Stejně jako kdysi Havlíček, i p. Fiala se v Kutné Hoře úspěšně obhájil

Ke své sbírce zrpošťujících a osvobozujících rozsudků přidal dnes předseda K 213 další trofej - kutnohorský soud si vyslechnul usnesení o zastavení trestního stíhání, vydané soudcem Mgr. Petrem Francem.

Vydání usnesení předcházelo vyslechnutí audiozáznamů ze soudního jednání v Nymburce ze 4. a 21. května 2009 a dále přehrání videozáznamu na motivy "Sedm statečných" z bitvy s justiční stráží na soudě v Nymburce.

Při návrzích na doplnění dokazování státní zástupkyně JUDr. Hana Ďoubalová požadovala ještě vyslechnout předsedkyni OS v Nymburce JUDr. Evy Holasové, některého z členů justiční stráže přítomných v soudní síni při jednání dne 21.5. 2009 a také některého z pedagogů a studentů gymnázia, kteří v soudní síni při jednání rovněž byli.

Pan Fiala naopak požadoval doložit spis policisty Markytána, ze kterého by bylo patrné, který státní zástupce vykonával dozor nad tímto případem a vydal pokyn ke sdělení křivého obvinění a pokud to ze spisu patrno nebude, pak předvolat a vyslechnout všechny státní zástupce z OS pro Prahu 4 a 10 s jedinou otázkou : "Dozoroval jste tento případ ?"

Předseda senátu Mgr. Petr Franc tyto návrhy zamítnul jako nadbytečné a vyzval k závěrečným návrhům.

V těch státní zástupkyně velmi nepřesvědčivě tvrdila, že vina obžalovaného prý byla prokázána a požadovala pro něj - prý vzhledem k jeho trestní minulosti - nepodmíněný trest. Neopomněla se pohoršit nad jeho prý samozvaným odvoláváním policistů, státních zástupců a soudců, které prý nemá v ničem oporu.

Pan Fiala jí odpověděl obratem - s tím, že za její návrh na jeho potrestání se budou stydět ještě její vnukové a že pokud jde o samozvanost, on reprezentuje početné a silné sdružení, které mu bezesporu udělilo demokratický mandát k tomu, aby takto jednal nebo se vyjadřoval - zatímco kdo je tu zcela bez mandátu, to je právě státní zástupkyně, kterou nikdo nezvolil a kterou kdysi kdosi jmenoval podivnými zákulisními metodami, nad kterými neexistuje žádná veřejná kontrola.

Mluvil i o současném stavu justice, která již zcela ztratila schopnost sebereflexe  a tím i možnost se zreformovat a obnovit zevnitř, a právě proto jsou tak důležité snahy občanů o veřejnou kontrolu mocenských složek a justice především, přičemž v těchto snahách hraje jím reprezentované sdružení bezesporu dominantní roli.

Závěrečný návrh pana Fialy poslouchala početná veřejnost se zatajeným dechem a několikráte se neubránila otevřenému potlesku, který se předseda senátu snažil mírně, leč marně krotit.

Po závěrečných návrzích se předseda senátu vyžádal asi půl hodiny na vyhotovení rozsudku a když se účastníci i veřejnost vrátili do jednací síně, vyslechli si usnesení o zastavení trestního stíhání s tím, že pro možné podezření ze spáchání přestupku bude věc postoupena Městskému úřadu v Nymburce.

Státní zástupkyně, jen stěží zakrývající svůj vztek, se proti usnesení na místě odvolala, takže věc ještě poputuje ke krajskému soudu (kde ji může posuzovat například psychopat Koudelka). Krajský soud pak může buďto usnesení zrušit a věc vrátit k novému projednání, anebo stížnost zamítnout, čímž by usnesení nabylo právní moci.

Rozhodnutí Mgr. Petra France tedy není pravomocné, ani definitivní, přesto však jedině spravedlivé.

Pokud byla veřejnost zvědava, jak soudce Franc vybruslí z prekérní situace, kdy bylo všem jasné, jakou nevoli státních zástupců asi takové rozhodnutí vzbudí, pak tak učinil vcelku očekávaným a předvídatelným způsobem : Aby vítězství obžalovaného nebilo tolik do očí a také aby utlumil vztek státního zastupitelství, jal se pan soudce ve zdůvodnění svého usnesení rozsáhle odsuzovat obžalovaného a jeho chování alespoň po morální stránce - že prý na ně nemá žádný nárok, že je v žádném případě nelze přitpusti, natož schválit, apod.

Pro obžalovaného to bylo jistě příjemnější nežli situace opačné, kterou už u soudů také mnohokráte zažil, kdy mu sice soudce dával ve všem zapravdu, aby následně jeho žalobu zamítnul nebo ho odsoudil v trestní věci.

Dnešní rozhodnutí z Kutné Hory lze označit za jedině správné po právní i lidské stránce a současně i za další neopominutelné vítězství nejen pana Fialy osobně, ale i celého jím reprezentovaného sdružení.

Justice tak připravila další skvělou možnost reklamy a prezentace sdružení K 213, za kterou vedení K 213 upřímně děkuje - a to přesto, že si není jisto, zda s tímto záměrem byl celý proces uspořádán.
http://k213.files.wordpress.com/2010/10/kh_18_10_2010.jpg


Závěrečná fotografie nadšené veřejnosti ve středu se svým oslavencem, předsedou K 213 Ing. Jiřím Fialou před kutnohorským soudem.

Zejména závěrečné návrhy vřele doporučujeme ke slyšení, neboť opravdu stojí za to.

 

 

_____________________

 

http://www.pecina.cz/files/Sinagl/OS-KH-Napravnik-1-181010.WMA

http://www.pecina.cz/files/Sinagl/OS-KH-Napravnik-2-181010.WMA

http://www.pecina.cz/files/Sinagl/OS-KH-Napravnik-3-181010.WMA

http://www.pecina.cz/files/Sinagl/OS-KH-Fiala-Postupova-181010.WMA

http://www.pecina.cz/files/Sinagl/OS-KH-Fiala-1-181010.WMA

http://www.pecina.cz/files/Sinagl/OS-KH-Fiala-2-181010.WMA

http://www.pecina.cz/files/Sinagl/OS-KH-Fiala-3-181010.WMA

http://www.pecina.cz/files/Sinagl/OS-KH-Fiala-4-181010.WMA

http://www.pecina.cz/files/Sinagl/OS-KH-zaver-SZ-Fiala-181010.WMA

_____________________

http://www.k213.cz/start.php?act=read&art=2646
 No krásné foto. Tolik krásných lidí pohromadě a dokonce i z jiných spolků pochopili , kde se něco děje. Jirka:-))

____________________________________

Díval jsem se na spousty kandidátek , prošel jsem spousty fotografií kandidátů a jeden obličej vedle druhého ukazoval , že u vnitř v nitru nemají nic. Byly to různé prázdné pohledy, mnohdy zmatené grimasy kandidátů, kteří v zápětí již během voleb vykřikovali: " Já jsem na kandidátce omylem. Já do voleb už nikdy nepůjdu. Já muzikant. Já jsem tam jen do počtu"¨. Potom pokřivené obličeje různých známých křiváků. Někteří už na první pohled vyjadřují problém.
Ale foto shromáždění národa u soudu v Kutné Hoře je fascinující a ohromné.  J.:-D
____________________________________

 

Zlato se kuje v peci. Tihle lidi na snímku prošli dračím doupětem, plameny jim neublíží , protože už jsou ze zlata ukovaní. Draka si ogrilovali místo selete. :-D :-D :-D ;-)
_____________________________________

Satrapa bez komentare..
clanek dobry, moc dobre foto.. :)
f
_____________________________________

 Pane Jiří, dalo se to předvídat, dalo se v to doufat, a přece je to nádherné a téměř neuvěřitelné, a proto Vám srdečně blahopřeji. Soudce Franc je silná osobnost. Jistě je to tak, jak jste napsal. Jednal racionálně. Snažil se aspoň trochu uchlácholit státní zastupitelství. Také bezpochyby chtěl usnadnit krajskému soudu, aby odmítl odvolání státní zástupkyně. Skoro začínám věřit, že krajský soud odvolání zamítne a tím potvrdí, že se má kauza dál řešit jako pouhý přestupek, na státní správě. Srdečně blahopřeji a zdravím, Jan Zeno.

______________________________________

Zdravím Vás, pane ing.Fialo,
 
 na úvod bych Vám chtěl sdělit,že Vaše obhajoba včetně závěrečné řeči na jednání u OS v Kutné Hoře,z něhož jsem vyslechl audiozáznam prostřednictvím stránek vašeho sdružení tzv.neměla chybu.Tak jak tomu bylo na jednání KS v Ostravě ve věci dětí Škapových u kterého jsem byl přítomen jako veřejnost.
 Jsem přesvědčen že Vaše kauza logicky nemůže dopadnout jinak než zproštěním obžaloby v plném rozsahu.
______________________________________