Vrácení neplatného právního úkonu vystaviteli

Městské státní zastupitelství je plné kreténů, právních ubožáků a lidských zrůd.

Je potřeba to vědět - a také jim to otevřeně napsat.

MěstSZ Praha
JUDr. Julius Lachnitt

K č.j. KZT 1339/2009


V R Á C E N Í N E P L A T N É H O P R Á V N Í H O Ú K O N U
V Y S T A V I T E L I


ÚKON : Usnesení ze dne 19.8. 2009 č.j. KZT 1339/2009 ze dne 19. 8. 2009


DŮVOD VRÁCENÍ :

Výše uvedené usnesení nerespektuje základní principy trestního práva a nijak se nevypořádává se základními námitkami stížnosti.

Základní námitkou stížnosti bylo, že Mgr. Janek v době, kdy mu byl – naprosto v souladu se zákonem – odebrán spis, nebyl soudcem, a proto ani nemohl vydávat žádné platné výzvy, natož aby jich muselo být uposlechnuto. Krom toho, i kdyby jím byl, nebylo nijak doloženo, že by vůbec nějakou výzvu vydal, natož opakovanou, jak to předpokládá trestní zákon.

Usnesení se ani nijak nevypořádalo se skutečností, že předseda soudu, a to s trestním zaměřením, rozhodl tak, že se celá záležitost může posuzovat maximálně jako přestupek. Vzhledem ke skutečnosti, že tupci ze státního zastupitelství – a to samozřejmě především městského – jsou vázáni právním názorem soudu, mohou si jít tak akorát stěžovat na nákladní nádraží a jejich úkony opačným směrem jsou neplatné od samého počátku, neboť jsou v příkrém rozporu k tomuto názoru pro ně závazného justičního orgánu.

Nad rámec těchto zcela zásadních závad, které samy o sobě vedou k neplatnosti usnesení, je nutno konstatovat, že již jednou obviněný čelil obžalobě státního zastupitelství z Prahy 1, a to pro prakticky identický čin, a že tato obžaloba skončila zproštěním obžalovaného v plném rozsahu, což nejlépe svědčí o tom, jaká hovada mají trestní právo na OSZ P-1 a MěstSZ na starosti, co to je za přitroublé kretény a lidské zrůdy a jaká je asi úroveň jejich právního (ne)vědomí.

Přitroublý kretén, ba ani lidská zrůda, nemůže – a to dokonce ani u nás, kde se justice nachází ve stavu naprostého rozkladu – dělat státního zástupce, ač tomu tak ve většině případů dosud je a konkrétně MěstSZ v Praze jich má tolik, že by se dali přehazovat vidlemi (Kubečkou počínaje, „náměstkyní“ Ditou Havlínovou pokračuje a Lachnittem konče ).

Nad rámec odůvodnění obviněný konstatuje, že není povinen zadarmo ve svém volném čase školit přitroublé právní zmetky ze státního zastupitelství (nebo jakéhokoliv jiného justičního orgánu) v trestním právu, jestliže ti za úroveň svých (ne)znalostí berou nehorázné peníze od státu a jestliže úroveň jejich právního vědomí mají na starosti další, stejně dobře placení a stejně přitroublí kreténi z vyšších stupňů SZ.


Poučení : Do odstranění závad se má předmětné usnesení za neplatné a trestní stíhání za pravomocně ukončené.


Příl.: - Usnesení MěstSZ v Praze č.j. KZT 1339/2009 ze dne 19.8. 2009

Ing. Jiří Fiala

V Košíku, dne 21. srpna 2009