Co nám Václav Klaus neřekl

Mezi Listinou základních práv a svobod, zakomponovanou do Lisabonské smlouvy, kterou Václav Klaus tak tvrdošíjně odmítá podepsat, je v české a evropské verzi jeden drobný rozdíl :

V původní variantě totiž naleznete ustanovení o nepromlčitelnosti škod způsobených státem svým občanům. Jen úplný naivka by uvěřil, že se toto ustanovení vztahuje na sudetské Němce.

Zato se zcela jistě vztahuje na oběti konkurzní mafie, na státem rozvrácené rodičovské vztahy rodičů a dětí, na bezdůvodné vazby, policejní šikanu a perzekuci a vůbec všechno svinstvo, které státní aparát - zvláště osazený lidskou spodinou, jako je tomu u nás - dokáže snadno a často nevratně napáchat.

Tak to je, přátelé, pravý a jediný důvod, proč se panu Klausovi Lisabonská smlouva nelíbí a proč ji nechce podepsat.

A právě nad tím se zamýšlí náš kolega, také jedna z obětí konkursní mafie, pan Ferdinand Němec.

______________________

Vážení,

možná stejně jako já přemýšlíte o důvodech, proč se Václav Klaus pokouší zabránit tomu, aby v ČR po podpisu Lisabonské smlouvy platila také její součást - Listina základních práv a svobod, když ČR je signatářem tohoto dokumentu a Listina základních práv a svobod je součástí našeho právního systému ? Jisté je jedno, Listina ve znění pro EU je jiná, než Listina v úpravě pro ČR. Co v ní je upraveno odchylně ale zřejmě široká veřejnost neví ani netuší. Já nejsem právník, obě listiny jsem si přečetl a zdály se mi téměř identické, postřehl jsem pouze jeden nikoliv bezvýznamný rozdíl. Zatímco v LZPS Evropské unie se říká, že poškodí-li občana stát a jeho úředníci, je takové poškození nepromlčitelné, v české verzi LZPS obdobné ustanovení chybí !!! Prakticky to znamená, že každý, kdo byl jakkoliv poškozen jednáním a rozhodnutím zdejších státních institucí, musí počítat s tím, že jeho případné protesty budou řešit opět jen tyto instituce, nějaký čas mu budou tvrdit, že v postupu svých kolegů proti němu žádné pochybení nenalezly a posléze mu sdělí, že jeho problém je již promlčený. To bude konečná, alespoň v případě, že pro občany ČR se Václavu Klausovi podaří dosáhnout té "výsady", že se nebudou moci dovolávat nepromlčitelnosti škod způsobených jim státními institucemi a jejich úředníky. To nám pan Klaus opravdu prospěje, když z nás v EU udělá občany druhého řádu a zůstaneme tak i nadále "otloukánky"
našich arogantních, zkorumpovaných a zlodějských státních úředníků !!!

Ujišťuji vás, že vím o čem mluvím. V roce 1999 na mne byl nezákonně prohlášen konkurz. Správcem byl ustaven bývalý pracovník StB - JUDr. Pavel Pikola, který odvedl opravdu mistrovské dílo : aktiva v účetní hodnotě cca 220 mil. Kč "zpeněžil" za cca 6,5 mil. Kč (tj. 3% jejich hodnoty). To by si těžko mohl dovolit, kdyby mu nešla na ruku konkurzní soudkyně KS v Praze - JUDr. Naděžda Křivánková (bývalá dlouholetá členka KSČ) a kdyby si nebyl jistý, že i Policie ČR a orgány činné v trestním řízení ho "podrží", což se i stalo. Několik desítek mých velice konkrétních trestních oznámení vyšetřující policisté odložili, protože se nedomnívali, že se JUDr. Pavel Pikola dopustil něčeho nezákonného. V současné době se stejná slepota jako u policistů projevuje u soudců, kde se snažím dosáhnout spravedlnosti. Ta ale nejspíš v dnešní ČR absentuje a přijetí evropské verze Listiny základních práv a svobod by mohlo pootevřít skulinu, kterou by sem spravedlnost mohla začít pronikat !!! Tomu je přeci nutné, ale opravdu nutné, zabránit, soudí zřejmě pan Klaus.

Nevěřím tomu, že se tak odvážný muž jako Klaus tak hrozně obává sudetských požadavků. Těch se nebojím ani já, možná proto, že žádný jejich majetek nevlastním, což pan Klaus jistě také ne a ze stejného důvodu se podobných "strašáků" nemusí bát ani 99,9% občanů ČR. Kromě toho si dobře uvědomuji (a pan Klaus nepochybně také), že si Německo žádné výjímky ohledně LZPS nevyjednalo, takže jeho občané se se svými nároky na ESLP obracet mohou, naše vyjímka by je nijak neomezovala, ta by se vztahovala pouze na nás. Z ČR by tak udělala "skanzen" postkomunistické totality a ráj všemožných tunelářů, podvodníků a zlodějů, zaštítěný a právně "zastřešený" tuzemskou "justiční mafií".
Profesor Klaus to nepochybně ví a jsem přesvědčen, že právě o to mu jde. Nedovolme mu to. Ještě je čas.


                  S pozdravem Ing. Ferdinand Němec, Vítězná 1568, Slaný.
__________________