Poslední rozloučení

V obřadní síni motolského krematoria jsme se dnes odpoledne naposledy rozloučili se zakladatelem teorie SZR v českých zemích (jak zněl nápis na stuze našeho sdružení), PhDr. Eduardem Bakalářem.

 Pohřeb proběhnul v úzkém kruhu nejbližších příbuzných a spolupracovníků, rodina nás požádala, abychom termín pohřbu nezvřejňovali, což jsme respektovali.

 

Ve smutečních projevech střídavé promluvily všechny tři přítomné děti Dr. Bakaláře, poté bylo nabídnuto i přítomné veřejnosti, zda si přeje se zesnulým se rozloučit.

Za přítomné vystoupil předseda našeho sdružení pan Fiala, který ve svém krátkém a předem nepřipravovaném projevu vysoce ocenil přínos teorie syndromu zavrženého rodiče jako pravdivé popsání dávno palčivého problému, vzniklého v důsledku štvaní dítěte jedním z rodičů proti druhému, zejména při rozvodu a v souvislosti s ním.

Zdůraznil, že tato jedině správná a úspěšná teorie při řešení těchto problémů u našich státních orgánů stále naráží na fanatický odpor zejména proto, že nabourává zažité předsudky o přednostním právu matek na výchovu dětí a narušuje zažité - špatné - způsoby práce naší justice, ale i jiných státních orgánů, které z lenosti, pohodlnosti a předpojatosti vůči otcům odmítají tuto teorii přijmout a řídit se jí, ač je snadno prokazatelné, že v zahraničí má vynikající výsledky při boji státních orgánů za zachování obou rodičů pro dítě při rozvodu.

Po panu Fialovi ještě krátce vystoupil i Američan Larry Flaig, který poděkoval panu doktorovi za upřímný zájem o řešení problémů jeho syna i jiných dětí a za poskytnuté rady a pomoc.

Jeho projev, přednesený v angličtině, stejně jako celý styl pohřbu, umožňující vlídné rozoloučení všem přítomným, pak symbolicky připomnělo spolupráci pana doktora Bakaláře s anglosaským světem, kde teorie SZR vznikla a byla poprvé popsána, s nímž zesnulý pan doktor udržoval pravidelné kontakty a pojily ho s ním četné svazky, včetně pout osobního přátelství. 

Pohřbu se zúčastnili také senátor Petr Pithart a autor objevných knih o feminismu Pepa Hausmann, kteří s naším předsedou krátce pohovořili a stručně probrali možnosti  další spolupráce.

Delegace K 213 přichází s věncem ke krematoriu.

________________________

O pohřbu doktora E. Bakaláře najdeme zmínku také v dnešním Blesku, jehož redaktor, Ondřej Hoppner, se pohřbu rovněž zúčstnil - a to i s manželkou a nejmladší dcerkou.

 

Více na : 

 

http://www.blesk.cz/clanek/pro-muze-novinky/132447/zemrel-psycholog-eduard-bakalar.html

 

http://www.blesk.cz/clanek/pro-muze-novinky/132447/zemrel-psycholog-eduard-bakalar.html

Po pravé straně pod obrazovkou s portrétem Dr. E. Bakaláře nepřehlédnutelný věnec našeho sdružení.

___________________________

P.S. Pohřeb byl samozřejmě 25.2., nikoliv 26.2., jak uvádí Blesk.

___________________________

 

http://k213.files.wordpress.com/2010/02/bakalar.jpg

______________________________