Pometla. Z ŽP

Made in NB. 

 

 Navštívili jsme Nymburk. Městský úřad - odbor životního prostředí. Co myslíte, měli by se zastávat životního prostředí ?? Já bych řekl - že měli. 

To, na co jsme tam narazili, vyrazilo dech i nám, ačkoliv jsme už ledasco viděli. 

A snadno jsme pak pochopili, proč je tady - tedy na Nymbursku - možné pro někoho prakticky cokoliv, třeba vést vodovod přes alej a tu alej naplánovat vykácet - a nikomu ze ŽP to údajně nevadí - a na druhé straně někoho pronásledovat přes půl roku za to, že odklidil provozu nebezpečný strom od silnice - když si ho neodklidil správce sám - a odboru ŽP to bylo srdečně jedno. 

 

Tentokrát nás doprovázel i pan tajemník, celou dobu se účastnil jednání -  a na to, že tvrdí, že má právnickou fakultu - jí opravdu nedělá moc dobrou pověst. Tedy, pokud tato škola u někoho dobrou pověst ještě měla. 

 

Podstata zkušeností z návštěvy je popsána v následujícím dopise starostovi (  Starosta. Nymburka. (k213.cz)  ), lze ale říci, že to byla odstrašující ukázka úřadu, kam až může klesnout. 

Když pominu evidentní vykonstruovanost celého řízení, jež správně vůbec nemělo být zahajováno - tak nemůžu pominout jednání a kvalifikaci úřednic, včetně pana tajemníka, protože ty jsou jen jeho obrazem. 

Nahrávání se zásadně zakazuje  (proč - když jsme v úředních hodinách v úřední budově a jednáme o úřední věci - ne že někoho špiclujeme doma na zahradě nebo v koupelně), doprovod se taky zakazuje, a to i proti udělení plné moci - tedy znemožnění jakéhokoliv zástupce (a to od člověka, co tvrdí, že má právnickou fakultu), Úřad sám Vám dlouho není schopen říci, z čeho a proč Vás vlastně obviňuje (odpovědí je, že to máte všechno v papírech a oni už se k tomu nebudou vyjadřovat), když chcete ocitovat paragraf, na který se oni odvolávají, tak ho nejen nikdo nezná - ale odmítají to dlouho udělat - až pak jedna najde na internetu jeho znění, přečte ho - a je hned jasno (protože se týká ROSTOUCÍCH  stromů, nikoliv stromů odumřelých) - načež se dostaneme k diskusi o živém a mrtvém stromu - aby se ukázalo, že  NIKDO  z celého odboru ŽP není schopen říct, zda pozná živý strom od suchého, nebo ne. 

 

Na závěr dokonce i odmítají potvrdit tečku na fotce stromu, jasně dokazující, že i sám velký správce silnic hodlal strom porazit - akorát že mu nikdo nezaplatil provizi, a tak to holt žádné firmě nezadal - až jsme ho porazili my. 

 

Po nahrání záznamu bude doplněn i ten, no - počtete si. A poposloucháte... 

Za co si všechno platíme úředníky, jak ti se k nám za to chovají - a k čemu je asi tak potřebujeme, minimálně v této, zjevně nestravitelné, podobě... 

Velký sociální ústav - ten Městský úřad, ostatně stejně, jako jakákoliv jiná státní nebo městská organizace - kde se namísto podpor z ÚP pobírají platy. Za nic, resp. za to, že dotyční ještě škodí těm, kteří za ně zadarmo a ve svém volném čase něco užitečného dělají... 

 

Pan tajemník neopomněl zdůraznit, že prý "je nezastrašíme", že se "nenechají zastrašovat" a žádnému nátlaku neustoupí - trochu úsměvné, když sedíte sám proti mnohačetné přesile úředníků, ti si volají ještě i městskou policii, brání se nahrávání seč jim síly stačí - a hlavně : Kdo nic nespáchal, nepotřebuje nikoho zastrašovat. Potřebuje to jen zadokumentovat. A to je celé. 

Jak vidět, i to je často příliš... 

 

_______________________

_______________________

 

 Nejprve "zahájíme řízení" ... Všechno víme napřed, jsme moudrost sama, nikoho už nepotřebujeme k ničemu vyslýchat... 

Vzácně je to i pravda - protože stačí jediný pohled na fotku před kácením a je jasno - musí se ovšem dívat někdo, kdo rozumí životnímu prostředí - a ne na nic dobré pometlo z Nymburka. 

 

 

 ________

Pometla sice nic neumí, pokud jde o jejich vlastní obor - zato na sebe jsou citlivá až běda... Běda pometlu vynadat ... To pak dostanete - viz níže : 

 

 

__________

Samozřejmě se musíme odvolat. Na tomhle odvolání je bezesporu zajímavé to, že logicky vypočítává, kolik by správně taková urážka městského pometla měla stát - když urážky soudců Vrchního soudu v Praze (tedy soudu 3.stupně) - stojí tolik a tolik.... 

 

 

 

_________________

 

KONEČNĚ !!! ÚŘEDNÍ ZÁZNAM  !!!   Ani netušíte, co to dalo práce se k němu dopracovat. 

To prý ho nebude madam psát - protože není moje sekretářka (má opravdu štěstí, že není, to by letěla bez pardonu na hodinu) - na co tam teda je, to neumí vysvětlit - protože nikoho nevede ani neřídí, zápisy psát nechce, stromům nerozumí - tak od čeho si kdo platí takovou "úřednici" ?? 

Když jsem byl kdysi ve Španělsku - ne že by je tam neměli, to měli taky - ale měli pro ně takové krásné označení : Enchufera... 

Tiene enchufe... 

Víte, co to je enchufe ?? Zástrčka... V přeneseném slova smyslu to znamená, že má protekci... Prostě - někoho, kdo ví, kam co zasunout, aby ji tam vzali - a hlavně : Nechali... 

 To furt chtěli ten záznam ukončovat, že prý už je u konce, když jsem řekl, že není, protože já jsem ještě neskončil, tak volali městskou policii (na záznamu od pozdravu "Nazdar hoši!!!" - protože to  tam ti hoši zrovna přišli) - hochů jsem se ptal, jestli přišli pomoct s rozeznáváním mrtvých stromů od živých - protože celý odbor ŽP to neví... 

No - ale, jak vidíte, nakonec jsme se přece jen k čemusi dopracovali... 

Pak už najednou madam mohla psát, a ani ji to neuráželo, a byla ráda, že se dobereme konce... 

Jednat o stromu za účasti městské policie - když už i tak sami byli v mnohačetné přesile (protože z nás tam chtěli pustit jen jednoho - a samy tam seděly čtyři nebo pět + pak ještě tajemník...)

 

 

 

 

 

 __________________

 

 

 

 _________

 

 

 

 

 

 

__________________________

__________________________

 TOTO  je ten jediný a přesvědčující DŮKAZ  nade vší pochybnost..

Když Štěpánková tvrdí, že může rozhodnout na základě spisu - tak má výjimečně pravdu. 

Protože od samého počátku bylo lze rozhodnout "na základě spisu", tedy od okamžiku, kdy měla policie k dispozici tuhle fotku - což bylo odpoledne téhož dne, kdy ke skácení - a následně jejich příjezdu - došlo. 

Protože z TÉHLE FOTKY je na první pohled zřejmé : 

  • Starý, SUCHÝ, ztrouchnivělý strom - stejný, jako ten vedle, co už přímo spadl (protože mu zcela uhnily kořeny)
  • Ulomená část vršku, druhá část ztrouchnivělého vršku nahnutá nad silnici, kam by bezpochyby spadla. To se ostatně při kácení také potvrdilo - spadla do silnice. 
  • Na pokácení a odklizení TAKOVÉHOTO  stromu NIKDO ŽÁDNÉ POVOLENÍ NEPOTŘEBUJE,  to je prostě ve veřejném zájmu, strom ohrožující provoz na silnici (nemluvě o estetice) - a první, kdo to má samozřejmě vědět, jsou SILNICE a odbor ŽP. 

 

To, že tohle všechno vědí, fotku mají k dispozici od samého počátku - a přesto "stíhají pachatele" - namísto aby mu veřejně poděkovali - svědčí o tom, jaká nevzdělaná a schválnostní lůza tam pracuje. Psychopaté. Škodící lidem i veřejnému zájmu - a za to královsky honorovaní - týmž státem... 

Kdyby tahle lůza neexistovala, každý, kdo by o tom věděl, by si řekl : Zaplať pánbůh... Že to nikomu nespadlo na hlavu. Natož na auto.  A že je to pryč. 

Ne tak lůza. Ta, namísto poděkování, půl roku si vyrábí umělý případ, aby mohla "vykazovat činnost", neuvědomujíc si, že jediné, co skutečně vykazuje - je vlastní hluboká neznalost, ba programová zabedněnost - a - samozřejmě - absolutní zbytečnost. A také - užitečnost a prospěšnost - našeho sdružení. 

Potřebuje snad někdo takové úředníky ?? Takové, co by namísto toho, aby zavolali na správu silnic, ať si to okamžitě odklidí - pronásledují půl roku toho, kdo to skutečně odklidil ?? Posílají mu desetitisícové pokuty ?? Prý za "přestupek proti životnímu prostředí??" K čemu by ji kdo potřeboval ?? Aby občanovi zvyšovali daně - aby tuhle zbytečnou chátru musel platit ?? 

_____________

 

Mimochodem, i kdyby tohoto ohrožení silničního provozu nebylo - tak je snad normální, aby TAKHLE  vypadaly aleje ?? A nikomu to nevadilo ?? Hlavně tedy ne těm, co jsou placeni za to, aby vypadaly jinak, normálně, slušně a přijatelně ? 

A k čemu má odbor ŽP tolik pracovnic ?? Kolik poslaly urgencí Silnicím, že mají aleje v dezolátním stavu ?? Zakazují Vám se na to i jen zeptat... To že je otevřený úřad ?? Vstřícný občanům ?? 

To i za totality byly úřady daleko a daleko vstřícnější, než tahle nadutá, nabubřelá - a neskutečně hloupá chátra... 

 

 

 

 Vidíte všichni na tom stromě ten puntík ke skácení ? I kdyby tam nebyl, tak je to jasné na první pohled. 

Ale - pokud ho vidíte, tak už jenom tím jste na mnohem vyšší úrovni než celý odbor ŽP v Nymburce - protože tam se nedokázali shodnout ani na tom, jestli ho vidí, nebo ne. A protože tam současně seděl pan tajemník - tak se radši "nebudou vyjadřovat...". 

______________

 

A TOHLE  říká zákon : Vůbec žádné povolení nepotřebujeme. A ani nikdo jiný.  

 

___________

 

Stejně jako tahle fotka, je ve spisu od samého počátku založena i uzavřená dohoda z r. 2012. Člověk by řekl, že i průměrně inteligentnímu úředníkovi to musí být, minimálně při shlédnutí těchto dvou dokumentů, naprosto jasné. 

Jak vidět, státní aparát je plný evidentních psychopatů, posedlých touhou někoho pronásledovat, pokutovat a trestat za každou cenu. I tam, kde by jinak každý rychle  sklapnul - a přinejmenším tiše mlčel. Když už nahlas nepoděkuje. 

 

 

 

 

__________________________

__________________________

 

Kolegové z natáčení : 

 

 

 

Alois Hlásenský je opět přítomen na projednávání dalšího přestupkového řízení ve věci související s dobrovolnou činností předsedy zapsaného spolku K 213 pana Ing. Jiřího Fialy, odkaz na toto video naleznete zde:

 
 
youtube.com/watch?v=UutboqdNkFY&feature=youtu.be
 
Odkaz na související video z předchozího jednání v této problematice najdete zde : https://youtu.be/…3AY
 

 

Alois Hlásenský | Facebook

 

___________________________

___________________________

Pometlo (prý) není podjaté...  Pokud by to byla pravda, pak už zbývá jediná možnost : Je úplně blbé. 

 

 

 

 

_________________________

_________________________

Comments  

0 # Ing. Jiří Fiala 2023-07-20 15:01
Jirko, z osobního zájmu a zbývajících sil jsem dočetl.
Když pominu všechna fakta , která Tě omlouvají za tento vysoce nesvobodný projev, zůstává mi zdůvodnění, žes potřeboval prezentovat nalezení svých nových známostí na úřadu města NB. Zvlášť přiléhavé pojmenování té krasavice by zasloužilo rámeček.
+F+
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-07-22 11:31
Jirko,
procházím si jednotlivé argumentace.
Je moc důležité, žes mohl dohledat papír - dohodu o servisu K 213 k alejím.
Prosím doplň tento dokument do článku , aby každý viděl, že nejsi splašený aktivista ( třeba protivládní ), ale že jednáš oprávněně !

+F+
____________________

Ta dohoda už zveřejněna byla. Je tady :www.k213.cz/JOOMLA/3859-hanba-by-nas-fackovala

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.