Vyjádření místopředsedy sdružení k případu Luboše Mesznera

 

Dnes navečer jsem přišel do sídla sdružení a dozvěděl jsem se o událostech kolem agenta Mesznera – viz. článek http://www.k213.cz/start.php?act=read&art=1960

Ačkoliv bych se agentem Mesznerem a jeho přihlouplými výlevy na internetové diskusi naší spřátelené organizace SD (jejíchž zakladatelů a členů si osobně mimořádně vážím) nezabýval, události se přece jen daly do pohybu. Veřejně padla vážná a silná slova – „tomahawk byl v podstatě vržen“, dovolím-li si příměr. Nemohu tedy k této záležitosti již mlčet.

Luboš Meszner byl členem K 213, tuším, od přelomu roků 2006 – 2007. Nějaký čas se ve sdružení neprojevoval, aktivní v něm prakticky nebyl. Změna nastala kolem podzimu a konce roku 2007, kdy se jakoby z nebe spadlý Meszner najednou začal účastnit našich akcí, byl velmi aktivní a – nejsprávnější vyraz asi bude – velmi angažovaný.

Taktéž se v návaznosti na to Meszner velmi aktivně přihlásil k naší blokádě Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí v Brně (leden 2008), kam byla tehdy Nečasovým MPSV ostudně instalována známá a naprosto neschopná feministická psychopatka Pavlová coby ředitelka (ta, která o několik měsíců později sama unesla dítě a poté v jakési umělé „tichosti“ k ostudě své i příslušných orgánů českého státu byla z úřadu odstraněna – nikdo nepochybuje, že by se tak bez účinného tlaku K 213 nestalo).

Pamětníci jistě vzpomenou, že blokáda v Brně měla mimořádný mediální ohlas. O problémech výchovy dětí a o diskriminaci otců při ní se začalo konečně hromadně referovat prakticky ve všech sdělovacích prostředcích. Dá se bez nadsázky říci, že hrstka chlapů, co se prostě nebála, spustila tehdy čtrnáctidenní mediální kampaň, za kterou by kterákoliv významná firma (co by jí potřebovala a chtěla provést) musela zaplatit desítky miliónu korun.

V té době prakticky celý týden Meszner blokádu podporoval. Sám se jí osobně účastnil - jeden či dva dny) - když střídal již fyzicky vyčerpanou část mužstva (během prvního týdne jsme několikrát kvůli zimě a fyzické náročnosti obměňovali sestavu). Sám se hrdě před lidmi a novináři označoval za „účastníka blokády“. V ostatní dny mně osobně volal prakticky každé dvě hodiny a byl zvědav, co se děje nového.

Pamětníci také jistě snadno vzpomenou, že brněnská blokáda po velmi úspěšném týdnu v Brně přerostla v blokádu naprosto neschopného a mravně prohnilého MPSV – vedeného tehdy přihlouplým ministrem „smutné postavy“ Nečasem. A bylo nepřehlédnutelné, že mocní dostávají pořádný strach. Měli doslova stažené zadky z „možného výbuchu“ (jak sami říkali) , z toho, kdo všechno se k nám připojí, jaké rezervy K 213 ještě povolá, vědomi si sami svých špatností a do nebe volající nespravedlnosti.

Konec konců ty početné kordóny policistů před Nečasovým MPSV, které v pondělí ráno doslova zaplavily celou přilehlou oblast, Nečas sám, který se tajně tehdy plížil do práce div ne kanály, i mnohé ustrašené reakce oficiálních pisálků mocných hovořily samy za sebe. Prostě lumpové, schopní jindy jakékoliv špinavosti, dostali strach z deseti chlapů a nevěděli, co dělat.

A tehdy jsem poznal v plné nahotě i pravou tvář Luboše Mesznera. Meszner začal usilovně hledat někoho ve vedení K 213, který by mu pomohl akci zevnitř rozvrátit a pacifikovat. Vybral si mj. mě. Mnohokrát mě telefonicky, ale i osobně kontaktoval.

Žádal po mně hlavně dvě věci : Jednak abych mu pomohl vyměnit našeho předsedu, pana Fialu, ve vedení K 213. Novým předsedou se měl stát sám Luboš Meszner !!! Jednak mě doslova zaklínal (jak se blížilo již ohlášené přesunutí blokády z Brna do Prahy stále naléhavěji a nervózněji), abychom akci zastavili a „s květinami v rukou“ se šli Nečasovi a feministické psychopatce Pavlové omluvit, že prý jsme to tak nemysleli a že chceme jen jednat atd., apod.

Tehdy jsme nechtěli jakékoliv rozbroje uvnitř hnutí (ostatně ohrozit probíhající blokádu zevnitř by bylo sebevraždou), takže jsme snahy Mesznera řešili jeho tichým odstavením – prostě jsme se s ním přestali bavit a informovat ho o našich záměrech.

Po skončení blokád nás začal Meszner ostře a nevybíravě urážet po internetu. To mu však nikterak nebránilo, aby za několik týdnů na to svolal naším jménem – tedy jménem K 213 – bez vědomí vedení sdružení, veřejnost a novináře na svůj vlastní soud, který označil za oficiální akci K 213. Podle informací, které mám k dispozici, a jsou to dobře ověřené informace, se tam nechal stupidně, trapně a teatrálně vynést pro hloupost – protože nesouhlasil s několikadenním odročením pro vyhlášení rozsudku (což je pro vývoj a výsledek případu zcela irelevantní) !!!

Takže nám nezbývalo než Mesznera ze sdružení veřejně a zcela transparentně vyhodit, aby nám nemohl dále škodit a dělat ostudu minimálně tím, že by dále naším jménem svolával akce, o nichž bychom neměli ani potuchy. Vzpomínám, že mi tehdy náš předseda, pan Fiala, telefonoval a ptal se, co s tím Mesznerem uděláme. Odpověděl jsem mu, ať svolá vedení K 213, a že já navrhuji jeho okamžité vyloučení. Návrh byl jednomyslně přijat a pan předseda ho z pověření vedení provedl. Pro závažnost věci jsme tehdy vše udělali velmi pečlivě přesně podle stanov sdružení, i když při méně závažných věcech a vzhledem k dlouhodobé spolupráci nejsou tyto formality vždy mezi námi nutné.

I v dalším čase jsem nasbíral bezpočet dokladů o bezcharakterním počínání Mesznera.

Proto nyní uzavírám: Meszner je skutečně darebák. Ať jedná z popudu kohokoliv, otcovské hnutí se rozvracet stále snaží. A jak je vidět, ve SD se mu to plíživě daří. Sám samozvaně usiloval o místo předsedy K 213!!!

Chápu, že mnozí členové a sympatizanti nemají tak podrobné informace, jako mám já. Proto také nemohu nyní již mlčet a rozhodl jsem se zveřejnit část zvěrstev, které agent Meszner páchal doslova před mýma očima.

 

Ing. Jiří Štefek

1. mluvčí K 213

 

http://k213.files.wordpress.com/2009/09/b15i.jpg

Luboš Meszner je ten slídil na fotografii v pozadí. Pro něj typická pozice.

Fotografie byla pořízena na velmi úspěšných Dnech pro střídavou péči v Bratislavě 8. záři 2009, zrovna, když se ke stánku mj. přišel pochlubit svým velmi zdařilým dílem i místní umělec - řezbář.

Jinak, celou úspěšnou akci akci v Bratislavě, popsanou obrazem i slovem, naleznete na:

Viz.:

http://www.k213.cz/start.php?act=read&art=1698

 

http://www.k213.cz/start.php?act=read&art=1698 

________________________________________