Mám strach o naši zemi

Přebíráme článek z Reflexu, o kterém jeho redakce prohlašuje, že překračuje rámec běžné publicistiky. Můžeme s ní vcelku souhlasit.

V obsáhlém článku novinář Karel Pacner rozebírá situaci a poslední vývoj u nás, zejména pak ztrátu mezinárodní prestiže státu, hledá její příčiny a odhaduje další možný vývoj.

Článek nabízíme tímto i našim čtenářům.


OVLÁDNUTÍ SVĚTA

 

Třebaže i Jelcin se snažil zvýšit mezinárodní prestiž Ruska, teprve Putin se do ní radikálně vložil. Zahraniční politice vytyčil dva cíle: ovládnout nejen ztracené sovětské republiky a země někdejší Varšavské smlouvy, tedy "blízké zahraničí", jak zní nový termín pro bývalé komunistické země, nýbrž celou Evropu. Tentokrát nebudou ruští vojáci prolévat krev na bojištích - Kreml se ohání energetickou zbraní. Evropská unie na něm dost závisí - dovozy z Ruska kryje čtvrtinu své spotřeby plynu a pětinu ropy. Stačí tedy občas přivřít kohoutky a vzpurné vlády se poddají. Kromě toho petrodolary a dříve ulité dolary umožňují ruským firmám, jež se honosí anglickými názvy a mnohdy je vedou špióni, pronikat kamkoli. U nás mají zájem nejen o strategické podniky, jako je třeba pražské letiště, distributory energií, jaderné elektrárny, ale nepohrdnou ani sklárnami Crystalex Nový Bor, kde přeplatí domácího zájemce o desítky miliónů. Vědí, že se jim to vyplatí - s mocí ekonomickou přichází pozvolna i moc politická.


Užiteční idioti z Greenpeace

VLNA ANTIAMERIKANISMU

 

Myslel jsem si, že po čtyřiceti letech komunistické diktatury je český národ jednoznačně orientován na Západ. K mému velkému překvapení však společnost rozčísl názor na umístění amerického radaru v Brdech. Přístroj, jenž by upozorňoval na případný útok íránských či jiných raket na Evropu, měl mít i politický podtext - přítomnost amerických vojáků v Čechách by definitivně zamezila Moskvě, aby si na nás brousila zuby.

 

Jednání o radaru s Washingtonem zahájil socialistický ministr obrany Jaroslav Tvrdík a pokračoval v něm i kabinet Mirka Topolánka. Jakmile vešla tato možnost ve známost, strhla se mela. Obyvatelé obcí v Brdech, kteří dřív těžili z přítomnosti obsluhy sovětských raket, začali protestovat. Převážil hlas místních komunistů a někdejších důstojníků "lidové" armády, již sovětskou posádku střežili? Vypadá to tak. K nim se přidala skupina Greenpeace, věčně hledající téma ke kritice společnosti. Zakladatel bolševické strany a státu Vladimír Iljič Lenin nazýval lidi, kteří nevědomky pomáhají jeho sektě, a tím si podřezávají pod sebou větev, "užitečnými idioty". A pohrdal jimi. Tihle "užiteční idioti" byli i mezi odpůrci radaru. Je přirozené, že jejich protesty podporovala ruská rozvědka, jak zjistila česká kontrašpionáž - peníze tam šly přes různé nezřetelné prostředníky a firmy.Více hledejte na :

http://www.reflex.cz/Clanek37621.htmlhttp://www.reflex.cz/Clanek37621.html
_________________________________