Neberte si to osobně, pane předsedo soudu, ale naše rozhodnutí budeme vymáhat všemi dostupnými prostředky

 

Pan předseda soudu pružně a bez jakýchkoliv formalit či průtahů přijal neohlášenou návštěvu vedení K 213 a vcelku vstřícně s ním projednal body, které s ním vedení K 213 projednat chtělo.

V úvodu si předsda sdružení, pan Fiala, stěžoval na zranění na ruce způsobená justiční stráží při nasazování ocelových pout, ukázal předsdovi soudu odřenou ruku plnou strupů a sdělil mu, že mu sice nasazovali pouta již mnohokrát, ale málokdy tak surově, jako právě před sotva týdnem na tomto soudě. Požádal ho proto o prošetření, který z členů justiční stráže má tyto brutální sklony.

Poté přešel předseda K 213 k hlavnímu bodu jednání - a sice k událostem z minulého týdne, kdy byl vydán platný správní doklad na odejmutí spisu dětí Fialových české justici a na zbavení soudce Janka jeho funkce, požádal předsedu soudu, aby tato platná správní rozhodnutí respektoval, případně využil zákonných opravných prostředků, především správní žaloby k jejich napadení či zrušení a zejména aby předal spis dětí Fialových občanskému sdružení K 213, které tuto agendu na základě správního rozhodnutí převzalo.

Pan předseda soudu odmítnul spis vydat s tím, že ani sám s ním nemůže disponovat podle libosti a že jeho nakládání upravují platné předpisy, které musí respektovat, na což mu předseda našeho sdružení odpověděl, že jediným současně platným rozhodnutím, které nyní upravuje nakládání s tímto spisem, je právě vydané správní rozhodnutí o odejmutí spisu české justici, tedy i soudu pro Prahu 1.

Předseda K 213 dále vysvětlil předsedovi soudu svoje právní názory a postoje, i způsob, jak k nim dospěl a informoval ho o skutečnosti, že každý orgán, který vydává rozhodnutí, musí být současně schopen i zajistit jeho naplnění, resp. vykonání, nemá-li být veřejnosti pro smích a že sdružení K 213 použije proto všech jemu dostupných prostředků k tomu, aby platné správní rozhodnutí vykonalo a vymohlo.

A protože nedisponuje státním aparátem, ani jinými mocenskými složkami, jako neujúčinnějším prostředkem se v současnosti jeví zkušenostmi osvědčená blokáda, která připadá i v případě soudu na pražském Ovocném trhu v úvahu jako první.

Pan předseda soudu vzal tento postup na vědomí, aniž ho napadnul nebo zpochybňoval a pouze zdůraznil, že on sám se k našemu předsedovi choval vždy slušně a vstřícně. To předseda K 213 nepopřel a prohlásil, že to ani popírat nehodlá a že by byl rád, aby si pan předseda soudu nebral následující vývoj událostí  osobně, přesto jako předseda občanského sdružení musí zajistit výkon rozhodnutí sdružením vydaných, nemá-li být celé jím vedené občanské sdružení za kašpary.

S tím byla schůzka ukončena.

Blokáda pražského obvodního soudu na Ovocném trhu tak přestala být hypotetickou vizí a přesunula se do fáze technicko-organizačních příprav.

Jejich ukončení bude včas oznámeno i na těchto stránkách.

 

Předseda Obvodního soudu pro Prahu 1 JUDr. Libor Vávra vyslechl výzvu K 213 k vydání spisu i postup, který bude následovat, jestliže k dobrovolnému předání spisu nedojde.

 

Zvukový záznam z rozhovoru naleznete na adrese :

http://www.edisk.cz/stahni/37276/Audio_vavra.wma_2.03MB.html

Nebo také na :


http://ley.cz/k213/Audio_vavra.wma