Volte toho, kdo udělal aspoň něco !

 

Stran máme spoustu, poslanců ještě víc.

Přesto byste mezi nimi svítilnou a lupou hledali někoho, kdo alespoň náznakem udělal cokoliv pro zlepšení současného katastrofálního stavu české justice, kdo se pokusil alespoň poukázat na státem šířenou zvrácenou rodinnou morálku či rozvodovou patologii nebo nerovné postavení mužů v péči o děti.

Z těch, co kandidují a co je nám o nich známo, shledáváme jedinou výjimku, a to Mgr. Hynka Fajmona, který se alespoň veřejně vyjádřil proti feministickému štvaní propašovaného Českou televizí už do pořadů pro malé děti (které my třeba nesledujeme, a tudíž o tom ani nevíme) a jednoznačně ho odsoudil jako něco, co do výchovy dětí jednoznačně nepatří.

Na dnešní poměry to není zas tak málo - veřejně sdělit něco, k čemu ho jakožto politika nikdo nenutil a co mu jednoznačně může vynést nenávist uřvaných feministických spolků, které ve svém pronásledování dokáží být velmi důsledné a vytrvalé.

Minimálně tím dotyčný prokázal, že je schopen samostatně a nezávisle myslet, a to u dnešních politiků také není málo. Stejně jako postavit se populistickému (a módnímu) feministickému proudu.

Proto si myslíme, že by měl ve službě veřejnosti vydržet, neboť - na rozdíl od mnohých jiných - ji také skutečně dělá.  Jestliže se právě rozhodujete, zda jít k evropským volbám a komu dát svůj hlas, zkuste právě o Hynku Fajmonovi popřemýšlet. Je to rozhodně lepší, než aby Váš hlas propadl nebo spadl nějaké anonymní straně, která se justicí nikdy zabývat nebude, protože to - naštěstí - zatím ještě stále většinu národa nepálí.

Hynka Fajmona naleznete na kandidátce číslo 4 (ODS) a má pořadové číslo 8. To zakroužkujte, pak volíte právě a jenom Hynka Fajmona, a ne ODS, která pro nás nikdy nic neudělala, kromě toho, že za dvěstětřináctku drasticky zvýšila tresty, čímž z České republiky vytvořila v Evropě ojedinělý skanzen komunistického rodinného práva.  

Věříme, že pokud volby dopadnou pro pana Fajmona dobře, že také v průběhu svého funkčního období nezapomene, díky komu v tom parlamentu sedí a čí zájmy by měl hájit.

Protože mnozí z vás vědí, že jsem 2x sám kandidoval za Stranu zdravého rozumu, a zvykli si ji tudíž volit, musím otevřeně upozornit, že od tohoto uskupení, které má kandidátku číslo 5 a které si do svého čela dalo bezcharakterní prohnanou mrchu Janu Bobošíkovou, která za ODS převzala (a úspěšně rozvrátila ) televizi a za komunisty pak, ověšená třešničkami, krátce kandidovala na prezidentku, tak že od tohoto uskupení se rozhodně distancuji a jeho volbu nikomu doporučit nemohu.   

Váš

Ing. Jiří Fiala