Malá zkouška objektivity

Desítky mailů dotazujících se na trestní stíhání bývalého soudce Kryštofa Janka, který byl naším sdružením zbaven funkce dne 25. března t.r. pro dlouhodobé pohrdání nadnárodním soudem, nás přiměly k malé zkoušce objektivity a nestrannosti naší justice, resp. Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1, jehož jedna státní zástupkyně tak usilovně stíhá našeho předsedu, že mu před dům posílá desítky policejních hlídek a ozbrojenců.

Mgr. Kryštof Janek prokazatelně a dlouhodobě pohrdal rozsudkem mezinárodního soudu, způsobil tím škodu velkého rozsahu - tak proč ho trestního stíhání ušetřit, že ?

Právě Vaše maily nás přiměly k podání trestního oznámení i na tohoto výtečníka s tím, že se velmi rádi podíváme na záběry, jak policie obsazuje okolí jeho domu, hlídá ho na každém kroku, až ho konečně čapne a odtransportuje do zasloužené vazby, aby nemohl ovlivňovat svědky.

Co myslíte, kdy takové záběry natočíme a odvysíláme ?!! A neříkejte, že nikdy !! 

To by se totiž jednoznačně dalo vyložit jako pochybnosti o nestranném postupu OČTR, čili orgánů činných v trestním řízení. A z toho přece justici nikdo nemůže podezřívat.

Ne ?

OSZ P-1

 

T R E S T N Í O Z N Á M E N Í

Podezřelý : Mgr. Kryštof Janek, bývalý soudce OS P-1

http://www.justicetv.eu/mozaika/obr/1cl2314.jpg

Trestný čin : Pohrdání soudem (§ 169b) TZ) , Zneužívání pravomoci (§ 158 TZ)

 

Podávám tímto trestní oznámení na Mgr. Kryštofa Janka, který až do 25.3. t.r. vykonával funkci soudce na Obvodním soudě pro Prahu 1, a to pro důvodné podezření ze spáchání trestného činu pohrdání soudem v jednočinném souběhu s trestným činem zneužívání pravomoci veřejného činitele podle výše uvedených paragrafů, kterého se mohl dopustit zejména tím, že ve své soudní praxi při vyřizování případu 32 P 64/2006 se dlouhodobě odmítal řídit pro něj závazným rozsudkem ESLP ze dne 18.6. 2006 č.j. 26 141/03, čímž způsobil škodu nikoliv nepatrnou, a to zejména oběma dětem Fialovým (jednak tím, že jim nezajistil nárok na výchovu jejich otcem a dále tím, že neochránil jejich majetek, jak mu zákon ukládá) a dále pak otci obou dětí, a to zejména tím, že ho nutil platit výživné, které dotyčný v předmětné době už platit neměl, neboť měl mít obě děti v osobní péči, čímž mu způsobil škodu značného rozsahu.

 

Škoda na výživném dosahuje částky několika set tisíc korun, takže ji lze označit již za škodu značnou, ne-li škodu velkého rozsahu.

 

Vzhledem ke skutečnosti, že podezřelý byl již pravomocně zbaven funkce soudce, není zapotřebí k jeho trestnímu stíhání souhlasu prezidenta republiky, přičemž jeho trestní odpovědnost za činy způsobené po dobu výkonu funkce není samozřejmě nikterak dotčena.

 

Jako důkazní materiál lze označit obsah předmětného spisu 32 P 64/2006, dosud vedeného OS P-1 a dále výpovědi účastníků řízení, především pak výpověď poškozených.

 

O postupu šetření a krocích při zahájení trestního stíhání si přeji být informován na svou trvalou adresu.

 

 

Ing. Jiří Fiala

poškozený a zástupce poškozených