Zúžení morálky soudy

Platné ovšem pro naše rodiny. 

Soud o výživné. Se zletilou dcerou. Takovou, jaká je většina těch, vychovaných podle jednotného soudního opatrovnického vzoru nenávistnými matkami. 

Na otce kašle, pokud mu pošle nějakou SMSku, tak jedině sprostou, ať ji neotravuje a dá jí pokoj - peníze ovšem chce. Samozřejmě. A to výhradně od otce. Ačkoliv u matky nebydlí a matka by jí tedy měla přispívat rovněž. 

V poslední době ke svému ostentativnímu nezájmu a sprosťáctví ještě přidala i další bonbonek - tento otec prý není jejím otcem. Což asi byla infikována od matky, jak ho má zase co nejvíc naštvat, urazit a dopálit. 

V tomhle směru bude mít ale smůlu, podoba se nezapře, geny taky ne - takže s pohádkou asi daleko nedojde.

Ale - pokud bychom připustili, že pohádka, kterou sama šíří, je pravdivá, pak to znamená - že veřejně prohlašuje, že chce peníze po cizím člověku, že na něj podává exekuce a trestní oznámení a doslova ho denně - a za pomoci upadlého státního aparátu - vydírá. Což jí přijde normální a samozřejmé. 

 Otec si podal návrh na snížení - už v důsledku změny podnikání, kdy za Covidu sotva přežíval, ostatně, byla mu vyplacena státní podpora a podmínkou této výplaty bylo, že musel prokázat, že se mu příjmy snížily minimálně o polovinu ve srovnání s předcovidovým obdobím. 

Soud to bral - jak jinak - jako příjem, ze kterého prý měl doplatit dlužné výživné. 

Úřední doporučení ke zneužití státní pomoci - co jiného !!! 

A samozřejmě jsme argumentovali i nemravným chováním dcery. 

Krajský soud v Ostravě to měl dneska rozetnout. I - učinil. 

Vcelku decentní senát, nečišela z něj na dálku arogance a nadutost, a také jsem ocenil, že své - negativní - rozhodnutí dosti pečlivě zdůvodnil. Tak, že se to dalo pochopit, proto jsem si to také snadno zapamatoval (na rozdíl od "zdůvodnění" mnohých pražských senátů, které sice oficiálně zdůvodňují rovněž, ovšem při odchodu toho víte asi tolik jako při příchodu).

Musím říci, že vzdor zápornému výsledku jsem byl s prací tohoto senátu spokojen daleko více nežli s většinou senátů na MS v Praze, kde - ač by v hlavním městě člověk právem očekával representativnější přístup a postup - je to sebranka opravdu, až na výjimky, ze čtvrté cenové skupiny. 

Díky tomuto vysvětlujícímu přístupu jsem se dozvěděl asi toto : 

Od r. 2013 - tedy už celých 10 let - odkdy vstoupil v platnost nový občanský zákoník - došlo prý ke změně - a zatímco dříve stačilo prokazovat rozpor s dobrými mravy, bráno obecně, tedy co se za dobré mravy obecně považuje (viz - biblické, 4. přikázání Desatera - cti otce svého, i matku svou...), NOZ tento výklad zúžil tak, že napříště se za rozpor hodný pozornosti soudu považuje už jen přímé zneužití výživného jako takového. Resp. zneužití práva, které nepožívá právní ochrany. 

Co to je zneužití práva - samozřejmě vykládá zase soud. Ne vy. 

Sprosté SMSky, totální nezájem, veřejné pomluvy - to zjevně nejsou, protože v tomto případě prohlásil soud, že to ještě nedosahuje takové intenzity, aby to na zohlednění ve výživném stačilo... 

 

Stručně řečeno : Pokud je tohle pravda ( a velmi uvítám, když se k tomu vysloví někteří z právníků, mnozí tyto stránky stejně denně čtou - tedy zda mají podobné poznatky či jak výkladu NOZ ohledně dobrých mravů při výživném rozumějí oni a podle čeho tak usuzují) - tak to znamená další zredukování už tak maximálně zredukovaného sprostého chování dětí k rodičům na další, už zcela pranepatrné, ba přímo trestné, minimum. 

Opět jinými slovy : Za situace - popisované bohatě na těchto stránkách - kdy morálka justice je ve srovnání se zbytkem společnosti ještě výrazně horší, nikoliv lepší, jak by se právem čekalo od lidí, vykládajících zákon a právo, bude justice šířit do společnosti (resp. v současnosti již 10 let masově šíří) ještě další amorálnosti a zvrácenosti, bude dávat zelenou k pohrdání rodičů dětmi - což se nutně vrátí v další generaci, už podle přirozeného zákona, že kdo se čeho dopustil, bude totéž i na něm dopuštěno - a děti, které se takto chovaly či chovají ke svým rodičům, nutně zažijí totéž za 20-40 let samy na sobě, a to od svých dětí. Anebo se na žádnou rodinu nikdy nevzmůžou. 

Jinými slovy, rozvracení rodin a vztahů děti - rodiče nabyde zcela masového a všeobecného měřítka a stane se běžnou normou chování ve společnosti. 

Jak se asi mohou lidé chovat k sobě navzájem, když se - zcela legitimně - takto chovají ke svým nejbližším, a nikdo je za to neodsoudí, alespoň morálně, když už ne fakticky, o tom netřeba si dělat iluze. 

Když vyšel NOZ, resp. měl vyjít a připravoval se - samozřejmě, nás se nikdo neptal. Nikdo nám ho nepředložil k vyjádření, nic jsme o něm nevěděli. 

Jen jsme občas zaslechli, že je to paskvil a hrůza. Demonstrovalo se to především na nájemních smlouvách, ale i dalších vztazích. 

Je, konečně, známo, že MSp obsahuje především děti po VŠ nebo po maturitě, které nekriticky nabírá - a pověřuje je často zcela zásadními úkoly, především při tvorbě legislativy. 

A tu už pak nikdo nekontroluje, nikdo o ní nediskutuje - a nevědoucí poslanci pro všechno zvednou ruce, resp. pro všechno, co jim někdo - za provize - doporučí, aby zvedli. 

A tak, když už jsme u toho ZÚŽENÍ MORÁLKY, navrhuji, aby se toto zúžení neomezovalo jenom na výživné. 

Každý by si měl užít vlastního tabáku sám na sobě. 

Navrhuji, aby i běžné normy chování byly zúženy pouze na to, co není trestným činem - tedy to všechno by se stalo přijatelným jako běžná norma chování, a to především k těm, kdo s těmito normami a novotami přišli. 

Tedy - napřiště - místo pozdravu (jakéhokoliv) - plivanec rovnou do ksichtu. 

Místo "Na shledanou" - mrštění čímkoliv měkkým (bramborou, hruškou, shnilým jabkem) po tom, koho opouštíme - a to, jsme-li na soudě, a zvláště pak na MSp. Případně v parlamentu. 

Ať si užijí vlastní medicíny, uvidíme, jak jim bude chutnat. Vždy k tomu přidat odkaz na NOZ.

A společnost by měla rozhodně vědět, komu právo - a tím i morálku - v této zemi svěřila. 

_______________________

_______________________

 

 

 

 

 

___________________________

___________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments  

0 # Ing. Jiří Fiala 2023-01-20 20:20
Zeman žádal o abolici v kauzách týkajících se jeho spolupracovníků. Fiala mu dvakrát nevyhověl

www.forum24.cz/.../

denikn.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-01-20 20:21
Přibývá nedostatečných vidláků - problem se kumuluje (viz přepadení na ulici ) . Nedostatek řádné rodiny \!

www.novinky.cz/….cz

Stát je špatným příkladem.

+F+

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-01-20 20:23
Hradní kořala prominul Jaňulce, která - jako on - chlastá první ligu...
_____________

Zeman prominul Nečasové zkušební dobu podmínky v kauze Vojenského zpravodajství

idnes.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-01-20 21:19
Business, aby soudci a cajti v trojnásobném množství dobře žili,
o to tu běží. Spravedlnost a právo, pche, běžte někam......
Welcome in Bananaland. Ku.
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-01-21 09:31
Nový vládní zmocněnec u ESLP :

Petr Konůpka je novým vládním zmocněncem pro zastupování ČR před Evropským soudem pro lidská práva

ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-01-21 12:07
Ruské násilí a beznaděj, kam se podíváš

irozhlas.cz/.../...

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.