Opatření k efektivitě žalob na stát

Bychom si představovali takto : 

Po posledních zkušenostech na Městském soudě v Praze, kde nám bylo doporučováno, abychom si podali žalobu, chceme-li mluvit s předsedkyní soudu, a poté, co je prokazatelné, že koupené totalitní senáty zamítají i ty žaloby na stát, kterým jinde byla přiznána odůvodněnost a zjevné pochybení státu, navrhujeme ministrovi některá opatření, jež by zajistila efektivitu těchto žalob neprodleně, nebo v krátké době. 

Patří mezi ně především ROZŠÍŘENÍ PŮSOBNOSTI STÍŽNOSTI PRO PORUŠENÍ ZÁKONA, dnes možné jen v trestních kauzách a jen ministrovi spravedlnosti,  také na tyto civilní žaloby, s tím, že by tento institut zajistil možnou revizi všech těchto žalob bez časového omezení (tedy de facto jejich nepromlčitelnost) a dále jako nezbytnost považujeme ZAVEDENÍ SOUDNÍCH POROT, zatím  pro tento typ případů, kde je máme za zcela nezbytné, neboť profesionální soudci, plně závislí na státu, prokazatelně nemohou objektivně projednávat žaloby na svého zaměstnavatele, potažmo na sebe sama. 

Příčí se to pravidlu objektivity, i zásadě, že nikdo nesmí být soudcem ve své vlastní věci. V těchto případech - ve všech - soudci těmi sobě vlastními soudci jsou, aniž by to komukoliv, vyjma žalobců (a tedy postižených), vadilo. 

 

 

 

__________

 

 

 

 

 

_________________________

_________________________

 

Chcete mluvit s předsedkyní soudu ? Podejte si žalobu (k213.cz)

 

 

_____________________________

_____________________________

 

 

 

Comments  

0 # Ing. Jiří Fiala 2023-12-05 16:54
Zeman prodal státní dluh Ruska vůči naší republice komunistickým mafiánům :

zpravy.aktualne.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-12-05 19:05
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-12-05 20:32
Prý pověst žalobce...

irozhlas.cz/.../...

A jakou pověst má ministerstvo nespravedlnosti, a soudci sami ???
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-12-05 20:45
Korupce silničářů :

seznamzpravy.cz/.../...

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.