Rakouský stát zorganizoval únos českého děvčete !!!

Zoufalý otec prosí o pomoc : Českým rozsudkům se vysmívají !!!

Aneb : Nestává se často, aby K 213 nekompromisně trvalo na respektování českých rozsudků. Tentokráte však - vzácně - ano.

Podle našich zatím telefonických informací byla dnes dopoledne unesena ze školy nejmladší z dcer pana Sedláčka, Zuzka, pro kterou si údajně přijela její matka, se kterou škola velmi ochotně spolupracovala.

Jedná se o případ na našich stránkách již zveřejněný, kdy nejprve Okresní soud v Prachaticích a poté i Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodly o změně výchovy od matky k otci s tím, že obě nezletilé dcery Katka i Zuzka se svěřují do péče svému otci. Vzhledem k doručení rozsudku krajského soudu stranám nabyl rozsudek právní moci a je vykonatelný.

To zřejmě pochopila i matka.

Buďto přesvědčila rakouské soudy (údajně už asi jedině ten odvolací, protože soud 1.  stupně - naprosto v souladu s mezinárodní úmlouvou - vyslovil svou místní nepřislušnost s tím, že řízení již probíhá v České republice a že do probíhajícího řízení nelze zasahovat), anebo jen někoho z úředníků, kteří se přece nebudou obtěžovat nějakým českým rozhodnutím, které je pro ně póvlem na první pohled - tzv. Tschechische schweinerei -  (musíme uznat, že bohužel dosti často pravdu i mají, jenže se sami chovají ještě hůř) - zkrátka prý se dostavila do školy s nějakým předběžným opatřením, vydaným blíže neurčeným orgánem rakouské justice, které mělo svěřovat dítě předběžně do její péče.

Všechny rakouské úřady jí údajně šly neobyčejně ochotně na ruku ( v tom mezi Rakouskem a ČR není vůbec žádný rozdíl, pokud jde o porušování zákona ve prospěch matky)  - škola jí dítě vydala, policie odmítla přijmout trestní oznámení pro únos a otci dokonce odmítala dosti dlouho poskytnout i sebemenší informaci, kde dítě vůbec je a co se s ním vlastně stalo, takže otec se obával, zda dcera vůbec není mrtvá či unesená někým jiným nežli matkou - a o českých - pravomocných a vykonatelných - rozsudcích se s ním údajně odmítají bavit úplně.

Vše tedy nasvědčuje tomu, že poté, co bylo pravomocně rozhodnuto v ČR ve prospěch otce, zorganizovala matka únos dítěte za vydatné pomoci, ba posvěcení rakouských státních orgánů.

Vzhledem ke skutečnosti, že hlavní děj se v současnosti odehrává v Rakousku, není z naší strany pomoc otci snadná, přesto naše sdružení učiní vše pro to, aby se otec svého práva na výchovu dcer domohl.

Vše nasvědčuje tomu, že se rakouské státní orgány odmítly řídit pravomocnými a vykonatelnými rozsudky české justice, čímž hrubě porušily nejen smlouvu o vzájemné právní pomoci, kterou mají oba státy dávno uzavřenu, ale také Haagskou úmluvu o respektování již ve věci vydaných pravomocných rozhodnutí a zásady nezasahování do již probíhajícího soudního řízení, zahájeného v jiné z členských zemí.

Děvčata navíc mají česká občanství a je proto mimo jakoukoliv pochybnost, kterým právem a ve které zemi by se měl spor odehrávat a čím by se měl řídit.

Naše sdružení se bude v případu i nadále aktivně angažovat, a to i za cenu cesty do Rakouska s kamerou v ruce s dotazy na příslušné rakouské justiční orgány, kdy jejich odpovědi a vysvětlení následně předáme orgánům Rady Evropy a evropským institucím.

Současně se zcela jistě obrátíme na Úřad pro mezinárodně-právní ochranu dětí v Brně se žádostí o spolupráci v této věci, která do jejich gesce jednoznačně patří.

Závěrem jen konstatujeme, že - jak vidět - rozhodnutím o svěření dítěte otci boj obvykle nekončí - jak by se snad naivně někdo mohl domnívat - ale pro mnohé matky teprve začíná.

Panu Sedláčkovi i jeho dceři tímto držíme všechny palce (a budeme je držet i v budoucnu) a věříme, že se brzy zase šťastně shledají.
_____________________________

Rozsudek - dnes již zcela jistě pravomocný a vykonatelný - naleznete na následující adrese (stejně jako fotografii děvčat Sedláčkových - unesená Zuzka je ta menší vzadu, se svou sestrou Katkou) :

http://www.k213.cz/start.php?act=read&art=1894http://www.k213.cz/start.php?act=read&art=1894
____________________________

K článku :

Rakouský stát zorganizoval únos českého děvčete !!! - http://www.k213.cz/start.php?act=read&art=1925

Tohle je šílená odporná zrůdnost, opravdu na ty feministky islám !!!
____________________________

Je pro mne víc než poučné číst vaše zprávy.Domáhám se kontaktu se synem víc jak
2,5 roku. až nyní je první rozsudek dítě se svěřuje do péče otce a jsem si i
  díky vám vědom že odvolacím soudem (pokud bude rozsudek potvrzen) to nekončí a u
  mne a mého syna o to více že matku zastupuje Spoustová, Pavlová a
  Uváčiková.Držím všem otcům palce a budu-li někomu moci rád pomohu.
 
 
 
  zdraví otec úžasného
  syna Tůma Richard
_____________________________

Už vidím,

 jak se ty (s prominutím - vulgarismy jsou mi cizí - zde nelze jinak !),      k r á v y   ve škole tetelily - jak maminka zase nad otcem vyhrála !

Pokud by to totiž byla naprosto stejná situace - ovšem v opačném gardu - a přijel si otec z jiné země s nějakým papírem do české školy pro dítě - nejen, že by ho neviděl , ale pravděpodobně od školy by odjížděl v klepetech.

Poněvadž, to by bylo první, co by soudružky učitelky udělaly, že by zavolaly PČR (a ta by nelenila a zatkla otce i s pravomocným rozsudkem).

Navíc maminka zřejmě ani žádný papír mít nemusela, nebo jim mohla dát cokoliv - totiž zcela určitě, celý učitelský sbor "tradičně -solidárně", otce nenávidí, aniž by ho třeba znaly.

Znám to z osobní zkušenosti, kdy mi třídní soudružka učitelka mávala před nosem dávno neplatným PO a dceru zamkly ve sborovně !! Okamžitě volaly matku, že otec jaksi si dovolil uplatňovat svá rodičovská práva !!
Paní učitelce to nezapomenu a jistě se najde příležitost jí to připomenout ! (to tak na okraj)

Únos Zuzky mne rožhavil do běla, byť znám dobře - co je zde možné !

JB - TR
_________________________________