Ústavní soud : Centrum korupce a vydírání rodičů - UNODAR

Nově zaregistrovaný web UNODAR se věnuje rozkrytí skutečného centra korupce a vydírání v tomto státě : Ústavnímu soudu ČR. 

Sdělované poznatky zcela odpovídají našim, již dříve zdokumentovaným, zkušenostem. 

Web popisuje - a na příkladech dokládá - zcela protichůdná rozhodnutí těchže soudců v závislosti na tom, která strana byla tzv. silnější. 

Web popisuje i snadnou vydíratelnost téměř všech soudců Ústavního soudu, danou jejich zprofanovanou minulostí, dnes již většinou zastřenou, utajenou a na internetu nedostupnou. 

V té souvislosti zaznívá především jméno Pavla Šámala, bývalého šéfa Nejvyššího soudu. Ale i Pavla Kučery, jenž již před roky jasně zformuloval, že v případě soudů o děti o právo a jeho vymahatelnost vůbec nejde. Že jde jen o velký byznys, kde vyhrává mocnější a silnější, s kontakty na kmotry a mocné vlivové skupiny. 

Opakovaně je zmiňována i Kateřina Šimáčková, dnes nositelka francouzského vyznamenání čestné legie, prý za úctu k lidským právům... Má na svědomí desítky zmrzačených osudů českých dětí. 

Založením a zviditelněním tohoto webu se zdá, že justiční zločiny se začínají stávat již všeobecně známými, že to již nejsou jednotky případů, kdy protagonisty či stěžovatele lze bagatelizovat tím, že to jsou psychopaté či typičtí trouble-makeři, ale že to je nebezpečné zločinecké centrum ohrožující celou společnost, šířící zvůli do společnosti a zejména umožňující soudům nižších stupňů bezmezně - a "legálně" - terorizovat určitě skupiny občanů či obyvatel. 

Důležitá zmínka je vedena i o zjevně křivých znaleckých posudcích, jež jsou označovány za "cinknuté", kdy Ústavní soud k nim dává zelenou s tím, že žádná pravidla pro jejich sestavení neexistují. 

V kombinaci s našimi zjištěními - tedy že soudci nemají pro oblast opatrovnictví pražádné vzdělání, aniž by to komukoliv ze zodpovědných vůbec vadilo - dává tento web nahlédnout hloubce a bezbřehosti džungle, kterou představuje současná česká justice, vedená a zaštítěná ústředním zločineckým centrem - Ústavním soudem a jeho vydíratelnými, všeho schopnými soudci. 

Web současně i dobře vystihuje, co jsou skutečné předpoklady Ústavního soudce - a že s právnickou kvalifikací, vzděláním, natož mravní a morální bezúhonností nemají vůbec nic společného. 

 I my jsme praxi zcela protichůdných rozhodnutí v naprosto totožné věci nedávno zdokumentovali - zmíněný web však uvádí příkladů daleko více, všechny z opatrovnictví... 

Obraz zločineckého státu  - tak, jak ho vytvořil velkomafián Zeman, jenž také jmenoval většinu ústavního soudců, a nechce si tuto příležitost nechat ujít ani do budoucna - je zde. 

_____________________

_____________________

 

UNODAR - Výzva

 

Kdo stojí za korupcí v ČR? Máme důkazy! - YouTube

 

ÚS : Rozpolcená judikatura, vysvětlení podává policista (k213.cz)

 

 

____________________________

____________________________

 

Comments  

0 # Ing. Jiří Fiala 2023-01-27 20:14
Vezměte si dovolenou :

seznamzpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-01-28 10:01
Zeman se zatím nemusí omlouvat Šarapatkovi, dostal ale pokutu 20 tisíc korun

idnes.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-01-28 10:02
Navalnyj si stěžoval na špatné osvětlení v cele. Nainstalovali mu oslepující zářivky

www.forum24.cz/.../
0 # Allan 2023-01-28 10:33
Varování veřejnosti-soudce Pavel Mihola je skutečně dno justice. Bývalý člen KSČ. Jednání s ním je smutná tragikomedie.

nebo, že soudce JUDr. Pavel Mihola (Obvodní soud pro Prahu 3) zneužívá předběžného opatření a měsíce odmítá zahájit dokazování o poměrech dítěte, aby zvýhodnil jednoho rodiče; a dále spolupracuje a zakrývá nezákonné jednání pracovníků OSPOD Prahy 3;
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-01-28 12:42
A kolik takových den všude ještě je ??
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-01-28 12:54
Nemocnice zaplatila z veřejných peněz pseudoposudek pro obhajobu stíhaného primáře

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-01-28 18:53
Prima uvede seriál o servírce z poslanecké kantýny, co ji vede vězeňská služba :

expres.cz/.../...

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.