Natož pak nahrazovat škody. Tak jednodušší - a pro ně dostupnější - je toho hlavního zavřít, ostatní zastrašit - a je klid, a je to zadarmo.
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-12-27 08:19
Pokrok nezastavíš

Když čteš, tak se dozvíš,
že pokrok nezastavíš.
Že onen pokrok,
řídí v této zemi rozkrok.
Nabízím ruční i ústní práci,
daně zásadně neplatím,
co vydělám, to mi stačí
stát mě kryje a tak se mu vyplatím.
Chlapa doma nepotřebují,
stačí obrátit se na soud, a vše pro alimenty mi budují.
Za posledních 65 let došlo díky rozkroku,
k výraznému pokroku.
Ženy odhodily opravy oblečení, neštupují ponožky.
Za prachy, neplatíc daně,
kdekomu dělají roznožky.
J.K.
Staňte se bohyní v ruční práci v pánském rozkroku - Bety.cz
_____________

bety.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-12-27 08:20
www.novinky.cz/…413

"Značné pobouření vyvolala na Slovensku akce sportovního klubu policie v Košicích, kdy se vypouštěli kapři do chlorovaného plaveckého bazénu, kde je chytaly děti."

fízl = diagnóza nebezpečného mentála nebezpečného sobě a svému okolí, který si nedokáže uvědomit následky svého sobeckého a hloupécho chování

čímto že i u nás všichni z daní přispívíme za chod nesmyslnného počtu bazénů, kde si za minimální cenu, nebo dokonce často zadarmo čvachtají tací policajti zadky i s jejich dětičkama .... a návštěvníkům co si zaplatí nesmyslnně vysoké vstupné z řad veřejnosti se omezují dráhy na plavání, hodiny možných návštěv pro veřejnost, a zvedají se ceny vstupenek .... halt policejní fašistická diktatura si hýčká bandu nemyslících agresivních ........jako svou soukromou ochranku ... doporučuji těm fízlům takhle až am nebude jedinej vězeň nebo podavatel co se přijde najivně kouknout na bandu uklízeček,. chcete li zametačů ...ať si na stanici pšouknou trochu s falšky chloru, aby poznali tu neskutečnou radost vánoční akce kterou ty nebohé ryby zažívaly ... asi jako když nedávno 2 tlouštíci v uniformě seděli plnou vahou na tom napráškovaném bezpeně spoutaném zcela mimo na rozpáleném betonu a děsně se divili, že nadšením z jejich profesionality zemřel, a že se to alespoň formálně vyšetřuje jako pochybení ... LS

_______________

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-12-27 14:33
To Rusko vážně vedou magoři... Je dobře, že je to teď tak jasně vidět...

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-12-27 18:40
Rozdíl mezi pravicí a levicí vidím v tom, že levice hrabe pod sebe levou a pravice pravou.
A pak tu máme stranu, která hrabe pod sebe oběma.
Ne, aby někoho napadlo zaměnit hrabe za krade.
J.K.
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-12-27 18:42
Nelegální autobazar :

kverulant.org/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-12-27 19:57
Jaký je asi rozdíl v ceně vychlastané kořaly a ceně roční nepřetržité domácí péče? J.K.


Pečovatelská firma řekla, kolik stál rok nepřetržité domácí péče o prezidenta - Seznam Zprávy (seznamzpravy.cz)
_________________

seznamzpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-12-28 17:31
K hodnocení roku vlády premiéra Fialy.
Komentář ing. Fialy se zabývá převážně rezortem spravedlnosti - a v tom je
stav skutečně katastrofální. Velmi pozitivně však třeba ocenit snahu
stabilizace cen energetických surovin v rámci období českého předsednictví
v EU. Dále upevnění spolupráce s NATO. V řešení jsou pak plynovody STORK na
terminál LNG ve Svinoústí, i plynovod od jihu.z Terstu přes Rakousko.
Babišův režim všechny takové snahy torpédoval, zastavil STORK, odůvodnil
tento krok lžemi, a dokonal uvedení země do energetické závislost na Rusku.
A zemi uvedl do enormního zadlužení. Na tomto poli vládě premiéra Fialy
zaslouží pochvalu - jenže jde o oblasti, o kterých průměrný český občan,
vyznačující se politickou a právní negramotností, nic neví a ani se o tyto
aspekty nezajímá,.

Co potřebujeme do budoucna, a začít neodkladně? A současná vláda Bohužel
přechází, a co je opravdu nebezpečné pro budoucnost demokracie:
- Především stav práva jak řečeno, a podobně v komentáři k213 rozvedeno.
Justice v rukou komunistů představuje všeobecné nebezpečí. Stačí pohled na
to, co si dovolují rezidua komunistické PLR v polské justici - a co je
horší, s masivní podporou levicových elementů a ruských vlivových agentů
zkorumpovaných orgánů EU. Těm nezbývá se než se mírnit - po provalení se
korupčního skandálu většinové Lidové strany v Evropském parlamentu a po
zatčení místopředsedkyně Evropského Parlamentu mlčet. Vazby odtud vedou na
Evropskou Komisi i Soud EU. Jenže informace z této oblasti jsou v ČR kusé,
útržkovité - neb Babiš má největší vliv na media.
- Potřebujeme v neposlední řadě nápravu následků Klausovy privatizace v
hospodářství. Do to patří i potřeba "deagrofertizace". Nutnost vytvořit
prostředí pro produkci zboží vysoké přidané hodnoty. To je správná
implementace zahraničních investic (a to opět je věc fiskálního a právního
prostředí) a také reprivatizace potřebných podniků - do rukou lidí, kteří
jsou svou erudicí a kvalifikací základem tvorby vyšších přidaných hodnot.
Čili demafianizace ekonomiky, reformu k zvýšen její výkonnosti. Bez ní se
nevymotáme z obrovského zadlužení, zděděného mafiánskou vládou Zeman +
Babiš.

Problém je skutečně absence skutečně pravicově-konzervativně orientované
konzistentní politické síly. V tomto ohledu jsme na začátku, dnešní
vládnoucí koalice je navíc v řadě aspektů "míchanice" někde i dokonce ideově
protichůdných elementů. Neboť: Vznikla účelově - jako ANTIBABIŠ. Musíme od
vlády chtít, aby pokročila dál.

Freeeurope
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-12-28 17:36
Advokátka Hrdá o katastrofálním přístupu justice :

stream.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-12-28 17:37
Kladivo na dezinformace :

burget.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=795901
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-12-28 17:38
Když jsem zmínil korupci v EU

Na úplatky unijním politikům Rusko vydalo od roku 2014 300 milionů USD. (A
to tato cifra ovšem nemusí být konečná). Ruská propaganda nabádá "pryč z (té
zkorumpované) EU, pryč z NATO". Ne! Z EU třeba vymést ruské agenty a
restaurovat EU jako unii rovnoprávných suverénních států - a nikoliv EU
jako socialistický superstrát pod vlivem Ruska a Číny. EU ve službě národům
a nikoliv národy sloužící unijní byrokracii. Tak a s tímto záměrem byla EU
původně založena. A NATO je a bude zárukou bezpečnosti České republiky a
Evropy vůbec. V tomto směru naštěstí vláda premiéra činí zadost.

Freeeurope
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-12-28 17:47
Obor sociální práce v roce 2022 padl ještě hlouběji do dna


blisty.cz/.../...
_____________________
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-12-28 17:50
Pohled na - v podstatě jakýkoliv - soudní případ děsí veřejnost. Zejména tu soudy neznalou.


Mlčeti zlato :


dfens-cz.com/mlceti-zlato-zlato-zlato/
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-12-28 17:54
Žena v Rusku se vyslovila proti válce na Ukrajině, drsně ji vyhodili z autobusu

novinky.cz/.../...

Ruská populace je agresivně poslušná...

seznamzpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-12-28 17:56
Jestlipak dostal 10 % nálezného ??

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-12-28 17:59
Az dovolaci soud ukoncil dalsi frasku

Ne není to systémové selhání ne nemůžeme přece strkat každého fízla prokurátora a soudce do jednoho pytle ... jasný ... tak proč denně čteme takové další a další kauzy naší slavné justice bez toho aby byl jedinný takový zmetek potrestán vyhozen a uhradil škody, které napáchal svojí arogancí ignorováním zákona a elementární logiky nebo jasných důkazů?

Nebýt pán boháč s právníky na odolovačku tak skončil jak .. jako tisíce jinejch jasně nevinejch křivé fízlama obviněnějch a křivě prokurátorama obžalovanejch a křivě soudcema odsouzenejch ...www.novinky.cz/…521"potřeboval zaplatit nové brýle, a protože jeho karta měla nastavený nízký limit na platbu, vydal se 56letý podnikatel z Brna k bankomatu. Do něj postupně vložil dvě své karty a vybral celkem 30 tisíc korun. Za tři měsíce si ho pozvala na výslech policie a oznámila mu, že jemu zcela neznámému muži ukradl z účtu 20 tisíc korun.

Státní zastupitelství nechtělo nic o omylu slyšet a poslalo případ k soudu. Městský soud pak trestním příkazem bez nařízení hlavního líčení podnikatele potrestal peněžitým trestem 25 tisíc korun. Proti tomu podal podnikatel odpor a dál tvrdil, že šlo o omyl, a zdůrazňoval, že peníze samozřejmě poškozenému vrátil.

Městský soud jej ale i přesto odsoudil, ale trest snížil na 10 tisíc. Odvolací krajský soud verdikt zrušil, ale prvoinstanční soud si trval na svém a vynesl zcela totožný verdikt.

Podnikatel se znovu odvolal. „Správa bankomatů příslušné banky sdělila, že pokud nebyla předchozí transakce ukončena a poškozený bankomat opustil, trvá více než 45 vteřin, než se přihlášený bankovní účet odhlásí. Soud dovodil trestní odpovědnost jen z fotografií, že před bankomatem stojí poškozený a pak obžalovaný. A z toho soud dovodil úmysl obviněného přisvojit si úmyslně peníze,“ argumentoval mužův obhájce Kárim Titz.

Krajský soud napodruhé už na nic nečekal a podnikatele obžaloby zprostil."


pořád budou justiční mafiánci plkat nesmysly o perfektním fungování a úspěšnosti jejich jednání pořád budou některé ovečky tyhle lži obhajovat nemaje o justiční mafie sebemenší potuchy co je to za bandu arogantních prolhaných sebestředných zločinců nikým nekontrolovaných nepotrestatelných a nevolených ....


LS
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-12-28 18:00
Dal do bankomatu svou kartu, přesto vybral peníze z cizího účtu. Soud ho chtěl trestat za krádež

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-12-28 18:01
Dokážu, že mé odsouzení bylo v naprostém rozporu s tím, co se odehrálo

denikreferendum.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-12-28 18:12
Autoři revizního posudku v případu Kramný: „Trestného činu jsme se nedopustili“


epochtimes.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-12-28 18:13
Kvůli doplatkům za léky mají vězni dluhy. Rath: Vězeňství je podfinancované

www.denik.cz/.../doplatky-za-leky-ve-vezeni.html
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-12-28 18:53
Přiznat se a nejít do vězení...

seznamzpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-12-28 18:57
Plán na boj s dezinformacemi...

Pravda, zajímavá věc ... Vláda slibuje desítky milionů webům, co bojují s dezinformacemi.

Věřím, že náš web je první na řadě ... Již léta vyvrací dezinformace např. o tom, že ODS je pravicovou stranou, nebo o tom, že máme funkční a nezávislou justici, nebo o tom, že u nás byl komunismus dávno poražen (když ODS je jeho slavnou pokračovatelkou, nejen co do personálního obsazení...).

A tak věřím, že už můžeme jen otevřít účet - a miliony od české vlády se jen pohrnou... :oops: :-)

ladislavpokorny.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=795923
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-12-29 08:28
Vyzpíval 3 oktávy - a zemřel. Před 15-ti lety.

www.super.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-12-29 08:37
Vychovatelka ve věznici :

video.aktualne.cz/.../...

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.