Vemte si ten zmetek zpět !!!

 

Krajskému soudu v Praze

prostřednictvím OS NB

 

 

K č.j. 4 T 5/2007

 

STÍŽNOST

do usnesení o nevyloučení soudce Nápravníka pro podjatost

 

Podávám tímto krajskému soudu stížnost do usnesení OS v Nymburce ze dne 20. května 2009, kterým soudce Nápravník nade vší pochybnost prokázal, že si trestní řád přečetl právě toho dne (tedy 20. května 2009), a to při přípravě k jednání na den 21. května, kdy měl jednat ve věci 4 T 16/2009, kde rovněž vystupuji jako účastník řízení.

 

Je mimo jakoukoliv pochybnost, že pokud by soudce trestní řád znal už 4. května t..r, kdy v této věci mělo proběhnout hlavní líčení, pak by věděl, že při sdělení námitky podjatosti nemusí hned odročovat, nýbrž může jednat, a teprve po jednání námitku podjatosti neprodleně postoupit nadřízenému krajskému soudu.

 

Bohužel, musím znovu konstatovat, že pokud soudce Nápravník objevil trestní řád až 20. května t.r., je to – vzhledem ke skutečnosti, že soudí již několik let – trochu pozdě.

 

Věřím, že se s krajským soudem shodneme, že kandidát, který nezná trestní řád, by neměl projít nejen přes soudcovské zkoušky, ale ani přes státnice na právnické fakultě, stejně jako přes příslušné dílčí zkoušky z trestního práva.

 

Pokud přes ně Mgr. Nápravník přesto prošel, svědčí to právě a jedině o kvalitě těchto zkoušek a jednotlivých zkoušejících, včetně posuzovatelů na krajském soudě.

 

Nyní má krajský soud tu výjimečnou příležitost, že si může Nápravníka – coby výrobní zmetek v procesu výroby soudce – vzít zpět před zkušební porotu a napravit, co měl učinit už dávno : Totiž zjistit, nakolik tato osoba ovládá platný právní řád a podle toho ji potom zařadit. Že by to ovšem bylo na místo soudce, to si lze představit jen stěží.

 

K této stížnosti přikládám také stížnost sepsanou na krajském soudě dne 21. května, která se rovněž týká osoby Mgr. Nápravníka a věřím, že se se všemi jejími jednotlivými body krajský soud podrobně vypořádá.

 

Stejně tak věřím, že krajský soud věc přidělí soudci, který bude zvládat trestní právo alespoň na úrovni střední školy.

 

 

Ing. Jiří Fiala,

stěžovatel