Když vypustíš džina z láhve, nikdy nevíš, kde se zastaví

Zdá se, že zneužívání psychiatrie v ČR dosáhlo naprosto obludných rozměrů. Na světlo totiž pomalu vyplouvají plány některých "znalců" prohlásit loni na podzim prezidenta republiky za choromyslného, a tím umožnit ratifikaci lisabonské smlouvy i bez jeho podpisu.

Kdyby Václav Klaus stál před soudem tak často, jako náš předseda, vůbec by se nedivil. Protože v justici se něco podobného stalo běžným.

Je třeba se proto ptát : Má se stát programové označování nepohodlných osob za blázny součástí každodenního života - anebo spíš bude potřeba zrevidovat znalecká osvědčení všechn znalců z tohoto oboru a v platnosti ponechat jen několik málo těch, kteří mají čisté svědomí ?


Více už na :

http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/z-domova/reziser-se-zastal-klause-lekari-zneuzili-profesi/http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/z-domova/reziser-se-zastal-klause-lekari-zneuzili-profesi/
_______________________________________

"Přiznám se, že jsem se zdráhal uvěřit podstatě polemiky mezi tajemníkem prezidenta republiky ČR, Ladislavem Jaklem a MUDr. Janem Hnízdilem, která se před časem objevila v Lidových novinách. Následně jsem si však přečetl na stránkách některých web serverů výňatky z údajné korespondence některých psychiatrů a psychologů a byl jsem těmito texty a způsobem uvažování jejich autorů ohromen," napsal Svoboda Milanu Kubkovi.

Reagoval tak na texty o plánu několika lékařů, Jan Hnízdila, Martina J. Stránského a dalších, kteří chtěli loni na podzim prezidenta prohlásit za psychicky nemocného a zbavit ho tak funkce, aby zajistili podpis Lisabonské smlouvy, který prezident zdráhal připojit.

Svoboda vyzval Kubka, aby se celou záležitostí zabýval. "Pozornosti České lékařské komory, kterou Vy, vážený pane prezidente, reprezentujete, by rozhodně neměla uniknout podstata problému, která se flagrantně dotýká lékařské etiky (pomíjím otázku, zda se nejedná o trestný čin ve stádiu přípravy)," napsal Svoboda.

Připomíná, že lékaři svou účast na přípravě záměru využít vysokého kreditu lékařského stavu u české veřejnosti k politické manipulaci nepopřeli.

"V takovém případě se jedná o mimořádně závažný signál, že v mysli některých lékařů přetrvává pokušení zneužití psychiatrie, jaké se projevovalo v době totalitního režimu, kdy prestiž lékařského stavu byla využívána mocenskými strukturami ke zpochybnění duševní kompetence názorových oponentů, v krajním případě k jejich izolaci od společnosti," napsal Svoboda.

Podle Svobody to lékaři dokazují svojí vlastní větou, ve které tvrdí, že "korektní diskuzi, týkající se osobnostní integrity některých našich politických představitelů a míry jejich schopnosti odpovídat za svoje činy, považují za naprosto legitimní a nanejvýš aktuální."

______________________________