Máte potuchy, kdo vás lítá reprezentovat do Bruselu ?

Dopis ministru vnitra, kterým se předseda K 213 obrátil na ministra Pecinu se žádostí o poskytnutí dalších informací ohledně ředitelky odboru evropských záležitostí.

Vážený pan

Martin Pecina,

ministr vnitra ČR

 

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás se žádostí o podrobnější informace, na které mám jako občan nárok a které se týkají zejména jedné Vaší pracovnice, resp. pracovnice Vašeho ministerstva a její matky (pokud je mi známo, rovněž pracovnice Vašeho ctěného úřadu), a to v souvislosti s tím, co se mi v poslední době odehrává před očima a čeho jsem bezprostředním svědkem.

Pravda, většina veřejnosti si asi nedělá žádné iluze o Vašem resortu, Vašem ministerstvu a zvláště pak lidech, kteří tam pracují, přeci jen však musím uznat, že to, co vidím, předčí moje veškerá očekávání s tímto resortem spjatá a založená na dlouhodobých zkušenostech.

Jedná se konkrétně o Kateřinu Flaigovou, dříve - a asi brzy už zase - Vronskou a její matku. Pana Flaiga totiž zastupuji v opatrovnickém sporu o jejich společné dítě a její chování tudíž vidím z bezprostřední blízkosti.

Skutečnost, že Vás doprovází na služebních cestách, jak sama uvádí v dopise, který Vám přikládám na vědomí (viz příloha), mi skutečně vyráží dech a nutí k zamyšlení, jakou neskutečnou ostudu již asi stačila napáchat republice v zahraničí a jakou ještě asi napáchá, pokud bude dál pokračovat v dosavadní činnosti na Vašem ministerstvu.

Na prvním místě bych uvedl, že ta paní prokazatelně a vědomě lže, a to tak často a tak chorobně, že podle mého názoru už sama ani dobře neví, co je pravda a co si vymyslela a že jí to všechno splývá do jediné beztvaré a šedé hmoty zkreslené reality, ve které se sama zjevně přestává orientovat.

Její právní vědomí – při nedokončeném právním vzdělání, jak jsem z vývoje případu pochopil – nestačí ani na to, aby pochopila a hlavně vnitřně akceptovala skutečnost, že dítě má dva rodiče a že tudíž není ani jeho výhradním vlastníkem jakožto věci a nástroje vhodného k vydírání otce dítěte, ani samozvaným architektem jeho duše, jak se – zjevně mylně – domnívá.

Její právní vědomí lze doložit desítkami jejích podání soudu – všude čtete jen „moje dítě“, „moje záležitost“, apod. - tedy prokazatelně ve svých pětatřiceti letech nedospěla ani k tomu, aby věděla, že naše zákony zaručujíc rodičovskou rovnost, o které prokazatelně nikdy neslyšela.

Vzhledem ke skutečnosti, že dítě považuje za svoje vlastnictví, také s ním podle toho zachází – tedy hrubě, surově a necitlivě, dítě (pětiletých hoch) ji následně odmítá a vzpírá se k ní jít, což jenom provokuje její další agresi. Otec má následně důvodné obavy o zdraví a život nezletilého.

Na videozáznam z pokusy babičky nezletilého unést ze školky v době, kdy Vaše zaměstnankyně – jak sama v přiloženém dopise tvrdí – byla s Vámi na služební cestě, tedy v pátek 23. října – se můžete podívat na následujících odkazech :

 

http://www.youtube.com/watch?v=uVse-8lGC6k

 

http://www.k213.cz/start.php?act=read&art=1792

 

Doporučuji Vaší ctěné pozornosti zejména vyjadřování babičky, její řeči o tom, že dítě patří matce, její nezdařený pokus o únos – a zejména pak skutečnost, videozáznamem dobře zachycenou, jak pětiletý kluk od babičky rád a nadšeně utíká ke svému otci.

Redakce našich stránek učinila i sestřih jejího lhaní před soudem, které bylo tak slaboduché a krátkozraké, že je musel obratem potvrdit i přítomný sociální pracovník – opět naleznete na w-stránkách K 213 na adrese :

 

http://www.k213.cz/start.php?act=read&art=1841

 

Na paní Svatavu Vronskou bylo v této souvislosti podáno trestní oznámení pro únos dítěte ve stadiu pokusu, paní Kateřina ovšem nezůstává v ničem pozadu – když se s ní otec chtěl po dobrém domluvit na předání dítěte zpět do její péče, přijela – jak sama uvádí – zhruba o půlnoci – s policií (kupodivu s pracovnicí ministerstva vnitra policie ráda šla, zatímco jindy nemá nikdy čas, už vůbec pak ne za situace, kdy ve věci neexistuje žádný pravomocný a vykonatelný rozsudek, ba ani předběžné opatření soudu), dítě drasticky vzbudila, vyrvala otci a řvoucí a plačící táhla přes celou Prahu, aby – jak rovněž sama uvádí – se jí je nepodařilo ani za celý víkend uklidnit.

Aby se okolí nemohlo dozvídat, v jak drastických podmínkách nezletilý žije, zakázala mu matka – tedy Kateřina Flaigová – s kýmkoliv ze strany otce hovořit a vytvořila u něj takovou atmosféru hrůzy, že nezletilý se opravdu bojí, že za ním matka je na každém kroku a bojí se cokoliv říci i v době, kdy je matce na hony vzdálen.

V této souvislosti bylo – mnou – na Kateřinu Flaigovou podáno trestní oznámení pro trestný čin domácího násilí, jehož znaky takové chování (zakazování nezletilému mluvit v době, kdy se rozvíjí nejen jeho sociální vazby a kontakty, ale i řeč a schopnost se vyjadřovat) beze zbytku naplňuje. Vyšetřovat ho budou zaměstnanci Vašeho resortu, můžete si na ně sám dohlídnout.

Další skutečností, výmluvně charakterizující povahu matky dítěte, je napadení jejího manžela – a to dokonce fyzicky a před dítětem – při předávání dítěte po svátku Díkůvzdání, kdy dítě po návratu od otce zářilo štěstím a nechtělo k matce jít, což ji rozlítilo natolik, že otci přivřela nohu mezi dveře a začala po ní skákat. Jen náhodou nedošlo ke zlomenině, nýbrž jen ke zhmožděnině chodidla, přesto mám já osobně za to, že takovéto jednání znaky trestného činu jednoznačně naplňuje.

Abych to zkrátil :

Kateřina Flaigová se mi jeví – a mám pro toto tvrzení již dostatek důkazů – jako chorobně lhavá, agresivní, ba psychopatická osobnost bez znalosti základních axiomů našeho právního řádu a zejména pak bez vůle je respektovat. Její celkové chování, postoje a vyjadřování nápadně připomínají dojičku od krav, přičemž mám obavy, abych nějakou slušnější dojičku ještě neurazil.

Protože podle jejích vlastních slov pracuje na Vašem ministerstvu jako vedoucí oddělení evropské integrace a protože Vás dokonce doprovází na služebních cestách, rád bych se proto zeptal :

 

  • Kde byla Kateřina Flaigová v pátek 23. října t.r. ? Je pravdou, že Vás doprovázela, a kam ?

 

  • Jakým způsobem byla Kateřina Flaigová vybrána na funkci, kterou v současnosti zastává ? Jaká kritéria musela splnit (jestli vůbec nějaká) ?

 

  • Jakými psychotesty prošla a jaké právní znalosti se od ní dosud vyžadovaly ? Přezkoumal vůbec někdo její základní právní vědomí – a hlavně, její psychický stav ?

 

Otevřeně řečeno, jestliže takhle vypadá vedoucí oddělení evropské integrace, bojím se domyslet, jak asi vypadají její podřízení nebo dokonce řadoví zaměstnanci Vašeho ministerstva.

 

Závěrem bych Vás rád, pane ministře, ujistil, že o vyšetření mnou podaných trestních oznámení na Kateřinu Flaigovou budeme po Vašem ministerstvu požadovat podrobné průběžné informace, pochopitelně na kameru, a že je následně zveřejníme na našich internetových stránkách, neboť u veřejnosti (o jejíž přízeň samozřejmě nechceme přijít) vyvolal tento případ značný ohlas.

 

S pozdravem

Ing. Jiří Fiala

předseda K 213

 

 

 

 

 

 

Příl. : - Dopis Kateřiny Flaigové OSPOD ze dne 26. října t.r.

  • TO domácí násilí Kateřina Flaigová ze dne 30.11. t.r.

  • TO domácí násilí, týrání svěřené osoby - Kateřina Flaigová

– rovněž ze dne 30.11. t.r.

  • TO Svatava Vronská – pokus o únos, ze dne 10. listopadu t.r.