Berou soudy plat za 6 nebo 8 hodin práce ?


Paní
JUDr. Věra Miřacká
předsedkyně KS v Praze

Vážená paní doktorko,

v pátek 5.6. jsem chtěl na soudě v Nymburce sepsat úřední záznam a v 10.45 nebyl na soudě nikdo, kdo by ho sepsal, což mi řekla sama předsedkyně soudu Holasová.

Její zástupkyně pro věci civilní Klára Valentová mi tuto informaci potvrdila a současně nebyla schopná odpovědět na otázku, kdy začíná na soudě polední pauza.

Věc se mnou projednat odmítla, ač zjevně neměla nic jiného na práci.

V této souvislosti mne zajímá stanovisko krajského soudu k následujícím otázkám :

Zda je možné, aby místopředsedkyně soudu nevěděla, kdy je na jejím soudě polední přestávka a jak na takovou skutečnost krajský soud nahlíží ?
Zda je možné, aby i během polední přestávky nebyl na soudě nikdo, kdo by sepsal úřední zápis ?
Jak dlouho trvá přestávka na soudě v Nymburce a na krajském soudě ?
Jaké pracovní úvazky mají zaměstnanci soudu – na 6 hodin nebo na plnou pracovní dobu ?

Současně upozorňuji krajský soud, že pokud má polední přestávku 2 hodiny (od 11 dopoledne do 1 odpoledne), pak je to naprostý unikát jinde zcela nevídaný, a to dokonce ani v dobách socialismu.

V této souvislosti mne dále zajímá :

Jak chce zajistit krajský soud či soud v Nymburce například nahlížení do spisů po dobu polední pauzy, na které mají účastníci řízení právo – a to podle závazného pokynu MsP – po celou pracovní dobu kdykoliv, i bez předchozího ohlášení ?

Dále mne zajímá stanovisko krajského soudu ke skutečnosti, kdy soudce Krejčík přechází na červenou před zraky desítek lidí nejfrekventovanější křižovatku v Nymburce a když je na to upozorněn, jen se usmívá .

Na jaké úrovni (hlavně mravní a morální) se krajský soud domnívá, že by jeho soudci měli být ? Na stejné jako běžný občan, vyšší - nebo nižší ?

Je krajský soud téhož názoru jako například já, že člověk s výrazně nižší morální úrovní nemůže soudit lidi s úrovní vyšší ?

Konečně mě zajímá, kdy krajský soud zajistí alespoň základní fungování soudu v Nymburce, tedy to, aby jeho zaměstnanci byli po dobu pracovní doby na svých místech a alespoň předstírali, že něco dělají, když už zjevně nemají do čeho píchnout a flákají se celý pátek po městě, pochopitelně s vědomím a souhlasem vedení soudu.


K tomu bych prosil připojit informaci, na základě čeho byla za předsedkyni soudu ustavena (či snad dokonce vybrána ?!!) JUDr. Eva Holasová, která se mi osobně jeví jako naprosto neschopná ženská, neschopná problémy projednat, natož pak je řešit či dokonce vyřešit, neschopná soud nejen řídit, nemající základní povědomí o nejzákladnějších kancelářských zvyklostech a návycích, ale neschopná za trvání pracovní doby na soudě alespoň být a zajistit jeho základní funkce.

S pozdravemIng. Jiří Fiala