Soudce Nápravník zfalšoval protokol z jednání

 

K č.j. 4 T 16/2009

NÁMITKA PROTOKOLACE, DOPLNĚNÍ NÁMITKY PODJATOSTI

 

Na základě telef. rozhovoru s kolegou Langmaierem, jemuž byl nymburským soudem zaslán protokol z hlavního líčení ve věci ze dne 21. května t.r., jsem byl upozorněn na skutečnost, že zatímco můj příchod do jednací síně před závěrem jednání je přesně zaprotokolován, můj následný odchod z jednací síně již nikoliv, pouze moje vyjádření, že odcházím, načež je vyhlášeno usnesení o odročení jednání, které tak vytváří klamný dojem, že bylo vyhlášeno za mé přítomnosti, což není pravda.

 

Skutečností je, že jsem odešel před závěrem jednání, usnesení o odročení jednání jsem neslyšel, což mohou dosvědčit přítomní svědci, zejména pan Ing. Štefek, který odešel se mnou, dále Mgr. Zbyněk Šimůnek, který v jednací síni zůstal a Luboš Patera, a tudíž dosud nevím, zda bylo jednání odročeno a na kdy.

 

Pokud soudce Nápravník vyhlašuje, že přítomní berou odročení jednání na vědomí a nebudou již obesíláni, může mít na mysli pouze obžalovaného Dočkala, protože jinak vyhlášení usnesení z obžalovaných nikdo přítomen nebyl.

 

Skutečnost, že můj příchod přesně zaznamenán je, zatímco můj odchod nikoliv, označuji za naschvál ze strany soudce a svévolnou manipulaci s protokolem tak, aby vzniknul klamný dojem, že jsem vyhlášení usnesení o odročení hlavního líčení přítomen byl, a že tudíž pokud se jednání nezúčastním, jedná se o moje svobodné rozhodnutí.

 

V konečném důsledku se pak domnívám, že se jedná o promyšlený podvod soudce, který chtěl konat hlavní líčení bez mé přítomnosti (celou dobu ostatně nedělal nic jiného než že hledal záminky, jak se mě zbavit) ovšem za falešného dojmu, že všechny náležitosti řádně splnil, termín hlavního líčení mi dal na vědomí a má neúčast je tak pouze mou svobodnou volbou.

 

Zodpovědnost za tuto skutečnost má – kromě soudce Nápravníka – rovněž krajský soud, který ho klidně nechá soudit, ač je Nápravník důvodně podezřelý z nezákonné manipulace s důkazy ve spisu 4 T 5/2007, a tudíž jen prokazuje, že podvody a nezákonné manipulace v neprospěch obžalovaného jsou jeho specialitou a doménou.

 

Tuto skutečnost považuji za další důkaz neschopnosti soudce Nápravníka vést nezávislé a nestranné důkazní řízení a tedy i hlavní líčení v trestní věci.

Ing. Jiří Fiala