Marta Kubišová Vondráčkové nic platit nemusí

 

Závěrečným dnem dnes pokračovalo jednání před Městským soudem v Praze ve věci žaloby agentury vlastněné Helenou Vondráčkovou na Martu Kubišovou kvůli údajně zmařené šňůře koncertů ke 40 výročí vzniku skupiny Golden Kids.

Na programu jednání byly výslechy posledních dvou svědků a závěrečné návrhy. Po poledni pak i rozsudek.

Za poměrně dosti důležité je možno označit zejména druhé svědectví, a scie Janise Sidovského, který v současnosti pracuje jako marketinkový ředitel TV Barrandov, v show businessu se pohybuje již dlouhá léta a patrně vícekrát spolupracoval i s oběma zpěvačkami, tedy jak Martou Kubišovou, tak zejména Helenou Vondráčkovou.

Byl dotazován zejména ohledně poměrů panujících v tomto odvětví, zvláště pak s ohledem na zvyky při uzavírání či neuzavírání smluv spojených s vystoupením umělců.

Svědek potvrdil vcelku obecně platnou skutečnost, známou zdaleka nejen ze show businessu, že totiž dochází-li k pravidelné, opakované a časté spolurpáci a strany se dobře znají, pak se smlouva často ani nevyžaduje, popřípadě se doplní až po vystoupení.

Jde-li však o novou nebo nově obnovenou spolupráci s delší časovou prodlevou, navíc pak za situace, kdy objem koncertů byl zcela jistě neobvyklý, pak manažer a znalec oboru prohlásil, že v takovém případě by rozhodně smlouvu chtěl mít, a to písemnou a alespoň 3 měsíce předem.

Svědek se zjevně snažil postavit svoje svědectví tak, aby příliš nedopálil ani jednu ze stran, resp. vyhověl pokud možno oběma : Smlouvy se uzavírají, písemně samozřejmě, ale jenom někdy, někdy taky ne, a třeba Vondráčková je s ním neuzavírá nikdy.

Z takového svědectví (či znaleckého názoru) si samozřejmě každý může vybrat, co se mu zlíbí. A hodí do krámu.

Udělal to i věc vyřizující soudce.

Zkonstatoval, že má za to, že verze Heleny Vondráčkové o tom, že se běžně uzavírají smlouvy poue ústně, potvrzena nebyla, alespoň ne svědky, kteří ve věci byli slyšeni - stejně tak se ale nepotvrdilo tvrzení Marty Kubišové, že o věci prakticky vůbec nevěděla. Věděla, věc projednávala, dokonce se i účastnila příprav na šňůru koncertů Golden Kids a podle svědectví některých svědků se na ni i těšila a žila tím stejně jako Helena Vondráčková. Nicméně, následně se nedohodly na podrobnostech smlouvy, mimo jiné také na výši honoráře, a proto nelze smlouvu považovat za platně uzavřenou, a to ani ústně - o písemné formě ani nemluvě, tu ani strana žalující neměla k dispozici.

Po takto provedeném dokazování, navíc zkonstatovaném soudem, bylo už jasné, jak soud ve věci rozhodne a jediné, co dosud zůstávalo viset ve vzduchu, byly náklady řízení - tedy zda bude muset Hlena Vondráčková zaplatit Martě Kubišové rovněž náklady řízení, tdy především jejího právníka.

Rozsudek, který byl vynesen až po poledni (věc nesmírně zdržely obsáhlé závěrečné řeči právníků, zejména pak Jany Gavlasové, která už věděla, že prohraje, a snažila se o nemožné - tedy na poslední chvilku zvrátit výsledek jednání a mimochodem ve svém projevu nezapomněla ani na nás a pana Šinágla, čímž jen dokázala, nakolik jsme jí utkvěli jak v paměti, tak zejména v srdci), byl vcelku stejnou snahou o plichtu, jakou tu předtím předváděl marketinkový ředitel barrandovské televize - tedy vyhovět každé ze stran aspoň v něčem, aby nešly od soudy příliš naštvány.

Martě Kubišové proto nebyly přiznány náklady řízení, i když podle všech právních zvyklostí i OSŘ by na ně měla mít nárok, jestliže žaloba, směřující proti ní, byla zamítnuta.

Nutno uznat, že tentokráte justice svému základnímu požadavku - totiž předvídatelnosti - dostála, neboť alespoň já jsem rozsudek uhádnul dopředu ze sta procent.

Rozsudek jsme si již ale osobně vyslechnout nestihli, neboť po ukončení dokazování jsme - naprosto správně - usoudili, že Marta Kubišová to už vyhraje i bez nás a že je nás potřeba daleko více někde jinde - a rozjeli jsme se natočit slíbený rozhovor s obvodní státní zástupkyní na Praze 1 pí Pokornou - která nezklamala a perly, které před kamerou utrousila, budou ozdobou nejspíš některého z víkendových článků.

Martě Kubišové k jejmu zaslouženému vítězství nicméně upřímně gratulujeme.

A Helena Vondráčková by se měla zatraceně zamyslet nad svým stylem života a zejména lidmi, kteří ji obklopují a které ji není co závidět.
___________________________________

Více též na :

http://www.novinky.cz/krimi/185255-kubisova-nemusi-vondrackove-a-michalovi-nic-platit-rozhodl-soud.htmlhttp://www.novinky.cz/krimi/185255-kubisova-nemusi-vondrackove-a-michalovi-nic-platit-rozhodl-soud.html

__________________________________

MS Praha: Marta Kubišová versus Helena Vondráčková – 25.11.2009

Závěrečná řeč Mgr. Gavlasové – pro silné nervy…

http://www.pecina.cz/files/Sinagl/MS-Praha-MKHV-Gavlasova-zaverecna-rec-251109.WMA

Závěrečná řeč Mgr. Srnce

http://www.pecina.cz/files/Sinagl/MS-Praha-MKHV-Srnec-zaverecna-rec-251109.WMA

Rozsudek

http://www.pecina.cz/files/Sinagl/MS-Praha-MKHV-rozsudek-251109.WMA

Marta Kubišová v rozhovoru pro média (došly mi baterky…)

http://www.pecina.cz/files/Sinagl/MS-Praha-MKHV-Kubisova-media-251109.WMA

Marta Kubišová pro TV PRIMA

http://www.pecina.cz/files/Sinagl/MS-Praha-MKHV-Kubisova-PRIMA-251109.WMA

 ______________________________________________________