Výzva ministerstvu práce

 

 

RNDr. Petr Nečas, ministr práce
MUDr. Marián Hošek , jeho náměstek,  oba MPSV v Praze

                                VÝZVA

V souvislosti s oficiálně oznámeným ukončením Lenky Pavlové ve funkci (víme, že neoficiálně o něm bylo rozhodnuto již v říjnu loňského roku) v Úřadu v Brně, jakož i v souvislosti s oficiálně podaným vysvětlením tohoto ukončení

                         vás vyzýváme,

abyste nám i veřejnosti sdělili a pojmenovali jednu jedinou věc, kterou Lenka Pavlová za ten rok podle vás udělala dobře (sama mluvila o fůře dobře odvedené práce, nám stačí jedna jediná věc, která by stála za zmínku), neboť těch špatných máme i za ten pouhý rok značně dlouhý seznam.

Za situace, kdy od půlky roku přestal tento úřad v praxi fungovat, věřím, že to dá hodně práce něco takového nalézt, ale – už ve vlastním zájmu -  snažte se, veřejnost to nemálo zajímá !!

Nevím, jestli si sami uvědomujete hloupost Vámi poskytnutého oficiálního zdůvodnění, totiž že nemá čas na soukromý život (za situace, kdy bydlela v Praze a úřad je v Brně, by si to nedokázal spočítat jedině skutečný hlupák nebo duševně vyšinutý člověk), ale opět pouze dokazujete, jací vy dva jste intelektuální i morální ubožáci.

Dále vás vyzýváme, abyste nám neprodleně doložili, kdy a jak bylo ohlášeno výběrové řízení na tuto pozici, zda v tomto řízení proběhly nějaké kroky a jaké a s jakým výsledkem.

Současně vás oba ujišťujeme, že již nepřipustíme, aby takoví diletanti jako vy dva rozhodovali o obsazení natolik důležité funkce bez souhlasu a vědomí našeho sdružení, které za tento úřad – vzhledem k jeho naprosté, minimálně půlroční nefunkčnosti – vykonávalo a vykonává veškerou jeho práci, a to dosud nejen zadarmo, ale i s úhradou všech nákladů z vlastních zdrojů.

Pokud nám regulérnost tohoto konkurzu nedoložíte a pokud osoba, kterou vy dva navrhujete, nebude mít náš souhlas s nástupem do funkce, sdělujeme vám oběma, že tento úřad naše sdružení plně samo převezme, a to s použitím všech sil a prostředků, které má v současnosti k dispozici.

Dívat se na dva hlupáky a nevzdělané diletanty, kteří za naše peníze ničí pověst republiky v zahraničí, už prostě nečinně nebudeme.

A konečně vás dva vyzýváme, abyste se neprodleně a veřejně omluvili našemu sdružení jak za urážky, které jste na jeho adresu směřovali za poslední rok, tak zejména za to, že jste nedokázali rozpoznat rady zkušenějších a morálně mnohem vyspělejších lidí než  jste vy sami, čímž jste zavinili praktický rozklad a faktický rozpad důležitého státního úřadu, který má opatrovnickou péči státu reprezentovat navenek, čímž jste vážně poškodili jak naši republiku v zahraničí, tak naše občany, kteří se prostřednictvím tohoto úřadu – většinou marně – domáhali svých práv.

Na stanovisko k této výzvě máte od doručení přesně dva týdny.

Za sdružení K 213

Ing. Jiří Fiala                                           Ing. Jiří Štefek
předseda sdružení                                     1. mluvčí sdružení

____________________

Blahopreji, Jirko, tak se tvorí dejiny!

Lubos

__________________

Prima! Samozřejmě jste přispěli velkým dílem k odchodu Pavlové. Nicméně
se mi zdá, že ta Topolánkova vláda začíná také padat svojí vlastní
prohnilostí. Vl.K.

_________________

Reportáž o konci Pavlové i se záběry z
loňské blokády jsem viděla večer po osmé na
ČT24. Nijak moc to nerozebírali : ani její důvody, ani
jestli je to vyhovění požadavku K 213. Jen "odchází
z vlastní vůle a oni chtěli". Ale za vše asi
hovořila informace, že neví, jestli tam zůstane
pracovat jako řadová pracovnice. Ta nabídka
sekretářky do OSN je tedy sci-fi obřích rozměrů. V.

_________________